logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
 
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:


November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      pressemeddelelser      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Januar måned 2014

 


30. januar 2014

Nyt forskningsprojekt om bronzealderen støttes af VELUX Fonden

Af museumsinspektørerne Pernille Kruse og Lilian Matthes

Arkæologi Haderslev

Arkæologi Haderslev skal forske i bronzealderens sociale liv og lokale produktion.

Anskuelsestavle - Bronzealder

Bronzealderens fælleskab?

Sådan så det i hvert fald ud på skolernes anskuelsestavler fra starten af 1900.

En kontekstuel analyse af et velafgrænset område i Sønderjylland (ni lokaliteter fra ældre og yngre bronzealder i Rise sogn) skal give os ny viden om den materielle kultur og sociale organisation i bronzealderen. En generøs bevilling fra VELUX FONDEN i januar 2014 sikrer realiseringen af dette forskningsprojekt, der gennemføres af Lilian Matthes og Pernille Kruse fra Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev. VELUX FONDEN er en almennyttig fond stiftet af Villum Kann Rasmussen - grundlægger af bl.a. VELUX og andre firmaer i VKR Gruppen. I 2013 uddelte VELUX FONDEN 240 mio. kr. til almennyttige formål.

Bronzealderens enkeltgårde har eksisteret uden landsbyen som samlingspunkt. Opførelsen af halhuse og gravhøje må dog have krævet et samarbejde. En relativ ny antagelse er, at et fællesskab organiserede den slags forehavender. Indenfor et topografisk velafgrænset område i Sønderjylland, der svarer til Rise sogn, har Arkæologi Haderslev gennem adskillige udgravninger indsamlet et stort arkæologisk materiale fra ældre og yngre bronzealder. Udover otte bopladser indeholder området over 30 gravhøje samt et stort kogestensgrubefelt. Kogestensgrubefelt er betegnelsen for et større område med et stort antal gruber med indeholdende sten og trækul. Deres funktion rejser stadig en masse spørgsmål.

Kogestensgrubefeldt.

Foto: Pernille Kruse.

Projektets udgangspunkt er, at kogestensgrubefeltet kunne være et udtryk for et sådant fællesskab. Det ligger centralt i undersøgelsesområdet, og tolkes som samlingsplads bl.a. for de otte bopladser, som Arkæologi Haderslev har udgravet i området. En analyse af hele feltet vil kunne vise, hvordan, hvornår og hvor længe det er blevet brugt. Centralt står en fuldstændig 14C-datering samt en botanisk analyse af indholdet af alle kogestensgruber, hvilket aldrig tidligere er udført i Danmark.

Lertagningsgruber, redskaber og keramik tyder på, at der på bopladsen Brunde har eksisteret en lokal produktion, som ellers er svær at påvise. En samlet analyse af keramikken vil være vigtig for at kunne vurdere, hvor mange gårde, der har eksisteret samtidig.

Forskningsprojektet skal desuden ses som led i et samarbejde med forskningsprojektet "Siedlungen der Bronzezeit" i Slesvig/Mainz, som Arkæologi Haderslev nu i en årrække har haft. I maj 2013 havde projektet modtaget støtte fra Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fond, og nu kan arbejdet fortsætte.

Resultaterne forventes publiceret i et internationalt tidsskrift.

 


26. januar 2014

Sikringsstilling Nord og Zeppelinbasen på smartphone

Af museumsinspektør René Rasmussen

Sønderborg Slot

Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot har pr. 1. januar 2014 ansat historiker Martin Bo Nørregård til at udarbejde en smartphone-app om Sønderjylland under Første Verdenskrig. App'en præsenterer et udvalg af de mange steder, hvor verdenskrigen har sat sine spor i Sønderjylland.

Martin Bo Nøærregård

På en tilhørende hjemmeside kan man lade sig inspirere til udflugter, hente app'en og med den gå på opdagelse på egen hånd efter krigens spor i det sønderjyske landskab.

Under Første Verdenskrig var Sønderjylland en del af Tyskland, og i løbet af krigen oprettede det tyske militær en række anlæg, deriblandt en Zeppelinbase ved Tønder, og tværs over landsdelen en forsvarslinje, som der endnu findes betydelige spor efter.

I alle sønderjyske sogne vidner mindesmærker om landsdelens i alt ca. 5.300 faldne, og flere steder findes der grave over krigsfanger.

Udarbejdelsen af app'en er en del af Museums Sønderjyllands markering af 100 året for Første Verdenskrig begyndelse og er muliggjort af 15. Juni Fonden.

 


9. januar 2014

Gave til museet fra Ny Carlsbergfondet

Af overinspektør Elsemarie Dam-Jensen

Kulturhistorie Tønder

Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder har fået en god nytårsgave fra Ny Carlsbergfondet, en strikket kurv i oxyderet sølv, fremstillet 2011 af guldsmed Hanne Behrens, Nibe.

Hanne Behrens

Hanne Behrens har udstillet flere gange på museet, sidst med udstillingen "Metal – knipling/strik – Hanne Behrens" i sommeren og efteråret 2013. Her blev der vist en række af hendes nyere arbejder, især kniplede smykker og kurve strikket i sølvtråd. Det er en af disse kurve, museet nu har fået mulighed for at erhverve, og som allerede nu er udstillet.

Hanne Behrens er født 1950 i Tønder. Hun stod i guldsmedelære hos guldsmedemester W. Scheelke og uddannede sig senere både på Guldsmedehøjskolen i København samt i Tyskland og USA. 1985 startede hun eget værksted og var desuden i en årrække tilknyttet Skals Håndarbejdsskole. Hanne Behrens har været på studierejser over hele verden og har høstet stor anerkendelse og modtaget flere legater for sine arbejder. Hun er repræsenteret på mange museer både i Danmark og i udlandet og har også udstillet både inden- og udenlands.

 


6. januar 2014

 

NYTÅRSBREV 2014

Af direktør Orla Madsen

Så er det nytår igen. 2013 lakker mod enden, og et helt nyt 2014 banker på. Der er tid til igen, at kigge lidt tilbage, men også fremad. 2014 er lidt specielt for Museum Sønderjylland og noget mere specielt for os end for de andre danske museer. Jubilæerne står nemlig nærmest i kø: 150 året for krigen i 1864. 100 året for starten på 1. verdenskrig, 100 året for den verdenskendte møbeldesigner Hans J. Wegners fødsel i Tønder og 250 året for salmedigteren og pietisten Hans Adolf Brorsons fødsel i Renderup. Disse markeringer eller jubilæer vil komme til at fylde meget for en stor del af museets personale i det kommende år både i form af udstillinger, publikationer, foredrag o.s.v., men jubilæerne vil også være med til at sætte Sønderjylland på landkortet som et særligt kulturområde.

2013 blev igen et travlt år for Museum Sønderjyllands medarbejdere. Et hurtigt blik på hjemmesiden under årets pressemeddelelser viser, at den udadvendte del af museets virke har fyldt meget både i de enkelte afdelinger men bestemt også udenfor afdelingerne og såmænd også i udlandet. Der er fra ledelsens side bestemt grund til at være tilfreds med alt det, der er nået i året, der er gået. Jeg har tidligere sagt, at det er en fornøjelse at få lov til at være chef for en kulturinstitution, hvor alle arbejder hårdt på, at Museum Sønderjylland indenfor alle områder skal være et af landets førende museer. Det gælder stadig. Det eneste, der kan bekymre, er, om arbejdsbyrden for mange af medarbejderne er alt for høj – og når medarbejderne netop er så dedikerede – at de så enten selv eller via deres daglige ledere også engang imellem siger fra. I løbet af 2013 har museets MED-udvalg stillet et meget relevant spørgsmål i denne sammenhæng, nemlig hvor meget overarbejde, der egentlig er i Museum Sønderjylland. For nogle fagområder ser det ret alvorligt ud. Her skal vi i det kommende år finde løsninger på ikke ”bare” at få nedbragt overarbejdet, men også finde langsigtede løsninger, således at det ikke bare hober sig op igen. Der skal være et rimeligt forhold mellem arbejdslivet og fritiden, også selvom man måske er i den lykkelige situation, at man har et arbejde, der virkelig optager og interesserer en.

Den 17. december holdt museets bestyrelse sit sidste møde i den nuværende sammensætning. Museets bestyrelse består af medlemmer valgt af og blandt politikerne i de fire sønderjyske kommuner og regionsrådet og en repræsentant valgt blandt medarbejderne . Det betyder, at bestyrelsens funktionstid følger den kommunale valgperiode og dermed også, at der vil komme nogen udskiftning i denne museets allerøverste ledelse. Vi håber, at der vil være nogle bestyrelses medlemmer, som vil tage en tørn mere i museets bestyrelse, men det er suverænt de fire byråd og regionsrådet, som udpeger medlemmerne, så lige nu ved vi kun, at medarbejderrepræsentanten er blevet valgt og at pågældende – Sean Rumley – tager endnu en tørn. De øvrige bestyrelsesmedlemmer kommer på plads først i det nye år.

Fra museets ledelse skal der lyde en stor tak for masser af veludført arbejde i bestyrelsen de sidste fire år. Bestyrelsen har i de 17 møder, der har været afholdt, arbejdet med virkelig mange forhold omkring museet – ikke blot (uden at det skal forklejnes) budgetter og regnskaber, men også forhold, der direkte har med museets udvikling at gøre. Der er ingen tvivl om, at samspillet mellem den overordnede ledelse – bestyrelsen – og den daglige ledelse – de ansatte – er helt essentiel for at skabe en god arbejdsplads, hvor der er plads og støtte til engagerede medarbejdere, som så igen er forudsætningen for, at vi kan tilbyde borgerne den service, den viden og de oplevelser af prima kvalitet, som de har krav på.

I den forgangne periode har bestyrelsen arbejdet både med den mere almindelige drift bl.a. en nydefinering af museets mission, vision og værdigrundlag, en ny ledelsesstruktur og en udvidelse af det arkæologiske ansvarsområde til også at omfatte Kolding Kommune men også med nogle forslag, som kræver enten en udvidelse af museets økonomi eller en omfordeling af den nuværende. Det drejer sig bl.a. om udvidelsen af museerne i Tønder, en udvidelse af Kunstmuseet Brundlund Slot, en nyetablering af et industrimuseum for Sønderjylland ved Cathrinesminde Teglværk, et nyt fælles magasin og en større satsning på 1 Verdenskrig i landskabet med en ny afdeling på Zeppelinbasen ved Tønder.  Da museets basisdrift dækkes af staten og de fire kommuner i fællesskab, vedtog bestyrelsen i efteråret 2012, at alle disse forhold for overblikkets skyld skulle sammenfattes i en samlet strategi- og udviklingsplan for Museum Sønderjylland. Arbejdet med denne plan, som i høj grad har været både opsummering af mange af de forhold, der tidligere var godkendt i bestyrelsen men også en sammenskrivning af nogle af de mere driftsmæssige forhold, har fyldt meget i især ledelsens arbejde det sidste års tid.

På bestyrelsens sidste møde kunne den endelige plan godkendes, og den vil i det kommende år blive sendt til museets driftskommuner, staten, alle medarbejderne, kollegamuseer o.s.v. og den vil selvfølgelig også tilgå pressen, således at alle kan få indblik i, hvordan bestyrelsen gerne ser, at  museet udvikles i de kommende fire år. Der er naturligvis tale om en overordnet plan, hvor museets vision, mission og værdigrundlag sammenfattes overfor museets særlige egenskaber som specialmuseum for Sønderjylland, og hvad deraf følger af særlige forpligtigelser. Desuden er der overordnet en gennemgang af samlingerne, deres bevaring og registrering, af forskning og indsamling, af formidling, af regionalt, nationalt og internationalt samarbejde, af de enkelte fagområders målsætninger i de kommende år, om publikumsservice, drift og administration og om økonomi og organisationen. Sidste del opsummerer den udviklingsplan, bestyrelsen gerne ser gennemført.  Som et af bestyrelsesmedlemmerne udtrykte det på et af de tidligere møder, så er strategi- og udviklingsplanen bestyrelsens testamente til den nye bestyrelse, der således allerede nu, har nogle retningslinier til de kommende års arbejde.

Jeg vil slutte med at ønske alle, museets protektor, museets bestyrelse, museets dygtige og flittige medarbejdere, museets mange frivillige, alle museets tætte samarbejdspartnere i kommunerne, regionen, statens ministerier og styrelser, på kollegamuseerne, i det private erhvervsliv, i de mange fonde, der støtter museet, og alle dem, vi ellers har berøring med et godt nytår samt takke alle for prima samarbejde og støtte i 2013. 

 

 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·