Åbningssiden skred
Information Det sker Museerne Udstillinger Undervisning Kontakt Museumsbutik Oversigt
Nyt fra Museum Sønderjylland Det sker Nyt fra Museum Sønderjylland
pause

Nyt fra Museum Sønderjylland

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mellemrum

MARTS måned 2011


24. marts 2011

Løgum - kloster, slot og by

'pionerer i ødemarken'

NY BOG FRA MUSEUM SØNDERJYLLAND

Af overinspektør Lennart S. Madsen

Arkæologi Haderslev

Niels T. Sterum: Løgum - kloster, slot og by. ‘Pionerer i ødemarken’.

Del I-II. Skrifter fra Museum Sønderjylland, vol. 3. Haderslev 2010.

Niels T. Sterum

Værket repræsenterer resultatet af en mangeårig forskningsindsats fra forfatteren, arkæologen og tidligere museumsinspektør, Niels T. Sterums side. Fra han gennemførte sin første udgravning i cistercienserklosteret i Løgumkloster i 1975 har han beskæftiget sig med klosteret og den orden, der stod bag den.

Bogen består af to dele:

DEL I er en arkæologisk beskrivelse af Løgumkloster, af cistercienserklostret fra dets stiftelse i 1170’erne til det blev nedlagt efter reformationen og omdannet til et slot under den gottorpske hertug. Selve slottet sættes ind i en ny sammenhæng og flækken Løgumklosters udvikling frem til ca. år 1700 beskrives. For første gang fremlægges her en samlet gennemgang af hele det store kloster på baggrund af de arkæologiske udgravninger, der kun delvist tidligere har været udnyttet.  Megen ny viden om klosteret bliver fremlagt, men af særlig stor betydning er påvisningen af, at en allerede eksisterende sognekirke blev nedrevet for at give plads til klosteret.

Opdagelsen af, at klosteret i Løgum blev oprettet ved at en landsby blev nedlagt, er baggrunden for DEL II, der består af en meget dybtgående vurdering af det billede, som cistercienserne ønskede at vise af sig selv: nemlig et billede af, at munkeordenen altid bosatte sig på øde steder, hvor der ikke boede mennesker. Undersøgelsen, der gennemgår talrige middelaldertekster og over 500 cistercienserkloster i Europa oprettet 1098-1212, viser, at hen ved halvdelen af disse blev anlagt i eller ved allerede eksisterende bebyggelser.

Del I og Del II er tilsammen på 532 sider, og er forsynet med et stort antal illustrationer, både i S/H og farve. Desuden er der indlagt fem grundplaner.

Bogen er med en udførlig engelsk sammenfatning.

Niels T. Sterum

De to bind, der kun sælges samlet, koster i boghandelen kr. 495,-

Bogen kan bestilles ved henvendelse til:

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev

Dalgade 7

6100  Haderslev

Tlf.: 74 52 75 66

eller

E-mail: haderslev@museum-sonderjylland.dk

 


21. marts 2011

Arkæologer på gassen

Af Museumsinspektør Merete Essenbæk

Arkæologi Haderslev

Museum Sønderjyllands arkæologer har pga. af den lange vinter været skrivebordsarkæologer alt for længe og dmi.dk har været computerens faste åbningsside. Men nu er det slut. Frosten er af jorden og arkæologerne kan endelig få fortiden under skovlen. I 2010 var det den kommende motorvej mellem Kliplev og Sønderborg, der var Arkæologi Haderslevs største arbejdsplads.  I 2011 bliver det langs med naturgasledningen fra Egtved i nord til Ellund ved grænsen i syd.

Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev har nok at lave. Det skyldes, i 2009 og 2010, hovedsageligt de mere end 40 udgravninger, der ikke overraskende dukkede op langs med motorvejsbyggeriet mellem Kliplev og Sønderborg.

Traceet på naturgasnet

Tracéet besigtiges af folk fra museet og naturgasledningens bygherre energinet.dk.

Foto: Hans Chr. H. Andersen. 

I 2011 får museet igen travlt. Naturgasledningsnettet skal udvides fra grænsen ved Ellund og 93 km nord på til Egtved. I samarbejde med Museet på Sønderskov og Museet på Koldinghus skal Arkæologi Haderslev først forundersøge strækningen og siden fortage udgravninger af udvalgte fortidsminder. Udvidelsen af nettet kræver, at der skal graves en rende i jorden og arbejdes over et område på 25 m. Men før dette sker, siger loven, at arkæologerne skal sikre fortiden for eftertiden.

Sådan graver arkæologer

I første omgang foretager arkæologerne en såkaldt forundersøgelse. Fra museets arkiver ved man, at der findes mindst 48 fortidsminder (f.eks. bopladser og gravhøje) i tracéet eller i umiddelbar nærhed heraf. Forundersøgelsen skal vise, hvor mange fortidsminder der findes og i hvilket omfang de skal udgraves.

Midt i tracéet, hvor gasledningen skal lægges, graver en maskine en to m bred grøft. Arkæologerne går bagefter, skovler jordoverfladen ren for at kunne se kulturspor. Kultursporene er nedgravninger i jorden i form af f.eks. stolpehuller, gruber, dvs. affaldshuller, grave og hegnsforløb. Sporene markeres og der, hvor sporene er sammenhængende og viser rester efter f.eks. huse, hegnsforløb eller grave vender arkæologerne senere tilbage til for at foretage en egentlig udgravning. Forundersøgelsen forventes at vare 30 uger. De egentlige udgravninger forventes afsluttet med udgangen af 2011.

Trældiget

Trældiget midt i naturgastracéet tæt på Lunderskov.

Foto: Hans Chr. H. Andersen.

Hvad finder arkæologerne

Da naturgasnettet blev anlagt i 1980 gav det travlhed på de arkæologiske museer. Kulturarven skulle sikres, inden gravemaskinerne tog fat. Nu er der brug for nye forundersøgelser og supplerende udgravninger af de fortidsminder, der blev fundet dengang.

De to hold af arkæologer begyndte deres forundersøgelser i forrige uge, og hver uge tilbagelægger og undersøger de ca. 5 km.  Indtil videre har arkæologerne, som ventet, fundet rester af middelalder- og jernalderbebyggelse og det såkaldte Trældige syd for Egtved fra tiden omkring Kr. f. Trældiget strækker sig over ca. 12 km fra Jordrup - Egtved-området i nord til sydvest for Lunderskov. Diget har bestået af en godt 2,5 meter høj vold, med en voldgrav foran svarende til den jordmængde der var kastet op til volden. Der har stået et palisadehegn på volden - og dens forløb var kun afbrudt der, hvor naturlige forhindringer såsom moser og søer gjorde den unødvendig. Trældiget er et af de fortidsminder, der skal undersøges nærmere ved en egentlig udgravning. Den udgravning står Museet på Sønderskov naturligvis for, da fortidsmindet ligger i deres ansvarsområde.

Syvsig

Syvsig udgravningen i 1980.

Foto: Steen Henriksen.

Kom og se en udgravning

Allerede nu ved man, at der bliver mindst fem steder på strækningen, hvor der skal foretages egentlig udgravninger. Et af stederne er Syvsig ved Nustrup vest for Vojens. Her blev der i 1980 under den første gaslednings-udgravning fundet en meget stor jernalderbebyggelse med 16 langhuse og 27 mindre grubehuse. Der blev ligeledes fundet et fint smykke og en mønt fra vikingetiden.

Udgravningen ved Syvsig går i gang i midten af april og i forbindelse med Forskningens Døgn den 29. april 2011 er der åbent hus for alle på denne udgravning mellem kl. 15.00 - 18.00.

 


16. marts 2011

Genstande til ny basisudstilling om

Første Verdenskrig

Af museumsinspektør Hans Helmer Kristensen

Sønderborg Slot

Sønderborg Slot arbejder i øjeblikket med at finde genstande frem til den nye basisudstilling om Første Verdenskrig. Det giver personalet lejlighed til at nyregistrere tingene. Nogle er så spændende eller mærkelige, at vi har lyst til at vise dem på afdelingens hjemmeside, som dette lomme-/armbåndsur:

Stållommeur indsat i læderetui med rem, så det kunne fungere som armbåndsur for en soldat i Første Verdenskrig.

Armbåndsur

I toppen af uret ses en ring omkring en riflet optrækskrue. På hver side heraf sidder små tapper. Under det krumme glas hvid emaljeret skive med arabertal. Ved tallene er små runde pletter af fosforescerende stof. Viserne er rammer, der har indeholdt og endnu viser spor af samme stof. En tredje spinkel kobberviser peger på tidspunktet, hvor uret skal vække. Nederst over 6-tallet en skive med talkrans 10-20- osv. med sekundviser. Den lille tap til venstre på toppen drejer vække-viseren. Hvis den højre nedtrykkes, kan optrækskruen indstille viserne. Kapslen er rusten.

Når bagsiden åbnes ses det forkromede urværk indstemplet med 8-takket stjerne med "J" omskrevet af "UNGHANS". Desuden "7 Steine". Her er flere indstillingsskruer og mulighed for at vælge Nach/Vor og Weckt/Stille. Indvendigt i låget er stemplet 0791653 og indridset ejerens navn: Palmus.

Ur og etui      Ur

Læderetuiet/-remmen, der er samlet af tre dele og repareret med grove sting, lukker sig om og fastholder lommeuret.  En rund åbning giver indkik til urskiven. Indvendigt i bunden er indstemplet 54. Sandsynligvis er remmen masseproduceret. På bagsiden er indridset PALMUS.

Palmus var løjtnant og kompagnifører ved Infanteri Regiment no. 91, da han faldt 1. juli 1916 på Vestfronten. Alle hans ejendele blev sendt hjem til moderen i Sønderborg. I 1938 gav hun dem til Museet på Sønderborg Slot. Ved museumsnummer 03114H står i protokollen kort og godt: Aarmbaandsur som Palmus bar, da han faldt.

Heinrich Palmus

Armbåndsuret blev opfundet i slutningen af det 19. århundrede, men blev anset som værende feminint og vandt derfor ikke frem. Det var ikke før Første Verdenskrig, at armbåndsuret for alvor kom i brug. Soldaterne fandt hurtigt ud af, at det var en del lettere, når man var i krig, lige at tage et hurtigt kig på håndleddet end at stå og fumle med et lommeur. Og da det, som krigen skred frem, blev nødvendigt i forbindelse med store offensiver, at operationerne var fuldstændigt synkroniserede, fik soldaterne udleveret armbåndsure af hæren. Efter krigen fik soldaterne lov at beholde disse ure og dermed gøre det populært.

 


3. marts 2011

Kombi-Ticket 2011

Af museumsinspektør Ole Jul

Kunstmuseet i Tønder

Sæsonnen på Nolde Museet i Seebüll - Nolde Stiftung Seebüll - er netop startet.

Kombi-Ticket 2011

Som de tidligere to år har man igen, i samarbejde med Museum Sønderjylland - Kunstmuseet i Tønder, lavet en fællesbillet, som giver rabat ved besøg på de to museet.

Prisen for billetten er 80 kr. for voksne og 24 kr. for studerende.

Billetten giver adgang til begge museer, og besøgene behøver ikke finde sted samme dag.

Besøg på de to museer giver en enestående mulighed for at se årets udstilling på Nolde Musseet, "Kvindebilleder" - læs evt. mere HER - og Kunstmuseet i Tønders store udstilling af nordisk kunst fra det 20. og 21. århundrede.

 mellemrum

Tidligere nyheder:


November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mus sonderjylland
Til top Til top Til top Til top Til toppen af siden Daglig drift Grafisk design Sekretariatet Til top Sekretariatet Daglig drift Grafisk design Til top Kontakt