logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
 
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:


November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      pressemeddelelser      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

April måned 2012


26. april 2012

Tre spændende kunstnere indtager Sønderborg slot

Af overinspektør Peter Dragsbo

Sønderborg Slot

Fra næste uge og frem til slutningen af august har tre af landets mest spændende kunstnere indtaget Sønderborg Slot med en "beboelse". Det er kunstnerne Ingvar Cronhammar, Thomas Bang og Poul Ingemann, der hver på deres måde bringer "forstyrrelse" i det sædvanlige billede af Slottet. Det gør de med tre installationer, der har den fælles titel Langsomt hen mod Udkanterne af det Forgangne.

Langsomt hen mod udkanterne af det forgangne er en udstilling i form af en indendørs og udendørs "møblering" af Sønderborg Slot. Udstillingen på Sønderborg Slot er den fjerde i rækken af udstillinger, hvor de tre kunstneres værker går i dialog med stedets historie og funktion i samfundet. De første tre var Brænderigården i Viborg (gammel købmandsgård), Kunstindustrimuseet (gammelt hospital) og Sophienholm (gammelt højborgerligt landsted). Som fjerde og sidste har de tre kunstnere valgt Sønderborg Slot som gammel fyrstebolig og nutidigt historisk museum. Samtidig har museet i de sidste to år haft et tæt samarbejde om udstillingsdesign med Cronhammar om Første Verdenskrig og Poul Ingemann om Genforeningen.

Vugger og døre

Poul Ingemann ønsker, i forlængelse af de andre udstillinger, at fastholde tanken om "møblering". Temaet på "Brænderigården" var herreværelset, cigartågen og det hjemlige knæfald, på Sophienholm sommerlivet, de litterære saloner og børneleg om natten og på Kunstindustrimuseet de benmelsfarvede stole ribbet for komfort, midlertidigt oppegående i det gamle hospital. På Sønderborg Slot vil han placere 7 "stole" på podier rundt omkring på slottet. Stolene, der er festlige eller ligefrem krigeriske, er bemalede og her og der polstrede for at være behagelige for visse dele af kroppen. Men nogle af stolene bærer også præg af at være hentet ind fra slagmarken; måske nødtørftigt rengjorte og samlet til at indgå i museets samlinger.

Thomas Bang har arbejdet med en række museumsgenstande som "rekvisitter", der skal flytte det tidsbestemte ud i en bredere og ændret kontekst. Han arbejder her for første gang med eksisterende genstande, der har haft en funktion. På udstillingen fungerer de som "stykker af historisk tid", der befinder sig i en fortættet "midlertidig tilstand", under ind- eller udpakning, reparation mv. Thomas Bang har udvalgt tre grupper genstande: 1. Et stort antal hus- og stuedøre fra Sønderjylland samt to nye døre, hvor han har tilføjet elementer af levet liv. 2. Et antal gamle vugger, senge, bårer, badekar mv., der som tomme, slidte "kropsbeholdere" danner en gruppe, suppleret med puder, hvori der er brændt huller. 3. Et større antal rifler spredt over fladen på en lukket kasse, dækket af stof i en operationsstuegrøn farve. I dette "riffellandskab" anes riflerne gennem deres konturer og gennem et rundt syet "operationshul".

Slotsmur

Ingvar Cronhammars installation symboliserer "Det Døve og det Blinde". Den udnytter slotsgårdens facader, hvor der efter et tilfældigt mønster er opsat 11 ensartede elementer under vinduerne. De er fremstillet i aluminium, rustfrit stål og bakelit, behandlet i matsort farve og har form som sorte skiver på en vandret stang, hvorunder der i en snor hænger en kugle. Elementerne er "vedhæng til erindringen", der på en gang giver associationer til at være højttalere for et budskab og lytte-relæer, der skal fange meddelelser udefra. På den måde symboliserer de slottet, museet som afsender og modtager af fortællinger – men vi ved ikke, hvilke. Vi kan kun følge kuglen, der i vinden slår på muren med en uhørlig lyd. Vi opfatter, at der er budskaber på spil, men må nøjes med at være anende, gættende, overladt til erindringerne. På den måde knytter de sig til museets store forskningstema "erindringssteder".

Udstillingen kan ses på Sønderborg Slot fra 1. maj 2012, men bliver først officielt åbnet 30. maj 2012, da der i mellemtiden skal trykkes katalog.

Udstillingen, der er støttet af Kunstrådet og Nationalbankes Jubilæumsfond, er åben til 26. august 2012 – dvs. hele foråret og sommeren.

 


12. april 2012

Forskningens døgn og fokus på arkæologien

Af museumsinspektør Merete Essenbæk

Arkæologi Haderslev

Under overskriften "Under jorden finder du fortiden" deltager Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev igen i det landsdækkende arrangement Forskningens Døgn. Arkæologi Haderslev holder åbent hus den 19. og 20. april 2012 på en af sine mange arkæologiske udgravninger i Sønderjylland. Denne gang sker det på udgravningen Rehdesborg lige i udkanten af Rødekro, hvor museet i øjeblikket udgraver huse og en landsby fra jernalderen. Der er åbent hus den 19. april kl. 09.00 - 13.00 primært for tilmeldte skoleklaser og den 20. april kl. 15.00 - 18.00 for alle interesserede.

Børn på besøg i arkæologisk udgravning

Børn på besøg i en arkæologisk udgravning.

Foto: Lisbeth Christensen.

I den nordvestligste udkant af Rødekro blev der i 2004, fundet spor efter bebyggelse dvs. huse og hegn fra jernalderen. Sporene er fra det, der af arkæologerne kaldes romersk og germansk jernalder, dvs. de er fra perioden mellem Kristi fødsel og 400-500 e.Kr. I efteråret 2011 ønskede Aabenraa Kommune at udvide arealet, og så var arkæologerne igen ud med skovlen, og det gav atter pote.

Byen før Rødekro

Indtil videre har arkæologerne fundet dele af den ældste landsby på stedet fra omkring 100 e.Kr. Der er fundet 19 huse og en enkelt staklade. Enkelte grave i form af en urnegrav er også dukket op. Endelig er der udgravet omkring 20 jernudvindingsovne, som dog knytter sig til en yngre landsby fra 3.-5. årh. e.Kr.

Arkæologerne fra Haderslev skal grave på Rehdesborg indtil slutningen af maj, så de forventer at finde både flere huse og ikke mindst flere urner fra 1. årh. e.Kr., som kan fortælle noget om gravskikken ved Rødekro i ældre romersk jernalder.

På stedet graver der dagligt fire arkæologer. Udgravningsleder Lisbeth Christensen siger om udgravningen: "Det der gør stedet her specielt spændende er, at jernalderbebyggelsen kan følges over så langt et tidsrum. Den slags er sjældne at finde".

Det undersøgelsen bl.a. skal give svar på er størrelsen og antallet af gårdsanlæg igennem jernalderen, for dermed at få et billede af jernaldersamfundet omkring Rødekro. Arealet ligger på et plateau ikke langt fra Rødå og har derfor været velegnet til bebyggelse og givet beboerne rige muligheder for udnyttelse af forskellige ressourcer til agerbrug, kvægavl og jernudvinding.

For at datere husene og stedet tager arkæologerne en del prøver fra jorden og jernudvindingsovnene. I disse prøver er der kulstof i form af f.eks. trækul , der kan bruges i en såkaldt C-14 datering. Dateringen af pladsen foretages også ud fra keramikken og husformerne.

Børn leger stolper

Børn er "stolper" i et jernalderhus.

Foto: Lisbeth Christensen.

Se arkæologerne grave

Ved Forskningens Døgn den 19. april 2012 - kl. 09.00 - 13.00 og den 20. april 2012 mellem kl. 15.00 - 18.00 vil arkæologerne være på udgravningen. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til arkæologerne, se dem grave og være med i en lille konkurrence om arkæologi.

Den 20. april er der omvisninger på udgravningen hele eftermiddagen, og det er naturligvis gratis at se, høre og på nærmeste hold se fortidens Rødekro dukke frem af mulden.

 


11. april 2012

Minder fra Første Verdenskrig digitaliseres

Af museumsinspektør Inge Adriansen

Sønderborg Slot

Digitaliseringsprojekt

Tirsdag den 24. april 2012 - kl. 10.00 -18.00 afholder Kulturstyrelsen og Museum Sønderjylland "Europeana 1914-1918 Digitaliseringsdag" på Sønderborg Slot.

Har du minder fra Første Verdenskrig, f.eks. breve, fotografier, dagbøger eller optagelser? - så tag dem med til Sønderborg Slot den 24. april 2012. Her vil personale være klar til at høre og nedfælde din historie, samtidig med at dine ting bliver digitaliseret til Europeanas 1914-1918-arkiv.

I det voksende arkiv er der materiale og historier fra mange europæiske lande.

Du får selvfølgelig dine ting med hjem igen.

Du kan også læse mere på Kulturstyrelsens hjemmeside HER eller hente folderen som pdf-fil HER.

 


 

 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·