logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Kulturhistorie Tønder
Besøg museet
Om museet
Kontakt
Det sker
Faste udstillinger
Særudstillinger
Kommende udstillinger
Undervisning
Museumsbutik
Venneforening
Links
 

 

      Det Sker      


   

Kniplecafé på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder

- en hyggelig eftermiddag med kniplinger

Billede: Kniplecafé på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder

Som noget nyt inviterer Kulturhistorie Tønder til Kniplecafé to gange i løbet af foråret 2017.

Forårets Kniplecaféer afholdes på Kulturhistorie Tønder

Wegners Plads 1 i Tønder

torsdag d. 23. februar og torsdag d. 23. marts – begge dage kl. 14-16.

Inspirationen til Kniplecaféerne kommer både fra museets meget velbesøgte Strikkecaféer og også af de hyggelige eftermiddage, som flere havde i sommeren 2016, da museet holdt tre arrangementer med Sommerknipling i Drøhses Hus.

Kniplecaféerne er tænkt som et hyggeligt tilbud til alle, der knipler. Det er både for de øvede og let øvede, og for de, der gerne vil starte igen.

Museet har engageret Lene Holm Hansen og Jette Lausen fra Foreningen Kniplings-festival i Tønder til at assistere, hvis man har brug for lidt hjælp til at komme i gang med at kniple igen. Kniplecaféerne er dog ikke undervisning.

Ved caféerne serveres kaffe og kage. Alle deltagere skal selv have kniplebræt, pinde og materialer med.

Deltagelse i Kniplecaféerne koster 50 kr. for medlemmer af Tønder Museums Vennekreds og 75 kr. for ikke-medlemmer. Prisen dækker indgang på museet, kaffe og kage og assistance.


Forårets strikkecafeer på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder

Tirsdag d. 31. januar kl. 14-16

Forårssæsonens Kulturhistoriske strikkecaféer indledes med et foredrag ved museumsinspektør Anne Marie Overgaard, Højer Mølle:

Livet med vand i Tøndermarsken og Gotteskoog.

Billede: Livet med vand i Tøndermarsken og Gotteskoog

I slutningen af 1920erne og begyndelsen af 1930erne blev Tøndermarsken afvandet, da man ønskede at gøre det amfibiske landskab mere egnet til landbrugsdrift.

Afvandingen ændrede landskabet bag digerne for altid. Omkring 1970 indsamledes erindringer fra folk, der voksede op i Tøndermarsken og Gotteskoog, og som havde oplevet forandringen i landskabet.

På baggrund af dette materiale vil Anne Marie Overgaard holde et foredrag om, hvordan tilstedeværelsen af vand formede livsbetingelserne i marsken og hvorledes marskboerne oplevede landskabets forandring.

Tirsdag d. 28. februar kl. 14-16

Museumsinspektør Elisabeth Holm Nielsen, Kulturhistorie Tønder og Drøhses Hus, kommer og fortæller om:

Kniplingshistorien i Vestsønderjylland.

Kniplingsfremstilling og handel med kniplinger har spillet en stor og afgørende rolle i Sønderjylland – og især i den vestlige del.

Dagens foredrag tager udgangspunkt i den viden, som ligger til grund for en ny udstilling om netop kniplingshistorien i Vestsønderjylland, der åbner til foråret i Drøhses Hus.

Hvem brugte kniplinger? Hvorfor blev de især fremstillet i dette område, og hvor kom inspirationen til fremstillingen fra? Hvilke grupper af mennesker ernærede sig indenfor kniplingshandlen? Hvordan har kniplingsindustrien udviklet sig igennem tiden? Og hvordan har kniplingsfremstilling det i dag?

Det er blandt andet nogle af de spørgsmål, som Elisabeth Holm Nielsen i udstillingen og dette foredrag vil forsøge at svare på.

Tirsdag d. 28. marts kl. 14-16

Overinspektør Elsemarie Dam-Jensen, Kulturhistorie Tønder, afslutter forårets strikkecaféer med foredraget:

Dørns og diele – Bygningskulturen i Vestslesvig på kniplepigernes tid.

En fortælling om de karakteristiske træk i byggestilen i Vestslesvig i 17-1800-tallet – den periode, hvor kniplepigerne, kræmmerne og kniplingshandlerne levede her. 

Udgangspunktet er de huse, som stadig ligger i området. Tønder Kommune er nummer tre i Danmark med hensyn til antallet af fredede huse. De fordeler sig både i købstaden Tønder, i flækker og landsbyer og som fritliggende huse på landet. Det er blandt andet dem, foredraget handler om.

Efter en times foredrag serveres der kaffe og kage, og eftermiddagene slutter som sædvanlig med oplæsning af ældre og nyere litteratur. Alle er velkomne, og der er ingen forhåndstilmelding.

Billede: Strikkecafeen

Prisen for deltagelse incl. kaffe og kage er kr. 70,- for medlemmer af Tønder Museums Vennekreds, ikke-medlemmer betaler kr. 85,-. Strikkecafeen foregår i museets foredragssal Pumpehuset.


Månedsmøder - Forår 2017

Kulturhistorie langs Vadehavet

Billede: Tønder Museums Månedsmøde

Kulturhistorie Langs Vadehavet er temaet for foredragene i Tønder Museums Vennekreds i forårssæsonen 2017. 

Torsdag d. 26. januar

Det maritime Vadehav

Holder overinspektør Mette Guldberg, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, foredrag. 

I 2010 blev den danske del af Vadehavet indviet som Danmarks største Nationalpark, og i 2014 kom området med på UNESCOs verdensarvsliste, særligt på grund af sine naturværdier.

Men Vadehavsområdet er ikke blot et enestående naturområde, det har også en spændende kulturhistorie, som er med til at gøre det til noget helt særligt. Ikke mindst søfarten og dens mange havne og ladepladser var tidligere med til at sætte sit præg på området.

I aftenens foredrag berettes om livsvilkår ved Vadehavskysten og det præg, mennesker i tiden løb har sat på området.

Foredraget begynder kl. 19.30 og er som vanligt arrangeret i et samarbejde mellem Tønder Museums Vennekreds, Folkeuniversitetet og Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder.

Torsdag d. 23. februar

De hollandske fliser og deres vej til de vestslesvigske vægge

Overinspektør Elsemarie Dam-Jensen, Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder, holder foredrag med titlen De hollandske fliser og deres vej til de vestslesvigske vægge.

Torsdag d. 30. marts

Mennesket og Vadehavet

Tidl. koordinator for det trilaterale vadehavssamarbejde John Frederiksen, Aarhus, fortæller om Mennesket og Vadehavet.

Torsdag d. 27. april

Bakskuld, strandvejbred og østers. Kosttraditioner ved Vadehavet

Museumsinspektør Anne Marie Overgaard, Museum Sønderjylland Højer Mølle, taler om Bakskuld, strandvejbred og østers. Kosttraditioner ved Vadehavet.

Denne aften er der også generalforsamling.

Entré

Der er gratis adgang for medlemmer af vennekredsen.

Ikke-medlemmer betaler 50 kr. i entré. Arrangementet foregår i museets foredragssal i Pumpehuset. I pausen kan der købes kaffe.

Programmet kan også downloades som PDF.


Anna Botilla Winther

- en kniplingskræmmerske fra Bredebro

 

Anna Botilla Winther

3. juni 2016 - Forår 2017

 

Udstilling med bl.a. Anna Botilla Winthers kniplingsprøver.

 

Læs mere HER ...


Kniplinger fra Sønderborg Slot

 

Udstilling i Drøhses Hus

Kniplinger fra Sønderborg Slot

Fredag den 1. april 2016 åbnede museumsinspektør Elisabeth Holm Nielsen årets særudstilling i Drøhses Hus.

Læs mere om udstillingen HER ...


Det sker
rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev

Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Banke
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet Brundlund Slot
Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot
 


pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·