Åbningssiden skred
Information Det sker Museerne Udstillinger Undervisning Kontakt Museumsbutik Oversigt
Nyt fra Museum Sønderjylland Det sker Nyt fra Museum Sønderjylland
pause

Nyt fra Museum Sønderjylland

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mellemrum

April måned 2009


30. april 2009

Udstillinger på Sønderborg Slot

Konservede figurer

Nykonserverede kirkefigurer fra Cumberland-samling.

På slottets første sal er sidste hånd lagt på nyopstillingen af Den Cumberlandske Samling – den store samling af slesvig-holstensk kunsthåndværk fra 15-1600-tallet, som afdelingen i 2007 fik overdraget fra Det Danske Kunstindustrimuseum. Nyopstillingen sker, efter at en lang række af samlingens genstande er kommet tilbage fra konserveringscentret i Aalborg, hvor de er blevet restaureret for Kulturarvsstyrelsens bevilling til konservering af kulturarv af enestående national betydning (ENB).

Den Cumberlandske samling

Kig ind i den nyopstillede Cumberland-udstilling.

Samtidig er arbejdet begyndt på opbygningen af den nye og permanente hertugudstilling, Hertugerne af Slesvig og Holsten i samme etage. Udstillingen bliver en mindre og mere koncentreret udgave af den store særudstilling i sommeren 2008 – og den er muliggjort af tilskud fra forskellige fonde på i alt 430.000 kr. Udstillingen er planlagt åbnet i første halvdel af september.

Hertugudstilling

Plakat beder om publikums tålmodighed med de tomme rum.

Endelig er den permanente udstilling om Sønderborg bys historie efter 1864 blevet opdateret. På tavler og kort er udviklingen fra 1970 til i dag kommet med: byens udvikling, kommunalreformen 2007 og andre begivenheder – og desuden er opbygget en montre, hvori der vises borgmesterkæderne fra fire af de syv kommuner, der i 2006 gik sammen i den nye Sønderborg Kommune.

Borgmesterkæder

Montre i Sønderborg by-udstilling med borgmesterkæderne fra fire af de syv kommuner, der samledes i Sønderborg Kommune.

 


21. april 2009

Kulturmåned på Cathrinesminde Teglværk

Traditionen med en kulturmåned hvert år i maj lever og har det godt på Broagerland. I år holdes for niende gang "den voksne" kulturmåned, og der bydes traditionen tro på fire aftner med kendte mennesker.

Hvert andet år holdes en kulturmåned for børn.

- Når vi om to år holder den tiende kulturmåned og har vores første "runde" fødselsdag, så arbejder vi på, at det skal være med bl.a. ét rigtig stort navn. Men foreløbig synes vi også, der er nogle gode på plakaten i år, siger Jørn Lehmann Petersen, én af de fire i arbejdsgruppen i Cathrinesmindes Venner, som arrangerer kulturmånederne år efter år.

Kulturmåned 2009

Programmet i år ser således ud – alle arrangementer begynder kl. 19.30 og foregår i maskinsalen på Cathrinesminde.

Mandag den 4. maj: Trubaduren Allan Olsen – en lille intim koncert.

Mandag den 11. maj: Mogens Lykketoft og Mette Holm – om den industrielle udvikling og menneskers rettigheder i Kina.

Tirsdag den 19. maj: Journalist Ole Sippel – om fredsprocessen i Israel og truslen fra Iran.

Onsdag den 27. maj: Erling Jepsen og Henrik Ruben Genz – om at forvandle romaner til film.

Billet til et enkelt arrangement koster 80 kr., mens en billet til alle fire aftner koster 275 kr. Med i prisen er Cahrinesmindes klassiske traktement – fedtemadder og kaffepunch.

Billetsalget starter tirsdag den 21. april kl. 8.00 på Cathrinesminde.

Man kan møde op eller ringe på tlf. 74 44 94 74 (9.00-12.00) eller maile til: cora@museum-sonderjylland.dk

Kulturmånedens arbejdsgruppe består af Erik Breum, Mona Nielsen, Niels Nørmark og Jørn Lehmann Petersen.

Evt. yderligere oplysninger hos

Jørn Lehmann Petersen, tlf. 40 40 58 33.

 


21. april 2009

Jernalderen frem i lyset

I løbet af de sidste uger har arkæologerne fra Museum Sønderjylland haft travlt med at grave jernalderen frem ved Lundsbjerg syd for Aabenraa. Ved den første undersøgelsen af et 21 ha. stort udstykningsområde i efteråret 2008 fremkom der spor af gravplads og huse. Fire områder, kaldet Lundsbjerg I, II, III og IV blev efterfølgende valgt ud til udgravning, og indtil videre har resultatet ikke skuffet!

Lundsbjerg-udgravning

Udgravningsassistent Joan Boesen afdækker keramik i en grube.

Foto: Daniel Eriksson.

Efter kun et par dages udgravning stod det klart, at området har været tæt bebygget i jernalderen. På Lundsbjerg II er der allerede fundet seks gårde, et stort antal gruber fyldt med utrolig meget keramik og mindst en brønd. Et sydligere område, Lundsbjerg I, byder på minimum fire gårde fra bronze- og jernalderen. Også her er et større område dækket af gruber, som efter alt at dømme er lige så rige på keramik som gruberne på Lundsbjerg II.

Svarene findes i mulden

Museets arkæologer ser frem til de næste ugers udgravninger, som forhåbentlig vil give svar på en masse spørgsmål om lokaliteten. Har vi fundet en hel landsby, eller var gårdene såkaldte enkeltgårde, der har efterfulgt hinanden igennem generationer? Hvorfor er der så store mængder keramik i nogle af gruberne? Flere steder ligger keramikken i pæne lag. Hvad betyder det? Er der mon tale om deciderede keramik-ofringer?

Lundsbjerg-udgravning

Udgravningsassistent Leif Christensen tømmer en grube for keramik.

Foto: Daniel Eriksson.

Åbent hus for skoleklasser i forbindelse med Forskningens Døgn

En udgravning er en arbejdsplads, som man måske ikke altid har mulighed for at besøge. Men nu er det muligt. For alle skoler i de sønderjyske kommuner er der mulighed for at se og høre om arkæologernes arbejde den 23. april 2009 kl. 9-12.

Kontakt museet på mees@museum-sonderjylland.dk eller

tlf. 73 52 34 51.

Kontakt

Udgravningslederne Pernille Kruse. Tlf.: 51 35 85 67 eller Daniel Eriksson. Tlf.: 24 60 79 45

Udgravningen foregår syd for Aabenraa ved Stubbæk, Lundsbjerg Industrivej, 6200 Aabenraa.

 


16. april 2009

Oplev fortid, nutid og fremtid ved motorvejen

I anledningen af det landsdækkende arrangement Forskningens Døgn 2009 inviterer Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev til åbent hus på to arkæologiske udgravninger.

Den 23. april kl. 9-12 viser museet en arkæologisk udgravning frem for skoleklasser. Det sker lige syd for Aabenraa ved Stubbæk.

Den 24. april kl. 15-18 holder museet, i samarbejde med Vejdirektoratet, åbent hus der, hvor den kommende motorvej mellem Kliplev og Sønderborg skal bygges.

Mølstedbro udgravning

Mølstedbro-udgravningen.

Ved Møllestedbro umiddelbart øst for Kliplev har arkæologerne susende travlt. De er ved at grave fortiden frem af den sorte muld inden der om få år skal bygges motorvej. Mens arkæologerne graver, planlægger vejdirektoratet motorvejens opbygning. Mens arkæologerne har travlt med at indsamle oplysninger om fortiden ved brug af både gammeldags skovle og topmoderne GPS udstyr, bruger vejdirektoratet tiden på at udvikle nye metoder for det kommende vejbyggeri, som er mindre  belastede og ressourcekrævende for miljøet.

Urne fra Mølstedbro

Urne fra Mølstedbro.

En motorvej fra A-Z

Ved åbent hus-dagen den 24. april 2009 ved Møllestedbro tæt på Kliplev kan man få mere at vide om det arkæologiske arbejde. Se og hør om bopladsen og urnegravene fra omkring Kristi fødsel, som arkæologerne har udgravet. Se stolpehuller med arkæologens øje og oplev, hvordan arkæologerne bruger GPS-opmåling, fotodokumentering og tegning- og ikke mindst: se de flotte fund. 

Motorvejsanlæg

Motorvejsbyggeri.

Vejdirektoratet giver et indblik i de metoder, som de bruger, når de bygger en ny vej – og i hvilken retning forskningen indenfor området peger. Man kan være med til at opmåle et stykke jord med avanceret GPS-udstyr, se en film om, hvordan man projekterer en vej, og se, hvordan den lerede jord reagerer, når den bliver tilsat kalk.

Arrangementet foregår ved Møllestedbro, Avntoftvej 64, 6200 Aabenraa, og der er omvisninger hver hele og halve time fra kl. 15.00 - 17.30 

Under jorden opdager du fortiden

For alle skoler i de sønderjyske kommuner er der mulighed for at se og høre om arkæologernes arbejde den 23. april 2009 kl. 9-12.

Tæt ved Aabenraa har arkæologerne fundet en boplads og urnegravplads fra jernalderen.

Kom og se hvordan arkæologer graver. Få mere at vide om jernalderen, stolpehuller, arkæologi og fortiden under dine fødder!

Man kan tilmelde sig på tlf. 73 52 34 51 eller e-mail: mees@museum-sonderjylland.dk

Der er åben på udgravning syd for Aabenraa ved Stubbæk, Lundsbjerg Industrivej, 6200 Aabenraa og øst for Kliplev ved Møllestedbro Avntoftvej 64, 6200 Aabenraa.

 


6. april 2009

Kunstmuseet i Tønder og Nolde Museet i nyt tæt samarbejde

Tyskland og Danmark vokser nu endnu tættere sammen. Det er nu muligt at købe en fællesbillet til besøg på de to kunstmuseer Nolde Museet og Kunstmuseet i Tønder.

For 80 kr. / 10 Euro giver fællesbilletten adgang til grænseoverskridende kunstoplevelser på de to kunstmuseer.

Nolde Aufsteller

Direktøren for Noldemuseet, Dr. Manfred Reuther og overinspektør Ove Mogensen, glæder sig over det internationale partnerskab. Den nye fællesbillet er helt i forlængelse af Noldes egne ønsker om en "brobygning" og "større forståelse" mellem Tyskland og Danmark, ligesom Kunstmuseet i Tønders fokus på Nordisk kunst i det 20. og 21.århundrede har international bevågenhed.

De to kunstmuseer besøges årligt af ca. 110.000 gæster, og det er de to museers sikre overbevisning at mange vil benytte sig af fællesbillettens muligheder.

 


3. april 2009

Forskningens Døgn på museet i Tønder

For første gang markeres den landsdækkende begivenhed "Forskningens Døgn" på Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder.

"Forskningens Døgn" er en årlig landsdækkende begivenhed, hvor forskere og forskningsinstitutioner inviteres til at bringe forskningen ud til den danske befolkning.

"Forskningens Døgn '09" finder sted i dagene 23. til 25. april.

Formålet er at gøre forskningen mere tilgængelig for befolkningen, og derved skabe større indsigt og forståelse for forskningens store betydning for samfundet og for vores hverdag. Blandt arrangørerne på "Forskningens Døgn" er universiteter, forskningsinstitutioner, kulturinstitutioner, hospitaler, virksomheder og kommuner. I 2008 deltog ca. 100 arrangører i "Forskningens Døgn".

Museer betragtes ofte som udstillingssteder eller attraktioner for skolebørn, lokalbefolkning og turister; men med til de statsanerkendte museers forpligtelser hører også forskningen. For at synliggøre denne side af museets virke, har man i Tønder valgt at lade museets egne kræfter medvirke i forbindelse med "Forskningens Døgn".

Der vil fredag den 24. april om eftermiddagen blive mulighed for at høre to foredrag af museets egne inspektører.

Kl. 14.00 – 15.00 taler museumsinspektør Inger Lauridsen om "Hollandske fliser i Sønderjylland".

Fliser

Fra o. 1600-tallet var der tæt kontakt til Holland fra Vestsønderjylland. Der blev transporteret mange stude over Vadehavet. På hjemvejen medbragte skibene bl. a. hollandske fliser, som blev brugt som isolering og udsmykning i husene og gårdene langs kysten. Det kulturhistoriske museum i Tønder har Nordens største samling af hollandske fliser, og flisesamlingen fik for et par år siden nye rammer i den store flisesal på første sal i Porthuset.

Inger Lauridsen vil i sit foredrag fortælle om flisernes historie, både med hensyn til fremstillingsprocessen og flisernes motiver.

Kl. 15.15 – 16.15 vil museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen holde foredraget "Kogge, tretårn eller halvmåne - om stempling af sølv".

Drikkehorn

Helt tilbage til middelalderen har stempling af sølv været nødvendigt for at undgå svindel med lødighed. Sølvstempler fortæller historie om hvem der fremstillede sølvet, hvor det blev lavet, og ofte også hvor høj lødigheden var. I foredraget fortælles om dansk og tysk stempling, om stempling af håndværksmæssigt fremstillet sølv og om overgangen til det industrielt fremstillede sølv i slutningen af 1800-tallet.

"Forskningens Døgn" falder sammen med Antikmessen på museet, og det har været medbestemmende for foredragenes indhold.

Der er gratis adgang til begge foredrag.

 mellemrum

Tidligere nyheder:


November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mus sonderjylland
Til top Til top Til top Til top Til toppen af siden Daglig drift Grafisk design Sekretariatet Til top Sekretariatet Daglig drift Grafisk design Til top Kontakt