logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
 
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:


November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      pressemeddelelser      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marts måned 2013

 


27. marts 2013

Liv og sjæl i gamle huse

– Bygningskultur i Vestslesvig

Af overinspektør Elsemarie Dam-Jensen

Kulturhistorie Tønder

Går vejen forbi Tønder i påsken eller i løbet af april, er der stadig mulighed for at se særudstillingen "Liv og sjæl i gamle huse – Bygningskultur i Vestslesvig" på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder.

Billedmosaik

Ideen med udstillingen er at sætte fokus på bygningskultur i den nuværende Tønder Kommune, især den ældre del af bygningskulturen. Det er i høj grad en udstilling for nørder med hang til anverfere, gerichter, arkengaf, munkeforbandt, halvvalm og lodposter.

Udstillingen viser forskellige modeller af huse i Vestslesvig, fra vestslesvigske, stråtækte gårde til egnens renæssance- og barokslotte. Der vises udskårne paneler og alkovevægge, der fortælles om de forskellige stilarter, som er repræsenteret i området, f.eks. Jugendstil, hjemstavnsstil og Bedre Byggeskik, som var inspireret af den gamle vestslesvigske byggeskik i Møgeltønder. Desuden vises der eksempler på det gode håndværk i dag, både i form af traditionelt murværk, koblede vinduer og et helt nyt stråtag, alt udført af lokale håndværkere.

I forbindelse med håndværkstraditionerne vises en film, hvor man følger en sønderjysk tækkemands arbejde. Filmen er oprindeligt optaget som smalfilm i 1980'erne af tidligere skoleinspektør Poul Dannow, Bylderup Bov.

Også holdningen til bevaring af gamle huse er i fokus i udstillingen. I 1908 opstod den første bygningsbevarings-forening i det nuværende Danmark. Det skete i Tønder, foreningens navn var Baupflege Kreis Tondern. Dens formål var at være en øjenåbner for lokalbefolkningen, som skulle forstå, at den gamle bygningskultur i området var af høj kvalitet.

Man opmålte bygninger, fotograferede, udgav bøger og afholdt kurser for lokale bygmestre og arkitekter, foreningen fik stor succes, og interessen for bygningsbevaring bredte sig over hele Slesvig-Holsten. I udstillingen vises en billedserie med "før og nu"-billeder, hvor et par af museets medarbejdere har opsøgt nogle af motiverne fra de gamle Baupflege-glasplader.

Der fortælles også om bevaringsarbejdet i dag, om de forskellige tiltag i kommunen, i foreningerne og blandt private.

For de specielt interesserede er der eksempler på vinduer med meget forskellige profiler samt en tidslinje af døre fra mange stilperioder.

Udstillingen er forlænget til og med den 28. april 2013.

 


22. marts 2013

Fornem bevilling fra A.P. Møller Fonden

til digitalisering og formidling af billeder om Sønderjyllands historie

Af direktør Orla Madsen

Mueum Sønderjylland

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc–Kinney Møllers Fond til almene Formaal har med en stor bevilling gjort det muligt hurtigt at få digitaliseret nogle af de meget store billedsamlinger, der befinder sig i Museum Sønderjyllands varetægt især på afdelingerne Institut for Sønderjysk Lokalhistorie og Sønderborg Slot.

Slotsgade i Aabenraa

Slotsgade i Aabenraa fotograferet ved Genforeningen den 10. juli 1920 af fotograf Peter Clausen.

Sammen udgør de to samlinger den betydeligste samling af billeder - primært fotos og film - om Sønderjyllands historie i Danmark.

Blandt nogle af perlerne kan nævnes billedet taget fra Folkehjems balkon den 17. november 1918, da H.P. Hanssen proklamerede Sønderjyllands snarlige genforening, billeder af danske krigsdeltagere i 1864, fra Første Verdenskrigs slagmarker, livet herhjemme og meget andet.

Billederne og i mange tilfælde også de tilhørende negativer i form af glasplader eller film er opbevaret i de to afdelinger af Museum Sønderjylland.

Der er et stigende offentligt ønske om, at mange af disse billeder bliver tilgængelige i digital form. Det er i dag et alment ønske, at museernes billedsamlinger kan studeres hjemme i dagligstuen, eller hvor man nu er fra pc’en, iPaden eller iPhonen.

Folkefest Lysabild

Folkefest omkring genforeningsstenen i Lysabild fotograferet af fotograf C.C. Biehl. Uden år.

Museum Sønderjylland har længe gerne villet imødekomme dette ønske, men desværre vil det med vore egne faste driftsmidler komme til at tage umanerlig lang tid. Den store bevilling betyder, at projektet nu kan gennemføres i løbet af et til to år. Samtidig bliver billederne ved scanningen bevaret for eftertiden i programmet Cumulus, der hele tiden sørger for at bevare de bedste kopier.

Projektet er startet op, og de første mange billeder vil kunne ses på Museum Sønderjyllands hjemmeside under navnet "Sønderjyske billeder". Her vil de mange kommende billeder også være tilgængelige.

Yderligere oplysninger fås hos:

Museumsinspektør Kim Furdal.

Tlf.: 21 45 43 22

E-mail: kifu@museum-sonderjylland.dk

Overinspektør Peter Dragsbo.

Tlf.: 74 42 25 39

E-mail: pedr@museum-sonderjylland.dk

Direktør Orla Madsen.

Tlf.: 73 52 33 60

E-mail: ormd@museum-sonderjylland.dk

 


>>BOGUDGIVELSER>>

18. marts 2013

Sønderborg Slot udgiver også en lille bog om "Sønderborg-portrættet" af Christian II

Af overinspektør Peter Dragsbo

Sønderborg Slot

I november lykkedes det med hjælp fra tre af Danmarks største fonde, Ny Carlsbergfondet, Augustinus Fonden og A.P. Møller-fonden, at erhverve et hidtil ukendt portræt af Christian II, udført af den kendte tyske renæssancemaler Lucas Cranach den Ældre i Wittenberg.

Lucas Cranach-bog

Der har indtil været kendt to lignende portrætter, som tilhører tyske kunstmuseer, og heraf er det ene udført 1523. De to andre kan så være udført samtidigt eller senere.

Det spændende er, at kongen lod sig male af Cranach, da han boede hos ham under sit besøg i Wittenberg, hvor Cranach var borgmester. Og kongen var i Wittenberg for at lytte til og diskutere med Martin Luther, som han have mødt efter sin flugt fra Danmark samme år. Det gjorde kongen til overbevist lutheraner, hvilket igen skabte konflikt med den katolske verden, ikke mindst hans svoger, kejser Karl V af Spanien.

Landflygtigheden endte som bekendt med, at Christian II blev fange i 17 år på Sønderborg Slot – og det er derfor en stor glæde, at det nyopdukkede portræt er endt i Sønderborg, hvor der siden 2004 har været en særudstilling om Christian II's fangenskab på slottet.

Samtidig med præsentationen af billedet i sin nye topsikrede montre (støttet af Kulturstyrelsen) udgiver museet på Sønderborg Slot også et lille skrift:

Lucas Cranachs portræt af Christian II på Sønderborg Slot

skrevet af overinspektør Peter Dragsbo.

I skriftet gennemgås de tre spændende historier, som mødes i Cranach-portætterne af kongen: Christian II og hans dramatiske skæbne, reformationstidens store maler og ven med Luther, Lucas Cranach den Ældre og Martin Luther. På den måde viser historien, at maleriet for Sønderborg Slot ikke bloter et kunstværk (det dyreste, der endnu er blevet købt af Museum Sønderjylland), men også et unikt vidnesbyrd om et tidspunkt og et sted, hvor Danmarks og Europas historie mødtes.

Skriftet, der er på 20 sider, kan købes fra Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot for 40 kr.

 

>>BOGUDGIVELSER>>

 


12. marts 2013

 

DYBBØL MØLLES STUEHUS KLAR TIL BRUG – SMUKKERE END NOGENSINDE!

Af Peter Dragsbo

Sekretær for Dybbøl Møllle

Først kom Dybbøl Mølle i orden. Nu er turen kommet til møllerboligen, Dybbøl Mølles stuehus. Efter to års restaurering, finansieret af en generøs bevilling fra A.P. Møller-fonden på 5,5 mio. kr., står stuehuset færdigt fra inderst til yderst!

Dybbøl Mølle -Stuehus

Torsdag den 14. marts kan direktøren for A.P. Møller-fonden, Henrik Tvarnø, indvie den nyrestaurerede stuehus ved Dybbøl Mølle. Efter at den sidste møller, Frede Petersen, fraflyttede huset i 2006, har stuehuset været lejet ud – men trængte til en grundig istandsættelse. Dybbøl Mølle har som selvejende institution ikke mange penge selv – men heldigvis kom der her, som ved møllen, en gavmild sponsor udefra. Gennem 2011-12 har stuehuset gennemgået en grundig restaurering under kyndig ledelse af arkitekt Jørgen Toft Jessen, Haderslev. Resultatet er fremragende, alt står nyt og smukt – med både fine nye detaljer og bevarede elementer fra det historiske hus. Derfor inviteres presse og medier sammen med Dybbøl Mølles bestyrelse, Historiecenter Dybbøl Banke, Museum Sønderjylland og andre interesserede til åbning og fremvisning torsdag den 14. marts kl. 11.00.

Og hvad skal stuehuset så bruges til?

Jo, stuehuset bliver først og fremmest arbejdsplads for det efterhånden store personale ved Historiecenter Dybbøl Banke og Dybbøl Mølle – et personale, som stadigt vokser, efterhånden som interessen for og aktiviteterne om 1864 spredes. Indtil nu har personalet siddet på lårene af hinanden i små indelukker på Historiecenteret, som hverken var skabt eller godkendt til arbejdspladser. Nu har personalet allerede indtaget de nye kontorer, med køkken og bad. Samtidig er der indrettet et mødelokale med et righoldigt 1864-bibliotek, der vil blive offentligt tilgængeligt – og på loftet er indrettet to værelser til gæsteforskere. Her er det ene allerede besat af en ph.d.-studerende fra Syddansk universitet i Odense, Nikolaj, der p.t. arbejder med opgaver for Sønderborg Slot.

Centerleder Bjørn Østergaard, Historiecenter Dybbøl Banke:

"Vi nyder de store, lyse smukke lokaler – nu har vi både plads og en pragtfuld udsigt. Det har vi drømt om, siden vi rykkede ind i Historiecenteret for 20 år siden! Og så har vi fået et stort mødelokale, der allerede bliver flittigt brugt, og som samtidig fungerer som bibliotek for vores store 1864-bogsamling, som bliver offentligt tilgængelig".

Dybbøl Mølle - Stuehus

Færdiggørelsen af stuehuset er endnu et skridt frem i sikringen og udviklingen af kulturarven på Dybbøl Banke. Som formanden for Dybbøl Mølle, Jens Møller (V), siger:

"I 2007 lavede vi en plan, som vi kaldte for "Visioner for Dybbøl-området". Målene her var, at vi først fik møllen i orden. Det er sket. Derefter at stuehuset blev restaureret fra A til Z. Det er også sket. Nu mangler vi de sidste to ting i planen: At vi får sat gang i det planlagte formidlingscenter for Røde Kors og civilbefolkningens vilkår under krig i "Skansegården" – og at vi får reddet det historiske "Bøffelkobbelhus" i Nybøl. Men mon ikke også det lykkes, med den enorme fokus på Dybbøl, der kommer med 150-års jubilæet i 2014?"

Ved indvielsen vil der blive taler v/direktør Henrik Tvarnø og formand for Dybbøl Mølle, Jens Møller – ligesom der vil blive vist rundt i huset.

 


11. marts 2013

Med GPS og computer gennem

Haderslevs historie

Af museumsinspektør Merete Essenbæk

Arkæologi Haderslev

I påsken den 26. til 29. marts 2013, med start kl. 13.00, kan man på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev spille computerspil, få motion og blive klog på en og samme tid! Med en GPS på armen og en mobil i hånden bliver museets gæster udfordret i orienteringsløbet "Djeoo". Løbet er holdbaseret, og går i al sin enkelthed ud på, at man på skift er undervejs gennem Haderslev by for at løse forskellige opgaver. Det ene hold befinder sig på museet, og det andet er udenfor i byen. Inde- og udehold kommunikerer via en computer og en mobil.

Computerløbet "Djeoo" er et spil for hele familien, store som små. I løbet gælder det om at score flest mulige point på tid. Deltagerne samarbejder på hold, og er fordelt på roller som agenter og kontrolrums-spillere. Sammen har holdet to hovedopgaver: Finde virtuelle poster udenfor og løse flest mulige opgaver korrekt. Opgaverne tager udgangspunkt i Haderslev bys historie og de bygninger og gader, som man løber forbi.

Computerspil

Djeoo spillet er primært et spil, der bruges i undervisningen i alle fag. Her er det elever fra 6. klasse på Starup skole der er i gang med engelsk undervisning!

Foto: Merete Essenbæk.

Byen rundt med GPS

Følgende er en smagsprøve på nogle af de interessante historiske begivenheder, som man vil berøre og lære en smule mere om, i forbindelse med "Djeeoløbet" igennem Haderslevs historie.

Haderslev er en meget gammel by, der fejrede sin 700 års fødselsdag den 21. maj 1992. Det ældste restaurerede hus i Haderslev, står på Slotsgade 20 og stammer fra 1577. Endnu ældre er den ældste del af Vor frue Kirke dvs. Domkirken, som stammer fra 1260’erne, altså før Haderslev ved lov blev en "rigtig" by!

Efter nederlagene i de Slesvigske Krige i 1800-tallet faldt hele Jylland op til Limfjorden i preussiske hænder. Som bekendt blev ikke hele den jyske halvø tysk, men "kun" Sønderjylland. Haderslev forblev under tysk herredømme indtil 1920, hvor Haderslev og Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Den preussiske besættelse fik stor indflydelse på Haderslevs udseende. Blandt andet gennem, "den preussiske småbanelov", blev der oprettet et jernbanenetværk, som i folkemunde hed "Æ Kleinbahn".

Se museet og find arkæologens redskaber

Når man har spillet sig og løbet gennem Haderslevs gader, kan man stille og roligt gå opdagelse i museets udstillinger og gå på jagt efter arkæologernes redskaber og værkstøj.

Akkurat som påskeharen der gemmer æg i haven har arkæologen gemt sine redskaber, f.eks. graveske, skovl og nivelleringsapparat i museet udstilling.

Gravemaskine og arkæolog

Et af arkæologens redskaber – gravemaskinen.

Mon påskeharen har gemt den i udstillingen.

Foto: Mette Nissen.

Under jagten på redskaberne vil man få mere at vide om arkæologi, og der skal samles bogstaver til et ord.

Unikke præmier

Vinderne af computerløbet og jagten på arkæologens redskaber skal naturligvis belønnes. Æren er naturligvis den største belønning, men museet stiller også et par unikke præmier på højkant, som ikke kan købes eller vindes andre steder end på Arkæologi Haderslev!

Man kan deltage i "Djeeo-spillet" fra tirsdag til fredag kl. 13.00 - 16.00. Spillet gennemføres en gang dagligt.

Der kan være otte hold i gang, derfor er der mulighed for tilmelding på tlf. 74 52 75 66.

Jagten på arkæologens redskaber foregår hele påskeferien dvs. fra den 23. marts til den 1. april 2013, hver dag kl. 13.00 - 16.00.

Der er som altid gratis adgang til museet for alle børn, men voksne må betale en beskeden entré-billet på 40 kr.!

Museets mølle

Museets gamle mølle vil man også få mere at vide om, når man skal på "Djeoo-løb" på museet.

 


10. marts 2013

Danmarkshistorien på 60 min.

Af museumsinspektør Merete Essenbæk

Arkæologi Haderslev

Den 19. marts 2013 kl. 10.00 og kl. 12.00 (og ikke kl. 09.00 og kl. 11.00 som vist på "plakaten") har Arkæologi Haderslev inviteret 300 elever fra alle kommunens 6. klasser. Anledningen er, at skuespilhuset "Asterions Hus" spiller forestillingen "Danmarkshistorien" på museet.

Danmarkshistorien - Plakat

Forestillingen er en gigantisk tour de force gennem danmarkshistorien. Ved hjælp af mimik, sprog, musik, sang, ballet, dans og store bevægelse tager skuespillerne os med gennem mere end 15.000 år af danmarkshistorien.

Som en leg går det hæsblæsende gennem de oldgamle istider, runerne og vikingetiden. Vi står ved Jellingstenen sammen med Harald Blåtand , men haster videre til krigen mellem venderen og Valdemar Sejr i Estland. Vi kigger Valdemar den Store, Dronning Margrete I og Christian IV over skuldrene og træder med i renæssancedans, Grevens Fejde og reformationen. Vi tages med ud på de store have, er med på slaget på Reden og til Københavns bombardement i 1807. Sammen med Grevinde Danner og Frederik VII skriver vi under på Grundloven i 1849, og til slut lander vi i vores egen nutid og får fortællingen fra skuespillernes egen og vores tid.

Den "rigtige" historie!

I forbindelse med forestillingen har museet udarbejdet en lang liste over de mere end 40 nedslagspunkter, som forestillingen berører og genfortalt 11 af de "rigtige" danmarkshistorier. Materialet har de deltagende klasser modtaget som forberedelse til forestillingen. Desuden er man altid velkommen til at se museets udstillinger og finde fakta og flere oplysninger om danmarkshistorien.

Det er anden gang, at museets inviterer til skuespil om et stykke danmarkshistorie. Først gang var i februar 2009, hvor skuespillet "Hjelm" blev vist for 200 skoleelever.

En anderledes museumsoplevelse

Fra skolernes side har der har været meget stor interesse for at se forestillingen. To dage efter at indbydelsen blev sendt ud var alle pladser solgt, og mere end 100 elever står på ventelisten, hvis nogle skulle melde fra i sidste øjeblik.

Forestillingen spilles kun den 19. marts 2013, men det er museets store ønske jævnligt at kunne bidrage til skolernes historieundervisning på lignende vis end "blot" ved traditionelle omvisninger og udstillinger.

I efteråret vil museet således tilbyde museumsundervisning, hvor historie og idræt og historie og kristendomskundskab kombineres. Skolerne vil kunne få vikingetidsundervisning på museet via computerløbet "Djeeo" og i november viser Haderslevs Stift Skoletjeneste i samarbejde med museet "Esbjerg evangeliet" på museet.

Pressen er meget velkommen til at overvære forestillingen "Danmarkshistorien" den 19. marts 2013 kl. 10.00 eller 12.00.

 


8. marts 2013

 

Portræt af Christian II på plads

Af overinspektør Peter Dragsbo

Sønderborg Slot

Lucas Cranachs portræt af Kong Christian II (ca. 1523-24), som Sønderborg Slot købte for 6 mio. kr. kan ses på museet fra den 14. marts 2013.

Christian II beskues

Maleriet blev købt fra privateje gennem en international kunsthandel i Paris for tæt ved 6 mio. kr. ved hjælp af rundhåndet støtte fra hhv. Ny Carlsbergfondet, Augustinus-Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Portrættet af Christian II, som er udført på den store tyske kunstner, Lucas Cranach den Ældres værksted ca. 1523-24 eller senere, er det første Lucas Cranach-portræt af Kongen på dansk jord. To lignende portrætter af Christian II har været kendt i mere end 100 år og befinder sig på kunstmuseerne i Leipzig og Nürnberg. Dette har indtil nu været ukendt. – Men måske er der flere .. Lucas Cranach var kendt som leverandør af serier af portrætter af tidens kendte fyrster og personligheder, ikke mindst Martin Luther. Portrætter var dengang ikke blot kunst til at hænge på væggen, men billeder som kunne bruges som gaver i diplomatiske missioner eller som bilag til frieri. Det eneste malede portræt af Christian II, som indtil nu har været i dansk eje, af Michel Sittow, blev netop brugt, da kongen efter sin tronbestigelse 1513 friede til prinsesse Elisabeth af Habsburg.

Det ekstra spændende ved "Sønderborg-portrættet" er, at Christian II faktisk i vinteren 1523-24 boede hos Lucas Cranach, som var maler og borgmester i byen Wittenberg. Og det gjorde han, fordi han ville høre Luthers ord fra hans egen mund. I 1523 måtte kongen flygte fra Danmark efter det jyske oprør, der endte med at hans farbror, Frederik I blev konge. Oprørerne beskyldte ham både for at give forkerte love og føre dyre krige – men mistænkte ham også for at have lutherske sympatier.

Sympatien for Luther sprang ud i fuldt blus i efteråret 1523, hvor Christian II bad om at høre en prædiken af Luther. Det blev en åbenbaring for kongen. Og kort efter opholdet i Wittenberg, hvor Luther jo var professor i teologi, lod han – efter Luthers forbillede – udgive Det Nye Testamente på dansk, det første stykke bibel på dansk sprog, i 1524. Det gavnede dog ikke Christian II at blive lutheraner – tværtimod kom han på den måde i konflikt med sin svoger, den katolske verdens leder, kejser Karl V af Spanien. I 1531 afsværgede han formelt lutheranismen og fik derefter støtte til et krigstogt mod Danmark-Norge. Det endte som bekendt med, at han sad 17 år i fængsel på Sønderborg Slot. Men Luther og Christian havde ikke glemt hinanden – faktisk skrev Luther trøstende breve til den fængslede konge på Sønderborg Slot!

Cranach-portrættet i Nürnberg er dateret til 1523, de to andre er ikke dateret – så de kan være bestilt bagefter, både af kongen selv og hans tilhængere eller familie. Det viser kongen i sit fineste tøj, med den orden – Europas fornemste – Den Gyldne Viles, som han havde fået i 1520 af sin svoger kejser Karl V. Og så har han et lommetørklæde i hænderne. So what? Vil mange sige. Men det var noget helt nyt og fornemt dengang – et tydeligt tegn på høj civilisation. Selveste Erasmus af Rotterdam skrev på samme tid, at det var kun bønder og handelsfolk, der snød næsen i fingrene eller i armhulen!

Christian II

Du kan også læse HER om maleriet i forbindelse med anskaffelsen sidste år.

 

Og HER om det lille skrift om nyeerhvervelsen som er udgivet.

 


7. marts 2013

Kombi-Ticket 2013

Af museumsinspektør Ole Jul

Kunstmuseet i Tønder

Sæsonen på Nolde Museet i Seebüll - Nolde Stiftung Seebüll - er netop startet.

Kombi-Ticket - Nolde

Som de tidligere år har man igen, i samarbejde med Museum Sønderjylland - Kunstmuseet i Tønder, lavet en fællesbillet, som giver rabat ved besøg på de to museer.

Kombi-Ticket - Toender

Med Kombi-Ticket 2013 til 80 kr. / 10 € kan du besøge både Kunstmuseet i Tønder og Nolde Museet i Sebüll.

Billetten kan købes på begge museer.

Besøg på de to museer giver en enestående mulighed for at se årets udstilling på Nolde Museet:

"Farben waren mir ein Glück" - læs evt. mere her HER ...

og Kunstmuseet i Tønders store udstilling af nordsik kunst fra det 20. og 21. århundrede.

Se informationfolder med åbningtider etc. HER ...

 


 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·