Åbningssiden skred
Information Det sker Museerne Udstillinger Undervisning Kontakt Museumsbutik Oversigt
Nyt fra Museum Sønderjylland Det sker Nyt fra Museum Sønderjylland
pause

Nyt fra Museum Sønderjylland

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mellemrum

Januar Måned 2010


27. januar 2010

Frosten har sat ind - alle arkæologiske udgravninger er midlertidig lukket

Arkæologi Haderslev foretager arkæologiske forundersøgelser og udgravninger i hele Sønderjylland samt i Kolding Kommune. Museet foretager godt 50 undersøgelse om året. De største undersøgelser foretages i øjeblikket ved den kommende motorvej mellem Kliplev og Sønderborg samt ved Bramdrup nord for Haderslev.

Skovhus

Arkæologiske udgravninger i snevejr - før frosten - ved Skovhus øst for Kliplev.

Foto: Erling Madsen.

Vintervejret har bidt sig fast, og derfor er alle museets arkæologiske undersøgelser midlertidig lukkede. Arkæologerne er sendt indendørs for at se på planer, vaske potteskår, foretage undersøgelser og tænke tanker om det, de har fundet.

Museet forventer, at udgravningerne går i gang igen så snart, frosten har sluppet sit tag. Dette gælder også udgravningerne ved motorvejen og Bramdrup.

Men der er stadigvæk liv på museet. Arkæologerne forbereder en udstilling om fundene fra Bramdrup.

Udstilling

26. februar 2010 - 30. oktober 2010

Det bedste fra Bestseller-udgravningen. Se de flotte perler, guldet og potteskårene. Læs historierne om Kongens gård fra 1200-tallet og middelalderlandsbyen, og om jernalderlandsbyerne og den lille offermose, der lå ved Bramdrup 7 km vest for Haderslev for 1700 år siden.

Bramdrup

Bramdrup i sne.

Foto: Mette Sørensen.

Hvis man er interesseret i flere oplysninger om museets udgravninger bedes man tage kontakt til museumsinspektørerne Per Ethelberg på tlf. 73 52 34 62 eller

Hans Chr. H. Andersen tlf. 73 52 34 67.

 


22. januar 2010

 

Kniplinshandelens og kniplingsproduktionens historie

Museumsinspektør Inger Lauridsen, Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder har fået et to-årigt forskningsstipendium fra Carlsberg Fondet til et forskningsprojekt om:

"Den tønderske kniplingsindustris historie fra 1600 til 1864, dens internationale baggrund, økonomiske betydning både nationalt og regionalt samt den sociale historie vedrørende kniplerskernes liv og arbejdsvilkår og disse forholds indvirkning på Hertugdømmet Slesvig og på Tønderegnen".

Knipling

Forskningsperioden påbegyndes den 1. september 2010, samtidig med, at Inger Lauridsen fratræder sin stilling som mangeårig museumsinspektør ved Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder (tidligere Tønder Museum).

Inger Lauridsen ansættes herefter i den to-årige periode som seniorforsker ved Museum Sønderjylland med dagligt arbejdssted i Tønder afdelingens tekstilafdeling, Drøhses Hus, Storegade 14 i Tønder.

 


7. januar 2010

Penge til museum-universitet-projekt om europæiske folkeafstemninger efter Første Verdenskrig

Kulturarvsstyrelsen har bevilget 137.000 kr. til finansiering af 1. år af et 3-årigt museum-universitet-Ph.D.-projekt om europæiske folkeafstemningsområder efter Første Verdenskrig. Projektet er det første i en kommende række Ph.D.-projekter i samarbejde mellem Museum Sønderjylland og forskellige universiteter – i dette tilfælde mellem museet og Syddansk Universitet: Institut for Grænseregionsforskning. Projektet finansieres med 1/3 fra museets forskningsfond, 1/3 fra Syddansk Universitet og 1/3 ekstern finansiering.

Dansk afstemningsplakat

Man hører tit påstanden om, at den dansk-tyske grænse fra 1920 er den eneste grænse i Europa, der er fastlagt ved folkeafstemning – eller den eneste fra dengang, der endnu gælder. Sandheden er, at der efter Første Verdenskrig blev afholdt 5 folkeafstemninger iflg. Fredstraktaten: Mellem Tyskland og Danmark i Slesvig, mellem Tyskland og Polen i Østpreussen og Øvreschlesien, mellem Østrig og Jugoslavien i Kärnten og mellem Østrig og Ungarn i Burgenland. Desuden var der mulighed for at vælge nationalitet i det østligste Belgien – og endelig blev der holdt en række ensidige folkeafstemninger, som ikke blev anerkendt, f.eks. i Tyrol og på Åland.

Om folkeafstemningerne er der skrevet meget, både propaganda og historie, i de enkelte lande. Men der har aldrig været foretaget et sammenlignende studie af folkeafstemningerne: Deres historiske baggrund og gennemførelse, brugen af nationale, kulturelle eller religiøse argumenter, brugen af symboler og myter, plakater og flag osv. Ved at se på ligheder og forskelle mellem de enkelte områder, vil vi bl.a. også kunne se, i hvilken grad valgkampen i Nord- og Sydslesvig var typisk for tiden eller helt speciel – og på den måde sætte påstanden om "den slesvigske model" i perspektiv.

Tysk afstemningsplakat

Projektet får en god basis både i den danske og tyske historieskrivning i grænselandet og i Inge Adriansens mangeårige arbejde med nationale myter, symboler og erindringssteder. Meget aktuelt genudgives om en måned bogen "Dansk eller tysk?" / "Deutsch oder Dänisch?" om plakater og propaganda ved de slesvigske folkeafstemninger i 1920 af Inge Adriansen og Immo Doege.

Ph.D-projektet opslås internationalt og ventes besat i løbet af foråret 2010.

 


6. januar 2010

Kulturnet DK bevilling til

Cathrinesminde Teglværk

Kulturarvsstyrelsen har af Kulturnet Danmark-puljen for 2009 bevilget 232.400 kr til Cathrinesminde Teglværk til udvikling af en mobilguidetjeneste til Industrimuseum Slesvig.

Kulturnet DK puljen er en del af Kulturministeriets andel af tips- og lottomidlerne.

Industrimuseum Slesvig omfatter industrihistoriske minder i Slesvig nord og syd for grænsen, som hidtil er blevet formidlet i et hæfte og på en hjemmeside (se www.imslesvig.dk).

Industrimuseum Slesvig

Projektet skal udvikle en ny webplatform, som skal kunne bruges både fra PC og fra nyere mobiltelefoner. Mobiltelefonernes GPS eller GSM benyttes til at lokalisere brugeren geografisk, så webstedet åbner et kort med de nærmeste industriminder og kan fungere som mobil turguide. Opsætningen lægges tæt op ad Historisk Atlas over foreløbig Region Syddanmark, som er et historisk internetatlas i under udvikling (se http://historiskatlas.dk).

Industrimuseum Slesvig og Historiskatlas.dk kan med fordel udnytte den samme kortbaserede tilgang.

Mobilguidens funktioner skal siden kunne anvendes til formidling af andre samlinger af minder i landskabet eller guidede ture.

Projektet bygger på et samarbejde mellem Museum Sønderjylland - Cathrinesminde Teglværk og Kulturstiftung Schleswig-Flensburg.

 


4. januar 2010

Stormflod på papir

Ung Kunst Nu

Over 100 børn har i december måned 2009 deltaget i projektet "Stormflod på papir" på Museum Sønderjylland - Kunstmuseet i Tønder.

Projektet er et samarbejde mellem Museum Sønderjylland - Naturhistorie og Palæontologi i Gram, Naturzentrum Mittleres Nordfriesland i Bredstedt samt Museum Sønderjylland - Kunstmuseet i Tønder.

4-6. klasse fra henholdsvis Dybbøl Skole, Grund- und Hauptschule Handewitt, Broager Skole og Grundschule Langballig mødtes på tværs af kultur- og sprogbarrierer over papir, akvarel, farvekridt, is, vand og blyanter for at danne sit et indtryk af, hvordan klimaforandringerne påvirker vores naturlige miljø og omgivelser.

Ung Kunst Nu

Efter en rundvisning på kunstmuseet hvor børnene fik inspiration til, hvordan man billedligt kan gengive bl.a. naturen, vand, tornadoer og Moder Jord, tog billedkunstnerne Rick Towle og Johannes Caspersen over og ledte den kreative proces, hvor der blev tegnet med is og skabt både vulkaner, ørkener, stormfloder og moderne arker til stor fornøjelse for de involverede børn og de enkelte nysgerrige voksne.

Se billedkavalkade HER!

Kulturbro-projektet "Stormflod på Papir" er støttet af Kulturpris 2009 gennem midler fra INTERREG 4A og fra Region Sønderjylland – Schleswig.

           Interreg          Region

 


2. januar 2010

Nytårsbrev 2010

Så er der gået endnu et år og også et årti. Jeg synes ikke, det er ret lang tid siden, at jeg sammen med familien tilbragte nytårsaften på Haderslev Museum i spændt forventning om, at al elektronik, herunder bl.a. museets alarmanlæg, "døde" kl. 24.00. Museets håndværker Birke Nielsen var også mødt ind for på nærmeste hold at følge ”katastrofen”. Men nej, der skete intet. Efter at have skålet for et nyt år, et nyt årti, et nyt århundrede og et nyt årtusinde kunne vi drage fornøjede hjem, og sådan gik det heldigvis på tusindvis af arbejdspladser, hvor medarbejdere sad vagt og fulgte årtusindskiftet i disse uforudsigelige EDB tider.

Selvom det føles som kort tid, er der er sket meget de sidste ti år. Nytårsaften 2000 forventede vi således ikke, at amterne ville blive nedlagt og kommunerne lagt sammen. Vi forventede heller ikke, at vi kun seks år efter slog alle museerne i Sønderjylland sammen til Museum Sønderjylland, og en ny tid i de danske museers historie rigtig for alvor tog sin begyndelse. For alvor fordi Odense Bys Museer faktisk havde foretaget en stor sammenlægning af museer en del år før, men dengang var det en enlig svale i museumslandskabet – en svale som man nok lidt generelt rynkede lidt på næsen af i både museerne og de statsligt styrende organer. Det var "bare" et kulturforsøg, hverken mere eller mindre. Ingen troede dengang, at museumsfusioner få år efter kom til at fylde så meget i museernes hverdag.

Men sådan blev det. Vores fusion står langt fra alene i dag, og flere nye er på vej rundt om i Danmark. Museumslandskabet ændrer sig fra mange mindre selvstændige institutioner til færre store enheder, som kan hamle op med de øgede krav, samfundet stiller til os som moderne kulturinstitutioner og ikke mindst arbejdspladser. Så i dag – netop fyldt fire år - er Museum Sønderjylland en af de gamle fusioner, hvor de værste børnesygdomme skulle være overstået.  Det tror jeg også de er, men museet præges naturligvis stadig af de tidligere museer og deres i nogle tilfælde over 100 års historie. Sådan må det være, og vores opgave er derfor hele tiden at sørge for, at vi ikke ødelægger de gode ting, som vi har med os i de mange års historie og samtidig skaber noget tidssvarende og fremtidssikret. Vi skal ikke være bange for at forandre, men forandringen er en kontinuerlig proces, som ikke blot gøres over få år. Nej den tager tid, og det skal gøres på en sådan måde, at vores brugere ikke i den anledning mærker serviceforringelser.

Det har alle Museum Sønderjyllands afdelinger været fantastisk gode til. Indenfor alle vore fagområder og indenfor alle arbejdsopgaver har "skuden sejlet videre" og fået roser fra rigtig mange sider. Det lykkes kun, når alle fra bestyrelsen over samtlige medarbejdere og til de frivillige medarbejdere trækker på samme hammel og hele tiden sørger for, at museet er til for medborgernes skyld, og at de service og lovpligtige opgaver, vi skal udføre, varetages bedst muligt, uanset hvor meget vi ellers tumler med forkromede fusionsplaner. Kort sagt, at museet er nærværende og synligt og udfører sine opgaver på et så højt kvalitetsniveau som overhovedet muligt.

Museets medarbejdere har været eminente til på kort tid at få den nye Museum Sønderjylland hverdag til at fungere. Vi har et godt og solidt fagligt grundlag at udvikle museet på. Det skal foregå i det rigtige tempo, således at vores udvikling sker i samklang med de opgaver, vi løser for samfundet. Det har været opgaven indtil nu, og det er det også i fremtiden.

Med dette lille nytårsbrev vil jeg ønske alle, bestyrelsen (den nuværende og den kommende), museets dygtige medarbejderskare, museets mange altid parate frivillige, alle vores samarbejdspartnere i kommunerne, i statens ministerier og styrelser, på kollegamuseerne, i det private erhvervsliv, i de mange fonde, der støtter museet, og alle dem vi ellers samarbejder med et godt nytår samt takke alle for prima samarbejde i 2009.

2010 bliver på mange områder et nyt kapitel. Vi får en ny bestyrelse i foråret. Forhåbentlig er der flere gengangere fra den gamle bestyrelse blandt de 11, der skal stå i spidsen for museet de næste fire år. Nogle er allerede valgt i de fire kommuner og regionen, og andre vil blive det i de kommende måneder. Også museets medarbejdere skal vælge deres repræsentant. Herefter starter arbejdet den 23. marts med det første konstituerende møde, hvor formand og næstformand bliver valgt.

På den nuværende bestyrelses sidste møde evalueredes arbejdet de sidste næsten tre år. Bestyrelsen var enige om, at arbejdet i disse år havde handlet meget om drift, om hvordan Museum Sønderjylland kom godt fra start og fik et godt og solidt fremadrettet driftsgrundlag. Det kommer arbejdet i den nye bestyrelse naturligvis også til at handle om, men der er også et stort ønske om, at bestyrelsen tager fat på mere visionære arbejdsopgaver. Hvor skal Museum Sønderjylland bevæge sig hen, hvad vil vi med museet, og hvad skal det kunne tilbyde borgerne i fremtiden? Det bliver meget spændende og absolut nødvendige drøftelser for museet.

Netop i denne sammenhæng bliver 2010 også året, hvor vi tager fat på en ny fire års plan og samtidig evaluerer den sidste plan. Arbejdet er så småt sat i gang i de fire faglige søjler og blandt formidlerne, og det hele skal munde ud i en ny plan for arbejdet i museet for de kommende fire år. Kulturarvsstyrelsen har endnu ikke klart meldt ud, hvordan denne plan skal udformes, men uanset den måde indmeldingen til KUAS skal finde sted på, ved vi godt, hvad den skal indeholde. Den skal nemlig på alle vore arbejdsområder være både visionær og samtidig realistisk gennemførlig. Den sidste del er ofte den vanskelige i og med, at vi ikke helt selv bestemmer, hvad vi vil lave. En stor del af museets arbejdsressourcer er nemlig bundet i de lovpligtige opgaver, der skal løses for samfundet bl.a. hele kapitel 8 arbejdet indenfor arkæologi, nyere tid og naturhistorie. Store anlægsarbejder rundt om i Sønderjylland kan derfor betyde, at andre mindre hastende opgaver må vige i hvert fald i en periode.

Men ellers bliver planen bygget op om de fem hjørnesten: Indsamling, registrering, forskning, bevaring og formidling. Vi skal grundigt have beskrevet alle museets arbejdsområder, og hvad vi vil nå indenfor perioden. Nogle ting ved vi, vi skal arbejde videre med og gerne færdiggøre. Bl.a. har bestyrelsen besluttet, at alle Museum Sønderjyllands afdelinger skal have gode og vedkommende faste udstillinger, der afspejler vores nyeste viden. Arbejdet med at opbygge nye udstillinger er flere steder i fuld gang og vil skulle fortsættes i den kommende planperiode. Det samme gælder f.eks. kravene om, at samlingerne er velregistrerede og tilgængelige på internettet. Dette arbejde er vi langt med, men der mangler stadig meget.

Indenfor forskningsområdet er Museum Sønderjylland også rigtig godt med, og det skal vi også være, netop fordi forskningen giver os den viden, vi skal bruge for at kunne formidle vores natur- kunst og kulturarv til borgerne.  Der er flere store projekter i støbeskeen, godt i gang eller næsten færdige indenfor de fleste af museets fagområder. I 2010 vil vi udvide forskningsdelen med det første af forhåbentlig en lang række Ph.d. projekter. Projektet er kommet i stand ved et samarbejde mellem Institut for Grænseregionsforskning ved Syddansk Universitet, Kulturarvstyrelsen og os.

I det hele taget vil samarbejdet med andre museer og universiteter i ind- og udland utvivlsomt komme til at fylde mere i de kommende år. Det er på rigtig mange områder vejen frem, hvor vi udnytter de fælles kræfter langt bedre, end når vi står alene – uanset, hvor store vi selv synes, at vi er. Således har vi i november 2009 underskrevet en samarbejdsaftale med Nationalmuseet vedr. stort set alle områder af museumsarbejdet. Nu skal der fyldes mere konkret indhold i aftalen, og nye lignende aftaler vil blive forsøgt indgået med andre museer og institutioner i de kommende år.

Samarbejdet skal også styrkes med flere af vore samarbejdspartnere indenfor bl.a. undervisningsområdet. Det er på mange områder vanskeligt, fordi samarbejdsparterne her slås med konkrete problemer, som betyder, at de har problemer med at udnytte de tilbud, vi tilbyder. Vi skal have fundet fælles løsninger på mange af disse problemer, så vores borgere så tidligt som muligt får stiftet bekendtskab med museerne og det fantastisk spændende indhold, der her findes indenfor naturhistorie, historie og kunst. Kulturministeren har gjort sloganet "kultur til alle" til sit varemærke. Det kan umiddelbart lyde lidt letkøbt, men visionerne bag sloganet er helt rigtige. Det er utrolig vigtigt, at vi er med til at give de kommende generationer viden og indsigt i den natur og kultur, som vi er en del af. Viden er en forudsætning for, at et demokrati kan fungere. Viden giver vores borgere den kritiske holdning, de skal have, for at de kan tage stilling til og have en mening om det omgivende samfund og den politik vores folkevalgte politikere lægger for fremtiden. Denne kæmpeopgave skal vi på museerne være med til at løse sammen med bl.a. skolerne. Det bliver en stor mundfuld, men vi har det bedste materiale (nemlig unikke samlinger i og udenfor museerne), museets medarbejdere er parate til at kaste sig over opgaverne og med politisk vilje – meget gerne også hos undervisningsministeren – bør vi kunne komme langt i den kommende periode. Et lille stille mere lokalt nytårsønske kunne være, at alle børn i Sønderjylland gennem de 9-10 år den almindelige folkeskole varer, har besøgt alle museets afdelinger og her fået undervisning i naturhistorie, kulturhistorie og kunst. Og undervisningen må naturligvis meget gerne også udvides til ungdomsuddannelserne.

Jeg vil ønske alle et rigtig godt nytår og takke for masser af veludført arbejde og samarbejde i 2009.

Med venlig hilsen

Orla Madsen

 mellemrum

Tidligere nyheder:


November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mus sonderjylland
Til top Til top Til top Til top Til toppen af siden Daglig drift Grafisk design Sekretariatet Til top Sekretariatet Daglig drift Grafisk design Til top Kontakt