logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Naturhistorie og Palæontologi
Besøg museet
Kontakt
Fossiljagt
Rundvisninger
Udstilling
Undervisning
Museumsbutik
Nyt
Det sker
Venneforening
Links
 
 
 

 

      det sker      
 
   

Hold øje med seneste nyt fra afdelingen ved at følge os på:

Facebook


Aktiviteter 2017

Fossil hunter guides står klar i sommerferien

Billede: Fossil hunter guides står klar i sommerferien.

I skolernes sommerferie er vores Fossil Hunter Guides klar til at hjælpe publikum i lergraven hver dag kl. 11-16 i hele perioden 24. juni – 13. august. Guiderne vil hjælpe publikum med at vise, hvordan man bedst graver efter fossiler i leret og i fællesskab finder vi ud af, hvad det er, der dukker op af den gamle havbund.


De fleste fossiler, som museets gæster finder i Gram Lergrav, er ret almindelige ting som f.eks. snegle- og muslingeskaller eller søpindsvin og hajtænder. Disse fund må man gerne tage med hjem som et varigt minde om turen 10 mio. år tilbage i tiden.

Men mere sjældne fund som knoglemateriale skal altid afleveres til museet, det er en betingelse for deltagelse i fossiljagt. Ved at indlevere sådanne fund bidrager man til vores fælles viden om livet for længe siden, som er af stor værdi for museet. Samtidig kan man være heldig at indkassere en findeløn, hvis fundet er så værdifuldt, at det bliver erklæret for danekræ.

Geologiens dage

Søndage d. 17 september

Fællestur i lergraven.

Svampetur

Søndag d. 1. oktober kl. 13.00 - 16.00

Mødested: P-pladsen foran Gram Slotskro.

Halloween, Mordmysterierne fra ler-Graven

15. oktober - 19. oktober, 13.00 - 16.00. Efterårsferie.

Se mere på Facebook eller på vores hjemmeside:

http://www.museum-sonderjylland.dk/naturhistorien.html


Billede: Fossile hvalers hemmeligheder

Fossile hvalers hemmeligheder

12. februar 2017 - kl. 14.00

Museum Sønderjylland Naturhistorie og Palæontologi i Gram åbner en lille særudstilling, som præsenterer tre hvaler fra det 10 millioner år gamle ler i Gram Lergrav.

Resterne fra tre forskellige hvaler har været taget ud af deres montrer, så forskerne har kunnet nærstudere dem og prøve at fravriste dem deres hemmeligheder.

Et bardehvalskranium udgravet i 1973 skiftede navn fra Mesocetus til Tranatocetus og viste sig at repræsentere en helt ny og hidtil ukendt familie af hvaler, tre tænder, som blev fundet i 1976, viste sig at stamme fra en stor rov-hval ved navn Scaldicetus, - og endelig blev et tandhvalfund fra 1986 navngivet Dagonodum mojnum og gav stof til eftertanke, fordi den, som næbhval, ikke burde kunne findes i et havområde med en vanddybde på 50 – 100 meter, idet dens nulevende slægtninge færdes på langt større havdybder.

Forskerne, der har undersøgt hvalerne, er desuden blevet videofilmet, hvor de giver forklaring på en række spørgsmål om deres respektive forskningsobjekter. Gæsten, som besøger udstillingen, kan på en tablet se forskeren ”sidde og vente på spørgsmål” og dernæst, ved at trykke på forskellige spørgsmål på skærmen, få forskeren til at svare. Forskerne kommer fra Italien, Ukraine, Frankrig og Danmark og vidner om den internationale interesse der er for de gamle hvaler fra Gram.

Udstillingen åbnes søndag d. 12. februar klokken 14.00 og museet er vært ved en lille forfriskning ved lejligheden.

Udstillingen er åben i resten af 2017.

PS.

I Vinterferien i uge 7 vil der fra mandag d. 13. til onsdag d. 15. februar mellem klokken 13.00 – 16.00 være en lille workshop, hvor børn og voksne vil have chancen for at komme helt tæt på de nye gamle hvaler.


Det sker
rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev

Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Banke
Dybbøl Mølle
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet Brundlund Slot
Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Sønderborg Slot
 


pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·