logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Kulturhistorie Tønder
Besøg museet
Om museet
Kontakt
Det sker
Faste udstillinger
Særudstillinger
Kommende udstillinger
Undervisning
Museumsbutik
Venneforening
Links
 

 

      Det Sker      


   

Mennesket og Vadehavet

Billede: Mennesket og Vadehavet

Kulturhistorie langs Vadehavet er temaet for foredragene i Tønder Museums Vennekreds i forårssæsonen 2017.
Torsdag d. 30. marts holder tidl. koordinator for det trilaterale vadehavssamarbejde John Frederiksen, Aarhus, foredrag med overskriften Mennesket og Vadehavet.

"… Her bor et elendigt folk, hvis hytter er anbragt på høje banker, der ligner talerstole. Rejst af menneskehånd og så høje, at de rager op over højeste vandstand. Når bølgerne dækker det omliggende land, ser beboerne ud, som om de sejlede. Når bølgerne er veget tilbage, ligner de skibbrudne. Disse mennesker tilhører et folkeslag, som, hvis de var blevet besejret af Romerriget, ville blive underlagt slaveri. Dog er det sandt: Deres skæbne er en endnu værre straf."


Sådan beskrev den romerske hærfører Plinius den Ældre sit møde med Vadehavet og dets kystbefolkning omkring Kristi fødsel. At man stadig, 2000 år efter, kan få lignende oplevelser her, understreger Vadehavsområdets helt særegne forhold og udviklinger.

Foredraget vil illustrere, at få steder i verden har menneskets tilknytning til havet sat sig så dybe kulturhistoriske spor - både materielt og immaterielt - som her langs Vadehavskysten.

Desuden fokuseres på, hvordan kystbefolkningerne især i vores sydlige nabolande, Tyskland og Nederlandene, har udviklet overlevelses- og udnyttelsesstrategier - som er blevet eksporteret "world wide" - men også vise eksempler på kulturspor fra Nordfrisland, hvor disse strategier er blevet overudnyttet. Endelig skues ud i fremtiden, hvor turismen og klimaændringerne synes at få en større og større indflydelse på Vadehavsområdets "kulturhistoriske hverdag" - samt lokale identitet og udtryk.


Foredraget den 30. marts begynder kl. 19.30 og er som vanligt arrangeret i et samarbejde mellem Tønder Museums Vennekreds, Folkeuniversitetet og Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder. Der er gratis adgang for medlemmer af vennekredsen. Ikke-medlemmer betaler 50 kr. i entré. Arrangementet foregår i museets foredragssal i Pumpehuset. I pausen kan der købes kaffe.

Med venlig hilsen
Elsemarie Dam-Jensen
Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder


Vil du være med i udstillingen Mangfoldighed - Verden i Tønder?

Billede: Udstillingen - Mangfoldighed - Verden i Tønder

Pastor Lorenz Wree, portræt fotograferet af Mogens Gabs til den første portrætudstilling 2002

Lørdag d. 17. juni 2017 åbner en ny særudstilling på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder.
Der er tale om en udstilling med portrætter fotograferet af fotografen Mogens Gabs.
Formålet med udstillingen er at vise mangfoldigheden i sammensætningen af borgere i Tønder Kommune.
For 15 år siden arrangerede museet, også i samarbejde med Mogens Gabs, en tilsvarende udstilling, hvor portrætterne forestillede udvalgte borgere fra Tønder by.

Siden da er der sket mange ting. Kommunalreformen 2007 har skabt en stor Tønder Kommune, og de politiske forhold i Verden i de seneste år har medført en stor tilflytning af mennesker fra hele kloden. Men også inden denne befolkningsmæssige udvikling har der boet mennesker fra hele Verden i kommunen.
Nogle af disse mennesker, der er et spejlbillede af ”Verden i Tønder”, vil fotograf Mogens Gabs og museet gerne vise i en udstilling, der samtidig signalerer åbenhed og imødekommenhed over for nye og gamle borgere fra hele Verden.

Museet håber også med denne udstilling at kunne tiltrække gæster, som måske ikke har brugt museet så meget tidligere.
Til dette projekt er der brug for hjælp. Museet og fotografen skal finde de mennesker, der har lyst til at blive portrætteret, og som har lyst til at fortælle lidt om deres baggrund, og hvorfor de er kommet til Tønder Kommune. Samtidig skal hver deltager medbringe en ting, som kan vises i udstillingen, og som repræsenterer det land, som personen kommer fra.
Der efterlyses nye og gamle tilflyttere fra hele Verden, så mange forskellige nationaliteter som muligt og med så mange faglige baggrunde som muligt. Og ikke bare fra Tønder, men fra hele kommunen.

Arrangørerne af udstillingen vil derefter udvælge det antal, der er plads til i udstillingen, og Mogens Gabs vil fotografere, gerne på arbejdspladsen eller i deltagernes private hjem. Hvis der kommer mange henvendelser, vil alle ikke kunne være med, men bestræbelserne vil være at gøre udstillingen så alsidig som muligt, hvad angår lande, fag, alder og køn.

Museet håber meget, at rigtig mange mennesker har lyst til at medvirke for at skabe en udstilling, der er lige præcis så mangfoldig, som befolkningen i Tønder Kommune er i 2017.

Udstillingsperioden vil vare fra d. 17. juni 2017 – 2. april 2018.
Alle, der har lyst til at være med, bedes henvende sig til Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder, tlf. 74 72 89 89 eller e-mail: elda@museum-sonderjylland.dk.

Med venlig hilsen
Elsemarie Dam-Jensen
Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder


Kniplecafé på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder

- en hyggelig eftermiddag med kniplinger

Billede: Kniplecafé på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder

Som noget nyt inviterer Kulturhistorie Tønder til Kniplecafé to gange i løbet af foråret 2017.

Forårets Kniplecaféer afholdes på Kulturhistorie Tønder

Wegners Plads 1 i Tønder

torsdag d. 23. februar og torsdag d. 23. marts – begge dage kl. 14-16.

Inspirationen til Kniplecaféerne kommer både fra museets meget velbesøgte Strikkecaféer og også af de hyggelige eftermiddage, som flere havde i sommeren 2016, da museet holdt tre arrangementer med Sommerknipling i Drøhses Hus.

Kniplecaféerne er tænkt som et hyggeligt tilbud til alle, der knipler. Det er både for de øvede og let øvede, og for de, der gerne vil starte igen.

Museet har engageret Lene Holm Hansen og Jette Lausen fra Foreningen Kniplings-festival i Tønder til at assistere, hvis man har brug for lidt hjælp til at komme i gang med at kniple igen. Kniplecaféerne er dog ikke undervisning.

Ved caféerne serveres kaffe og kage. Alle deltagere skal selv have kniplebræt, pinde og materialer med.

Deltagelse i Kniplecaféerne koster 50 kr. for medlemmer af Tønder Museums Vennekreds og 75 kr. for ikke-medlemmer. Prisen dækker indgang på museet, kaffe og kage og assistance.


Forårets strikkecafeer på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder

Tirsdag d. 31. januar kl. 14-16

Forårssæsonens Kulturhistoriske strikkecaféer indledes med et foredrag ved museumsinspektør Anne Marie Overgaard, Højer Mølle:

Livet med vand i Tøndermarsken og Gotteskoog.

Billede: Livet med vand i Tøndermarsken og Gotteskoog

I slutningen af 1920erne og begyndelsen af 1930erne blev Tøndermarsken afvandet, da man ønskede at gøre det amfibiske landskab mere egnet til landbrugsdrift.

Afvandingen ændrede landskabet bag digerne for altid. Omkring 1970 indsamledes erindringer fra folk, der voksede op i Tøndermarsken og Gotteskoog, og som havde oplevet forandringen i landskabet.

På baggrund af dette materiale vil Anne Marie Overgaard holde et foredrag om, hvordan tilstedeværelsen af vand formede livsbetingelserne i marsken og hvorledes marskboerne oplevede landskabets forandring.

Tirsdag d. 28. februar kl. 14-16

Museumsinspektør Elisabeth Holm Nielsen, Kulturhistorie Tønder og Drøhses Hus, kommer og fortæller om:

Kniplingshistorien i Vestsønderjylland.

Kniplingsfremstilling og handel med kniplinger har spillet en stor og afgørende rolle i Sønderjylland – og især i den vestlige del.

Dagens foredrag tager udgangspunkt i den viden, som ligger til grund for en ny udstilling om netop kniplingshistorien i Vestsønderjylland, der åbner til foråret i Drøhses Hus.

Hvem brugte kniplinger? Hvorfor blev de især fremstillet i dette område, og hvor kom inspirationen til fremstillingen fra? Hvilke grupper af mennesker ernærede sig indenfor kniplingshandlen? Hvordan har kniplingsindustrien udviklet sig igennem tiden? Og hvordan har kniplingsfremstilling det i dag?

Det er blandt andet nogle af de spørgsmål, som Elisabeth Holm Nielsen i udstillingen og dette foredrag vil forsøge at svare på.

Tirsdag d. 28. marts kl. 14-16

Overinspektør Elsemarie Dam-Jensen, Kulturhistorie Tønder, afslutter forårets strikkecaféer med foredraget:

Dørns og diele – Bygningskulturen i Vestslesvig på kniplepigernes tid.

En fortælling om de karakteristiske træk i byggestilen i Vestslesvig i 17-1800-tallet – den periode, hvor kniplepigerne, kræmmerne og kniplingshandlerne levede her. 

Udgangspunktet er de huse, som stadig ligger i området. Tønder Kommune er nummer tre i Danmark med hensyn til antallet af fredede huse. De fordeler sig både i købstaden Tønder, i flækker og landsbyer og som fritliggende huse på landet. Det er blandt andet dem, foredraget handler om.

Efter en times foredrag serveres der kaffe og kage, og eftermiddagene slutter som sædvanlig med oplæsning af ældre og nyere litteratur. Alle er velkomne, og der er ingen forhåndstilmelding.

Billede: Strikkecafeen

Prisen for deltagelse incl. kaffe og kage er kr. 70,- for medlemmer af Tønder Museums Vennekreds, ikke-medlemmer betaler kr. 85,-. Strikkecafeen foregår i museets foredragssal Pumpehuset.


Månedsmøder - Forår 2017

Kulturhistorie langs Vadehavet

Billede: Tønder Museums Månedsmøde

Kulturhistorie Langs Vadehavet er temaet for foredragene i Tønder Museums Vennekreds i forårssæsonen 2017. 

Torsdag d. 26. januar - kl. 19.30

Det maritime Vadehav

Holder overinspektør Mette Guldberg, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg, foredrag. 

I 2010 blev den danske del af Vadehavet indviet som Danmarks største Nationalpark, og i 2014 kom området med på UNESCOs verdensarvsliste, særligt på grund af sine naturværdier.

Men Vadehavsområdet er ikke blot et enestående naturområde, det har også en spændende kulturhistorie, som er med til at gøre det til noget helt særligt. Ikke mindst søfarten og dens mange havne og ladepladser var tidligere med til at sætte sit præg på området.

I aftenens foredrag berettes om livsvilkår ved Vadehavskysten og det præg, mennesker i tiden løb har sat på området.

Foredraget begynder kl. 19.30 og er som vanligt arrangeret i et samarbejde mellem Tønder Museums Vennekreds, Folkeuniversitetet og Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder.

Torsdag d. 23. februar - kl. 19.30

De hollandske fliser og deres vej til de vestslesvigske vægge

Overinspektør Elsemarie Dam-Jensen, Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder, holder foredrag med titlen De hollandske fliser og deres vej til de vestslesvigske vægge.

Langs den syd- og sønderjyske vadehavskyst findes der stadig i mange huse hollandske fliser, der er blevet brugt som isolering af vægge.
De smukke og dekorative fliser var samtidig også en del af husenes udsmykning med mange forskellige motiver.
De ældste kendte hollandske fliser langs den danske Vadehavskyst stammer fra stude-handelens storhedstid i begyndelsen af 1600-tallet.

Midt i 1600-tallet var der mange vestsønderjyske søfolk, der deltog i hvalfangsten i Nordatlanten, og som påmønstrede skibe i hollandske havne. Også fra denne tid er der hollandske fliser i Vestslesvig. I foredraget fortælles om flisernes historie, udbredelse, motiver, alder og funktion.

Torsdag d. 30. marts - kl. 19.30

Mennesket og Vadehavet

Tidl. koordinator for det trilaterale vadehavssamarbejde John Frederiksen, Aarhus, fortæller om Mennesket og Vadehavet.

"… Her bor et elendigt folk, hvis hytter er anbragt på høje banker, der ligner talerstole. Rejst af menneskehånd og så høje, at de rager op over højeste vandstand. Når bølgerne dækker det omliggende land, ser beboerne ud, som om de sejlede. Når bølgerne er veget tilbage, ligner de skibbrudne. Disse mennesker tilhører et folkeslag, som, hvis de var blevet besejret af Romerriget, ville blive underlagt slaveri. Dog er det sandt: Deres skæbne er en endnu værre straf."

... Sådan beskrev den romerske hærfører Plinius den Ældre sit møde med Vadehavet og dets kystbefolkning omkring Kristi fødsel. At man stadig, 2000 år efter, kan få lignende oplevelser her, understreger Vadehavsområdets helt særegne forhold og udviklinger.

Foredraget vil illustrere, at få steder i verden har menneskets tilknytning til havet sat sig så dybe kulturhistoriske spor - både materielt og immaterielt - som her langs Vadehavs-kysten. Desuden fokuseres på, hvordan kystbefolkningerne især i vores sydlige nabolande, Tyskland og Nederlandene, har udviklet overlevelses- og udnyttelsesstrategier - som er blevet eksporteret "world wide" - men også vise eksempler på kulturspor fra Nordfrisland, hvor disse strategier er blevet overudnyttet.

Endelig skues ud i fremtiden, hvor turismen og klimaændringerne synes at få en større og større indflydelse på Vadehavsområdets "kulturhistoriske hverdag" - samt lokale identitet og udtryk.

Torsdag d. 27. april - kl. 19.30

Bakskuld, strandvejbred og østers. Kosttraditioner ved Vadehavet

Museumsinspektør Anne Marie Overgaard, Museum Sønderjylland Højer Mølle, taler om Bakskuld, strandvejbred og østers. Kosttraditioner ved Vadehavet.

Marsklam, østers, Rømø-rejer, Fanø-skinke, havtorngele og kvellersalt er blot nogle af de fødevarer, der i dag sælges som lokale specialiteter fra vadehavsområdet. Oprettelsen af Nationalpark Vadehavet i 2010 har yderligere skærpet interessen for udvikling af vadehavs-produkter baseret på lokale råvarer.

I den kosthistoriske litteratur behandles Vadehavet imidlertid ikke som en samlet region, men deles op som Sønderjylland, Vestjylland og Fanø.
Naturgrundlaget ved Vadehavet har imidlertid sammen med kulturpåvirkninger sydfra af både land- og vandvejen påvirket kosten fra Højer til Ho og på øerne, og givet den en række fælles træk. Foredraget fortæller, hvor den traditionelle mad er fastholdt og giver et bud på hvorfor.


Efter foredraget er der generalforsamling.

Entré

Der er gratis adgang for medlemmer af vennekredsen.

Ikke-medlemmer betaler 50 kr. i entré. Arrangementet foregår i museets foredragssal i Pumpehuset. I pausen kan der købes kaffe.

Programmet kan også downloades som PDF.


Anna Botilla Winther

- en kniplingskræmmerske fra Bredebro

 

Anna Botilla Winther

3. juni 2016 - Forår 2017

 

Udstilling med bl.a. Anna Botilla Winthers kniplingsprøver.

 

Læs mere HER ...


Kniplinger fra Sønderborg Slot

 

Udstilling i Drøhses Hus

Kniplinger fra Sønderborg Slot

Fredag den 1. april 2016 åbnede museumsinspektør Elisabeth Holm Nielsen årets særudstilling i Drøhses Hus.

Læs mere om udstillingen HER ...


Det sker
rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev

Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Banke
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet Brundlund Slot
Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot
 


pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·