Åbningssiden skred
Information Det sker Museerne Udstillinger Undervisning Kontakt Museumsbutik Oversigt
Nyt fra Museum Sønderjylland Det sker Nyt fra Museum Sønderjylland
pause

Nyt fra Museum Sønderjylland

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mellemrum

FEBRUAR Måned 2010


16. februar 2010

Museum Sønderjylland får ny bestyrelse

Museum Sønderjylland ledes af en bestyrelse, hvis funktionstid følger den kommunale valgperiode.

Bestyrelsen er på 11 medlemmer valgt på følgende måde:

      2 medlemmer udpeget af

      Region Syddanmark blandt rådets medlemmer,

      2 medlemmer udpeget af

      Haderslev Kommune blandt byrådets medlemmer,

      2 medlemmer udpeget af

      Sønderborg Kommune blandt byrådets medlemmer,

      2 medlemmer udpeget af

      Tønder Kommune blandt byrådets medlemmer,

      2 medlemmer udpeget af

      Aabenraa Kommune blandt byrådets medlemmer,

      1 medlem udpeget af museets medarbejdere.

Vi er nu ved at kende de byråds- og regionsrådsmedlemmer, der de næste fire år, skal varetage bestyrelsesarbejdet.

Fra Regionsrådet er det Willy Sahl og Jens Møller. Haderslev Kommune har valgt Uwe Jessen og Allan Emiliussen. Sønderborg Kommune har udpeget Stephan Kleinschmidt og Frode Sørensen og fra Tønder Kommune kommer Bent Paulsen og Eike Albrechtsen. Endelig har Aabernraa Byråd valgt Povl Kylling Petersen og Kurt Andresen.

Medarbejderne ved museet afholder valg i foråret 2010. Indtil da fortsætter Tenna Rejnholdt Kristensen.

Bestyrelsen mødes første gang den 23. marts 2010, og den sidende bestyrelse fungerer indtil da.

 


11. februar 2010

Ny overinspektør på Kulturhistorie Aabenraa

Den 1. februar 2010 tiltrådte museumsinspektør mag.art. Stefanie Robl Matzen som ny overinspektør for den kulturhistoriske afdeling i Aabenraa.

Stefanie er et kendt ansigt både i Aabenraa og i Museum Sønderjylland som helhed. Stefanie blev således ansat som museumsinspektør den 1. maj 2007, og har siden den 1. april 2009 været konstitueret i stillingen.

Stefanie er 32 år og mag.art. i historie og nordisk filologi fra Kiels Universitet. Efter et studieophold ved Syddansk Universitet i Odense blev hun i 2001 ansat på Kiels Universitet til at varetage en række forsknings- og formidlingsopgaver. Siden har hun styret internationale konferencer og ekskursioner, skrevet publikationer og afholdt foredrag. Desuden har hun været tilknyttet Søfartsmuseet i Flensborg og har her beskæftiget sig med søfarts- og kolonihistorie.

Som ny overinspektør får hun det daglige ledelsesansvar for Kulturhistorie Aabenraa, Jacob Michelsens Gård og Oldemorstoft.

Stefanie Robl Matzen bliver budt velkommen ved en reception på Kulturhistorie Aabenraa, H.P. Hanssensgade 33, 6200 Aabenraa, fredag den 12. februar 2010 -  kl. 13.00.

 


8. februar 2010

Ny overinspektør i Gram

Den 1. februar 2010 tiltrådte Mette Elstrup Steeman som overinspektør ved museets afdelinger i Gram.

                   Mette Elstrup Steeman

Mette er 38 år, cand.scient i biologi og Ph.d. i geologi på en afhandling om den hidtil største hval fra Gram leret, en hval, som Mette har givet navnet URANOCETUS GRAMENSIS.

Senest har Mette haft et forskningsstipendium ved Statens Naturhistoriske Museer. Udover forskningen i Gram lerets hvaler, i dinosaurer fra USA og meget andet, har Mette både undervisnings- og formidlingserfaring. Mette har endvidere stor erfaring i at  skrive fondsansøgninger og ikke mindst i internationalt samarbejde.

Mette skal lede museets afdeling for Naturhistorie og palæontologi og som noget nyt også Konserveringsværkstedet. Samtidig får hun det faglige ansvar for museets naturhistoriske søjle og videreudviklingen af dette fagområde.

Mette blev budt velkommen ved en velbesøgt reception den 4. februar 2010.

 


5. februar 2010

Vinterferie på Museum Sønderjylland

I vinterferien kan børn og voksne på otte af Museum Sønderjyllands afdelinger opleve kultur, kunst- og naturhistorie på nye og anderledes måder. De otte museer byder på oplevelser og aktiviteter for alle aldre og interesser. Der er mulighed for at høre drabelige beretninger fra de syv verdenshave og fortællinger fra barndommen i 1800-tallet, tælle tænder på en hest, jonglere med pensler og farve, lære at marchere og skyde kanonen af og klæde sig ud som en 1500-tals prins.

Vinterferieannonce

I år har flere afdelinger under Museum Sønderjylland besluttet at arrangere aktiviteter for børn og voksne i vinterferien. Det er der ikke noget nyt i, men i år har flere afdelinger end ellers sat alle sejlene til, for at landsdelens befolkning kan få mulighed for at vælge og vrage.

Hertugens børn

Sønderborg Slot.

Hertugens børn - et rollespil for børn.

Foto: Arne Reggelsen.

Museum Sønderjylland strækker sig i areal over de fire sønderjyske kommuner, Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Haderslev og i tid fra da hvalerne svømmede rundt ved Gram for over 10 millioner år siden til i dag, hvor moderne kunst hænger på museet i Tønder.

Vil man tilbage i tiden begynder man vinterferien i Gram ved Naturhistorie og Palæontologi. Her skal der tælles tænde på store og små kranier og ses på hvaler - uden tænder! Efter Gram kan man begive sig til renæssancen. Ved Arkæologi Haderslev er pensler og maling fundet frem.  Man kan, som en ægte ridder, designe sit eget våbenskjold eller male et smykkeskrin i flotte farver, der er en prinsesse værdigt.

Kranie

Naturhistorie og palæontologi, Gram.

Kraniet er hovedsagen. Her ses kraniet af en læderskildpadde.

Foto: Martin Abrahamsson.

Turen går herefter videre til Aabenraa. Her indbydes der til fastelavn og fortælles mere eller mindre sandfærdig historie om søens folk. Beretninger, der både kan få hårene på hovedet til at rejse sig og tæerne til at krummes. Videre syd på i Sønderborg har Hertugens børn tages opstilling på hovedtrappen og ellers går den vilde jagt på billeder og bogstaver i det gamle slot. Ved Dybbøl Skanser skriger sergenterne, men heldigvis serveres der også pandekager. Turen kan slutte i Tønder mod øst. Her går det mere stille af sig. Her arrangeres fortælleeftermiddag og man kommer helt tæt på 1800-talles kniplepiger.

De nøjagtige tidspunkter og datoer fremgår af vedlagte dokument.

Se dokumentet som PDF-fil HER!

Se desuden mere under "Det sker" HER!

Malerværksted

Arkæologi Haderslev.

Malerværkstedet.

Foto: Merete Essenbæk.

 


2. februar 2010

Dansk eller Tysk?

Agitation ved folkeafstemningerne i 1920

Den 10. februar 2010 er det 90-årsdagen for den første af de to folkeafstemninger, der førte til delingen af Sønderjylland i 1920 og den nuværende grænse.

Der er netop udkommet en bog, der fortæller om afstemningskampen. Der foregik en kraftig agitation, der var meget følelsesladet med stærke billeder og postulater om danskhed og tyskhed i fortid og nutid.

Bogforside      Bogforside

Bogen er skrevet i fællesskab af museumsinspektør Inge Adriansen, Sønderborg Slot, og museumsleder Immo Doege, Deutsches Schulmuseum i Aabenraa. De fortæller om valgkampen og fremlægger et stort antal valgplakater, løbesedler og nødpenge, der afspejler dansk og tysk kulturarv. Bogen viser de slagkraftige argumenter, der er blevet brugt i den nationale agitation - og dette tema er fortsat aktuelt og vedkommende. Afslutningsvis redegøres også for de andre europæiske folkeafstemninger efter Første Verdenskrig, hvor grænselandsbefolkninger blev spurgt om, hvilken stat de ville være borgere i.

Museum Sønderjylland og Deutsche Museen Nordschleswig indgik i 2009 en aftale om samarbejde indenfor forskning, indsamling, udstillinger og publicering.

Et resultat heraf er denne bog, der udkommer  såvel i en dansk som en tysk udgave.

Bogen koster 95 kr.

 mellemrum

Tidligere nyheder:


November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mus sonderjylland
Til top Til top Til top Til top Til toppen af siden Daglig drift Grafisk design Sekretariatet Til top Sekretariatet Daglig drift Grafisk design Til top Kontakt