logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
 
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:


November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014'

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      pressemeddelelser      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

April måned 2013

 


25. april 2013

Forskningens Døgn langs banen

Af museumsinspektør Merete Essenbæk

Arkæologi Haderslev

Under overskriften "Under jorden finder du fortiden" deltager Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev igen i det landsdækkende arrangement Forskningens Døgn. Det sker den 2. og 3. maj 2013 nord for Sommersted, ved Kærgårdvej. Her udgraver museet, forud for anlæggelsen af det kommende dobbeltspor mellem Vamdrup og Vojens et fint velbevaret jernalderhus fra perioden omkring Kr. fødsel. Der er åbent hus den 2. maj kl. 09.00 - 13.00 primært for tilmeldte skoleklaser og den 3. maj kl. 15.00 - 18.00 for alle interesserede.

Skoleelever

Skoleelever på besøg i udgravningen.

Den 2. maj kan skoleklaser gratis besøge udgravningen.

Banedanmark skal til at etablere et ekstra spor på strækningen Vamdrup – Vojens. I den anledning har Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev foretaget en gennemgang af strækningen og påvist, at en række forskellige fortidsminder vil blive berørt af anlægsarbejdet. Hele strækningen, som er på 27 km inkl. arbejdsstationer og med en bredde på maks. 25 m, skal undersøges systematisk for fortidsminder.

Hvad mulden gemmer på

Arkæologi Haderslev foretog i 2011 udgravninger forud anlæggelsen af den 97 km lange naturgasledning mellem Egtved og Ellund. På denne strækning blev der udgravet 57 fortidsminder. Vojens - Vamdrup banen gennemskærer stort set samme topografiske område som gasledningen. Derfor forventer arkæologerne at finde mellem 15-20 fortidsminder, som skal udgraves.

Ved enhver moderne arkæologisk udgravning overvejer man nøje ud fra økonomiske, tidsmæssige og forskningsmæssige kriterier hvilke spor fra fortidens hændelser, der skal udgraves. Ikke alle potteskår og spor i jorden efter vore forfædre får den samme opmærksomhed.

Langs Vojens - Vamdrup vil arkæologerne fra museet i Haderslev bl.a. koncentrere sig om at undersøge spor efter huse, landsbyer med hegn, gravpladser, skel mellem herreder og sogne i form af sten og diger, mølleanlæg og vadesteder. De vil bl.a. have fokus på bopladser fra den ældste del af stenalderen, dvs. over 10.000 år, gamle, og landsbyer og gårde fra romersk og ældre germansk jernalder, dvs. fra perioden Kr. fødsel og til 525 e.Kr. Og skulle der dukke en særlig skat op f.eks. en gravhøj eller et rigt offerfund, ja så kommer den/det også under arkæologens skovl.

Arkæologen arbejder

Arkæologerne på arbejde i fortidens spor langs nutidens jernbane spor.

Foto: Anders Hartvig.

Videnskabelige mål

Ethvert fund, som opfylder de i projektet opstillede kriterier, vil bidrage med væsentlig ny viden til forståelsen af den kulturhistoriske udvikling i vores område, som gennem tiderne har fungeret som brohoved mellem det store Europa og Skandinavien.

Alle væsentlige fortidsminder, der findes, undersøges og udgraves delvist eller i sin helhed, giver et øjebliksbillede af bebyggelsen og livet, der blev levet i området mellem Vamdrup og Vojens for indtil 14.000 år siden.

En af de særlige problemstillinger, som udgravninger langs banen kan sætte fokus på, er udbredelsen af en særlig hustype fra 1.-3. årh. e.Kr. Hustypen synes at være bundet til anglerne, der oprindelig boede syd for den nuværende grænse, men som i århundrede efter Kr. fødsel ekspandere voldsomt nordpå. Hvor langt og hvor hurtigt spredte anglerne sig, det ved vi endnu ikke.

Men også andre væsentlige spørgsmål f.eks. vedr. den middelalderlige landbebyggelse, rensdyrjægernes vandringer eller hvad der skete med bebyggelsen i 500-tallet vil være interessante at få belyst.

Stolpehul udgraves

Et stolpehul snittet i jernalderhuset ved Havgård nord for Sommersted.

Foto. Niels Michaelsen.

Det første fund

Arkæologi Haderslev begyndte de arkæologiske undersøgelser på strækningen den 1. marts 2013 og de første interessante fortidsspor er allerede dukket op. Ved Bastrup 2 km syd for Vamdrup blev der fundet og udgravet en teglovn fra 16-1700-tallet, og knap 1 km nord for Sommersted er der fundet spor efter et velbevaret jernalderhus.

Se arkæologerne grave og banen fortælle

Jernalderhuset ved Sommersted skal arkæologerne grave ud de første dage i maj i forbindelsen med Forskningens Døgn. Men allerede nu ser huset i arkæologisk forstand lovende ud. Der er stolpehuller med tydelige aftryk efter stolperne. Der er hegnsforløb, en brønd og ikke mindst fire affaldshuller, som nok skal indeholde både potteskår, knogler og rester af korn, som kan være med til at datere huset. Alt sammen små brikker, der kan fortælle om livet ved Sommersted for mere end 2000 år siden.

Forundersøgelsen og udgravningerne af de fundne fortidsminder langs hele strækningen skal være færdige med udgangen af 2013, hvorefter Banedanmark begynder anlæggelsen af det nye spor.

Ved Forskningens Døgn den 2. maj 2013 kl. 09.00 - 13.00 og den 3. maj 2013 mellem kl. 15.00 - 18.00 vil både arkæologerne og medarbejdere fra Banedanmark være på udgravningen ved Kærgårdvej nord for Sommersted. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til begge parter om udgravningen og dobbeltsporet. Man vil kunne se arkæologerne grave - og måske finde noget – og være med i en lille konkurrence om arkæologi.

Den 3. maj er der omvisninger på udgravningen hele eftermiddagen, og det er naturligvis gratis at se, høre og på nærmeste hold følge arkæologernes jagt på fortiden.

Kort over området med udgravning

Kort over området hvor åbent hus arrangementet og udgravningen foregår.

Kort grundlag: Kort- og matrikelstyrelsen, Copyright.

 


24. april 2013

Ny Carlsbergfondet giver 300.000 kr.

til køb af kunst på Slottet

Af overinspektør Peter Dragsbo

Sønderborg Slot

I 2012 havde Sønderborg Slot en særudstilling, hvor tre af landets mest spændende kunstnere, Ingvar Cronhammar, Poul Ingemann og Thomas Bang gik i dialog med slottet og bidrog med hver deres "historiske møblering" af slottet: Cronhammars objekter på murene i slotsgården, "Det Døve og det Blinde", Ingemanns "Slagstole" rundt om i rummene og Thomas Bangs brug af museumsgenstande til en installation i et enkelt rum.

Cronhammar

Ingvar Cronhammar.

"Det Døve og det Blinde".

Efter udstillingen skulle museumstingene tilbage på plads – men Cronhammars "lytteapparater" på murene og Ingemanns finurlige "stole" blev på slottet, mens vi prøvede at afklare fremtiden for disse kunstværker. - Nu har Ny Carlsbergfondet givet 300.000 kr. til, at Museum Sønderjylland køber hhv. Cronhammars 11 objekter og Ingemanns 6 "stole", så de indtil videre kan blive på Sønderborg Slot.

Nogle har undret sig over, hvorfor der nu skal være kunst på Sønderborg Slot – vi er jo netop holdt op med at være kunstmuseum. Men kunstværkerne er heller ikke udstillet kunst – der er objekter, som nogle kunstnere har lavet i bevidst dialog med Sønderborg Slot, dvs. "kommentarer" til slottet og Sønderjyllands historie. Derfor er det på Sønderborg Slot, de skal være, hvis de skal være nogen steder. Kun her giver de mening.

Andre har svært ved at forstå meningen. Det kan vi godt forstå; Cronhammar og Ingemann er kunstnere, der altid arbejder med hentydninger og tvetydigheder. Derfor laver vi nu en ny lille folder om, hvad Cronhammar og Ingemann egentlig har ment med deres bidrag til slottet.

Cronhammars objekter, der ligner en slags sende- eller lytteapparater, hedder "Det Blinde og det Døve". De handler nemlig netop om, at slottet som museum og historisk bygning både afsender og modtager budskaber. Men er vi gode nok til at lytte til dem? Kan vi lære af historien – f.eks. fortællingen om de frygtelige krige, sønderjyderne har været med I? Også Ingemanns "slagstole" fortæller en historie om krig; hans "stole" er en slags soldater, der vender sårede og invalide hjem fra krigen, støttet til krykker og stokke – men med deres rovdyr-ben også måske parat til atter at rykke ud? I hvert fald viser de med deres humoristiske karakter, at vi skal tage den sønderjyske historie både alvorligt og med et gran salt.

Ingemann

Poul Ingemann.

"Slagstole".

Ny Carlsbergfondet, som kun støtter kunst af den allerhøjeste kvalitet, har i hvert fald opfordret os til at søge om penge til købet. Men kom selv og se de 17 objekter rundt omkring på Sønderborg Slot – og dan Jeres egne meninger!

 


10. april 2013

Nostalgisk billedvandring

Af konst. museumsinspektør Kirsten H. Clausen

ISL-Lokalhistorie

Genfind din sønderjyske barndom

Museum Sønderjylland har i den senere tid været i gang med et storstilet projekt, som skal åbne dørene til den store mængde fotografier, der gemmer sig på magasinerne rundt omkring i museets afdelinger.

Jernbanearbejdere - Gram

I oktober 1898 blev jernbanearbejdere fotograferet, mens de var ved at anlægge jernbanen til Gram.

På de to tavler står: "Bauen ist Lust / Betrieb Verdruss / Gramm / Oktober 1898" og "Der Eisenbahn ist / Der Verloberungsring / Der Völker!!!"

På Museum Sønderjylland, ISL-Lokalhistorie har man nu fået sendt de første 10.000 billeder ud i cyberspace, så de kan ses af alle med adgang til internettet.

"Det er som en nostalgisk billedbog, hvor man selv vælger tid, sted og emne for sin søgen", fortæller leder af ISL-Lokalhistorie Kim Furdal begejstret. "Det er en stor tilfredsstillelse, at vi nu kan vise nogle af de mange smukke og interessante fotografier, vi har liggende i vores samling. Der kommer til stadighed flere til, men vi synes, det er værd at markere, at vi nu har rundet de første 10.000 billeder", fortsætter Kim Furdal. "Billederne rummer en enestående mulighed for at mindes eller studere sin egen fortid – eller forældrenes og bedsteforældrenes fortid. Det er i høj grad hverdagslivet, der vises. Mennesker, bygninger og landskaber er portrætteret, men også særlige begivenheder er selvfølgelig blevet fotograferet".

Mange af fotografierne har mere end hundrede år på bagen, og er tæt på at gå i opløsning. Men samtidig med at offentligheden får adgang til fotografierne, opnår museet, at de ved digitaliseringen bliver bevaret for eftertiden.

Billederne kan ses under Sønderjyske billeder på museets hjemmeside www.museum-sonderjylland.dk.

 


5. april 2013

Ny museumsinspektør på Oldemorstoft

– en sønderjyde vender hjem

Af overinspektør Stefanie Robl Matzen

Kulturhistorie Aabenraa

Når Mads Mikkel Tørsleff den 1. maj tiltræder stillingen som Oldemorstofts nye museumsinspektør, får museet en ung inspektør, som kommer med erfaring fra flere forskellige museer i Jylland. Det er desuden historien om en gammel Sønderborg-dreng, som vender hjem til landsdelen.

Den 1. maj tiltræder cand.mag.Mads Mikkel Tørsleff i stillingen som museumsinspektør på Oldemorstoft.

Han kommer fra en stilling ved Struer Museum og har tidligere været ansat hos Kulturhistorisk Museum Randers, der sammen med museerne i Grenaa og Ebeltoft fusionerede til Museum Østjylland i 2011.

Mads Mikkel Tørsleff

"Det ligger nok i en ung humanistisk kandidats lod, at man må flytte sig lidt rundt i landet og samle erfaring, inden det faste drømmejob viser sig", siger Mads Mikkel Tørsleff. "Der er jeg så heldig, at det nu er sket for mit vedkommende. Så skal jeg "bare lige" have flyttet min kæreste og vort nyfødte barn fra Struer til Sønderjylland, men det må jo flaske sig på den ene eller den anden måde. På sigt er det bestemt det helt rigtige også på familiefronten, at vi kommer nærmere nogle bedsteforældre".

Den nybagte far fik for øvrigt en del at tænke på i marts, hvor han både sikrede sig nyt job og titlen som forælder.

"Jeg kørte i bogstaveligste forstand fra fødegangen i Herning, for at gå til jobsamtale i Padborg, men heldigvis nåede jeg tilbage inden vores datter kom til verden. Det viste sig, at der var ca. 18 timer at løbe på, men det var jo ikke til at vide da jeg kørte".

Mads Mikkel Tørsleff glæder sig til at begynde i sit nye job, hvor han ser frem til at blive så længe, som krystalkuglen kan se fremad.

"Jeg glæder mig utrolig meget til at komme til et museum, hvor jeg får lov at arbejde med alle fagets facetter", siger den kommende museumsinspektør. "Det er for mig at se fordelen ved et lidt mindre museum, som Oldemorstoft, at man får snuden i alle museets arbejdsopgaver. Ofte er det også her den største lokale opbakning bag museet findes. Det ser heldigvis også ud til at være tilfældet på Oldemorstoft, hvor jeg allerede har mødt mange af de engagerede frivillige, som museet ikke kan eksistere uden".

Fagligt er Mads Mikkel Tørsleff historiker med sidefag i tysk, hvilket han godt kan se fordelene i, når nu fremtiden kommer til at udspille sig i det sønderjyske.

"Da jeg besluttede at gå museums-vejen efter endt uddannelse og fik arbejde på museer i Midtjylland, havde jeg egentlig troet, at det var slut med at bruge mit tyske, men nu får jeg forhåbentlig gode muligheder for at bruge den faglighed også".

I det hele taget glæder museumsinspektøren sig til at komme tilbage til grænselandet.

"Her er jeg opvokset, så de dansk-tyske forhold har jeg jo interesseret mig for siden barnsben. Det er måske en form for miljø-skade man risikerer, når man praktisk taget kan se Dybbøl Mølle fra sit barndomshjem. At jeg nu får det aspekt ind i mit arbejde og kan beskæftige mig med det rent fagligt, glæder jeg mig rigtig meget over", slutter Mads Mikkel Tørsleff.

 


5. april 2013

Enestående historisk ur sikret til Sønderborg Slot

Af overinspektør Peter Dragsbo

Sønderborg Slot

Et sted i et gammelt Anders And-hæfte vinder Fætter Højben et lommeur på et lod med ordene: "Flot krydder for en femmer!" Lige før påske lykkedes det Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot at erhverve en anden flot "krydder" - denne gang på Bruun-Rasmussens auktion for 55.000 kroner. Uret er et lommeur i 18 karat guld, lavet i Paris i starten af 1800-tallet - men det er ikke det, der gør det til noget særligt. Det er historien.

Inge Adriansen og Peter Dragsbo

Museumsinspektør Inge Adriansen og overinspektør Peter Dragsbo med det nyerhvervede "Peter von Scholten"-ur.

Foto: Karin Riggelsen.

Uret har nemlig først tilhørt den danske guvernør i Dansk Vestindien, Peter von Scholten (1784-1854). Peter von Scholten er mest kendt som guvernøren, der frigav slaverne på de dansk-vestindiske øer, og der blev ligefrem lavet en film om ham for en halv snes år siden. Allerede her kan vi sige, at uret bliver en central genstand, når Museum Sønderjylland - Søfartsmuseet i Aabenraa i 2017 skal lave stor særudstilling i anledning af 100-året for salget af Dansk Vestindien.

Men neden under Peter von Scholtens navn står et navn, der virkelig siger noget for Sønderborg Slot: Claude du Plat. Peter Henrik Claude du Plat (1809-1864) var nemlig Peter von Scholtens svigersøn, men samtidig dansk generalmajor i slaget om Dybbøl Skanser 18. april 1864. Du Plat faldt sammen med major Schau lidt neden for Dybbøl Mølle under tilbagetrækningen - der hvor en mindesten og to "sørgeaske" stadig minder om stedet, de faldt.

Det helt spændende er, at general du Plats lig blev plyndret af de fremstormende soldater. Det var ikke ualmindeligt, at man forsynede sig med støvler, geværer og andre ting af værdi fra modpartens faldne. I dette tilfælde blev det fornemme guldur fjendens bytte - men siden opdagede du Plats familie (måske broderen Cæsar du Plat, der i 1864 var kostskoleleder i Hamburg), at uret var til salg hos en handelsmand i Lübeck - og det lykkedes dem at købe det tilbage til familien i Danmark.

Peter von Scholtens ur

Peter von Scholtens ur med inskription.

Foto: Karin Riggelsen.

På den måde fortæller uret i tilknytning til 1864 to historier: Dels historien om den danske generalmajor, der faldt ved Dybbøl Mølle, hvis feltkikkert museet for et par år siden fik forærende - Dels en sjældent bekræftet historie om ligrøveri på datidens slagmarker.

Du Plats ur bliver derfor både en central genstand i den kommende særudstilling om "Mennesker i 1864" og i den permanente montre om du Plat på Sønderborg Slot.

 


4. april 2013

 

Storslået bevilling fra A.P. Møller Fonden muliggør afslutningen af de arkæologiske udgravninger ved Danevirke

Af direktør Orla Madsen

Museum Sønderjylland

Museum Sønderjylland har fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal modtaget en stor bevilling på 2,3 millioner kr. til gennemførelse af et fælles dansk-tysk udgravnings- og forskningsprojekt, der skal fortsætte og afslutte de undersøgelser, som Archäologisches Landesamt Schleswig - Holstein gennemførte i 2010 og 2011.

Ved disse undersøgelser lykkedes det at påvise den port i Danevirkevolden, der omtales i de Frankiske Rigsannaler i 808. Porten står i forbindelse med den såkaldte kampestensmur fra 700-tallet og er fundet ganske tæt ved Danevirkemuseet.

Vejen gennem Danevirkes port

Udgravningsfoto - vejen gennem Danevirkes port.

Foto: Archäologische Landesamt Schleswig-Holstein, Slesvig.

Danevirke, den mægtige befæstning tværs over den jyske halvø’s rod, er Nordeuropas største stående fortidsminde, og et bygningsværk, der altid har fyldt meget i vores historie. Lidt populært sagt var Danevirke i vikingetiden og den tidligere middelalder skellet mellem Europa og Skandinavien. Igennem denne vold har der sandsynligvis kun ført en enkelt port. Denne port er derfor et yderst vigtigt element i volden. Det var herigennem Hærvejen gik, den vej der skabte kontakterne mellem eksempelvis kong Godfreds tidlige danske vikingerige og de store riger som Karl d. Stores rige syd for Ejderen. Både før og efter 808 har Danevirke spillet en stor rolle i det danske riges forsvar og dermed også i den europæiske historie.

Udgravningerne i og ved Danevirke vil blive gennemført i løbet af 2013 af medarbejdere fra Archaeologisches Landesamt Schleswig-Holstein og Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev under ledelse af udgravningslederen for de allerede udførte undersøgelser, Dr. Astrid Tummuscheit. Arkæologerne fra de to lande skal arbejde tæt sammen under udgravningen og som en sidegevinst til de forhåbentlig mange spændende nye resultater om volden, porten og området foran Danevirke lære af hinandens udgravningsteknikker og – metoder.

Undersøgelserne finder sted i området omkring selve porten i volden og i området på sydsiden af porten. De arkæologiske udgravninger skal bringe mere viden om porten, vejen gennem den, konstruktionen af både gennemgang og vold, og om der evt. også var en port her inden kampestensmuren blev bygget i 700-årene. I området foran porten skal de mange grøfter og andre spor fra forskellig tid, der er konstateret her, undersøges nøjere, bestemmes og bringes i forhold til volden og porten.

Lederne af de to institutioner, Professor Dr. Claus von Carnap - Bornheim, Archäeologisches Landesamt Schleswig-Holstein og Orla Madsen, Museum Sønderjylland, udtrykker stor glæde over bevillingen: "Det er en fantastisk gave, vi har fået fra A.P. Møller Fonden, som muliggør, at vi nu kan færdiggøre de yderst spændende og perspektivrige udgravninger i Danevirke. Det er ikke hverdagskost, at vi får lov til at undersøge et så centralt og væsentligt fortidsminde fra vores fælles historie. Undersøgelserne ved Danevirkes port er naturligvis det helt centrale, men vi ser også frem til, at vore arkæologer gennem et meget konkret samarbejde i et yderst spændende projekt får mulighed for at lære af hinanden. Det tegner godt for fremtidens arkæologi på begge sider af den nuværende grænse”.

Logo Archaeologi           Logo Arkæologi

Yderligere oplysninger:

Professor Dr. Claus von Carnap – Bornheim

Archäeologisches Landesamt Schleswig-Holstein

Tlf.: 0049 4621 387-11
E-mail: claus.carnap@alsh.landsh.de

Dr. Martin Segschneider

Archäeologisches Landesamt Schleswig-Holstein
Tlf.: 0049 4621 387-28
E-mail: martin.segschneider@alsh.landsh.de

Direktør Orla Madsen

Museum Sønderjylland

Tlf.: 73 52 33 60

E-mail: ormd@museum-sonderjylland.dk

Overinspektør Lennart S. Madsen

Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev

Tlf.: 74 52 75 66

E-mail: lema@museum-sonderjylland.dk

 


4. april 2013

"Musik og Religion mellem Ribe og Rendsborg"

Af overinspektør Elsemarie Dam-Jensen

Kulturhistorie Tønder

I april 2013 begynder et 2-årigt Interreg-projekt, "Musik og Religion mellem Ribe og Rendsborg", og i den anledning indbydes hermed til

Pressemøde torsdag den 11. april 2013 - kl. 11.00

i Teologisk Pædagogisk Center, Kirkeallé 2, 6240 Løgumkloster.

Her vil projektets danske partnere, Løgumkloster Kirkemusikskole v/rektor Hans Chr. Hein, Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder v/overinspektør Elsemarie Dam-Jensen samt Teologisk Pædagogisk Center v/rektor Eberhard Harbsmeier orientere om de forskellige aktiviteter af såvel forskningsmæssig art som foredrag, koncerter og kurser, der er indeholdt i projektet.

Interreg-projektet er særdeles alsidigt, og der vil blive en lang række af arrangementer bl.a. i forbindelse med Brorson-jubilæet i 2014, hvor Grænselandets historie på både det religiøse og musikalske område vil blive formidlet på forskellig vis, herunder i en udstilling på Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder, kurser på Løgumkloster Kirkemusikskole og på TPC i Løgumkloster.

En af projektets første aktiviteter er et forskningsprojekt omkring religion i dag i Vestsønderjylland med titlen "Pietismens arv i Vestslesvig". En gruppe teologistuderende fra Aarhus Universitet under ledelse af cand.teol., ph.d. Jakob Egeris Thorsen, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, opholder sig i ugens løb i Løgumkloster, hvor de studerende skal deltage i møder og gudstjenester samt lave interviews, også denne gruppe vil være til stede og fortælle kort om projektet.

 


3. april 2013

Er du lockoutet? – så holder museet åbent!

Af museumsinspektør Merete Essenbæk

Arkæologi Haderslev

Selv om skolen er lukket og undervisningen suspenderet, kan man godt blive klog alligevel og få en masser af gode oplevelser oven i hatten.

Dinosaur

Fra dinosaurerudstillingen på Naturhistorie og Palæontologi i Gram.

I anledningen af lockouten på skolerne holder Museums Sønderjyllands afdelinger i Haderslev Kommune ekstraordinært åbent fra i morgen den 4. april 2013 og indtil lock-outen er forbi.

Det betyder, at lockoutramte skolebørn alene eller sammen med andre børn og voksne kan besøge Arkæologi Haderslev på Dalgade 7 i Haderslev og Naturhistorie og Palæontologi i Gram mandag-fredag kl. 09.00-16.00 og Bymuseet, Ehlers Lertøjssamling og Slesvigske Vognsamling i Haderslev tirsdag-fredag kl 10.00-16.00.

Normalt har museerne i Haderslev Kommune i vinterhalvåret frem til april eller maj kun åbent om efter middagen.

Som altid er det gratis for børn under 18 år at komme på museum. Alle voksen betaler normal entré, der højst er på 40 kr. pr. pers. Der er plads alle steder til at spise madpakken eller nyde en kop kaffe.

Vil man vide mere om hvad der findes af udstillinger eller faciliteter på de fem museer så se mere på museernes hjemmeside www.museum-sonderjylland.dk

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til:

Museumsinspektør Merete Essenbæk

Arkæologi Haderslev

Tlf.: 74 52 75 66 - tlf. direkte: 73 52 34 51

E-mail: mees@museum-sonderjylland.dk

 


3. april 2013

Museet på Koldinghus og

Museum Sønderjylland

fortsætter samarbejdet om arkæologien i Kolding Kommune

Af informationschef Nanna Ebert

Museet på Koldinghus

Kulturstyrelsen har netop informeret alle landets arkæologiske museer om den fremtidige fordeling af arkæologiske ansvarsområder i Danmark. Kulturstyrelsens har besluttet, at Museet på Koldinghus og Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev kan fortsætte deres samarbejde igennem 10 år. Og begge museer er godt tilfredse med denne afgørelse.

Koldinghus

Koldinghus set fra søen.

Foto: Museet på Koldinghus.

En international evaluering i 2010 af kvaliteten af udgravningsvirksomheden i Danmark påpegede, at mange arkæologiske museer i Danmark var for små til at kunne gennemføre udgravninger på et tilstrækkeligt kvalificeret niveau. Kulturstyrelsen ønskede derfor at gennemføre en sammenlægning af arkæologiske museer eller at få disse til at indgå forpligtigende samarbejder. 1. oktober 2012 skulle alle arkæologiske museer hver især pege på, hvilket eller hvilke museer, man kunne ønske at samarbejde med.

"Både for Museet på Koldinghus og for Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev var dette ikke vanskeligt. Siden sommeren 2002 har de to museer nemlig årligt underskrevet en kontrakt, der indebar, at det arkæologiske museum i Haderslev på vegne af Koldinghus udførte de arkæologiske udgravninger i Kolding kommune. De to museer har altså arbejdet på at udbygge et samarbejde om arkæologien i godt 10 år. På den baggrund har de to museer naturligt peget på hinanden i deres indstilling til Kulturstyrelsen. Og det er denne indstilling, der nu er blevet fulgt og godkendt af styrelsen", siger overinspektør Lennart S. Madsen fra Museum Sønderjylland.

Frem til 1. januar 2014 skal de to museer nu bruge tiden på at udfærdige en samarbejdskontrakt om det arkæologiske samarbejde. Denne kontrakt skal indeholde fælles planer for indsamling, bevaring, registrering, forskning og formidling af arkæologiske fund både i Sønderjylland og Kolding Kommune. Det vil altså også i fremtiden være arkæologer fra museet i Haderslev, der foretager de arkæologiske udgravninger rundt omkring i Kolding Kommune. Og det vil være Koldinghus og Haderslev, der i fællesskab sikrer, at der bliver forsket i arkæologiske fund i kommunen og ikke mindst at der bliver skrevet, holdt foredrag og lignende om arkæologiske emner i langt større omfang, end hvad der har været tilfældet i de senere år.

"Det er i høj grad et stort ønske fra begge museers side, der her er blevet officielt anerkendt. Der er ikke nogen tvivl om, at det vil give vores viden om forhistorien i Kolding Kommune et gevaldigt løft, og at det vil medvirke til at udbygge og understrege den store betydning området på begge sider af Kolding Å og Kolding Fjord har haft både i forhistorisk tid, i middelalderen og i nyere tid", udtaler museumsdirektør Poul Dedenroth-Schou fra Museet på Koldinghus.

Kontakt:

 

Museumsdirektør

Poul Dedenroth-Schou

Museet på Koldinghus

Mobil: 21 25 34 66

Poul Dedenroth Schou

Overinspektør

Lennart S. Madsen

Museum Sønderjylland -

Arkæologi Haderslev

Mobil: 23 39 18 04

Lennart S. Madsen 

 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·