Åbningssiden skred
Information Det sker Museerne Udstillinger Undervisning Kontakt Museumsbutik Oversigt
Nyt fra Museum Sønderjylland Det sker Nyt fra Museum Sønderjylland
pause

Nyt fra Museum Sønderjylland

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mellemrum

OKTOBER Måned 2009


26. oktober 2009

Er du med i lokale fællesskaber?

Levende liv

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot lancerer i samarbejde med en række andre museer og arkiver i hele landet en internetbaseret spørgeskemaundersøgelse.

Emnet for undersøgelsen er det levede liv i dagens Danmark. Der fokuseres på den del af kulturhistorien, som ikke er rettet mod bygninger, enkeltpersoner, genstande, virksomheder, byen, foreningen etc., men i stedet mod det lokale fællesskab og de lokale relationer.

Vi har tidligere indsamlet data om lokale og regionale forskelle. I modsætning til det, vil vi nu undersøge den lokale sammenhængskraft, og få dokumentation for, hvad det er, der binder os sammen i lokalområdet.

Vi er interesserede i sociale netværk og fællesskaber, i relationerne mellem mennesker i lokalsamfundet, dvs. frivillige (uformelle) sociale relationer mellem naboer, venner og bekendte i nærmiljøet.

   •  Dyrker du sport i dit lokalområde?

   •  Er du med i andre lokale aktiviteter?

   •  Hvem i dit nærmiljø er du sammen med?

   •  Hvilken betydning har det for dig?

Det er nogle af de spørgsmål, vi gerne vil have svar på.

Klik ind på www.LokaleLiv.dk og deltag i undersøgelsen.

Deltagelsen er anonym.

For yderligere oplysninger kontakt:

Museumsinspektør Inge Adriansen

Museum Sønderjylland

Sønderborg Slot

Sønderbro 1

6400  Sønderborg

Tlf.: 74 42 25 39

E-mail: inad@museum-sonderjylland.dk

 


22. oktober 2009

Tillykke Sønderjylland !!

Den nye, fuldt opdaterede og bredt dækkende beskrivelse af den sønderjyske landsdels omtumlede og spændende historie som Danmarks grænseland mod syd, er nu komplet. Ca. 15.000 års udvikling  - fra istidens afslutning og indtil 2008 – præsenteres her i et sagligt og letforståeligt sprog.

Sønderjyllands historie

To meget smukke, fornemt illustrerede bøger på godt 1000 sider omfattende de nyeste forskningsresultater, hvor Sønderjyllands særegne historie beskrives under nutidens synsvinkel.

Der skal lyde et stort tillykke til Historisk Samfund for Sønderjylland, til forfatterne, til tekst- og billedredaktørerne, og til de mange andre involverede medarbejdere, der samlet skal have æren for det flotte resultat.

Det nyeste bind, som blev præsenteret i Haderslev den 20. oktober dækker tiden fra 1815 frem til i dag. Det omfatter således de Slesvigske Krige i midten af 1800-tallet, tiden under preussisk herredømme, landsdelens deling i 1920, mindretalsforhold og fortsat grænsekamp i perioden op til, under og i forlængelse af Anden Verdenskrig – samt den, gennem de seneste 50 år udviklede, forbilledlige fredelige sameksistens i landsdelen.

Bagsidebilleder

Forskningsleder Hans Schultz Hansen, Landsarkivet for Sønderjylland, har skrevet om perioden fra 1815 til 1918, mens generalkonsul Henrik Becker-Christensen, Flensborg, dækker tiden derefter og helt frem til 2008.

Mange af Museum Sønderjyllands medarbejderne har udført et stort og flot arbejde også i dette nye bind. Således har museumsinspektørerne Inge Adriansen, Elsemarie Dam-Jensen og Lennart S. Madsen igen trukket et stort læs som billedredaktører. Et blik i værkets illustrationsfortegnelse viser endvidere, at mange af museets kulturhistoriske afdelinger har været travlt beskæftiget med at optage eller fremfinde de helt rigtige billeder til bogen. Uden at forklejne nogle er det især assistent Jane Nissen, der har haft fuldt op at gøre med at fremfinde og indscanne billeder fra museets store billedsamling på Institut for Sønderjysk Lokalhistorie. Herligt at se samlingerne blive mangfoldiggjort på denne gode og superprofessionelle måde. De mange smukke kort, både i dette bind og i bind 1, er alle nytegnede af en anden af museets medarbejdere, nemlig designeren bag denne hjemmeside, grafiker Jørgen Andersen.

Bagsidebilleder

Værket om Sønderjyllands Historie afsluttes i 2010 med leksikonet Sønderjylland A-Å. Her er det igen "triumviratet" Adriansen, Dam-Jensen og Madsen, der ved siden af fuldtidsarbejdet i Museum Sønderjylland, udfører et kæmpearbejde som redaktører (og forfattere).

Mange af landsdelens eksperter "sveder" netop nu over stakkevis af nye tekster, billeder der skal findes frem og illustrationer der skal tegnes.

Faktaboks:

"Sønderjyllands Historie" i to bind er skrevet af historikere med speciale inden for de enkelte områder og perioder. Bøgerne er hver især på over 500 sider, solidt indbundne og rigt farveillustrerede.

For medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland er prisen 298 kr. pr. bind og 498 kr. for begge bind. For ikke-medlemmer og i boghandlen er prisen 498 kr. pr. bind og 798 kr. for de to bind samlet.

Se mere på www.hssdj.dk.

Bøgerne kan endvidere købes i de fleste af Museum Sønderjyllands butikker.

 


20. oktober 2009

Der var en, der var to og en i guld

På markerne ved Bramdrup 7 km vest for Haderslev tæt på E 45 syd har 20 arkæologer fra Museum Sønderjylland gravet siden maj måned i år. Her finder de ikke kun stolpehuller og potteskår i titusindvis, men også guld, sølv og perler, som er mere end 1800 år gamle.

På det 40 hektar store område, der om et par år skal blive tøjfirmaet Bestsellers distributionscenter, har arkæologerne fundet bebyggelser fra jernalderen og middelalderen. Arkæologerne skal inden de slutter udgravningerne omkring årsskiftet udgrave ca. 11 hektar af området. Indtil nu går udgravningerne efter planen, og fundene kniber det heller ikke med.

Udgravning med maskine

Udgravning med maskine.

Bebyggelse gennem 1000 år

Arkæologerne har fundet bebyggelser fra tre perioder af vores forhistorie: En lille jernalderlandsby på 7 gårde fra 100 e.Kr., der lå tæt samlet.  En jernalderbebyggelse med 3-4 gårde fra omkring 300 e.Kr., der lå lidt mere spredt over området, hvoraf en af gårdene må betegnes som stormandens, idet hovedbygningen på gården var over 30 m lang. Middelalderbebyggelsen spredte sig over hele området fra 11-1200-tallet. Til middelalderbebyggelsen hører en gård, som har haft en bygning der, ud fra de meget kraftige stolper, må have været i to etager. Arkæologerne er næsten 100% sikre på, at bygningen er en del af den gård, der omtales i Valdemar Sejrs Jordebog fra 1231, og som Valdemar har boet på, når han gæstede Haderslev og omegn.

Middelalderhus

Et af middelalderhusene.

Foto: Mette Sørensen.

Der var en, der var to, der var en i guld

Et lille vandhul, tæt ved stormandens gård, har fungeret som stedets offermose omkring 300. e.Kr. Hullet blev tømt for jord. Det viste sig nemlig, at der var kastet perler i vandhullet, og de er svære at finde med skovl og graveske. 94 store sække med tung, fed lerjord blev det til, og de skal alle sies gennem vand - kaldet at solde. Indtil nu er der fremkommet 66 perler i rav og glas, der er fundet en kniv i jern, små ringe af sølv og så rigtig mange keramikskår. De fleste af perlerne er af glas og fremstillet i Romerriget for over 1700 år siden.  Der er perler, der er dråbeformede og måske har været stormandkonens ørenringe, perler, der ligner bolsjer og en enkelt en omviklet med det pureste guld.

Perler  Guld

Perler, blå, guld og mange farver.

Foto: Mette Sørensen.

Smedens arbejdsplads

Til jernalderlandsbyen hører der naturligt nok en smedje. På området har arkæologerne lokaliseret to smedjer og to hytter, hvor man har udvundet jernet til at smede. Desuden har arkæologerne også fundet et område med ovne, som har været brugt til at udvinde jernet i. Ovnene er under tag, hvilket er sjældent og kun set et enkelt andet sted i Danmark. Smedjerne er samtidige med de landsbyer, som arkæologerne har udgravet.

Jernudvindingsovn

Jernudvindingsovne. Den lange rende til venstre er et hegn.  I midten ses sorte pletter, der er resterne af ovne, hvor i jernet blev udvundet. Ovnene stod under tag. Stolpehullerne er markeret med hvidt mel.

Foto: Mette Sørensen.

Vil man vide mere

Vil man vide mere om udgravningerne, er der netop sat informationstavler op på området. Man kan se billeder på museets hjemmeside fra udgravningen. Desuden vises "Det bedste fra Bestseller-udgravningen" nu frem. Perlerne, guldet, de mest interessante potteskår og fortællingen om, hvad der er sket ved Bramdrup for mellem 2000 og 700 år siden kan man se og læse om i en lille udstilling på Museum Sønderjylland  - Arkæologi Haderslev fra 26. februar til 30. oktober 2010.

 


19. oktober 2009

Lyn og tordenvejr - vi har fundet en økse!

De sidste fire uger inden efterårsferien har skoleelever løbende kunnet besøge Museum Sønderjyllands udgravning ved Bramdrup 7 km vest for Haderslev.

Torsdag før efterårsferien var det sidste omvisningsdag, og den blev afsluttet på allerbedste vis. Pludselig midt i omvisningen faldt et par vakse 5. klasses øjne fra Haderslev Realskole over en økse fra bondestenalderen - udgravningens ældste fund.

Børn på udgravning

Børn på udgravning.

Foto: Merete Essenbæk.

Arkæologi Haderslevs formidlere og arkæologer har den sidste måned arrangeret omvisninger og udgravninger for skoleelever på udgravningen ved Bramdrup. Over 200 elever fra 3.- 6. klasse har sammen med deres lærere fået mere at vide om arkæologi, hørt om jernalder og middelalder og ikke mindst selv prøvet at udgrave og vandsolde oldtiden frem af mulden.

Eleverne har fundet knoglestumper, træstykker og potteskår med og uden mønster. Men det mest interessante har været fundet af en lille blå glasperle fra en lille offermose, der har ligget på stedet og en lille økse fra enkeltgravskulturen dvs. den er over 5500 år gammel.

Økse

Øksen som blev fundet af 5. b fra Haderslev Realskole.

Foto: Merete Essenbæk.

Var smeden overtroisk?

Den lille økse blev fundet ca. 5 m fra en af områdets jernaldersmedjer. Hvorfor den lå der, kan der være flere forklaringer på. Måske samlede smeden på antikviteter fra stenalderen! Måske har der ligget en stenaldergrav på området før jernalderens smedje. Øksen er nemlig en typisk gravgave fra en stenaldergrav.

Men mest sandsynlig er det, at smeden var en smule overtroisk.

Helt op til sidste århundrede var det almindeligt, at man i huset havde en tordenkile dvs. en flintøkse, som skulle beskytte huset og dets beboer mod lynnedslag. På et tidspunkt er øksen så røget ud af smedjen i forbindelse med, at smedjen er blevet nedlagt eller lærlingen har ryddede op - hvem ved!

Vanbdsoldning

Børn der vandsolder.

Foto: Merete Essenbæk.

Perler for børn

Det lille vandhul, som har fungeret som stedets offermose omkring 300. e.Kr. blev tømt systematisk for jord. Det viste sig nemlig, at der var kastet perler i hullet, og de er svære at finde med skovl og graveske. 94 store sække med tung, fed lerjord skal arkæologerne vandsolde. Skoleeleverne var med til at solde et par sække. Et hårdt, koldt og slidsomt arbejde. Men det giver bonus at være tålmodig. En af de sjældne blå glasperler og to ravperler kom frem, mens børnene var på besøg.

I alt er der indtil nu fremkommet 66 perler i rav og glas. En enkelt en var endda omviklet med det pureste guld. Der er fundet en kniv i jern, små ringe af sølv og så rigtig mange keramikskår.

Blå perle

Den lille blå glasperle som skoleeleverne var med til at finde.

Foto: Merete Essenbæk.

Vil man vide mere

Vil man vide mere om udgravningerne og arkæologi så kan museet arrangere en dag på museet, hvor man kommer bag kulisserne og ser, hvad der bliver af oldsagerne efter udgravningen.

Glade amatørarkæologer

Glade amatørarkæologer.

Foto: Merete Essenbæk.

 


13. oktober 2009

Konference i Tønder om begrebet DANNELSE

Kulturbegivenheder er ikke nødvendigvis synonyme med København og andre storbyer. De sidste par år har Tønder været vært for en kulturpolitisk konference, der har sat fokus på henholdsvis "det ærkedanske" og "kulturel velfærd". Begge konferencer samlede fulde huse med deltagere fra nær og fjern, øst og vest for Storebælt.

Nu står den tredje konference for døren, med emnet "Dannelse i en nutidig sammenhæng". Dannelsesbegrebet forbindes vel oftest med Emma Gad og dermed et andet begreb, nemlig pli. Men dannelse har desuden en lang række iboende aspekter, som f.eks. etik, kompetence, uddannelse, globalisering, ja, og så naturligvis almen dannelse. Men der er flere.

Konferencen, som finder sted på

Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder

tirsdag den 27. oktober 2009 - Kl. 09.30 - 16.00,

vil befatte sig med mange af dannelsens karaktertræk.

Oplægsholdere er Kierkegaard-forskeren Joakim Garff og forskningslektor i etik David Bugge fra Aarhus Universitet samt to magistre i historie, afdelingsleder Linda H. Nielsen og forstander Jesper Vognsgaard, begge med praktisk erfaring fra undervisningssektoren.

Konferencen vil uden tvivl som i de foregående år få deltagerne op af stolene for at deltage i en forventelig meget nuanceret debat. Og der vil blive sat spor i deltagernes bevidsthed. Det er faktisk også målet med konferencen!

                                  -------------------------

Se det fulde konferenceprogram HER!

og tilmeldings- og betalingsbetingelsen HER!

 


9. oktober 2009

Middelalderen i gryden

I efterårsferien 13. - 18. oktober 2009 sætter Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev middelalderen på programmet. Museet byder tirsdag og onsdag børn og voksne indenfor i frilandsafdelingens lille Bulhus, hvor der steges og koges. Torsdag og fredag skal der leges og kæmpes på grønsværen og i weekenden foregår aktiviteterne indenfor med pen og pensel ved skrivepulten og i malerværkstedet.

Traditionen tro byder museerne ind med et hav af aktiviteter og oplevelser i efterårsferien. Arkæologi Haderslev i Dalgade, Haderslev har i år valgt at sætte fokus på middelalderens mad, lege, skrift og farver. I Danmark varer middelalderen fra vikingetidens slutning ca. 1050 og til reformationen 1536.

Binde sløjfe

Sådan binder man sløjfer. I gamle dage lokkede gårdens piger karlene op på den runde manglebrætspind. Kunne de binde en sløjfe var belønningen et kys.

Foto: Merete Essenbæk.

Byggrød og pandekager

I museets Bulhus, der er en rekonstruktion af et lille landhus fra slutningen af middelalderen nemlig 1500-tallet, har madmor fyldt kurven med årstidens grøntsager og frugter; hvidkål, grønkål, æbler og nødder. Ud af de herligheder vil der blive bagt pandekager med fyld og snittet kål til sunde salater.

Middelalder landbord

Middelalderligt madbord.

Foto: Merete Essenbæk.

Mad med frisk kød og fisk var forbeholdt de velhavende  og ellers kun noget man fik ved højtiderne, når der blev slagtet f.eks. op mod jul. Det meste af året stod den på byggrød, suppe, tørret, røget eller saltet kød og fisk og dertil brød. Derfor kan man også være med til at bage små brød, smage på stegte salte sild og stikke skeen i en dejlig varm portion byggrød med en fed smørklat i!

Bind en sløjfe og vær med til ringrend

Når maven er fyldt med energi er det tid til at lege. I middelalderen var legen en måde at være sammen på. Når en hård arbejdsdag i marken var slut kunne man gennem kamp- og styrkelege demonstrere sin arbejdsevne og dermed placere sig i den sociale hakkeorden. I dag har vi viden og penge som målestokken for betydning og magt. Legene på museets grønsvær er kamp- og styrkelege.  Man kan komme til at vise sine evner i at gå på stylter, binde sløjfer siddende på en rund kævle, spille so i hul, der er en slags middelalderhockey eller stikke palles øje ud. Der er også mulighed for at lave sin egen kæphest. Torsdag og fredag kl. 14.00 går den store ringrends dyst i gang, fra kæphest eller egen medbragt cykel.

So i hul

Der spilles so i hul.

Foto: Merete Essenbæk.

En farverig middelalder

Engang blev middelalderen kaldet både mørk  og sort. Men den har sprudlet af farver både på tøjet, væggen og i bogen. Farverne blev fremstillet af naturlige pigmenter. Okker fra jorden giver røde og gule farver, indigo fra en importeret plante giver den dyre blå farve, sod fra smedens skorsten bliver til sort og kridt giver hvid maling. Den sidste weekend i efterårsferien er der etableret skrive- og malerstue og her kan man med pen og blæk forsøge sig ud i kalligrafiens svære kunst og fremstille malinger som for 700 år siden. I middelalderen blev alfabetet langsomt indført. Det var munkene og de lærde, der kendte til de nye bogstaver. Almindelige mennesker skrev stadigvæk med runer. Først i 1400-årene gik de 1000 år gamle runer på pension.

Kunsten på væggen

Museet er indtil 15. november vært for en udstilling om surrealistisk kunst. I den forbindelse vil sammenslutningen "Ung Kunst Nu" afholde åben workshop for alle interesserede børn fra 13 år og op efter.

Det sker på museet onsdag den 14. oktober 2009 - kl. 10.30-15.30.

Grøn havregrød

Grøn havregrød.

Foto: Merete Essenbæk.

 


8. oktober 2009

Hvem har en seminariemütz?

I forbindelse med den kommende vinterudstilling på Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder efterlyser museet genstande, som har med Tønder Statsseminarium og dets historie at gøre.

Seminarister

Seminarister fra Tønder fotograferet i haven ved Schweitzerhalle i slutningen af 1800-tallet.

På tønden i midten står "Seminaristen-Vereinigung 1886-89".

Foto: Tønder Statsseminariums Arkiv.

Man efterlyser flere forskellige typer af materialer.

Det kan være dagbøger, poesibøger, vandremapper, venskabssymboler, flidspræmier, tegninger og alle former for materiale fra undervisningen, bl.a. skemaer.

Fotos er også efterlyst, og de må gerne være med motiver fra både undervisning, fritid, fester og arrangementer, ekskursioner og studieture samt fra de demonstrationer, der fandt sted i forbindelse med seminariets nedlæggelse.

Desuden efterlyser man tøj og personligt tilbehør fra seminarister og lærere, baltøj og kostumer fra fester og teaterforestillinger, faner, musikinstrumenter, noder, sangbøger og bøger.

Endelig kan der måske også rundt omkring findes møbler og inventar fra seminariet.

Museet modtager tingene til låns, udstillingen varer til engang midt på foråret 2010.

Henvendelse, gerne hurtigst muligt, rettes til:

Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder

Tlf.: 74 72 89 89 eller toender@museum-sonderjylland.dk.

 


7. oktober 2009

MindretalsLiv

Projekt Mindretalsliv / Minderheitenleben


Der skal fortælles en helt ny historie om det at bo i et grænseland. Det er en historie, der strækker sig lige fra europæisk storpolitik til hverdagen nord og syd for grænsen med dens kulturmøder og kulturforskelle, symboler og begivenheder. Det er en historie der skal fortælles på nye måder med udstillinger på museerne, film på nettet, i undervisning og medier. Der er skrevet meget om den politiske udvikling. Men ikke meget om kulturen og dagligliv i grænselandet, om hvordan det er at leve i et mindretal i hverdag og fest. Derfor mangler vi i høj grad de konkrete vidnesbyrd: Tingene, dokumenterne, billederne, erindringerne, de personlige fortællinger – til fortælling og formidling – og til eftertiden!


Vægt

Vægten symboliserer de feriebørn, der i sommerferien blev sendt til danske familier. Før og efter ferien blev de vejet, for at se hvor meget de havde taget på.

Derfor er der blevet etableret et fælles tysk – dansk forskningsprojekt om grænselandets historie efter 1945 med særlig vægt på indsamling af dokumentation og erindringer, der kan fortælle om det danske og tyske mindretal samt om befolkningens liv og vilkår før og nu i et europæisk grænseland. Projektet kaldes:

Projekt Mindretalsliv / Minderheitenleben.

 
Du kan deltage i projektet!


Projektet sker i samarbejde med borgerne – måske også dig! Borgerne kan bidrage med fortællinger, genstande, billeder eller noget helt andet, som de synes karakteriserer livet i og mellem flertals- og mindretalsliv, forskelle og ligheder mellem dansk og tysk mindretalsliv i grænselandet, ikke mindst.

Tysk Flag

Det tyske flag, som blev brugt på bilerne til VM i fodbold 2006.

Gå ind på vores hjemmeside www.mindretalsliv.de, hvor du kan læse mere, og ved at bidrage med indlæg bliver du en del af projektet.

                                   InterregA4EU-Symbol

 


2. oktober 2009

Krumslutning på Dybbøl i efterårsferien

På Dybbøl sætter vi fokus på det militære straffesystem i 1864. Soldaterne kunne fx for mindre forseelser blive idømt den middelalderlige straf med indtil 48 timers krumslutning. Prøv at hjælpe smeden med at fremstille de brutale lænker og prøv dem selv – hvis du tør!

Soldaten fortæller

Men der sker mange andre nye ting. Hos officersmarketenderen Zimmermann kan du købe luksusbetonede varer. Her er overraskende ting som østers, vin på flaske og så kan du få et godt måltid mad, alt sammen selvfølgelig kun hvis du altså tilhører den privilegerede klasse af officerer! Hvis ikke så må du handle hos den almindelige marketender og selv lave din mad.

Mød den prøjsiske soldat "Gefreiter Bubbe", der fortæller levende om de barske forhold i skyttegrave og kanonstillinger foran de truende danske skanser. Eller oplev hans beskrivelse af slagmarken, da stilheden efter slaget sænker sig og kun de såredes dødskamp høres.

Marcher på forpost til Historiecenterets nye feltvagthytte, hvor soldaterne frysende venter på at fjenden angriber. Derefter går det igen tilbage til skansen, som nu skal lukkes ved at trække den tonstunge rullebro ind i skansen. Her skal de stærke give en hånd med.

Som altid kan man skrive feltpostbrev med laksegl, bage pandekager over åben ild, smage soldatersuppe, telegrafere, gå på skattejagt med bluetooth-mobilen som guide og på hverdage skyder vi med den store feltkanon!

På de næsten færdigt restaurerede Dybbøl Mølle kan man tirsdag – torsdag male økologisk korn på gamle håndkværne og høre om de gamle kornsorter.

Historiecenter Dybbøl Bank er et videnpædagogisk aktivitetscenter, der med levende og involverende formidling fortæller om et af danmarkshistoriens tragiske øjeblikke. Centeret har åbent alle dage i efterårsferien den 10. - 18. oktober 2009 - kl. 10.00 -17.00.

Vil du opleve alle de mange spændende aktiviteter, så skal du besøge os mandag – fredag.

Men husk også at besøge Dybbøl Mølle, som har åbent alle dage kl. 10.00 - 16.00.

 mellemrum

Tidligere nyheder:


November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mus sonderjylland
Til top Til top Til top Til top Til toppen af siden Daglig drift Grafisk design Sekretariatet Til top Sekretariatet Daglig drift Grafisk design Til top Kontakt