logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Kulturhistorie Tønder
Besøg museet
Om museet
Kontakt
Det sker
Faste udstillinger
Særudstillinger
Kommende udstillinger
Undervisning
Museumsbutik
Venneforening
Links
 

 

      Det Sker      


   

Kniplecafé på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder
- en hyggelig eftermiddag med kniplinger

Billede: Kniplecafé på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder.

Som noget nyt inviterer Kulturhistorie Tønder til Kniplecafé tre gange i løbet af efteråret 2017.

Efterårets Kniplecaféer afholdes på Kulturhistorie Tønder
Wegners Plads 1 i Tønder
torsdag d. 28. september, torsdag d. 2. november & torsdag d. 30. november, alle dage kl. 14-16.

Inspirationen til Kniplecaféerne kommer både fra museets meget velbesøgte Strikkecaféer og også af de hyggelige eftermiddage, som flere havde i sommeren 2016, da museet holdt tre arrangementer med Sommerknipling i Drøhses Hus.
Kniplecaféerne er tænkt som et hyggeligt tilbud til alle, der knipler. Det er både for de øvede og let øvede, og for de, der gerne vil starte igen. Museet har engageret Lene Holm Hansen og Jette Lausen fra Foreningen Kniplings-festival i Tønder til at assistere, hvis man har brug for lidt hjælp til at komme i gang med at kniple igen.
Kniplecaféerne er dog ikke undervisning.
Ved caféerne serveres kaffe og kage. Alle deltagere skal selv have kniplebræt, pinde og materialer med.

Deltagelse i Kniplecaféerne koster 50 kr. for medlemmer af Tønder Museums Vennekreds og 75 kr. for ikke-medlemmer. Prisen dækker indgang på museet, kaffe, kage og assistance.


Reformationen

 

Billede: Løgumkloster.


I 2017 er det 500 år siden Reformationen begyndte i Wittenberg med Luthers 95 teser på kirkedøren.
Derfor handler Tønder Museums Vennekreds' månedsmøder på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder i dette efterår om reformationen.
Den blev officielt indført i Kongeriget i 1536, men i Hertugdømmerne havde den allerede holdt sit indtog i 1525. Reformationen medførte store forandringer både i kirken, i samfundet og for det enkelte menneske. Efterårets månedsmøder vil belyse overgangen fra den katolske tid til den protestantiske periode både kirkeligt, samfundsmæssigt og kulturhistorisk – især i Sønderjylland.
Torsdag d. 28. september 2017 holder overinspektør Lennart S. Madsen, Museum Sønderjylland—Arkæologi Haderslev, et foredrag med titlen Den middelalderlige katolske kirke i Sønderjylland.

I senmiddelalderen bestod samfundet af fire stænder: adelen, gejstligheden, borgerne og bønderne. På mange måder var det gejstligheden, der fyldte mest. Religionen gennemsyrede samfundet på en måde vi har svært ved at forstå i dag. Samtidigt spillede den romersk-katolske kirke en enorm økonomisk og politisk rolle bl.a. i kraft af sine store besiddelser og sin kontrol med en del af retssystemet. Foredraget vil beskrive den romersk-katolske kirkes historie i hertugdømmet Slesvig, fra den spæde begyndelse i slutningen af vikingetiden, over etableringen af kirker og klostre i by og på land, til senmiddelalderens valfartskapeller og alterstiftelser mange steder. Afslutningsvis berøres baggrunden for, at det netop var i hertugdømmet Slesvig, at reformationen blev gennemført som det første sted i Skandinavien.


Torsdag d. 2. november fortæller rektor Hans Christian Hein, Løgumkloster Kirkemusikskole, om Finkultur og almuesang - Reformationens musik i Danmark.
Torsdag d. 30. november holder lektor Carsten Bach-Nielsen, Institut for Kultur og Samfund - Kirkehistorie og Praktisk Teologi, Aarhus Universitet, et foredrag om Reformationen – set fra Vestslesvig.

Foredraget den 28. september begynder kl. 19.30 og er som vanligt arrangeret i et samarbejde mellem Tønder Museums Vennekreds, Folkeuniversitetet og Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder.
Der er gratis adgang for medlemmer af vennekredsen. Ikke-medlemmer betaler 50 kr. i entré. Arrangementet foregår i museets foredragssal i Pumpehuset. I pausen kan der købes kaffe.


Mangfoldighed – Verden i Tønder

Billede: Mangfoldighed - Verden i Tønder

Årets særudstilling på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder åbner lørdag d. 17. juni kl. 15.


Det er en udstilling, der afspejler den lokale historie lige nu og her. Emnet er den nationale mangfoldighed blandt borgerne i Tønder Kommune 2017.
Udstillingen rummer dels portrætter fotograferet af fotografen Mogens Gabs, dels genstande fra hele verden.


For 15 år siden arrangerede museet, også i samarbejde med Mogens Gabs, en tilsvarende udstilling, hvor portrætterne forestillede udvalgte borgere fra Tønder by.
Siden da er der sket mange ting. Kommunalreformen 2007 har skabt en stor Tønder Kommune, og de politiske forhold i Verden i de seneste år har medført en stor tilflytning af mennesker fra hele kloden. Men også inden denne befolkningsmæssige udvikling har der boet mennesker fra hele Verden i Tønder Kommune.


Nogle af disse mennesker, der er repræsentanter for ”Verden i Tønder”, viser fotograf Mogens Gabs og museet i en udstilling, der samtidig signalerer åbenhed og imødekommenhed over for nye og gamle borgere fra overalt på kloden.


Museet og fotografen har fundet mennesker fra 50 forskellige nationaliteter, som har haft lyst til at være med og til at fortælle lidt om deres baggrund. I udstillingen omtales både nye og gamle tilflyttere med mange forskellige faglige baggrunde og med det til fælles, at de nu alle er bosat i Tønder Kommune.


Hver deltager har medbragt en eller flere ting, der repræsenterer det land, som personen kommer fra. Tingene rummer i lige så høj grad som portrætterne mangfoldighed – fra kinesiske spisepinde og norsk husflid til et australsk surf board og mange andre nye og gamle genstande, som afspejler dagligliv og traditioner i hele verden.


Museumsleder Elsemarie Dam-Jensen fortæller, at man fra starten havde haft som mål at finde 50 deltagere, men at det jo var helt umuligt at vide, om det overhovedet kunne lade sig gøre at finde så mange. Det er lykkedes, og det har været utroligt spændende og øjenåbnende at komme i kontakt med så mange mennesker, som er bosat her af mange forskellige årsager, men som generelt ser Tønder Kommune som et rart sted i verden, hvor man kan leve et godt liv.

Billede: Mangfoldighed - Verden i Tønder


Udstillingen åbnes af borgmester Henrik Frandsen, og der er musikalske indslag.
Udstillingsperioden varer fra d. 17. juni 2017 – 2. april 2018.


Det sker
rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev

Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Banke
Dybbøl Mølle
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet Brundlund Slot
Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Sønderborg Slot
 


pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·