logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
 
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:


November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      pressemeddelelser      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

August måned 2014

 


18. august 2014

Ny bog om Ballum-projektet

Af overinspektør Elsemarie Dam-Jensen

Kulturhistorie Tønder

Bevaringsfonden for Vesterende Ballum og Østerende Ballum har nu afsluttet Ballum-projektet. A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal iværksatte bevaringsindsatsen i Ballum i 2009. Formålet har været at bevare og udvikle nogle af de både sårbare og væsentlige bygningsmæssige kvaliteter i Vestslesvig.

Ballum

Når valget faldt på Ballum, skyldes det A.P. Møller-familiens store veneration for egnen. Familien stammer fra Rømø, men den allerførste bærer af familienavnet Mærsk kom fra Ballum.

Initiativet til Bevaringsfonden for Vesterende Ballum og Østerende Ballum blev taget af direktør Ove Hornby og arkitekt Ulla Lunn fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. Fondens nuværende direktør Henrik Tvarnø blev formand for Bevaringsfonden.

Arbejdet er foregået i samarbejde med Tønder Kommune, repræsenteret ved arkitekt Peter M. Hee. Konsulentarbejdet har været udført af arkitekt Steffen Søndergaard. Desuden har Bevaringsfondens bestyrelse bestået af tidligere overinspektør Inger Lauridsen og tidligere borgmester Hans L. Hansen, begge Tønder.

I forbindelse med afslutningen af projektet har A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal udgivet bogen Ballum-projektet. Bogen udkommer fredag den 22. august 2014.

Forordet er skrevet af Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla, og bogen rummer en række artikler om Ballum og selve projektet.

Inger Lauridsen skriver om De mange Ballum'er, Steffen Søndergaard om Den traditionelle byggeskiks udviklingsforløb og om Ballum-projektets resultater, Ulla Lunn fortæller om Almenfondens engagement i projektet. Peter M. Hee skriver om den bevarende lokalplans formål og sammen med Steffen Søndergaard om den arkitektkonkurrence, der blev udskrevet af Den A.P. Møllerske Støttefond med det formål at få forslag til nye huse i et område som Ballum, både helårshuse og fritidshuse, tænkt som nytolkninger af egnstypiske træk og bygningselementer. Konkurrencen blev vundet af Tegnestuen Vandkunsten v. Jens Thomas Arnfred.

Til sidst i bogen gør Ulla Lunn og Peter M. Hee status over resultaterne. Landsbyen omfatter 75 ejendomme, der har kunnet søge om tilskud, bevaringsfonden har modtaget ansøgninger fra 54 ejendomme. Tilskuddene har varieret fra 50% til 70% af håndværkerudgifterne. Bevaringsfonden har i alt bevilget 23 millioner kroner til projektet.

Bogen giver bl.a. gennem en lang række før og nu- farvefotos et levende indtryk af det gode resultat, der er kommet ud af at renovere, forbedre og til dels tilbageføre de mange bygninger i Ballum.

Bogen koster 125 kr.

Den kan købes fra lørdag den 23. august 2014 - hos:

Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder,

Kongevej 51,

6270 Tønder.

Tlf. 74 72 89 89 eller

E-mail: toender@museum-sonderjylland.dk

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·