logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Skærbæk
Kontakt
Det sker
Om museet
Links

 

      Det sker      


   

Billede: Skærbæk Museum lukker

Pressemeddelelse

Status på museet i Skærbæk

I foråret 2016 besluttede Museum Sønderjyllands bestyrelse, at man ikke længere ville drive en række mindre museer i Sønderjylland - herunder udstillingsbygningen i Skærbæk, som Museum Sønderjylland har drevet siden 2008.

Med virkning fra 1. januar 2017 trådte beslutningen i kraft, og museet er nu lukket.

Museum Sønderjylland har i tæt dialog med Tønder Kommune gennemført lukningen, som er et resultat af, at Museum Sønderjylland ønsker at fokusere sine aktiviteter på færre enheder. Museum Sønderjylland vil fortsat dække det museale ansvar for området, både for kulturhistorie og arkæologi. H. F. Hansens købmandsgård, som var rammen om Skærbæk Museum, tilhører Tønder Kommune. Kommunen har endnu ikke besluttet, hvad bygningen i fremtiden skal bruges til.

Beslutningen om at lukke Museum Sønderjylland - Skærbæk blev truffet på et tidspunkt, da museet var i gang med at gennemgå samlingen af genstande. Da Museum Sønderjylland ved overtagelsen af Skærbæk Museum i 2008 overtog ansvaret for museumssamlingen i Skærbæk, var det nødvendigt og indgik som en del af aftalen om overtagelsen at gennemgå samlingerne med henblik på at udvælge genstande af væsentlig kulturhistorisk betydning og at sikre disses bevaring for eftertiden. Herunder at de indgår som museumsgenstande i Museum Sønderjyllands samlinger i henhold til museumsloven. I løbet af 2017 vil gennemgangen af alle genstande knyttet til museet i Skærbæk blive afsluttet.

Der kan helt naturligt knytte sig offentlig interesse til denne proces, og ikke mindst, hvad der sker med genstande, som ikke optages i Museum Sønderjyllands samlinger. Slots- og Kulturstyrelsen har udstukket klare retningslinjer herfor, og gennemgangen sker indenfor disse rammer. De genstande, der ikke optages i Museum Sønderjyllands samlinger, returneres om muligt til giver eller givers efterkommere.

Der har forståeligt nok været mange spørgsmål om de genstande, Museum Sønderjylland har taget ind i sin samling, når man ikke længere driver museum i bygningen. Spørgsmålene har især omhandlet Skærbæk-tæppernes fremtid. Tæpperne fra Skærbæk Væveskole vil sandsynligvis midlertidigt blive udlånt til udstillingen i kælderen i Hjemsted Oldtidspark i sæson 2017-2018.

Spørgsmål vedr. lukningen af udstillingsbygningen i Skærbæk samt Museums Sønderjyllands arbejde med samlingerne kan rettes til museumsinspektør Anne Marie Overgaard.

Spørgsmål vedr. den tidligere museumsbygning kan rettes til direktør Keld Hansen i Tønder Kommune.

 

Det sker
rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev

Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Banke
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet Brundlund Slot
Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot
 


pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·