logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
 
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:


November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      pressemeddelelser      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Januar måned 2013

 


>>BOGUDGIVELSER>>

21. januar 2013

Ny bog fra Museum Sønderjylland

i anledningen af Arkæologi Haderslevs

125-års jubilæum

Af museumsinspektør Merete Essenbæk

Arkæologi Haderslev

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev kunne i 2012 fejre sin 125-års fødselsdag. Dette blev fejret på forskellig vis, bl.a. med en ny hjemmeside med arkæologiske fortællinger www.oldtidsglimt.dk, en række foredrag på udgravningsstederne, indvielsen af en nyindrettet vikingetidsudstilling i museets permanente afdeling og en beretning om museets 125 år som sønderjydernes arkæologiske museum i Langs Fjord og Dam 2012 og endelig en bog med titlen "Med graveske gennem Sønderjylland".

Med graveske gennem Sønderjylland

Jubilæumsbogen, der på forsiden viser en del af motorvejstracéet Kliplev-Sønderborg.

Foto: Merete Essenbæk.

I bogen præsenteres af en lang række udgravninger fra forskellige perioder foretaget henholdsvis på motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg og på det nye naturgastracé mellem Egtved og Ellund ved grænsen. Udgravningerne strækker sig i tid fra ældre stenalder til 1600-tallet, og geografisk fra Dybbøl til Vamdrup.

Det er de arkæologer, der har stået for udgravningerne, der også har skrevet artiklen i bogen. Det er der kommet en flot blandet buket artikler ud af ud af, der alle drejer det sig om helt nye arkæologiske resultater, der på mange måder giver ny viden om Sønderjyllands udvikling gennem de sidste 12.000 år. Desuden rummer bogen artikler om fortidsmindeforvaltningen i Danmark, om arbejdet med de to traceér igennem det sønderjyske landskab samt om formidlingen af arkæologien undervejs.

Jubilæumsbogsforfattere m.m.

På billedet ses de fleste af forfatterne, redaktører og grafiker.

Bogen blev præsenteret på Arkæologi Haderslev den 18. januar 2013 - naturligvis over et skurvognstraktement dvs. en håndbajer, en oste- og en rullepølsemad.

Foto: Lone Graasbøll.

Bogen er redigeret af museumsinspektørerne Lene Heidemann Lutz og Anne Birgitte Sørensen, og det grafiske lay-out er udført af Nicole Kossmer, alle fra museet.

Udgivelsen er støttet af Dronning Margrethe II´s Arkæologiske Fond, Energinet.dk (Gasdivisionen), Sydbank og Haderslev Kommune.

Udover at være jubilæumsbog for museet i Haderslev fungerer bogen som Årbog for hele Museum Sønderjylland 2012.

Bogen er rigt illustreret i farver, fylder 254 sider og vil i boghandelen koste 250 kr. Den forhandles i landsdelens boghandler og i museets butik.

>>BOGUDGIVELSER>>

 


17. januar 2013

Legat til Hans-Ole Mørk

Af museumsinspektør Kim Furdal

ISL-Lokalhistorie

 

Frivillig medarbejder ved ISL-Lokalhistorie Hans-Ole Mørk har den 16. januar modtaget H.V. Clausen og Johan Ottosens legat til danskhedens fremme i Sønderjylland.

Som begrundelse anfører legatbestyrelsen bl.a. Hans-Oles store frivillige indsats for Museum Sønderjylland, ISL-Lokalhistorie siden 2007.

Hans-Ole Mørk

 

Hans-Ole er et myreflittigt menneske, der kommer to dage om ugen på afdelingen, hvor han arbejder med registrering af billeder og lyd. Han har ikke blot overblik over de store linjer, men på samme tid et sjældent blik for detaljerne, så der ikke er noget, som falder igennem. Så er han tillige et omgængeligt og vellidt menneske med blik for den humoristiske side af en sag.

Ved siden af det frivillige arbejde på ISL-Lokalhistorie er han tillige frivillig sekretær for Det Regionale Faglige Kulturmiljøråd, medlem af styrelsen for Historisk Samfund for Sønderjylland og medlem af redaktionen af Sønderjysk Almanak siden den blev overtaget af Skoleforeningen i 1995. Og så bliver der alligevel tid til det slægtshistoriske arbejde, hvor han gerne stiller sin arbejdskraft og omfattende viden til rådighed for andre.

Tyskerne har et udtryk "Ehrenamtlicher mitarbeiter". Desværre har vi ikke en tilsvarende hædersbetegnelse på dansk. I givet fald ville titlen om nogen passe til Hans-Ole Mørk, der nyder stor respekt og anerkendelse for sit arbejde.

 


2. januar 2013

Ny youtube-film

Af museumsinspektør René Rasmusen

Sønderborg Slot

Christian II

Christian den II's historie er knyttet til Sønderborg Slot. Her tilbragte han 17 år i fangenskab fra 1532 til 1549.

Næsten enhver kender myten om, hvordan han skal have vandret hvileløst omkring et rundt bord så længe, at hans tommelfinger sled en rille i bordkanten.

Christian II

For få uger siden købte Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot takket være økonomisk bistand fra Ny Carlsberg Fondet, A.P. Møller og hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene formål og Augustinusfonden et maleri af Christian den II, malet af den store, tyske renæssancemaler Lucas Cranach den Ældre, formentlig under kongens ophold i Wittenberg hos Martin Luther i 1524.

Maleriet vil kunne ses i slottets udstilling om Christian den II fra foråret 2013.

Se filmen her YouTube logo

En film af museumsinspektør René Rasmussen.

 


2. januar 2013

Nytårsbrev 2013

Af direktør Orla Madsen

Jo ældre man bliver, jo sværere er det egentlig at huske, hvad der er sket i hvilke år. Det er lidt ligesom at huske, hvad man fik i julegave sidste år. Som barn kunne man præcist huske hvilke julegaver, man fik hvilke år – ja flere år tilbage i tiden – i dag kniber det med at huske blot sidste års gaver. Som ung arkæolog, havde jeg også helt styr på, hvornår jeg gravede hvor og hvorfor. Sanserne var nok skarpere, men hverdagen var til trods for, at der også dengang var travlhed med både udgravninger, udstillinger, artikelskriveri, små børn osv. måske også mindre hektisk? Eller også er det måske af den simple grund, at der er meget mere at holde styr på? Museum Sønderjylland er en stor arbejdsplads, og hvert år sker en forfærdelig masse både inde i museerne men også ude i landskabet.

Når jeg "bladrer" 2012 igennem både på museets hjemmeside og sådan mere overført inde i hovedet – ja så er der sket utrolig meget inden for alle fagområder og på alle afdelinger. Man kan blive helt forpustet af at løbe listen igennem. Det er et stort privilegium her mellem jul og nytår at kunne sidde og glæde sig over, at også i 2012 "kom der masser af varer af den bedste kvalitet på alle hylderne" til glæde for dem, vi driver museerne for – borgerne. Der blev også indledt en lang række projekter og samarbejder, som vil give resultater i de kommende år. Dem vil I se og høre mere til efterhånden, som de afsluttes.

Museets helt fantastiske samlinger (som også er blevet forøget med en række perler i 2012) og vores fine velholdte bygninger er selvfølgelig grundlaget for, at det kan lade sig gøre at drive museum med en nogenlunde standard, men uden en flok virkelig engagerede og myre flittige medarbejdere, ville samlingerne være ligegyldige. Der er ingen smøl og nøl blandt medarbejderne i Museum Sønderjylland. Herom vidner aktiviteterne både de ofte meget tidskrævende og ofte desværre også ret usynlige arbejdsopgaver, såvel som de mere udadvendte og meget synlige opgaver. Ingen af dem kan stå alene, de er dybt afhængige af hinanden, så når man læser om en ny udstilling, en udgravning eller en ny publikation, ja så kan det godt være at en eller to medarbejdere nævnes ved navn, men oftest er der en hel flok, der på et eller andet tidspunkt har været dybt involveret i opgaven.

Kompleksiteten i opgaverne er noget af det mere spændende ved museumsarbejdet. Blot som eksempel: For vore gæster, der kommer og ser en udstilling, er det oftest usynligt, hvilket arbejde der egentlig ligger bag. En ny udstilling kræver således et tæt samarbejde mellem flere faggrupper. Ideen til udstillingen skal finpudses, der skal måske (læs oftest) skaffes penge fra fonde og andre mulige bidragydere. Den nyeste forskning skal inddrages og være det bærende element. Arkitekter og grafikere skal på banen og tegne og "layout'e" udstillingen. Genstandene skal findes frem, nogle skal måske lånes på andre museer, og konservatorerne skal sikre dem – ja måske nykonservere tingene. Håndværkerne skal bygge montrer, male vægge, sætte lys, grafikerne skal sætte tekster og billeder op og ofte producere nye illustrationer. Endelig inddrages ny teknologi ofte også i formidlingen af emnerne i udstillingerne. Kort sagt det er et langt større arbejde, end man regner med. Lægger man så dertil, at der for alle afdelingers vedkommende er der gået en lang proces forud med udgravninger, undersøgelser, indsamling, rengøring, konservering, registrering og forskning, inden man overhovedet er kommet så langt, at man kunne gå i gang med en udstilling – ja så er slutproduktet – formidlingen – ofte længe undervejs. Og endelig skal hele den økonomiske side af sagen styres. Vi skal naturligvis dokumentere, hvordan pengene er brugt.

Omkring hele driften af museet ligger så desuden den administration og ledelses- og samarbejdsstruktur, der binder det hele sammen. For museet er også en virksomhed lige som alle andre, hvor regnskaber skal føres, budgetter skal tilpasses, lønninger udbetales, bygninger og udenoms arealer skal vedligeholdes, og samarbejdet mellem de enkelte enheder og medarbejdere skal koordineres. Desuden skal der hele tiden tænkes nye tanker; produktudvikles kalder man det vist i erhvervslivet. Det skal vi også, og det gør alle også i meget høj grad, uanset hvilke stillinger de beklæder, eller hvor de er ansat.

Bestyrelsen er museets øverste ledelse. Også her har 2012 budt på travlhed med gode udbytterige møder og med en massiv opbakning til Museum Sønderjylland. Vi har en unik struktur i Museum Sønderjylland, hvor de daværende sønderjyske amtsråd og kommunalbestyrelser besluttede at skabe en af de efterhånden meget få tilbageværende rent sønderjyske fællesinstitutioner. En af de absolut vigtigste forudsætninger herfor var, at man i de fire dengang nye sønderjyske kommuner betalte lige meget pr indbygger til museet. Så vidt jeg ved, er denne folketalsfordelte tilskudsmodel mellem flere kommuner om driften af et museum ukendt i resten af Danmark. Signalværdien ved at gøre det på denne måde er meget stor. Det er Sønderjylland, det handler om, og det er den sønderjyske kulturhistorie, naturhistorie og kunst, der er omdrejningspunktet, mere end det er enkelte kommuner. Det er fornuftigt, for Sønderjylland som specielt kulturområde er helt unikt i Danmark. Sønderjylland er faktisk det, som bl.a. turistfolkene kalder et "brand", som vi, der bor her måske ikke tænker så dybt over, men det gør omgivelserne. Vi møder ofte folk, som stadig føler tilknytning hertil, selvom det måske er mange år siden, familien boede i Sønderjylland. "Nå - arbejder du for Museum Sønderjylland. Min familie kommer fra Bevtoft og min farfar var med i Første Verdenskrig – og jeg var hver sommer på ferie hos min onkel og tante i Kliplev, da jeg var barn". Jeg er født og opvokset i Østjylland og arbejdede i 10 år som arkæolog på Horsens Museum. Jeg kan ikke huske, at folk har nævnt, at deres bedstefar kom fra Østjylland eller Horsens for den sags skyld – og de ferier nogle i hvert fald må have holdt her, bliver sjældent nævnt. Baggrunden er nok, at Sønderjylland til trods for Genforeningen i 1920 pga. sin særlige historie, stadig står som et særligt lidt fremmed område – måske næsten som et andet land. Jeg kom til at tænke på det i forbindelse med, at Historisk Samfund for Sønderjylland i efteråret udgav en bog om skurke og helte i Sønderjyllands historie. En sådan bog kan næsten kun skrives to steder i Danmark, enten i selve Kongeriget - så det er skurke og helte i Danmarks Historien – eller netop hos os. Man kan næsten ikke forestille sig en bog med titlen: Skurke og helte i Vestsjællands Historie – selvom der helt sikkert også har været begge dele her.

I 2013 skal der kigges på museets stiftelsesgrundlag både i bestyrelsen og i de fire byråd. Vi håber inderligt, at der igen er enighed om, at det bedste for museet, er at der holdes fast i de folketalsfordelte tilskud netop med baggrund i vores særlige status som en slags nationalt museum for Sønderjylland. Men vi ved også godt, at kommunerne er økonomisk trængte, og museet har en række store ønsker til fremtiden. Langt de fleste af museets midler kommer fra staten. Det er penge museet får netop for at være specialmuseum, og midlerne svarer meget nøje til de penge museerne tidligere i fællesskab fik fra Sønderjyllands amt. Jeg tror, at det er naivt at tro, at disse statslige midler i disse år kan blive flere. Alt tegner til, at vi skal være ovenud tilfredse, hvis vi blot kan opretholde status quo. Så hvis det lykkes at bygge et nyt museum til de sønderjyske kunstnere, hvis det lykkes at bygge et nyt hus til nordisk design, hvis det lykkes at indrette Zeppelinflyhangaren som museum, hvis det lykkes at skabe midler til et nyt meget ønsket og absolut nødvendigt fællesmagasin – bare for at nævne nogle af de planer museet tumler med, og som i de seneste år, er blevet behandlet i bestyrelsen, ja så vil det antagelig kræve enten flere driftsmidler fra kommunerne eller en justering af anvendelsen af de bidrag, museet allerede får. Der venter et yderst spændende 2013, hvor museet så kortfattet som muligt, skal lave en strategiplan, der rækker godt frem i tiden, og så præcist som muligt lister de visioner og ønsker, som bestyrelsen og ledelsen har for museet i de kommende år, selvfølgelig også med en sober udregning af de økonomiske konsekvenser. Pengene skal jo passe.

Jeg vil slutte med at ønske alle, museets protektor, museets bestyrelse, museets dygtige og flittige medarbejdere, museets mange frivillige, alle museets tætte samarbejdspartnere i kommunerne, regionen, statens ministerier og styrelser, på kollegamuseerne, i det private erhvervsliv, i de mange fonde, der støtter museet, og alle dem, vi ellers har berøring med et godt nytår samt takke alle for prima samarbejde i 2012.

 


 

 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·