logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
 
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:


November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      pressemeddelelser      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

januar måned 2012


30. januar 2012

Hollandsk-danske forbindelser

Af afdelingsleder Mette Gulberg

Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg

Forskningssamarbejde mellem Fiskeri- og Søfartsmuseet og Museum Sønderjylland.

Fiskeri- og Søfartsmuseet i Esbjerg og Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder har af Kulturarvsstyrelsen fået en bevilling på 330.000 kr. til at udforske forbindelserne mellem Holland og det danske vadehavsområde i 16-1700-tallet. På dette tidspunkt var Holland et økonomisk kraftcentrum, som øvede stor tiltrækningskraft på mange mennesker fra Vadehavet. Det var herfra man fik en stor del af sine kolonialvarer og hertil der udskibedes store flokke af stude; det var også hertil de unge mennesker sejlede hvert forår, når de tog ud for at søge hyre; og det var hertil ikke bare søfolk, men også håndværkere og tjenestepiger søgte for kortere eller længere tid. Nogle af dem vendte hjem igen med indtryk fra landet med de mange kontakter ud i verden, andre vendte aldrig tilbage.

Formålet med projektet er at undersøge, hvad den hollandske forbindelse betød for udviklingen af vadehavsområdet.

Projektmøde

Møde i projektgruppen.

Fra venstre Max Pedersen, Mette Guldberg og Elsemarie Dam-Jensen.

Der er tre forskere knyttet til projektet. Museumsinspektør Mette Guldberg skal især undersøge søfarten på Holland fra den nordligste del af vadehavet, museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen skal arbejde med importen af fliser til området omkring Tønder, og mag.scient. Max Pedersen vil med udgangspunkt i Amsterdams lysningsarkiv tegne en profil af udvandrerne fra Vadehavet og deres motiver for at opholde sig i Holland.

Desuden er der kontakt til samarbejdspartnere inden for såvel det danske som det hollandske forskningsmiljø.

Projektgruppen afholdt sit første møde den 25. januar 2012, og arbejdet vil blive afsluttet med udgangen af 2012.

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Mette Guldberg,

Fiskeri- og Søfartsmuseet, Esbjerg

Tlf.: 76 12 20 00 eller

E-mail: mg@fimus.dk

Elsemarie Dam-Jensen,

Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder

Tlf.: 74 72 89 89 eller

E-mail: elda@museum-sonderjylland.dk

 


26. januar 2012

Lagersalg på museet

Af museumsinspektør Merete Essenbæk

Arkæologi Haderslev

Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev har 125-års jubilæum og det bliver bl.a. fejret med en ny museumsbutik. Det har medført, at der er blevet gravet ud i butikkens varelager, gamle varer sorteret ud og nye indkøbt. Derfor holder museet lagerudsalg onsdag-lørdag 1.-4. februar 2012, alle dage kl. 10.00 - 16.00. Ved lagersalget kan man få alt fra snurretoppe til sjippetove, påskepynt til perle-armbånd, lækre tørklæder til forsølvede lysestager og ikke mindst er der arkæologiske og historiske tidsskrifter og bøger i stakkevis.

Gamle billetter

Museets gamle billetter blev fundet under oprydningen. De skal nu indgå i museets andet lager - magasinet - og er med til at fortælle museumshistorie.

Arkæologi Haderslev foretager arkæologiske udgravninger i hele Sønderjylland. Nu har museet også gravet sit eget butikslager ud, og det har ikke været uinteressant. Der er fundet gamle billetter fra da museet hed Haderslev Amts Museum og det kostede 5 kr. i entré. Der er fremdraget 30-40 år gamle dias af Skrydstrupkvinden og våben fra Ejsbøl Mose. Billeder der i sin tid blev solgt i butikken påtrykt oplysninger på dansk, tysk og engelsk. Der er fundet kopimønstre på jernaldersko, reklame videofilm om museerne i Sønderjylland fra midt i 1990'erne og Haderslev Amts Museums årsskrifter fra 1949 og til 1980'erne.

Alt sammen ting, der før havde en brugs- og økonomisk værdi, og som kunne sælges i museets butik. Nu får de ting en ny værdi og et museumsnummer. De bliver en del af kulturarven, er med til at fortælle et kapitel i museets 125 år lange historie, og for fremtiden vil de indgå i museets andet lager for ting og sager nemlig museets magasin.

Alt har en køber til den rigtige pris

Et lagersalg er som ordet siger udsalg af varer fra lageret. Når et museum sælger ud af lageret kan man jo med rette have betænkeligheder. Men her kan museet heldigvis berolige borgerne. Arkæologi Haderslevs lager af oldsager og gamle genstande kaldes magasiner, og dem sælges der aldrig ud af.

Ved butikkens lagersalg er det muligt at finde noget til enhver i familien, til enhver smag og så endda til få penge!

Der er legetøj, f.eks. kuglerammer, bamser, kæpheste, sjippetov, sværd i træ og farveblyanter. Der er muligheder for at finde en ekstra fødselsdagsgave til både børn og voksne eller måske allerede nu begynde indkøbet til årets kalendergaver.

Lagersalg

Bøger og tidsskrifter fra de sidste 50 år er sat på udsalg!

Til de læseglade og voksne er der et hav af tidsskrifter og bøger. Der er bøger om sønderjyllandshistorie, om Ejsbøl Mose, om krigen både den Første og Anden Verdenskrig. Er man til nips, pynt og hygge, kan man for billige penge komme i besiddelse af lysestager af fattigmandssølv, julenisser, bløde varme snemænd, påskepynt, dækkeservietter og kagedåser - dog uden kager.

Nye hylder til nye varer

Lørdag den 11. februar kl. 13.00 slår museet dørene op til en splinterny museumsbutik. I butikken vil der naturligvis være nogle af de klassiske varer som blev solgt i den gamle butik f.eks. museumskopi smykker, nye bøger, keramik osv. Men også nye varer har fundet vej til hylderne f.eks. smykker i horn af kunstneren Sara Brunn, tørklæder i friske forårsfarver og naturligvis masser af nyt påskepynt. Foto:  Der er mulighed for at gøre et godt kup, hvis man er en læsehest ved museets lagersalg.

 


26. januar 2012

150-året for H.P. Hanssens fødsel markeres

Af Finn Bach

PR-medarbejder Historisk Samfund for Sønderjylland

 

Mange sider af den kendte sønderjydes liv og virke vendes, og indimellem bliver der tid til både kaffe og aftensmad.

De danske sønderjyders førstemand i de sidste tre årtier af "den tyske tid", Hans Peter Hanssen, er en af de vigtigste skikkelser i den sønderjyske landsdels historie.

Den 21. februar er det 150 år siden, han blev født på gården Nørremølle i Sundeved, og det markeres ved et cirka fem timers langt arrangement på Folkehjem i Aabenraa.

Allerede som ung var H. P. Hanssen foregangsmanden i organiseringen af den danske bevægelse. Det var ham især om at gøre, at de danske sønderjyder var politisk og kulturelt på højde med udviklingen i Danmark. Fra 1893 var han udgiver af avisen "Hejmdal" i Aabenraa. Også som medlem af den preussiske landdag og den tyske rigsdag i Berlin ydede han en afgørende indsats for stabiliseringen af danskheden i de sidste årtier af fremmedherredømmet.

H.P. Hanssen i Ministeriet

H.P. Hanssen fotograferet i Ministeriet for sønderjydske Anliggender i København.

Foto: Museum  Sønderjylland - ISL Lokalhistorie.

H.P. Hanssens historiske betydning kulminerede i årene 1918-20, hvor han krævede landsdelens genforening med Danmark i overensstemmelse med folkenes selvbestemmelsesret. 1919-20 var han tillige som minister for sønderjyske anliggender den centrale skikkelse i tilrettelæggelsen af Genforeningen. Efter 1920 satte han et stærkt præg på forsvaret for den nye dansk-tyske grænse og på det politiske og kulturelle arbejde. I 1933 vendte han sig skarpt imod slesvig-holstenske nazisters krav om en grænseflytning og nazismen i det hele taget.

Sammen med H.P. Hanssens Mindefond og Sprogforeningen holder Historisk Samfund for Sønderjylland i anledning af 150-året et arrangement med fem foredrag, kaffebord og aftensmad.

Arrangementet finder sted:

Tirsdag den 21. februar 2012 - Kl. 16.00 til ca. 21.00

på Folkehjem i Aabenraa, hvor bl.a. museumsinspektør René Rasmussen fortæller om H.P. Hanssen og demokratiseringen af den danske bevægelse og museumsinspektør Inge Adriansen berette om H.P. Hanssen og monumenterne, begge fra Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Tilmelding skal ske senest fredag den 10. februar 2012 til:

Historisk Samfund for Sønderjylland på

telefon 74 62 46 83,

e-mail: hssdj@hssdj.dk eller

brev til adressen: Haderslevvej 45, 6200 Aabenraa.

Prisen for foredrag, kaffebord og aftensmad er 250 kr. pr. person, som opkræves på dagen.

 


24. januar 2012

Snup et dagligt skud krigshistorie

Af museumsinspektør Bjørn Østergaard

Historiecenter Dybbøl Banke

Nu kan du dag for dag følge de danske og preussiske soldater under krigen i 1864. Historiecenter Dybbøl Banke genudgiver Lars Lindebergs formidable artikelserie, der blev bragt i BT i 100-året for krigen.

1864-Tidende

En smuk vinterdag med sol og let frost krydser preussiske og østrigske tropper Ejderen. De danske dragoner på vagt affyrer et par skud mod fjenden og rider herefter nordpå for at slå alarm. Kalenderen viser den 1. februar 1864, og klokken er 7.00 om morgenen. Danmark og Preussen er i krig.

Krigen i 1864 kom til at vare tæt på et halvt år og blev et af de blodigste kapitler i danmarkshistorien. Nu har du mulighed for at følge de dramatiske begivenheder dag for dag.

Fra den 1. februar til den 20. juli kan du på hjemmesiden www.1864.dk se, hvad der skete præcist på den samme dato, da kanonerne bragede, og soldaterne kæmpede i skyttegravene det første halvår af 1864.

Unikt indblik i krigen

Artiklerne er skrevet af journalist Lars Lindeberg, der også er kendt for bogserien ’De så det ske’. De historiske reportager blev oprindeligt bragt i BT i 100-året for krigen, og avisen kaldte det selv for verdens længste artikelserie. Nu har Historiecenter Dybbøl Banke fået lov at genudgive artiklerne, og det er centerleder og museumsinspektør Bjørn Østergaard overordentlig begejstret for.

- I Lars Lindebergs artikelserie har vi et fremragende materiale om krigen i 1864. Lindeberg har formået at grave en lang række små og store historier frem, der tilsammen giver os et unikt indblik i kampene og soldaternes hverdag under krigen.

- Den journalistiske tilgang til det historiske materiale betyder, at det er let at læse, og at det appellerer til en meget bred målgruppe. Nogle af artiklerne er meget små, helt ned til 5 - 10 linjer, mens andre er væsentlig længere. På historiecentret har vi været meget inspireret af Lindebergs grundige arbejde, og nu får alle mulighed for at læse med i "1864-Tidende".

Søminer for første gang

Og der er ny viden at hente for de fleste. Vidste du for eksempel, at danskerne rejste krigshistoriens første pigtrådslignende hegn foran skanserne på Dybbøl i 1864? Var du klar over, at panserskibet fik sin ilddåb, og at en sømine, der virker ved påsejling, blev brugt for første gang under krigen mellem Danmark og Preussen?

Disse og mange flere oplysninger får du i artikelserien, der oprindelig holdt pause under en våbenhvile og hver søndag, hvor BT ikke udkom. I den nye udgave fylder Bjørn Østergaard nogle af hullerne ud, finder meget nyt billedmateriale frem og kommenterer løbende begivenhederne i lyset af den nye viden, som historiecentret har samlet siden åbningen i 1992.

For alle interesserede

Tilbuddet retter sig mod alle, der vil vide mere om krigen i 1864, og det er oplagt at bruge i skolernes historieundervisning. Når alle artiklerne er bragt, vil hele materialet blive liggende på hjemmesiden til fri afbenyttelse.

- Vi håber, at rigtig mange vil klikke ind på www.1864.dk. Det er fantastisk læsning, og man får undervejs et fremragende indblik i dagligdagen under krigen i 1864.

 


24. januar 2012

Facebookside og QR-Tag

Af museumsformidler Martin Abrahamsson

Naturhistorie og Palæontologi

Naturhistorie og Palæontologi åbnede for kort tid siden en Facebookside, som en service overfor den yngre generation af museets gæster og andre som ønsker en dialogagtig kontakt til museets personale og til museets tilbud.

 

         Facebook          QT-Tag

 

Afdelingen har nu også fået fremstillet en QR-Tag, som vil blive påsat tryksager, e-mails, foldere og plakater, så vore gæster, der har en smartphone, direkte kan scanne sig ind på Facebooksiden.

Bliv ven med Naturhistorie og Palæontologi på facebook. Scan denne QR-Tag og tryk på den opadvendte tommelfinger.


16. januar 2012

HiKuNa,

en klub for børn der er vilde med museer!

Af museumsinspektør Merete Essenbæk

Arkæologi Haderslev

Museum Sønderjylland har med sine 20 afdelinger nu eksisteret i 5 år. Gennem årene har formidlingen af historie, kultur og natur for såvel voksne som børn stået i centrum. Som voksen museumsinteresseret har man længe haft mulighed for at blive medlem af de museumsforeninger, som er tilknyttet de enkelte afdelinger. Som barn har muligheden for at dyrke sin interesse for historie, kultur og natur været temmelig begrænset. Det gør Museum Sønderjylland nu noget ved og åbner en børneklub for børn, der er vilde med historie, kunst, kultur og natur.

Hvervefolderforside

Forsiden af børneklubben HiKuNa's folder.

Lørdag den 21. januar 2012 kl. 14.00 - 16.00 afholdes de første arrangementer i den helt nystartede museumsklub for børn - HiKuNa.

Åbningsarrangementerne afholdes på Museum Sønderjyllands afdelinger på Sønderborg Slot, Kulturhistorie Aabenraa, Naturhistorie & Palæontologi i Gram og Arkæologi Haderslev.

Til åbningsarrangementerne er der gratis adgang for alle - børn såvel som voksne. Ud over forskellige aktiviteter, vil der være mulighed for at høre mere om klubben og melde sig ind.

Som medlem af klubben får man bl.a. mulighed for at deltage i min. ti museumsarrangementer om året, man får en velkomstpakke og  en hilsen til sin fødselsdag. Frem til sommerferien koster et medlemskab 100 kr., men ellers er det 200 kr. pr år. Børneklubben HiKuNa henvender sig med sine arrangementer til børn i alderen 7-15 år. I klubben arrangeres der aktiviteter inden for Historie, Kultur og Natur.

Klubben har modtaget økonomisk støtte af I.P. Nielsen Fonden med 14.000 kr. til hvervefoldere, plakater og de første arrangementer.

Museumsbørneklubben  HiKuNa i Haderslev

Museum Sønderjyllands børneklub HiKuNa åbner den 21. januar fire steder i Sønderjylland. I Haderslev sker det på Arkæologi Haderslev kl. 14.00 - 16.00. Den dag er det, som det altid er, gratis for børn at komme ind, men også de voksne har den dag fri adgang i anledningen af klubbens åbningsdag.

Til arrangementet kan man få mere at vide om klubben, og så skal alle have fingrene op af lommen og i gang med at lave en pung af læder eller kaninskind på stenaldervis dvs. med flintekniv og tålmodighed.

Der vil også være mulighed for at komme med i museets magasiner og se, hvor museet gemmer alle de genstande som ikke er udstillet!

Stenalderpung

Til åbningsarrangementet i Haderslev den 21. januar kan man lave en læderpung.

Foto Merete Essenbæk.

Hvad er HiKuNa

HiKuNa står for Historie, Kunst, Kultur og Natur og er en børneklub under Museum Sønderjylland.

Læs om de andre afdelingers åbningsarrangementer, og se klubbens program for året 2012 HER ...

Museum Sønderjylland er en samling af 20 forskellige museer indenfor kunst, kultur og natur.

Du kan læse mere om museerne og klubben på hjemmesiden www.museum-sonderjylland.dk eller møde op til et af den nye børneklubs åbningsarrangementerne den 21. januar mellem kl. 14.00 og 16.00.

 


12. januar 2012 

 

150-året for 1864 i gode sønderjyske hænder

Af overinspektør Peter Dragsbo

Sønderborg Slot

Udvalg nedsat for at koordinere og udvikle de historiske dage i jubilæumsåret i 2014

Om to år er det 150-år siden, Danmark led sine skæbnesvangre nederlag på Dybbøl Banke og ved overgangen til Als. Resultatet blev, at den dansksindede befolkning i Slesvig mod sin vilje kom under tysk styre i 56 år. Og Danmark skulle genopfinde sin rolle i Verden - som småstat i Europa og som ren dansk nationalstat.

Dybbøl

Slagmarken på Dybbøl Banke efter slaget 18. april 1864.

Allerede nu myldrer ideerne frem, både lokalt, regionalt og nationalt. Der er derfor fra starten brug for koordinering af de mange initiativer og udvikling af de mange historiske dage i løbet af året. Formanden for Dybbøl Mølle, Jens Møller, har derfor taget initiativ til et sønderjysk udvalg med deltagelse af en række af de parter, der kommer til at stå med ansvaret for de historiske dage i 2014.

Udvalget består ud over Jens Møller, formand for Dybbøl Mølle og Museum Sønderjylland, af kasernechef Viggo Ravn, Sønderborg Kaserne, den danske generalkonsul i Flensborg, Henrik Becker-Christensen, formanden for Historisk Samfund for Sønderjylland, Hans Schultz Hansen, generalsekretær Uwe Jessen, Bund Deutscher Nordschleswiger, generalsekretær Jens A. Christiansen, Sydslesvigsk Forening, Poul Valdemar Nielsen, Sønderborg Kommune: Kultur og Fritid, Karsten Justesen, Sønderborg Erhverv og Turisme, samt Bjørn Østergaard, Historiecenter Dybbøl Banke og Inge Adriansen og Peter Dragsbo, Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot. Desuden er Lene Borregaard med som observatør fra Region Syddanmark.

Udvalget er nedsat for at sikre koordinering mellem de mange initiativer, der er på vej. Det skal sikres, at begivenhederne ikke "falder over hinanden". Udvalget vil så at sige føre kalender over årets historiske dage og begivenheder, bl.a.: Sankelmark-dagen 6. februar, Bøffelkobbeldagen 22. februar, bombardementet af Sønderborg by 1. - 2. april, stormen på Dybbøl Banke 18. april, overgangen over Alssund 29. juni, Røde Kors-dagen 22. august og Wienerfreden 30. oktober.

Samtidig skal der sørges for, at hver af årets historiske dage får sin særlige karakter, hvor der er plads til både højtidelige og folkelige begivenheder i løbet af året. Nogle af begivenhederne udvikles af enkelte parter - f.eks. de militære højtideligheder 18. april af Sønderborg Kaserne, overgangen over Alssund af Historiecenteret og Kasernen i fællesskab og foredragsrækker og seminarer om 1864 af Historisk Samfund for Sønderjylland.

Andre dage vil udvalget gerne være med til at udvikle i samarbejde med andre i organisationer, kommuner, region og stat. - Det er bl.a. udvalgets ønske, at den 18. april også markeres ved en eller flere store folkelige begivenheder på Dybbøl Banke og i Sønderborg by. Det er begivenheder, som skal udvikles i samarbejde med regeringen, f.eks. om deltagelse af Kongehuset, officielle repræsentanter for Danmark og Tyskland osv. Udvalget har derfor rettet henvendelse til Statsministeriet og spurgt, om man i København har gjort sig nogle tanker om 2014.

"Vi er glade for, at Region Syddanmark er gået ind i forberedelserne af 2014 og har afsat midler til udviklingen af året", siger Jens Møller, der også selv sidder i Regionsrådet. Der er iflg. Jens Møller en naturlig arbejdsdeling mellem Regionsrådet og det sønderjyske udvalg. Regionsrådet vil nemlig især satse på at bruge 1864 som motor for vækst, udvikling og grænseoverskridende samarbejde og som støtte for arbejdet for Sønderborg som Kulturhovedstad 2017. Mens det sønderjyske udvalg dels skal koordinere rent praktisk, dels udvikle den historiske del af jubilæumsåret med markeringer af de historiske dage, formidling af og debat om historien, udstillinger, seminarer og bøger osv.

"Udvalget håber, at markeringen af de historiske dage kan udvikles med både respekt for traditionerne og den nødvendige fornyelse", siger formanden Jens Møller. "Men vi skal ikke udøve censur på alt, hvad der sker. Vores vigtigste opgave bliver at koordinere initiativerne. Det der sker i løbet af året skal respektere de enkelte begivenheders karakter - så der f.eks. ikke bliver rockkoncert den 18. april. Der må gerne udvikles store og utraditionelle kulturbegivenheder til året, bare de ikke kolliderer med det, der allerede er under forberedelse, f.eks. overgangen til Als".

Udvalget har lige nu sekretariat på Sønderborg Slot. "Men der er brug for ekstra ressourcer og mange samarbejder for at løfte opgaven med at udvikle 2014. Der er brug for indsats fra mange kræfter, for sponsorer og for engagement fra kommuner, region og stat, for at 2014 kan få et flot, værdigt, festligt og uforglemmeligt forløb", slutter Jens Møller.

Yderlige oplysninger kan fås hos:

Jens Møller, tlf. 30 23 35 90

e-mail: Jens.Moeller@regionsyddanmark.dk

eller

Peter Dragsbo, tlf. 74 42 25 39

e-mail: pedr@museum-sonderjylland.dk

eller et af de øvrige medlemmer af udvalget.

 


11. januar 2012

KULTURTURISMEPROJEKT OM FØRSTE VERDENSKRIG

Af direktør Orla Madsen

Museum Sønderjylland har den 2. januar 2012 ansat cand.mag’erne Lisbet Hartz og Martin Bo Nørregaard  til at beskrive et kulturturismeprojekt om Første Verdenskrig i Sønderjylland.

Sikringsstilling Nord - Dødstrup

Sikringsstilling Nord, Mjolden Batteri.

Arbejdshold til demontering af kanon fotograferet i 1919.

I sommeren 2011 bevilgede Region Syddanmark penge til projektet, og siden er der kommet midler fra P.J. Schmidt Fonden.

Projektet gennemføres i et tæt samarbejde med Tønder Kommune, som har stillet kontorpladser i Digegrevens Hus, Vestergade 9 i Tønder til rådighed for medarbejderne.

Museets formand Jens Møller udtaler i den forbindelse: "Det bliver utrolig spændende at følge projektets forløb og de resultater og indstillinger, de to medarbejdere kommer med. Historisk set var Første Verdenskrig en periode, som satte dybe spor i landsdelen og set fra dansk side, er vi ene om stadig at have kulturminder stående efter denne krig. Minderne og historien bag dem er yderst interessante både set med sønderjyske, danske og ikke mindst europæiske briller".

Zwppelinbase

Zeppelinbasen ved Tønder.

Zeppeliner på vej ud af hangar.

Projektet skal forløbe frem til sommeren 2012 og i løbet af den tid, skal de to medarbejdere nærmere beskrive, hvordan bl.a. Sikringsstilling Nord, Zeppelinluftskibsbasen ved Tønder,  Krigsfangegravpladsen ved Løgumkloster og alle de mange mindesmærker i øvrigt fra denne krig, kan komme til at indgå i et attraktivt historisk turisme projekt.

Yderligere oplysninger kan fås hos:

Formand Jens Møller, tlf. 30 23 35 90

Overinspektør Peter Dragsbo, tlf. 73 12 14 01

Cand.mag. Lisbet Hartz, tlf. 74 92 82 07

e-mail: lh8@toender.dk

Cand.mag. Martin Bo Nørregaard, tlf. 74 92 82 06

e-mail: bn@toender.dk

Museumsdirektør Orla Madsen, tlf. 73 52 33 61 / 21 78 41 03

                             Logo Region Syddanmark

 


 

BOGUDGIVELSER >>>

9. januar 2012

På sporet af den tabte tid -

tid, sted og hjemstavn i det moderne samfund 

Af museumsinspektør Kim Furdal

ISL-Lokalhistorie

Ny bogudgivelse

Stedet og hjemstavnen er inden for de seneste år for alvor blevet populært. Det er ikke tilfældigt, at forfatteren Klaus Rifbjerg fejrede sin 80 års fødselsdag lige inden jul med at udsende digtsamlingen "Stederne" om de steder, der har betydet noget for hans liv.

Påsporet af den tabte tid

Med murens fald og globaliseringen er vi i stigende grad blevet interesseret i det sted, hvor vi bor eller som har betydet noget for vores liv. Allerede i 1975 hyldede forfatteren Dan Tùrell således sin fødeby med bogen "Vangede billeder" og i disse år eksploderer den lokalhistoriske interesse. I Sønderjylland er 15% af befolkningen over 50 år medlem af en lokalhistorisk forening, hvilket gør lokalhistorie til det største kulturområde efter idrætten.

I bogen "På sporet af den tabte tid - tid, sted og hjemstavn i det moderne samfund" ser ni danske forskere og museumsfolk på stedets og hjemstavnens betydning i det moderne samfund.

Lektor i nordisk litteratur ved Syddansk Universitet, Johs. Nørregaard Frandsen, beskæftiger sig i artiklen "Erindringens steder og mærkedage. Fra Jeppe Aakjær til Jens Smærup Sørensen" med stedets betydning i dansk litteratur op gennem det tyvende århundrede.

Professor i nordisk litteratur samme sted, Anne-Marie Mai, har netop færdiggjort en ny dansk trebinds litteraturhistorie, som tager afsæt i stedet. I artiklen "Hvad litteraturen gør ved stedet" fortæller hun om de overvejelser, som ligger bag det nye trebindsværk om dansk litteratur.

Lektor i kulturhistorie ved Aarhus Universitet, Niels Kayser Nielsen, har i artiklen "Hjemstedets betydning i det moderne samfund - kritik af kulturkonstruktivismen" set på en stedbunden kultur langs den jyske vestkyst. Her argumenterer han bl.a. for, at der er behov for et kulturelt demokrati på lige fod med det politiske og sociale demokrati, så disse stemmer i "Udkantsdanmark" også bliver hørt i offentligheden.

Overinspektør ved Museum Sønderjylland, Peter Dragsbo, stiller i "Kulturhistoriens lange spor" spørgsmålet, om der ikke er nogle stedbundne erfaringer og handlingsmønstre, lange spor, som endnu i dag spiller en væsentlig rolle i det danske samfund. Det er f.eks. de kollektive sjællændere over for de individualistiske og entreprenante jyder.

Hvad gør historien ved stedet spørger museumsinspektør ved Museum Sønderjylland Inge Adriansen i artiklen "Hvad historien gør ved stedet". Her ser hun på historiens betydning for Dybbøl Banke og andre erindringssteder i Danmark.

Arkivar ved Dansk Folkemindesamling, Lene Andersen undersøger i "Fortællingens frirum" den nye interesse for at fortælle og lytte til mundtlige historier i bestemte rum. Det er ifølge Lene Andersen en modstrøm over for de nye medier, som har gjort moderne kommunikation uafhængig af tid og sted.

Er der steder i cyperspace? Lektor i medievidenskab ved Syddansk Universitet, Bo Kampmann Walther, tager i "Et sted for alle os fortabte: Et essay om Lost, rum og nye medier" læserne med ind i en digital verden, som ikke alene tager farve af den reale verden, men som også begynder at spille tilbage til "virkeligheden", så grænserne mellem fiktion og virkelighed begynder at flyde.

I artiklen "Sansning af varighed i kunsten - tid, sted og erindring hos maleren Kehnet Nielsen" argumenterer kunsthistoriker ved Museum Sønderjylland, Anne Blond, for at hjemstedet og den tabte tid spiller en rolle for Kehnet Nielsens kunstneriske virke.

Endelig har museumsinspektør ved Museum Sønderjylland, Kim Furdal, set på den folkelige interesse for lokalhistorie. Han hævder bl.a., at vi har et helt særligt forhold til de steder, hvor vi har levet, som vi søger at erindre og fastholde i en tid med globalisering og centralisering.

Bogen udgives af Museum Sønderjylland og koster 248 kr. i boghandlen.

Spørgsmål vedrørende bogen kan rettes til bogens redaktør:

Museumsinspektør Kim Furdal, tlf.: 74 62 50 26 eller

e-mail: kifu@museum-sonderjylland.dk

BOGUDGIVELSER >>>

 


6. januar 2012

Besøgstal Sønderborg Slot 2011

Af overinspektør Peter Dragsbo

Sønderborg Slot

Så har vi opgjort besøgstallet for 2011. Det samlede besøgstal i 2011 lå på 52.317 mod 55.159 i 2010. Altså en tilbagegang på lidt under 3.000. 

Sønderborg Slot set fra nordvest. Slottet rummer udstillinger i tre etager.

Den største del af nedgangen skyldes, at vi i 2011 holdt op med de populære spøgelsesvandringer, da der ikke mere var personaleressourcer til at klare dem. Desuden er der en nedgang på gratister på ca. 1500 - men det svinger jo fra år til år, efter hvor mange der kommer til foredrag, kulturnat osv.

Det glædelige er, at der var en stigning i almindelige besøgende på næsten 1000 personer, dvs. betalende voksne samt børn, der jo har gratis adgang til museet indtil de fylder 18 år. Og 2011 var også året, hvor der blev indført rabat for pensionister og studerende. Selv om den først blev indført fra 1. maj, fik vi alligevel et besøg på næsten 5000 af denne kategori. Og her skal man jo huske, at en pæn del af den ældre del af lokalbefolkningen er medlemmer af Historisk Samfund for Als og Sundeved og dermed har gratis adgang til Sønderborg Slot hele året.

Alligevel må man sige, at Sønderborg Slots besøgstal er stagneret i de senere år. Ved publikumsundersøgelser er de besøgende meget tilfredse med udstillingerne, men ofte hører man ude i byen: "Der har vi været - det har vi set". I erkendelse heraf begyndte vi for ca. 5 år siden med en omfattende fornyelse af de faste udstillinger. Allerede nu er næsten hele 2.-salen fornyet med nye udstillinger om hertugtiden, oldtidsfundene i Sønderjylland, "Den Cumberlandske Samling", Christian 2. og sidst om sønderjyderne i Første Verdenskrig. Og nu i 2012 fortsætter vi fornyelsen med ny udstilling om Genforeningen, der åbner i marts, samt om Sønderjylland under tysk styre 1864-1920, der åbner i den kommende vinter.

Hvis store danske fonde ellers er os velvillige, regner Sønderborg Slot med at fortsætte fornyelsen med nye udstillinger om Sønderjylland fra 1920 til nutiden, som skal åbne gennem årene 2014, 2015 og 2016. Når det er gennemført, kan vi for alvor reklamere med "et helt nyt Sønderborg Slot".

Til gengæld er der i disse fornyelsesår ikke kræfter til store særudstillinger eller mange spændende begivenheder. Men fornyelsen af de faste udstillinger er et helt nødvendigt langt sejt træk - og den eneste mulighed for at fastholde besøgstallet og få det til at stige igen på længere sigt.

 


2. januar 2012

Nytårsbrev 2012

Af direktør Orla Madsen

Jeg synes, at der bliver kortere og kortere tid mellem nytårsbrevene.  Som barn og ung undrede jeg mig over det sludder, mine forældre ofte og næsten altid ved nytårstide "diskede op" med. Det handlede altid om, at jo ældre man blev, jo hurtigere gik tiden. Nøgternt set er det jo noget sludder. Jorden drejer rundt om solen med samme hastighed, som den altid har gjort, og dermed "går tiden" også med den hastighed, som den også altid er gået med. Men efterhånden som jeg selv er blevet ældre, har jeg måttet erkende, at det jo er rigtigt. Tiden flyver af sted, og inden man næsten har lært at skrive et årstal, kommer der et nyt. Så nu skal vi skrive 2012, selvom vi lige er begyndt at skrive 2011.

Nytårsbrevet er igen i år skrevet i de stille dage mellem jul og nytår. Det er rigtig "arbejdsgiverjul" i år. Helligdagene falder stort set alle i weekenderne. Men det kan man nu ikke sådan mærke. Både museet og verden udenfor er nærmest gået i stå, og både telefoner og e-mails er tavse. Det er faktisk helt rart. Stilheden maner næsten til at tænke tilbage på de snart 365 dage, der er gået, siden jeg sidst skrev nytårsbrev.


Der er sket meget i Museum Sønderjylland i 2011. Vi har nu næsten overstået vores sjette driftsår som stort fælles specialmuseum. Der har været tryk på indenfor alle fagområder og på alle afdelinger. Der er blevet produceret næsten ufattelig meget godt og gedigent museumsarbejde indenfor alle områder – ja som chef kan man kun føle meget stor tilfredshed. Alle knokler, alle arbejder kreativt, finder nye veje og leverer "en vare" af meget høj kvalitet - kort sagt udvikler vores museum og museumsopgaven til glæde og gavn for dem, det hele handler om - borgerne. Det får vi da også at vide af både dem, der bevilger os penge, så vi kan udføre vores opgaver og heldigvis også af dem, der så bruger vores arbejde - eller tilbud, som det nu lidt fladt kaldes i museumssproget.

Alt det gode arbejde kan ikke komme med her, men der følger jo også en årsberetning senere på året, som mere deltaljeret fortæller om indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling på alle afdelinger. Hvis man ikke kan vente, ja så kan man jo smugkigge i det omfattende arkiv, der efterhånden er tilgængeligt på vores hjemmeside under rubrikken: "Det sker". Her kan man måned for måned gennemse nogle af aktiviteterne på de enkelte afdelinger.

Ved siden af alt det museumsfaglige, som heldigvis har fyldt mest i 2011, har vi også måttet bruge meget tid på at få museets økonomi til at hænge sammen. Økonomien er helt essentiel for Museum Sønderjylland, ligesom den er det i resten af samfundet. Selvom vi har et stort budget og en endnu større omsætning, ja så må vi erkende, at museets økonomi har været under pres i de senere år. Faktisk er det sådan, at museet siden dannelsen i 2006 i alt har mistet godt 1,7 millioner kr. i faste driftstilskud. Først sparede de fire sønderjyske kommuner 5% af deres driftstilskud i 2009 - svarende til godt 600.000 kr. I slutningen af 2010 meddelte så staten, at der skulle findes 1% af tilskuddet herfra - en besparelse, der fordobledes til 2% i januar 2011, efter at budgettet var godkendt i bestyrelsen. Dette beløb svarede til ca. 750.000 kr.

Disse penge fandt vi i de centrale konti i både 2009, 2010 og 2011, men vi må også erkende, at det ikke går i 2012. Desværre er tilskuddene ikke hævet igen, og desuden forhøjer staten ikke tilskuddet med en procentdel, der blot nogenlunde svarer til de almindelige lønstigninger, vi forventer i 2012. Vi har således brugt en del tid på at finde besparelser i 2011, og denne gang har vi desværre heller ikke kunnet undgå afskedigelser. Det er både sørgeligt og ærgerligt, men pengene skal passe, og vi kan ikke bare lukke øjnene for realiteterne.

Selvom vi sagtens kunne bruge flere penge, har vi forståelse for, at både staten og kommunerne er økonomisk klemte. Som andre museer i Danmark henter vi da også meget store tilskud til alle mulige øremærkede projekter hos fondene i både det private og offentlige regi, ligesom der tilføres store midler fra bl.a. det lovpligtige arkæologiske arbejde. Det skal der også, for en stor del af museets ansatte er lønnede af de midler, der hentes ved siden af de faste driftstilskud.

Det er klart, at konkurrencen om fondstilskuddene er blevet større, efterhånden som de offentlige tilskud er blevet mindre. Det tales der meget om i den danske kulturverden. Det er derfor en glæde, at Museum Sønderjylland stadig er rigtig godt med. Medarbejderne skriver virkelig gode og relevante ansøgninger, som meget ofte nyder støtte fra forskellig side. Jeg er helt klar over, at det kræver meget ekstra arbejde fra mange af medarbejderne, men uden disse midler gik det slet ikke. Og resultaterne taler for sig selv gående fra spændende nytænkende store projekter over tilskud til studierejser, nye udstillinger i vores egne afdelinger, udstillinger i udlandet, indkøb af kunst, forsknings- og formidlingsprojekter og publikationer. "Fondslisten" for 2011 er mindst lige så omfattende, som for de tidligere år. Det er godt gået!

Selvom mange museer er blevet fusioneret i de senere år, er der vist ikke andre, hvor man har taget fusionen så alvorligt, at man har folketalsfordelt tilskuddene lige lidt mellem de kommuner, der yder tilskud til museerne. Det gjorde man i Sønderjylland allerede ved dannelsen, således at det koster det sammen pr. indbygger, uanset hvilken kommune man bor i, og alle er enige om, at det så også giver fælles medejerskab i de kommuner, der står bag museet. På et tidspunkt I 2011 var vi lidt bekymrede for, at dette grundlag var ved at smuldre. Et brev fra museets bestyrelsesformand til de fire kommuners borgmestre og kulturudvalgsformænd fjernede dog hurtigt bekymringerne. Kommunerne står bag museet som en fælles sønderjysk kulturinstitution med et fælles og ensartet driftsgrundlag i de fire kommuner. Det er godt at vide!

Fra 2011 ændrede vi museets organisation, der byggede på afdelinger og underafdelinger og i høj grad afspejlede tiden før Museum Sønderjylland, til en organisation, der byggede på fagområder og ligeværdige afdelinger. Organisationsændringen foretog vi i forlængelse af en ny definition af museets vision, mission og værdigrundlag. Vi har nu arbejdet med og i den nye organisation i et år uden nævneværdige problemer. Museum Sønderjylland udvikler sig stille og roligt mod det lidt vanskeligt definerbare mål: at blive Danmarks museum for den specielle sønderjyske historie, kultur og natur, hvor de talrige afdelinger rundt om i landsdelen, hver især arbejder med forskellige aspekter af det store emne. Alle medarbejdere har forstået denne opgave, og alle arbejder målrettet med den. Lige før jul godkendte bestyrelsen så også den formidlingspolitik, der er så vigtig for at binde museet sammen og styrke hele den udadvendte del. Formidling er et meget bredt begreb, der omfatter næsten alt. Derfor skal vi også helst vide, hvor vi vil hen og meget gerne, hvordan vi kommer derhen. Der venter nu et større arbejde med at konkretisere, prioritere og udfolde opgaven.

Nu står 2012 for døren. Mange nye opgaver venter og mange videreføres fra 2011 og de tidligere år. Det siger næsten sig selv, at med fire store fagområder er museets arbejdsmark både rig og meget varieret. Vi fungerer heldigvis også som daglige sparringspartnere i de fire sønderjyske  kommuner i alle mulige spørgsmål vedrørende naturen, kulturarven og kunsten. Flere af museets medarbejdere har således i 2011 været aktivt involverede i udformningen af det grundlag, som Sønderborg by på vegne af de fire sønderjyske kommuner og de tre Schleswig’ske kredse har indsendt som ansøgning om at blive europæisk kulturhovedstad i 2017. Vi krydser fingre for, at det lykkes. Begrebet "kulturmøde" er helt centralt både i Sønderjylland, men også i de øvrige europæiske lande. Vi burde have en god chance.

Vi har også et par store jubilæer i fremtiden. To af afdelingerne bliver 125 år i 2012 - det vil blive fejret på forskellig vis, og inden vi har set os om, står der 2014 på kalenderen. Det er 150 året for krigen 1864 og 100 året for Første Verdenskrigs udbrud. Begge dele skal selvfølgelig markeres på flere måder, og allerede nu arbejdes der med nye tiltag indenfor disse to så vigtige årstal for den sønderjyske historie. Endelig venter der nye udstillinger på flere afdelinger og nye forskningsprojekter skal kaste nyt lys over historien og give os frisk skyts til ny formidling. Ved nogle afdelinger er der udbygningsplaner. Nogle har et par år på bagen og afventer blot det rigtige tidspunkt til at realisere dem, andre er helt nye og skal beskrives mere indgående. Der bliver rigeligt at tage fat på.

Jeg vil slutte af med at ønske alle, museets protektor, museets bestyrelse, museets dygtige og flittige medarbejdere, museets mange aldrig svigtende frivillige, alle museets samarbejdspartnere i kommunerne, regionen, statens ministerier og styrelser, på kollegamuseerne, i det private erhvervsliv, i de mange fonde, der støtter museet, og alle dem, vi ellers har berøring med et godt nytår samt takke alle for prima samarbejde i 2011.

 


 

 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·