logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
 
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:


November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      pressemeddelelser      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marts måned 2014

 


21. marts 2014

Nyerhvervelse

til Kunstmuseet Brundlund Slot

Af overinspektør Katrine Kampe

Kunstmuseet Brundlund Slot

Ole Find

Kunstsamleren Erik Veistrup med tre af Ole Finds stenskulpturer.

Kunstsamler Erik Veistrup har skænket 7 skulpturer af billedhuggeren Ole Find (1936-1985).

Ole Find

Skulpturerne er alle lavet mellem 1965-1969 i den periode, hvor kunstneren huggede i marksten.

Ole Find

Skulpturerne står nu i slotsholmen sammen med en af kunstmuseets tidligere værker af kunstneren.

Ole Find

 


14. marts 2014

Brorsonåret 2014 i Vestslesvig

Af overinspektør Elsemarie Dam-Jensen

Kulturhistorie Tønder

 

2014 er jubilæernes år. Et af jubilæerne er 250-året for salmedigteren Hans Adolph Brorsons død. Brorson virkede det meste af sit liv i det sydvestjyske og vestsønderjyske område med udgangspunkt i Randerup, Løgumkloster, Tønder og Ribe. Derfor er en gruppe kulturaktører i dette område gået sammen om at arrangere en række foredrag, koncerter mm. i relation til Brorson. I denne forbindelse udgiver en folder om arrangementerne.

 

I april 2013 begyndte et dansk- tysk 2-årigt Interreg-projekt, "Musik og Religion mellem Ribe og Rendsborg". En af projektets første aktiviteter var et forskningsprojekt omkring religion i dag i Vestsønderjylland med titlen "Pietismens arv i Vestslesvig", hvor en gruppe teologistuderende fra Aarhus Universitet under ledelse af cand.teol., ph.d. Jakob Egeris Thorsen, Institut for Kultur og Samfund, Aarhus Universitet, gennemførte et mindre feltforskningsprojekt med udgangspunkt i Løgumkloster.

 

Næste tiltag er en folder med arrangementer i 2014 i forbindelse med 250-året for Brorsons død.

Folderen, som udkommer mandag den 10. marts 2014, er tilrettelagt af en arbejdsgruppe bestående af ca. 20 præster, kirkemusikere og andre kulturaktører i Vestsønderjylland og det vestlige Sydjylland fra Ribe til Tønder og med deltagelse fra både den danske og tyske befolkningsdel og fra Sydslesvig.

Arbejdet i denne gruppe har siden 2013 bestået i at koordinere et bredt udvalg af foredrag, koncerter, kurser mm. i forbindelse med Brorson-jubilæet og forberedelse af folderen med disse arrangementer.

Brorson folder

 

Folderen rummer en kalender, hvor man nemt kan få et overblik over de mange arrangementer, der finder sted i løbet af året.

Folderen, der er støttet af Interreg-midler, vil blive distribueret på begge sider af grænsen, og der vil være både dansk- og tysksprogede arrangementer i løbet af 2014.

Folderen vil ligge på biblioteker, turistbureauer, museer samt i kirker og sognegårde mv.

Inden længe vil arrangementerne også kunne ses på hjemmesiden www.denyndigsterose.dk

Senere på året fortsætter aktiviteterne med en udstilling om "Troens Landskab - Religion i Vestslesvig fra Brorson til i dag" på Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder.

Udstillingen åbner lørdag den 21. juni 2014.

Interreg 4A-Logo

 


5. marts 2014

Ny formand for Museum Sønderjylland

Af museumsinspektør Merete Essenbæk

Sekretariatet

Den nye bestyrelse for Museum Sønderjylland har på sit konstituerende møde den 3. marts 2014 valgt Jens Møller, Løgumkloster som ny formand for den næste firårige periode. Der tale om den tredje periode som formand for museet og Jens Møller udtaler, at han er meget glad over, at han bliver vist denne tillid fra bestyrelsen til en ny periode, hvor han glæder sig til det fortsatte samarbejde med museets engagerede personale og de utrolig mange interessante og aktiviteter og projekter, der foregår i Museum Sønderjyllands mange afdelinger og udstillingssteder over hele Sønderjylland.

Museets formand Jens Møller (i midten til højre) og direktør Orla Madsen (i midten til venstre) samt chefen for Statens Arkiver Vest Steen Ousager (til højre) og arkivleder Hans Schultz Hansen (til venstre) ved underskrivelse af samarbejdsaftale mellem Landsarkivet for Sønderjylland og museet i 2012.

Ny strategiplan

En særlig udfordring ser den nye formand i arbejdet med at få museets nye strategi- og udviklingsplan for perioden 2014 – 2018 implementeret i forhold til museets mange samarbejdspartnere – ikke mindst de sønderjyske kommuner, hvor planen lige nu er til høring i kulturudvalgene m.v. Desuden lægger han vægt på, at museets betydelige potentiale i forhold til turismen i hele Sønderjylland bliver udnyttet i samarbejde med turisterhvervet og kommunerne m.v.

På de konstituerende møde blev det også besluttet at udpege Jens Møller som bestyrelsens repræsentant både i Fonden Dybbøl Mølles bestyrelsen og Den selvejende Institution Historiecenter Dybbøl Banke, hvor han gennem de seneste perioder også har været formand.

Museets bestyrelse består af 11 repræsentanter, fordelt på  to personer  fra hver af de frie sønderjyske kommuner, to personer fra regionen og en medarbejderrepræsentant fra museet.

Museets nye bestryrelse kan ses HER ...

 

Museum Sønderjyllands Strategi- og udviklingsplan 2014-2018 kan ses og downloades HER ...

 

Øvrige oplysninger om museets nye bestyrelse rettes til formanden Jens Møller tlf. 30 23 35 90 eller pr. mail jm@rsyd.dk.

 


 

 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·