Åbningssiden skred
Information Det sker Museerne Udstillinger Undervisning Kontakt Museumsbutik Oversigt
Nyt fra Museum Sønderjylland Det sker Nyt fra Museum Sønderjylland
pause

Nyt fra Museum Sønderjylland

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mellemrum

MAJ måned 2009


25. maj 2009

Kom ud og leg

Hæng greben på sin knage i skuret, lad pinsesolen danse og find legebarnet frem. I pinsen, søndag og mandag den 31. maj og 1. juni kl. 12.00 - 16.00 er der legedage på Arkæologi Haderslev, Dalgade 7 i Haderslev. Det foregår ude foran museet på grønsværen mellem de gamle bindingsværkshuse og lindetræer. Der vil være mere end 20 forskellige kamp- og styrkelege, hvoraf flere af dem har rødder tilbage til middelalderen og altså er mere end 700 år gamle.

Snitte pinde

Til en fin kæphest skal kroppen snittes.

Foto: Merete Essenbæk.

Mange gamle lege er i dag forsvundet fra vores fysiske kultur. Vi har ikke behov for dem længere, som en del af vores sociale samvær og kropslige aktivitet. Bonden og arbejderen er blevet udskiftet med vidensmedarbejdere og vi har fundet på nye lege, der opfylder vore dages behov for at være sammen og lære.

Går vi tilbage i tiden var legene en måde for børn såvel som voksne at være sammen på. Når en hård arbejdsdag i marken var slut kunne man gennem kamp- og styrkelege demonstrere sin arbejdsevne og dermed placere sig i den sociale hakkeorden. I dag har vi viden og penge som målestokken for betydning og magt.

Patøk og kælling i sækken

Mange lege er simple påfund f.eks. kaste til måls efter en spand eller hoppe over et dige. Med tiden har legene udviklet sig, der er kommet flere regler til, og de er gået i arv fra generation til generation med de ændringer, der var nødvendige i forhold til tidens levevis.

Snurretoppe

Snurretoppen spinder og tankerne flyver.

Foto: Merete Essenbæk.

Legene på museets grønsvær er både for mange og for få. Der er styrkelege, hvor det gælder om at trække til. Der er kamp- og kaplege, hvor det gælder om at komme først, hoppe længst og højest.  En af de lege, der skal leges er Patøk, der menes at stamme fra Slesvig og der hedder Pfalstock eller Pickfolt og kan spores tilbage til 1700-tallet. I patøk skiftes man til at hugge en træpløk i jorden. Er man mere til de stille lege har man mulighed for at snedkere sin egen kæphest af gamle sokker, pinde og klude. Dem der skal øve balance kan rive høns ned, trille med tøndebånd, gå på tønde eller bære en kælling i sækken.

Legene er for alle, store og små, piger og drenge. Nogle er svære andre nemme, men det vigtigste er at det er sjovt og underholdende ellers er det ligegyldigt.

Husk: at lege er at leve og for at forstå en leg må man lege den, så derfor kom ud og leg i pinsen.

 


20. maj 2009

Tredobbelt udstillingsåbning på

Museum Sønderjylland - Skærbæk

Jugendstilen i Sønderjylland

Pastor Jacobsen og hans fantastiske foretagender

Nordseebad Lakolk og den tidlige turisme

Fredag den 29. maj 2009 - kl. 14.00 åbner ikke mindre end tre nye udstillinger på Museum Sønderjylland - Skærbæk.

Overinspektør Elsemarie Dam-Jensen åbner udstillingen, og museet er vært ved en lille forfriskning.

Udstillingen om Jugendstil giver et billede af stilen omkring år 1900, hvor Jugendstilen i mange forskellige udformninger blev udbredt over Europa. I de sønderjyske hjem blev Jugendstilen blandt andet udbredt i form af tekstiler, bogbind, metalgenstande, lamper, fliser og husgeråd. Udstillingen giver et indtryk af Jugendstilens karakteristiske træk. Mange af dens genstande findes stadig i private hjem. Jugendstilen fascinerer os stadig, og med jævne mellemrum dukker den igen op i forskellige sammenhænge.

Vase

Jugendstilens periode falder sammen med en periode i Skærbækegnens historie, hvor byen i høj grad blev præget af én bestemt person, den tysksindede pastor Jacobsen, som var en projektmager af virkeligt store dimensioner, en datidens Stein Bagger. Han nåede at starte en række vidt forskellige foretagender, spændende over så forskellige områder som bankvæsen, forelproduktion, en væveskole for billedtæpper, et teglværk, et rederi og et sommerrekreationssted. I alle disse sammenhænge var pastor Jacobsen ankermanden, og hans tanker var højtflyvende, men også noget urealistiske. I udstillingen fortælles om hans mange projekter.

Nordseebad Lakolk på Rømø har fået sin egen udstilling. Da badet opstod lige før år 1900, fandtes der allerede flere tilsvarende vesterhavsbade på de nordfrisiske øer Sild, Amrum og Føhr; men pastor Jacobsen var den første, der søsatte et sådant projekt i Sønderjylland. Der blev bygget sommerhuse i form af blokhuse med fantastiske navne som Gefionshall, Walhall og Kamerun, opkaldt efter den nordiske mytologi og de tyske kolonier i Afrika. Desuden blev der bygget hotel og restauranter, varmbadeanstalt og butikker, og gæsterne blev transporteret over Rømø i en hestetrukken sporvogn. Badestedet gik dog hurtigt konkurs, og i løbet af 1900-tallet ændrede det karakter. Husene blev opkøbt af private, og tidens tand og en senere tids æstetik har udryddet eller ændret de fleste af husene til ukendelighed. I udstillingen vises postkort og souvenirs fra Lakolks storhedstid, tegninger af de oprindelige huse samt billeder fra Lakolk i dag.

Alle udstillinger befinder sig på museets første sal.

I stueetagen vises de nye udstillinger om Skærbæktæpperne og købmandsbutikken.

I år er museet åbent alle dage i hele sæsonen.

På hverdage er der åbent fra kl. 10.00 – 16.00, i weekender og på helligdage er der åbent fra kl. 12.00 – 16.00.

 


15. maj 2009

Administrationschef Finn Degn

går på efterløn

Museum Sønderjyllands administrationschef og vicedirektør Finn Degn har pr. 1. august 2009 valgt at gå på efterløn.

Finn bliver 62 år i juli måned og har valgt at stoppe med at arbejde for at hellige sig familien, haven og andre af de mange interesser, Finn dyrker ved siden af arbejdet.

Finn har de sidste 14 år arbejdet intensivt for og med kulturlivet, herunder museerne, i Sønderjylland. Fra 1995 til 2007 var Finn nemlig vicekontorchef og leder af Sønderjyllands Amts kultursekretariat. I perioden fra 2003 til 2006 omfattede dette arbejde bl.a. udarbejdelsen af planerne for hele fusionen af de sønderjyske statsanerkendte museer og de heraf følgende forhandlinger med bl.a.  Kulturministeriet, Kulturarvstyrelsen og de sønderjyske kommuner om dannelsen af museet. Fra den 21. marts 2006 ansattes Finn – i perioden indtil 31. december 2006 ved siden af jobbet i amtet – som administrationschef og vicedirektør for Museum Sønderjylland. Finn kom herved til at lede hele processen med at få museets administration til at fungere som en helhed – et arbejde der dygtigt er blevet gennemført, så museet nu kan stå på egne ben.

Finns visionære ideer har i høj grad præget hele dannelsen af Museum Sønderjylland fra de første spæde planer, til museet var en realitet. Hans utrolig kompetente og enorme arbejdsindsats har i meget høj grad betydet, at museet er kommet virkelig godt fra start – ja faktisk fungerer vældig godt. Det er sagt med jysk underdrivelse lidt af en bedrift, der anerkendes ikke blot i Sønderjylland, men i hele den danske museumsverden.

Fra Museum Sønderjylland, fra de tidligere sønderjyske museer og i det hele taget fra det sønderjyske kulturliv, skal der lyde en stor tak til Finn for hans store indsats gennem alle årene ikke mindst for museerne i Sønderjylland – og sidst, men bestemt ikke mindst etableringen af Museum Sønderjylland.

Vi siger tak til Finn Degn ved en reception på

Museum Sønderjylland,

Arkæologi Haderslev,

Dalgade 7,

6100 Haderslev.

Torsdag den 4. juni 2009 - kl. 13.00,

hvor alle, der vil hilse på Finn, er velkomne.

Museet er her vært ved et mindre traktement.

Af hensyn til planlægningen af dagen bedes gæster melde sig til hos fuldmægtig Inga Bramsen på Sekretariatet (meget gerne på e-mail) på inbr@museum-sonderjylland.dk eller tlf. 73 52 33 60 inden den 26. maj 2009.

 


14. maj 2009

 

PASTORALE – OM MALEREN JENS SØNDERGAARD

Jens Søndergaard

"Søndag", olie på lærred, 189 x 220 cm., 1922-28.

Randers Kunstmuseum.

Museum Sønderjylland – Kunstmuseet i Tønder åbner

Lørdag den 13. juni 2009

udstillingen PASTORALE – OM MALEREN JENS SØNDERGAARD.

Udstillingen omfatter 54 malerier, som opsættes i to afdelinger: en kronologisk og en tematisk, så det dels er muligt at danne sig et indtryk af malerens kunstneriske udvikling, dels den særlige tematik som Kunstmuseet i Tønder har valgt til udstillingen.

samt Kunstmuseets omtale af særudstillingen HER!

Jens Søndergaard (1895-1957) er født og opvokset i Nordjylland og arbejder hele sit kunstneriske liv i København om vinteren og i Nordjylland om sommeren. Man kan derfor spørge, hvorfor et sønderjysk kunstmuseum bringer Søndergaard på udstillings-programmet. Det skyldes Kunstmuseet i Tønders samling af værker af Søndergaard og museets særlige arbejdsområde: undersøgelsen af det nordiske.

Den tematiske del af udstillingen ser især på Søndergaards sene værk, der er sjældent omtalt om ikke ufortalt. I hans sene periode repræsenterer han det særlige nordiske, der adskiller sig fra det sydlandske ved i kunstværket at sætte fokus på det enkelte individ og dets søgning i sig selv.

Som Kunstmuseet i Tønders sommerudstilling 2009 er udstillingen tilrettelagt både for at imødekomme et stort og bredt publikum og for at udgive et skrift, der forsøger at kortlægge hidtil usete sider af maleren Jens Søndergaard.

Til udstillingen udgives en plakat, en serie postkort og et omfattende tekstkatalog med mange billedgengivelser.

Åbning af udstillingen finder sted i Pumpehuset lørdag den 13. juni 2009 kl. 15.00 med efterfølgende fremvisning af udstillingen i kunstmuseets udstillings-lokaler.

For yderligere information kontakt venligst museumsinspektør Ole Jul: olju@museum-sonderjylland.dk

 


13. maj 2009

Tre busture i "det grænseløse landskab" i sommeren 2009.

I forlængelse af de fire busture, som modtagerne af Sønderjylland/Slesvigs kulturpris i 2008 arrangerede til kogene i Tøndermarsken nord og syd for den nuværende landegrænse, har gruppen besluttet i år at invitere på tre busture i marsken mellem Dagebüll og Tønder. Dette finansieres delvist gennem anvendelse af det overskud, som bogen "Det grænseløse landskab" foreløbig har indbragt.

Tøndermarsken

Turene finder sted:

Torsdag den 28. maj 2009 - kl. 18.00 - 22.00
Torsdag den 25. juni 2009 - kl. 18.00 - 22.00

og


Torsdag den 13. august 2009 - kl. 18.00 - 22.00

Hver af turene vil have både dansk og tysk guide, og vi forsøger kort at oversætte til det modsatte sprog i det omfang, der er nødvendigt.

Alle turene begynder ved:

Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder,

Kongevej 51,

6270 Tønder.

Turene slutter også her.

Hver tur vil have følgende forløb:

Museum Sønderjylland Tønder, Lægan pumpestation, Buffelsiel, Revstoft, Gotteskoog, Rollwagenzug, Grosse Wehle, Südwesthörn, Horsbüll, Lübkekoog, Klanxbüll, Hesbüll, Fegetasch, Rudbøl, Nørremølle, Højer sluse, Vidåslusen, Sejersbæk, Højerkog, Museum Sønderjylland Tønder.

Ved hjemkomsten til museet efter tre timers bustur, er der kaffe/the og kage, hvorefter naturfotografen, Carl Christiansen, viser sin smukke fim "Noldes landskab".

Aftenen slutter kl. 22.00.

Pris:

Prisen pr. deltager er, på grund af tilskud fra bogens overskud, kr. 70,-, der betales ved afrejsen eller ved tilmeldingen.

Tilmelding kan kun ske til én tur ad gangen, således kan der i maj kun tilmeldes til den første tur.

Tilmelding sker til:

Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder,

Kongevej 51,

6270 Tønder.

Tlf. 74 72 89 89

eller til:

Hans Carstensen,

Reiffeesenweg 2,

D – 25927 Neukirchen.

Tlf  (0049) 4664-896.

Der er plads til 50 deltagere pr. tur, og tilmelding sker efter "først til mølle- princippet".

 


11. maj 2009

Stefanie Robl konstitueret som overinspektør på kulturhistorie Aabenraa

Museumsinspektør Stefanie Robl er indtil videre konstitueret som overinspektør og daglig leder af Kulturhistorie Aabenraa.

Stefanie overtager hermed Asser Amdisens arbejdsfunktioner efter denne pr. 1. april i år blev forstander på Ryslinge Højskole.

I løbet af kort tid vil en vikarstilling for Stefanies tidligere museumsinsptørstilling blive slået op her på hjemmesiden.

 


6. maj 2009

Nat på museet

I forbindelse med verdenspremieren på filmen "Nat på museet 2", inviterer Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev til en helt særlig museumsoplevelse. Det sker onsdag den 20. maj og torsdag den 21. maj. Programmet er for alle biografgængere, der efter filmen ønsker en særlig oplevelse og udfordring på et "rigtigt" museum.

Filmen "Nat på museet", der udkom i 2006, bliver nu fulgt op af en to’er "Nat på museet 2", der har verdenspremiere onsdag den. 20. maj. I den forbindelse har Arkæologi Haderslev indgået et særligt samarbejde med biografen Kosmorama 1 + 2 i Haderslev. Konceptet er enkelt. Først ser man filmen i biffen. Derefter tager man på museet, hvor man kun udstyret med lommelygte, får brug for både sine sanser og mod, hvis man vil og tør opleve museets udstilling i buldermørke.

Hemmeligheder, guld og skeletter

Arkæologi Haderslev er mere end 130 år gammel. Museets udstillinger bugner af historier, guld, skeletter, gravkister og urner. Genstande som pænt er arrangeret i montre bag lås og glas og som badet i det helt rigtigt museale lys er ganske harmløse og smukke. Men når lyset slukkes, når lyden ændres og der kommer en kold vind fra fordums tid, hvad så…. 

Nybølmanden

Nybølmanden fundet i 1880 ved Aabenraa er kun et skelet, men hvem ved om han nu også er helt død!

Foto: Egil Søeby.

Oplevelsen på museet skal der ikke røbes for meget om, men de besøgende kommer med garanti til at erfare museet på en helt anderledes og ny måde, der til daglig ikke er mulig. Det bliver noget med lidt gys og gru, rislen ned af ryggen, ækelt spindelvæv, det der er værre og ikke mindst sjov og ballade!

Programmet onsdag kl. 21.00 til 22.30 er for de voksne, mens torsdagens program er for alle og foregå mellem kl. 16.00 og 18.00.

Kombinationsbilletten til filmen og den efterfølgende oplevelse på museet i Dalgade 7 købes i Kosmorama 1 + 2.

Man kan naturligvis også besøg museet og få den gruopvækkende oplevelse uden at se filmen først.   

 


5. maj 2009

Logo

Tilskud til undervisningsprojektet "Hertugens børn" på Sønderborg Slot

Det er med stor glæde, at Sønderborg Slot har modtaget tilsagn fra Region Syddanmarks Kulturpulje om støtte til undervisningsprojektet "Hertugens børn og andre børn på Sønderborg Slot 1600".

Projektet er rettet mod folkeskolens 3. – 5 kl. og vil komme til at indeholde såvel undervisning i skolen, som et besøg på Sønderborg Slot. Under besøget vil eleverne, i kopier af renæssancedragter, indgå i en fortælling om Hertug Hans den Yngre af Sønderborg, hans børn, hoffolk, tjenere og deres børn. 

Alle elever i regionen vil kunne benytte sig af undervisningstilbuddet, der samtidig vil blive udformet således, at det også kan bruges som enkeltstående arrangement f.eks. som tilbud i børns skoleferier mv. 

Afdelingen vil nu gå i gang med dels at fremstille det nødvendige undervisningsmateriale og få syet det nødvendige antal dragter, som skal bruges til den levendegjorte fortælling. 

 mellemrum

Tidligere nyheder:


November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mus sonderjylland
Til top Til top Til top Til top Til toppen af siden Daglig drift Grafisk design Sekretariatet Til top Sekretariatet Daglig drift Grafisk design Til top Kontakt