Åbningssiden skred
Information Det sker Museerne Udstillinger Undervisning Kontakt Museumsbutik Oversigt
Nyt fra Museum Sønderjylland Det sker Nyt fra Museum Sønderjylland
pause

Nyt fra Museum Sønderjylland

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mellemrum

December måned 2011


22. december 2011

LEARNING MUSEUM

- et samarbejde mellem museer og læreruddannelserne

Af museumsinspektør Merete Essenbæk

Arkæologi Haderslev

Arkæologi Haderslev deltager i det nationale udviklings- og samarbejdsprojekt 'Learning Museum'.

Learning Museum

Projektets formål er at styrke og udvikle samarbejdet mellem museumsverdenen, læreruddannelserne og skoleverdenen. Meningen er, at lærerstuderende skal involveres i udviklingen af museernes undervisningspraksis. Ved at afprøve og udvikle en række forløb på museerne skal der skabes et grundlag for mere formaliserede forløb, kursustilbud og praktikordninger for de studerende.

Projektet løber over tre år fra 2011-2013.

Museets lokale samarbejdspartner i projektet er UC-Syddanmark læreruddannelsen i Haderslev linjefaget historie. Kontaktperson for Arkæologi Haderslev er museumsinspektør Merete Essenbæk og for læreruddannelsen lektor Anders Henning Simonsen.

I løbet af foråret 2012 vil studerende fra linjefag historie i Haderslev deltage målrettet i projektet. De skal udarbejde et produkt, som tage udgangspunkt i Fælles Mål for faget historie, mere specifikt kanonpunkterne. Her til skal museet komme med den viden som der er behov for, med udgangspunkt i, hvad museet har speciale i. Produktet skal forholde sig til, hvordan, hvad og hvorfor man som skolelærer i faget historie kan bruge museet i et undervisningsforløb.

I løbet af projektet tre år vil og kan samarbejdet mellem arkæologi Haderslev og læreruddannelsen i Haderslev udvides og udvikles til gensidig glæde og gavn til at omfatte andre fag, praktikordning på museet for lærerstuderende osv.

Læs meget mere om projektet her: www.learningmuseum.dk

 


16. december 2011

SØNDERJYLLANDS ARKÆOLOGISKE MUSEUM

FYLDER 125 ÅR

Af museumsinspektør Merete Essenbæk

Arkæologi Haderslev

Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev blev oprettet som Haderslev Amts Museum i 1887. I 2012 fylder museet 125 år. Det fejrer vi hele året, ved at museets arkæologer hver uge afslører en ny historie om en arkæologisk udgravning et sted i Sønderjylland. Historierne rækker fra ældste stenalder til 1800-tallet og dækker fra Als til Rømø, fra grænsen til Kongeåen. Hver tirsdag året igennem – fra 3. januar til 1. juledag - frigives en ny historie til www.oldtidsglimt.dk og mobil app.

To guldskåle var startskuddet

I forsommeren 1886 fandt gårdejer Nielsen og dennes søn to guldskåle ved gravning i nærheden af en kilde i en dal ved Gl. Ladegård ca. 10 km vest for Haderslev. Nyheden nåede ganske hurtigt til landråd Schreiber i Haderslev, der tog til Ladegård og købte skålene af finderne.

De to guldskåle kan dateres til mellemste bronzealder 1100 - 750 f. Kr. Året efter, på kredsdagsmødet den 21. september 1887, blev det vedtaget at oprette et museum for Haderslev Kreds (=amt) i Haderslev, og de fornødne midler blev bevilliget. Haderslev Museum blev stiftet.

Guldskåle

Guldskålene som blev fundet i 1886.

Arbejdsmarken

I 2012 kan museet i Haderslev således fejre sit 125-års jubilæum, og det skal naturligvis markeres på behørig vis. Det gør museet ved at sætte fokus på fortidsminderne og de arkæologiske udgravninger, der igennem alle årene har udgjort museets vigtigste virkefelt.

I museets første leveår dækkede den arkæologiske arbejdsmark det gamle Haderslev Amt dvs. den nordligste del af Sønderjylland. Men igennem 1900-tallet blev arbejdsområdet udvidet, og fra 1958 har museet haft det arkæologiske ansvar for hele Sønderjylland. I dette område, der udgør godt 10% af Danmarks samlede areal, har museet gennem årene undersøgt alle typer fortidsminder fra sidste istid til 1800-tallet.

På www og smart-phone

Under titlen Glimt fra Oldtidsdage - 52 fortællinger fra den sønderjyske muld, bliver museets jubilæum fejret hele året henholdsvis på en hjemmeside, en app til smart-phones, samt i løbet af forår og efterår ved en række foredrag på de steder rundt om i Sønderjylland, hvor udgravningerne er foregået.

Hver tirsdag fra 3. januar og til 1. juledag 2012 vil der blive afsløret et nyt fortidsminde. Historien, der vil være krydret med billeder, vil fortælle om selve udgravningen, om fortidsmindets historiske betydning, og vil indeholde en vejledning til, hvor i det sønderjyske landskab det ligger placeret. Historierne findes på hjemmesiden www.oldtidsglimt.dk, men de samme fortællinger vil også kunne hentes ned på en smartphone via en QR koden som ses her:

Mobil App

 

 

       QR-kode

 

 

Forsiden af mobil-app'en og QR-kode.

Foredrag på stedet

Endelig vil en række af fortidsminderne blive præsenteret ved et foredrag på selve stedet. Dette sker hver tirsdag kl. 17.00 - 18.00 i perioden 20. marts - 21. juni og igen 20. august - 9. oktober (inkl.).

Programmet ses på www.oldtidsglimt.dk fra 1. januar 2012 og vil også være at finde på museets flyer for jubilæet, der udsendes til skoler, biblioteker, turistinformationssteder etc. i hele Sønderjylland i begyndelsen af 2012.

Jubilæums-flyver 1 Jubilæums flyver 2

Flyer med museets første leder J.P. Schmidt og de to guldskåle på forsiden, der var anledningen til museets oprettelse i 1887.

Se flyeren som pdf-fil HER ...

Det er museets arkæologer, der er ansvarlige for tekst, billeder og foredrag, så i løbet af året vil publikum få lejlighed til at møde en lang række af de ansatte.

Mere jubilæum

Ud over hjemmeside og app'en med fortællinger fra 125 år fejrer museet også jubilæet på andre måder:

• Lørdag den 10. februar 2012 åbnes museets nye butik.

• I løbet af året vil museet afsløre et par nyopstillinger i den

permanente udstilling.

• I slutningen af året udgiver museet en jubilæumsbog, hvor i

der fortæller om mange af museets nye udgravninger på

henholdsvis motorvejen Kliplev - Sønderborg og

naturgasnettet Ellund - Egtved.Udgravning

Udgravning langs gassen og motorvejen.

 


15. december 2011

Sønderjyderne fortæller søfartshistorier

Af overinspektør Stefanie Robl Matzen

Kulturhistorie Aabenraa

Aabenraa Museum fylder 125 år i 2012 – vær med og fortæl DIN søfartshistorie!

Aabenraa museum blev grundlagt i 1887 og er blandt Sønderjyllands to ældste museer. Allerede dengang var museets samling præget af byens søfart, og blandt de første museumsgenstande var en række sømandssouvenirs som f.eks. samurairustninger fra Japan.

Samurairustninger

Samurairustninger.

Efterhånden voksede søfartssamlingen, og i dag genspejler museets skibsportrætter, flaskeskibe, galionsfigurer og skibsmodeller fra Aabenraas storhedstid som søfartsby i 1800-tallet.

I takt med at Sønderjylland har fået en nyere søfartshistorie, er museets samlinger blevet suppleret med nyere genstande og bestræber sig på at dække hele Sønderjylland.

I forbindelse med jubilæet vil museet lave en udstilling, hvor sønderjyder får mulighed for at fortælle deres egne søfartshistorier. Det kan være, at man bor i byens gamle skipperkvarter, at man arbejdede ved Aabenraa Værft, at man stammer fra en kaptajnsfamilie eller ligger inde med nogle gode sømandshistorier. Man har måske været på skoleudflugt om bord på en "Butterdampfer", bor på en ø og sejler med en færge på arbejde eller blev gift i et fyrtårn – kun fantasien sætter grænser! Det afgørende er, at det har noget med Sønderjyllands søfartshistorie at gøre – dengang eller i dag.

Museet hjælper gerne med at finde oplysninger og står selvfølgelig for det praktiske udstillingsarbejde – vi forventer, at folk, der er interesseret i at deltage i projektet, skriver 1-2 sætninger om sig selv og ca. en A4 side om historien – som skal suppleres med enten én af museets genstande, som passer til historien eller allerhelst med folks egne genstand(e) med relation til historien. Vi glæder os til at høre mange nye søfartshistorier fra Sønderjylland, så vi i fremtiden har flere aspekter med i vores arbejde om Sønderjyllands søfart.

Interesserede bedes kontakte museet:

Museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen

E-mail: mije@museum-sonderjylland.dk eller

Overinspektør Stefanie Robl Matzen

E-mail: stro@museum-sonderjylland.dk

Særudstillingen forventes at åbne søndag, den 4. marts 2012.

 


7. december 2011

Julebutik med bløde og hårde pakker

Af museumsinspektør Merete Essenbæk

Arkæologi Haderslev

Museets butik er klædt i glaskugler, nisser og den helt rigtige julerøde farve, men kun indtil den 23. december. Museet holder nemlig julelukket for første gang i mange år pga. ombygning af butikken.

Museumsbutik - Skab med keramik

Fra museumsbutikkens udstilling. Skab med glas og keramik.

Foto: Merete Essenbæk.

Ud over jul for børn og jul i museets udstillinger bugner museets butik også af jul både til pakker under juletræet og til pynt på træet. I gennem mange år har museet lagt vægt på at sælge gammeldags julepynt og julepynt, som indeholder en historie.

Den gammeldags julepynt omfatter blandt andet et stort udvalg af de traditionelle glaskugler formet som fugle, nisser, klokker, snemænd og naturligvis den traditionelle kugleform. Er man mere til at klippe og klistre, er museet det helt rigtige sted at starte. Her findes nemlig mere end 20 forskellige klippeark med nisser, engle, kræmmerhuse osv.

Museumsbutik - Tøjnisser

Bløde tøjnisser fra firmaet Maileg.

Foto: Merrete Essenbæk.

Som noget særlig har museets butik specialiseret sig i unikt julepynt bl.a. de bløde tøjnisser fra firmaet Maileg og Bodil Melanders små keramiknisser. Til under træet er der også masser af muligheder. Der er bl.a. smykker af horn i form af armbånd, halskæder og ørenringe, bogstøtter i lækker læder formet som flodheste og andre dyr. Der er bøger der handler om nisser og jul men også fag- og skønlitteratur, bl.a. det nye sønderjyske leksikon "Sønderjylland A-Å" og Haderslev kalenderen 2012.

En tiltrængt ansigtsløftning i et jubelår

I 2012 fylder museet 125 år, og det skal fejres. Det sker dels ved, at museet får en splinterny museumsbutik og dels ved, at der i løbet af jubilæumsåret udgives 52 fortællinger om 52 arkæologiske fund fra hele Sønderjylland på en ny hjemmeside.

Det har længe været et stort ønske at give butikken, og det første man ser af museet, en ansigtsløftning. Det sker nu. I samarbejde med firmaet MODUL Retail Solutions a/s er der tegnet en helt ny og moderne museumsbutik.

MODUL Retail Solution

Museets nye butik, som firmaet MODUL Retail Solutions a/s ser den.

MODUL har mange års erfaringer med at indrette museumsbutikker og står bl.a. for Nationalmuseet og Arbejdermuseets butikker. For at håndværkere kan komme til, der kan blive ryddet op og sat nyt inventar ind lukker museet for besøgende i en periode. Det sker fra 24. december til 10. februar 2012 (begge dage inkl.). Det er dog muligt at se udstillingerne for bl.a. skoleklasser og andre grupper, store eller små, men kun mod forudgående aftale, dvs. ring eller mail på tlf. 74 52 75 66 eller haderslev@museum-sonderjylland.dk

På museets hjemmeside kan man fra midt i december 2011 læse mere om jubilæet og den 1. januar 2012 åbner en ny hjemmeside for jubilæet kaldet www.oldtidsglimt.dk.

 


6. december 2011

Museumsnisser,

duften af kanel og fodspor på stribe

Af museumsinspektør Merete Essenbæk

Arkæologi Haderslev

Julerierne og børnene står i kø på museet i Dalgade i denne tid. Mere end 300 børn fra børnehaver og indskolingen har meldt sig til Arkæologi Haderslevs jule-undervisning ”Nissernes fodspor”.

Nissernes Fodspor

Juletid er nissetid. I Dalgade har nisserne sat deres fodspor overalt, lavet narrestreger og hjulpet til. De har bl.a. sat neg ud til dyrene, gemt kanelen til julekagerne, fyldt porcelæn ned til de gamle potteskår og skrevet underlige beskeder til museets arkæologer om, hvad de ønsker sig til jul.

Alt det og mere til skal 300 børn i alderen 3 - 9 år fra børnehaver og skoler opleve, når de følger i nissernes fodspor på museet frem til den 20. december.

Lone tryller

Juleoplevelsen på museet for de mange børn, begynder hver dag med, at dagens låge åbnes og nisserne får en ny ting til deres hus. Herefter skal børnene på fodsporsjagt rundt på museet for at finde kanel, nelliker, ingefær og kardemomme til dagens bagning. Efter jagten på nisserne, skal der lægges dej til brunkager. Dejen får børnene med hjem, så de senere kan bage hjemme på skolen eller i børnehaven.

Dagen slutter af med fortællingen om, da Oldenis reddede julen hos træskomageren i Nørregade.

 


6. december 2011

Kulturhistorie Aabenraa får 1,1 million

til udforskningen af Aabenraa-søfartens storhedstid

Af overinspektør Stefanie Robl Matzen

Kulturhistorie Aabenraa

Samurairustning

Samurairustning.

Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation under Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser har tildelt museumsinspektør ved søfartsmuseet i Aabenraa ph.d. Mikkel Leth Jespersen midler til et toårigt forskningsprojekt.

Forskningsrådet har i denne omgang uddelt 22 mio. kroner til 12 projekter. Rådet modtog i alt 118 ansøgninger til et samlet beløb på godt 218 mio. kr.

Formålet med projektet er at sætte Aabenraa-søfarten i 1800-tallet ind i sin internationale sammenhæng. Mikkel Leth Jespersen skal således undersøge, hvorledes udviklingen i den europæiske kolonialisme havde betydning for, hvor Aabenraa skibene sejlede hen, og hvilke varer de transporterede. Samtidig skal det belyses, hvilken betydning byens søfart havde for Aabenraa-egnen, og hvorledes den verdensomspændende søfart fik området til skille sig ud fra andre lokalsamfund.

Projektet vil være forankret på søfartsmuseet i Aabenraa, men er blevet bakket op af universiteter og andre forskningsinstitutioner i Danmark, Tyskland og Hongkong. Det skriftlige kildemateriale, der skal ligge til grund for undersøgelsen befinder sig primært på Landsarkivet for Sønderjylland i Aabenraa, Rigsarkivet i København og Statsarkivet i Hamborg.

Læs om forskningsrådets bevillingsoversigt og se et resume af projektbeskrivelsen HER ...

For yderligere informationer kan museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen eller overinspektør Stefanie Robl Matzen kontaktes på Kulturhistorie Aabenraa. - Tlf. 74 62 26 45.

 


5. december 2011

Dybbøl Mølle

som motiv på årets Sønderborg Vin

Af Jens Møller

Bestyrelsesformand Museum Sønderjylland

Jeg har igen den glæde at kunne fortælle om, at årets Sønderborg Vin i år er smykket med et billede af Dybbøl Mølle.

Sønderborg Vin

Peter Hansen, Stephan Kleinschmidt, Jens Møller og Katherine Scrivens Eje er tilfredse med årets motiv.

Foto: Ole Kæhler, Sønderborg Ugeavis.

Ringriderkomiteen har ønsket, at der ved salget af rødvinen tilflyder vedligehold af Dybbøl Mølle 2,00 kr. pr solgt flaske.

Det glæder mig utroligt meget med en sådan lokal opbagning til vores arbejde med at sikre vedligehold at Dybbøl Mølle. Så min opfordring skal lyde til jer alle, drik meget rødvin, det er godt for helbredet og ikke mindst Dybbøl Mølle.

Læs om afsløringen af årets Sønderborg Vin i Sønderborg Ugeavis HER ...

 


1. december 2011

Sidste chance for at se udstillingen

"Smukke Sting - 50 års korssting fra Haandarbejdets Fremme"

Af museumsinspektør Iben Eslykke Kristensen

Kulturhistorie Tønder / Drøhses Hus

Smukke Sting

Besøg Drøhses Hus i december og se eller gense udstillingen "Smukke Sting" – samtidig er der mulighed for at købe flot håndlavet julepynt i museumsbutikken.

I december er det sidste chance for at se udstillingen "Smukke Sting – 50 års korssting fra Haandarbejdets Fremme".

Udstillingen har været godt besøgt og har vakt minder hos de besøgende, som har kunnet genkende mange af de broderier, som de broderede i 1960’erne, 1970’erne og 1980’erne. Ny inspiration og lyst til at brodere har de nyeste af broderierne givet gæsterne under deres besøg i det fine gamle barokhus.

Den 30. december er det sidste chance for at se udstillingen, inden Drøhses Hus lukker ned for vinteren.

Om udstillingen "Smukke Sting"

Udstillingen er venligst udlånt af Foreningen Haandarbejdets Fremme, og er baseret på kalenderen "Årets Korssting". Udstillingen er blevet til i forbindelse med kalenderens 50 års jubilæum i 2010. Den er bygget kronologisk op - startende i 1960 og sluttende i 2010.

Kalenderen "Årets Korssting" er rammen om udstillingen, og de broderimotiver, den besøgende vil kunne se i udstillingen, er alle motiver, som findes i kalenderne. Hver kalender indeholder ét broderimønster til hver af årets 12 måneder.

Smukke Sting

Kun fantasien sætter grænser for, hvor og på hvad mønstret kan broderes, og som udstillingen viser, er mulighederne mange: Fra puder, bordløbere, duge over mellemlægsservietter til forklæder, skjorter og tasker.

Udstillingen kan ses på hele førstesalen i Drøhses Hus.

Den begynder allerede, når den besøgende bevæger sig op ad den gamle, fine trappe. Fra trappen vil gæsterne kunne nyde de smukke korssting fra Haandarbejdets Fremme – 50 billeder, ét for hvert år, er hængt op langs med trappen. Den besøgende vil tydeligt kunne se den udvikling, som Haandarbejdets Fremme har gennemgået – tidernes skiften, mode og stil træder frem, og udviklingen er interessant. Fra 1960’ernes klassiske og stilrene broderi til 2000’ernes nytænkende og mere eksperimenterende broderi.

Julepynt

Håndlavet julepynt fra museumsbutikken.

 

 


 


mellemrum

Tidligere nyheder:


November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mus sonderjylland
Til top Til top Til top Til top Til toppen af siden Daglig drift Grafisk design Sekretariatet Til top Sekretariatet Daglig drift Grafisk design Til top Kontakt