logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
 
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:


November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      pressemeddelelser      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oktober måned 2012

 


31. oktober 2012

Den sønderjyske soldaterkirkegård på Vestfronten istandsættes, og dens værdi som erindringssted forøges

Af museumsinspektør, ph.d. Inge Adriansen

Sønderborg Slot

I Braine nær Soissons nordøst for Paris blev der i 1924 oprettet en kirkegård af foreningen "Sønderjyske Soldatergrave". Denne forening arbejdede for at få opgravet og overflyttet faldne, dansksindede soldater til en fælles kirkegård og havde udsendt opfordringer til alle faldnes efterladte i Sønderjylland om at medvirke hertil. Men kun 254 af de omkring 5.300 faldnes familier gav tilladelse til flytning af grave, og det var blot muligt at lokalisere en lille del heraf. Der er i dag 79 grave på kirkegården.

Braine-kirkegård

Den sønderjyske kirkegård i Braine på Vestfronten smykket med dannebrogsflag i anledning våbenstilstandsdagen 11.11.

Alligevel har den sønderjyske kirkegård på Vestfronten fået status som et meget besøgt erindringssted for alle faldne sønderjyder i Den Store Krig 1914-1918, selv om de allerfleste faldne ligger på tyske krigskirkegårde. I Braine er der hvert år mindehøjtidelighed på våbenstilstandsdagen 11. 11., altid med deltagelse af efterkommere af de faldne. Mange bliver imidlertid skuffede over kun at finde 79 grave – og slet ingen oplysninger om de øvrige tusindvis af faldne.

Dette forhold bliver der nu rådet bod på, idet der vil blive opsat mindetavler med navne på alle faldne i det nuværende Sønderjylland. Det sker i forbindelse med en omfattende istandsættelse af kirkegården, der er finansieret dels af Kulturstyrelsen, dels af en privatperson med tilknytning til Sønderjylland. Reataureringsarbejdet forestås af arkitekt Jørgen Overby, Gram.

Den sønderjyske soldaterkirkegård vil efter planen blive genindviet den 15. juni 2013.

Krestens Sten

Mindesten for en af de mere end 5.000 faldne sønderjyder i tysk krigstjeneste. Kresten Andresens grav er ukendt, men hans navn anføres på de nye mindetavler i Braine.

For første gang nogensinde er der udarbejdet lister over alle faldne sønderjyder, og dette omfattende arbejde er blevet muliggjort takket være et samarbejde mellem Museum Sønderjylland, Landsarkivet for Sønderjylland og en række slægtshistorikere fra landsdelen.

Navnelisterne kan i flere udformninger - sammen med læsevejledning - findes i nedennævnte skema som pdf-filer.

Navnelisterne er i januar 2013 opdateret med rettelser af et par småfejl og efter henvendelser og nye oplysninger.

 

Læsevejledning til database over faldne soldater i

Første Verdenskrig

Kontakt i forbindelse med navnelisterne:

Hanne Cordes Christensen

Hanne2@museum-sonderjylland.dk

Gruppenumre for personregistre

Gruppenumre for

kirkebøger m.m.

Faldne sorteret

alfabetisk

 

Faldne sorteret efter

bopæl

Faldne sorteret efter

fødesogn

Faldne sorteret efter

regiment

Faldne sorteret efter

dødsdato

 

                                        *****

Vi indbyder hermed til pressemøde i Riddersalen på Sønderborg Slot

fredag 9. november 2012 - kl. 10.30

og alle er velkomne.

Her vil arkitekt Jørgen Overby fortælle om restaureringsarbejdet i Braine, og museumsinspektør Inge Adriansen vil redegøre for de talrige problemer i forbindelse med udarbejdelsen af navnelister.

Afslutningsvis vil rigsarkivar Asbjørn Hellum fortælle om det nye begreb crowdsourcing, dvs. professionelle historiske institutioners samarbejde med amatørhistorikere.

Der vil også mulighed for at se museets nye faste udstilling om Første Verdenskrig, hvortil billedkunstneren Ingvar Cronhammar har lavet designoplæg.

Mindesten ved Broager

På mindehøjen i Broager er der rejst en sten for hver af sognet 175 faldne. Brødre er dog anført på samme sten.

Her ses en mindesten over fire brødre, der alle faldt i Den store Krig.

 


25. oktober 2012

Hjemstavnsmuseer eller europæiske museer?

Internationalt seminar på Sønderborg Slot sætter fokus på mindretallene og deres museer

Af overinspektør Peter Dragsbo

Sønderborg Slot

Hvad skal vi med mindretalsmuseer nu og i fremtiden? Skal de kun fortælle om det moderne mindretal - eller skal de også fortælle om de lange linjer i sprog og kultur? Er det kun mindretal, der må fortælle om sig selv – eller kan flertalsmuseer også gøre det? Og hvordan skal mindretalsmuseer inddrage "de andre": flertallet og resten af Verden?

Danevirke Museum

Udstillingssalen, Danevirke Museum.

Det er nogle af de spørgsmål, som fagfolk og medlemmer af det tyske og danske mindretal samles for at diskutere i dagene onsdag den 31. oktober 2012 – 1. november 2012 på Sønderborg Slot.

På seminaret, der har titlen "Mindretallenes selvbillede / Selbstrepräsentation der Minderheiten", bliver der interessante indlæg både af fagfolk udefra og fra de to mindretalsmuseer, Deutsches Museum Nordschleswig i Sønderborg / Sonderburg og Danevirke Museum i Sydslesvig / Schleswig.

Blandt de inviterede foredragsholdere er to museumsfolk fra Tjekkiet, Blanka Mouralova og Jan Sicha, der vil fortælle om planerne for en helt ny fast udstilling om "vore tyskere", dvs. befolkningsgruppen med tysk sprog og kultur i Tjekkiet, der i 1930´erne blev til "Sudetertyskerne" og som efter 1945 brutalt blev fordrevet til sidste mand. Denne historie har indtil nu været tabu i Tjekkiet – men nu kan den endelig fortælles.

Et andet indlæg kommer fra direktøren for det Jødiske Museum i København, Janne Laursen. Hun vil svare på spørgsmålet om, hvorvidt et jødisk museum i Danmark er et minoritetsmuseum eller et museum om en kultur og religion.

Og endelig kommer Thomas Steensen fra det nordfrisiske institut i Bredstedt / Bräist og fortæller om, hvorfor nordfriserne dog ikke har deres eget museum, når der nu er så mange lokalmuseer i Nordfrisland.

Seminaret er inspireret af det første europæiske seminar om mindretalsmuseer, som blev holdt i Dresden i maj 2012. Det gav grobund for et europæisk netværk om mindretalsmuseer, som Museum Sønderjylland håber på kan bruges til at virkeliggøre planerne om en stor vandreudstilling om Europas grænselande og mindretal i 2017 – et af museets mange Kulturhovedstad-planer, som man holder fast i.

Seminaret er et af de sidste punkter i det grænseoverskridende projekt "mindretalsliv / Minderheitenleben" og er støttet af EU's Interreg IVa-projekt, Sønderborg Kommune samt Slesvig-Holsten og Forbundsrepublikken Tyskland.

Det endelige program for seminaret kan ses HER ...

Logoer

 


23. oktober 2012

Bogcafé på Sønderborg Slot

Af butiksleder Hanne Thrane

Sønderborg Slot

Bogcafeannonce

Riddersalen på Sønderborg Slot bliver i tre timer omdannet til bogcafé med forfatterforedrag og gode bogtilbud.

Det sker lørdag den 10. november 2012 - kl. 13.00 - 16.00, når Museum Sønderjylland slår dørene op til en mini-bogmesse.

Der vil være korte foredrag ved forfattere til nogen af de nyeste udgivelser om Sønderjyllands historie og kultur, og det vil være muligt at købe nye og ældre bøger til særpriser.

Museum Sønderjylland, Historisk Samfund for Sønderjylland og Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek i Flensborg har tidligere haft en fælles stand på den store bogmesse i Forum, men i år flytter den sønderjyske bogmesse til Sønderborg.

Der er gratis adgang, og der kan købes øl og vand.

 


18. oktober 2012

Æbleaften på Højer Mølle

Af museumsinspektør Anne Marie Overgaard

Højer Mølle

Naturen er forunderlig!

Vidste du for eksempel, at når man sår en kerne fra et æble, så er det ikke sikkert, at det træ, der vokser op, bærer samme æblesort, som æblet kernen blev taget fra!

Højer Møllehave

Efteråret er over os og således også sæsonen for æbler, pærer og om få uger også kvæder. Er du nysgerrig på æblesorter og har du lyst til at lære nye at kende eller måske gense – og –smage gamle kendinge, så har du muligheden onsdag den 7. november 2012 i møllerboligen ved Højer Mølle.

Her vil podemester Boi Jensen fra frugttræsplanteskolen "De gamle sorte" fortælle om de gamle æblesorter, og der vil blive mulighed for at smage op til 20 forskellige æblesorter, der kan spises på denne årstid. Desuden bliver der mulighed for at få sortsbestemt egne æbler. Medbring frugter fra dine egne gamle træer i haven, så kan Boi Jensen måske hjælpe med at finde ud af, hvilke sorter der er tale om, og hvad de bedst kan bruges til!

Midt i 80’erne forlod Boi Jensen bankverdenen, hvor hans fritidsbeskæftigelse med podning af træer udviklede sig til først et deltidsjob og siden til et fuldtidserhverv med en planteskole.

I planteskolen podes over 150 sorter af frugttræer, og Boi Jensen laver også stiklinger. Derudover holder han foredrag, underviser og deltager i radio- og fjernsynsudsendelser om frugt og bær.

De fleste af æblesorterne i Boi Jensens planteskole kender man fra oldemors have, men nogle af dem kan spores tilbage til 1600-tallet.

Boi Jensens familie stammer fra Ballumområdet. I hans fortælling vil han også komme ind på de æblesorter, der normalt fandtes på Vesteregnen.

I midten af 1990'erne blev møllehaven med Højer Mølle genetableret, som den så ud omkring 1910 – en typisk vestslesvigsk bondehave med både pryd- og nyttehave. I nyttehaven er der traditionen tro plantet en mængde bærbuske og frugttræer – herunder æbler og kvæder. Nyttehaven er ikke blot til pynt – vi bruger den aktivt til bla. fremstilling af marmelade og geleer efter gamle opskrifter, der i løbet af sæsonen kan købes i møllebutikken.

Æbleaftenen finder sted kl. 19.00 – 21.00.

Prisen for deltagelse er 80 kr., der dækker entré, foredrag, bestemmelse af æbler, smagsprøver af de gamle æblesorter samt kaffe, der naturligvis ledsages af æblekage.

Tilmelding pr. telefon 74 78 29 11 eller e-mail: hoejer@museum-sonderjylland.dk.

 


15. oktober 2012

Adel i Slesvig

Af PR-medarbejder Finn Bach

Historisk Samfund for Sønderjylland

 

Med yderligere tre foredrag fortsætter Historisk Samfund for Sønderjylland foredragsrækken "Adel i Slesvig". Det sker i samarbejde med Museum Sønderjylland og Landsarkivet.

Adel i Slesvig

Tirsdag den 30. oktober 2012 - kl. 19.30

fortæller universitetslektor Carsten Porskrog Rasmussen på Landsarkivet i Aabenraa om "Ridderskabet: slægten Ahlefeldt".

Tirsdag den 6. november 2012 - kl. 19.30

fortæller tidligere arkivleder Lars N. Henningsen om "Ridderskabet, 18. århundrede, slægten Reventlow". Det sker på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot.

Det tredje foredrag holdes på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev

tirsdag den 13. november 2012 - kl. 19.30,

hvor arkiv- og forskningsleder Hans Schultz Hansen taler om "Den sene enevældes embedsadel: slægten von Krogh".

Alle interesserede er velkomne.

Der er gratis adgang for medlemmer af Historisk Samfund for Sønderjylland.

For ikke-medlemmer er prisen pr. foredrag 40 kr.

 


12. oktober 2012

Kejseren holder flyttedag

Af museumsinspektør Merete Essenbæk

Arkæologi Haderslev

I gårdhaven bag Arkæologi Haderslevs hovedbygning på Dalgade 7 står en bronzestatue af Kejser Wilhelm den 1. Her har den stået i næsten 35 år. Men nu er det snart slut. Midt i november holder kejseren flyttedag. Han flytter for 4. gang og denne gang til mere kejserlige omgivelser. Han skal fra foråret 2013 indgå i Sønderborg Slots nye udstilling om den tyske tid 1864-1920 i Sønderjylland. Der holdes pressemøde den 18. oktober 2012 kl. 14.00 og søndag den 4. november kl. 13.00 kan alle interesserede komme og høre statuens historie.

Kejser Wilhelm

Kejser Wilhelm i museets gårdhave.

Foto: Merete Essenbæk.

På linje med Istedløven, dog i mindre målestok, er statuen af Kejser Wilhelm den 1. et historisk symbol på Sønderjyllands tilknytning til Tyskland i tiden 1864 til 1920. Derudover er statuen en del af Haderslev bys historie, og så er han en museumsgenstand.

Med dannelsen af Museum Sønderjylland i 2006 fik Arkæologi Haderslev bl.a. til opgave at formidle landsdelens arkæologi og oldtidshistorie, mens Sønderborg Slot bl.a. skulle tage sig af at fortælle historien om landsdelens nationale tilhørsforhold. Det er derfor, set fra museernes synspunkt, naturligt at den store statue holder flyttedag og for fremtiden er at se på slottet i Sønderborg.

Fra lade til gårdhave

I 1890 blev der på Torvet i Haderslev opsat en statue af Kejser Wilhelm den 1. Kejser Vilhelm var kejser over det store tyske kejserrige fra 1871 til sin død i 1888 og således også sønderjydernes overhoved.

Ved Genforeningen i 1920 blev statuen fjernet fra Torvet og transporteret til den tyske borgerforening i Slotsgade, hvor den blev opbevaret frem til 1945.

Siden er kejseren blevet en museumsgenstand og har haft sit opholdsted på museet i Dalgade. Først i museets gamle bullade, godt gemt af vejen for kritiske røster og sarte politiske sindelag, og fra 1989 igen fremme i lyset i museets gårdhave blandt gamle byvåben, efeu og lavendler.

Afskeden

Inden den store dag, hvor kejseren på lastbil fragtes til Sønderborg, vil der være flere lejligheder til at tage behørigt afsked med ham. Det sker den 18. oktober kl. 14.00 på museet i Dalgade, hvor der holdes pressemøde. Til pressemødet vil borgmester Jens Chr Gjesing fra Haderslev kommune, der reelt er ejer af statuen, være til stede samt repræsentanter fra de to museer.

I forbindelse med afrejsen vil Arkæologi Haderslevs overinspektør Lennart S. Madsen også fortælle om statuens ret omtumlede historie. Det sker kort på pressemødet og lidt længere søndag den 4. november kl. 13.00 i museets gårdhave.

Alle er meget velkommen.

 


8. oktober 2012

Ny youtube-film

Af museumsinspektør René Rasmusen

Sønderborg Slot

Marinestationen i Sønderborg 1907-1914

Den 6. april 1907 blev Schiffsartillerieschule Sonderburg (den nuværende kaserne) indviet.

Marineskolen var uddannelsessted for skibsartillerister og et led i de mægtige tyske flådeoprustning fra 1898. Oprustningen bragte Tyskland på kollissionskurs med Storbritannien, der indgik alliance med sine traditionelle fjender Frankrig og Rusland. Derved var scenen sat for Første Verdenskrig.

Wetting

På marineskolen var en lang række krigsskibe hjemmehørende: SMS "Prinz Heinrich", SMS "Prinz Adalbert", SMS "Schwaben", SMS "Undine", SMS "Stuttgart", SMS "Augsburg", SMS "Wettin", SMS "Mars", SMS "Drache", SMS "Delphin" og SMS "Fuchs".

Både "Adalbert" og "Undine" gik ned i Østersøen i 1915.

Se filmen her YouTube logo

Filmen er lavet af museumsinspektør René Rasmussen.

Undervandsoptagelser er bragt med tilladelse fra Henrik Helsinghoff Jensen.

 


5. oktober 2012

Bliv rigtig klog i efterårsferien

Af museumsinspektør Merete Essenbæk

Arkæologi Haderslev

I efterårsferien 13. - 21. oktober 2012 er der museale oplevelser i hele Sønderjylland. På 11 museer fra Haderslev i nord til Bov i syd kan børn og voksne opleve kultur, kunst- og naturhistorie på nye og anderledes måder. Der er mulighed for at finde fossiler, smage soldaternes suppe, lave smykker, støbe sin egen thorshammer, male mel, være pirat for en dag, snitte, kniple, tegne og meget mere.

Museum Sønderjylland strækker sig i areal over de fire sønderjyske kommuner, Tønder, Aabenraa, Sønderborg og Haderslev og i tid fra da hvalerne svømmede rundt ved Gram for over 10 millioner år siden til i dag, hvor moderne kunst hænger på museet i Tønder.

Tag med til tilbage til fortiden

Vil du med tilbage i tid kunne du passende begynde efterårsferien i Gram. På Naturhistorie og Palæontologi skal du (næsten) med til Grønland for at opleve verdens ældste havdyr, der er 500 millioner år gamle. Efter turen tilbage til den ældste fortid kan du tage til Haderslev. På Arkæologi Haderslev handler det hele om vikingetiden. Du skal være med til at lave mad over bål, og i løbet af ugen kommer både perlemageren og tinstøberen på besøg, så du kan få støbt en thorshammer eller et kors. Vikingerne havde også tid til at lege og dyste. Så på grønsværen er der gamle lege, og indenfor kan du tegne vikingemønstre, få en fortælling om de gamle guder eller slå din bedstemor i Mølle, Dam eller knoglekast!

Vikingemad

Håndværk og arbejde for sjov

På Oldemorstoft i Bov er der håndværk og hobby på programmet. I Bov kan du slibe glas til smykker, lege med ler og kastanjer. Når du er træt, er der Gode Råd med saftevand i museet cafe. Turen går videre i håndarbejdes spor. I Tønder i Drøhses Hus er der kniplinger på programmet. Her skal du høre om kniplepiger og –pinde, og til sidst skal du selvfølgelig selv slå et par slag som det hedder, når man knipler.

Kniplinger

Krudt og kugler

Efter stille og rolige sysler er det vist tid til lidt bang og brag. På Historiecenter Dybbøl Banke kan du prøve, hvordan det var at være soldat i 1864, støbe kugler, bage pandekager og ikke mindst høre soldaternes beretninger fra en tid, hvor der var krig i Danmark. Hvis du gerne vil se, hvor melet til soldaternes pandekager blev malet, kan du gå over på den anden side af vejen og selv være med til at kværne mel på Dybbøl Mølle. På Slotte inde i Sønderborg by var der for godt 400 år siden fyldt med prinser og prinsesser. Her boede Hertug Hans den Yngre nemlig med sin kone og deres 20 børn. Alle prinserne har helt sikkert haft en god snittekniv, så de kunne skære sig et stykke legetøj. Det skal du også prøve i museets snitteskole, og der er naturligvis også adgang for pigerne!

Har du ikke fået krig nok, kan du roligt fortsætte til Kulturhistorie Aabenraa. Her holder piraterne fest og de vil elske at tage dig med ud på de syv have for at fortælle dig den ene løgnehistorie efter den anden.

Historiecenter

Tryk på kunsten

Hvis du er til kunst, så skal du i ferien besøge tre museer i Sønderjylland. På Tønder Kunstmuseum skal du lede efter trekanter og romber og selv trykke dit eget mønster på store stykker papir. På Brundlund Slot i Aabenraa handler det om installationer. Her kan du være med til at designe dine egne mini- installationer. Endelig kan du og din familie på Cathrinesmindes Teglværk på Broagerland se en udstilling med værker af både tyske og danske kunstnere.

Turen kan passende slutte i Haderslev den sidste lørdag i ferien, hvor billedkunstnere Heidi Guthmann Birck og Aage Bircks værker udstilles på Arkæologi Haderslev, og hvor kunstnernes selv viser rundt og fortæller.

De nøjagtige tidspunkter og datoer for alle aktiviteter fremgår af det hæfte, som Museum Sønderjylland sender ud til alle skolebørn i alderen 6-12 år i de fire sønderjyske kommuner.

Hæftet kan desuden ses og hentes HER ...

Piratbesøg

 


1. oktober 2012

Mysteriet på slottet - en julekalenderkrimi

Af museumsinspektør René Rasmussen

Sønderborg Slot

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot har netop udgivet bogen "Mysteriet på Slottet", skrevet af medarbejderen, fotograf Kim Holm.

Der er en julekalenderkrimi for børn.

Julekalenderkrimi

Bogen er illustreret med fotos af Kim Holm og tegninger af Sara Bonde.

Bogen indeholder desuden en række nyskrevne sange med tekst af Kim Holm og melodi af Karsten Munk.

"Mysteriet på Slottet" kan købes i museumsbutikken og i alle boghandler. Den koster 149 kr.

Se film fra præsentationen af bogen her:

http://www.youtube.com/watch?v=ZlmXgnt60mY&feature=plcp

og læs pressemeddelelsen i forbindelse med udgivelsen HER ...

 


 

 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·