logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
 
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:


November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      pressemeddelelser      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

September måned 2014

 


30. september 2014

Sønderjysk bogcafé i Haderslev

Lørdag den 1. november 2014 - Kl. 13.00 - 16.00

Af butiksleder Hanne Thrane

Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot

og

PR-medarbejder Kristian Pallesen

Historisk Samfund for Sønderjylland

Bogcafe-løbeseddel

Årets tilløbsstykke for læse- og historieinteresserede er ved at blive forberedt. Det gælder den årlige bogcafé med en række titler, som arrangørerne Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Sønderjylland har sikret og udgivet.

Bøgerne kan ses den 1. november, hvor museet på Dalgade 7 i Haderslev danner den ideelle ramme om arrangementet. Publikum kan snuse til en masse bøger om landsdelen, de mange muligheders land, og om landsdelens skurke som helte. Glemmes skal selvfølgelig heller ikke én af de mest populære sønderjyske bøger de seneste mange år, nemlig "Sønderjylland A-Å".

 

Bogudbuddet er stort.

Blandt de nyeste fra i år er "En nordisk designikon fra Tønder" - om møbelkunstneren Hans J. Wegner i anledning af 100-året for Wegner, "Ejsbøl Mose" af Anne Nørgård Jørgensen og Hans Chr. H. Andersen samt "Nydambåden" af Angelika Abegg-Wigg.

       Hans J. Wegner Bog

 

Bogcaféen vil være åben kl. 13.00 - 16.00, og der er gratis adgang. Bøgerne kan købes kontant eller ved brug af Dankort. Der er masser af underholdende og spændende historie at tage med hjem - for få kroner!

Der er 3 små indlæg i løbet af eftermiddagen, og vi har inviteret forfatteren Erling Jepsen til at komme og holde et foredrag.

Erling Jepsen har i 2014 modtaget DR's Romanpris for romanen "Den sønderjyske farm".

Der kan købes kaffe, øl og vand for billige penge - alt andet er gratis.

Det er tredje år, Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Sønderjylland inviterer til bogcafé sammen, og det er første gang i Haderslev.

 

   Historisk Samfund - Logo

 

Museum Sønderjylland - Logo

 

- Det er en trend i tiden, at folks bevidsthed om nærvær bliver stadig stærkere, Det udmønter sig i en markant interesse også for den sønderjyske historie. Og bogcafeen giver et sjældent indblik i de samlede udgivelser, vi har medvirket til, siger direktør Orla Madsen, Museum Sønderjylland og Hans Schultz Hansen, Historisk Samfund for Sønderjylland om deres fælles initiativ.

 


29. september 2014

Nyerhvevelse til Højer Mølle

Af museumsinspektør Anne Marie Overgaard

Højer Mølle

Højer Mølle har netop erhvervet en fornem samling af marcipanforme fra ca. 1900.

Formene stammer fra bager Emil Petersen, der havde bagerforretning i Herbergsgade i Højer.

Emil Petersen

Emil Petersens bageri i Herbergsgade, 1905.

Det er en bred vifte af motiver, som bager og konditor Petersen har fremstillet med disse forme: her er alt fra 'Osterhasen', duer, 'Hörnchen, Pretzel og Semmel' til 'Schweineköpfchen' og 'Schinken'. Og også fisk og skaldyr findes blandt motiverne.

Marcipanform

Marcipanprodukterne blev lavet både som enkeltfigurer men også som pynt på kager. Flere af motiverne knytter sig til højtider, såsom påskeharen til påske. Gris, skinke og fisk knytter sig til advents- og juletiden.

Marcipanform

At man i en forholdsvis lille by som Højer har kunnet købe så fine varer hos en af de lokale bagere fortæller noget om kundegrundlaget, der også efterspurgte finere bagværk. Dette dokumenteres også af et foto fra bageriet, hvor bager Petersen ses i fuld vigør med sine medarbejdere.

Marcipanform     Marcipanform

Det er Emil Petersens oldebarn, der overdrager den fine samling til museet efter mere end 100 år i familiens eje. Et udvalg kan ses i bageudstillingen i Højer Mølle.

 


1. september 2014

Nye overraskende fund ved Danevirke

Af museumsinspektør Frauke Witte,

Arkæologi Haderslev.

Årets udgravning ved Danevirke tegner til at blive lige så udbytterig, som den var i 2013!

Det dansk-tyske team fra Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev og Archäologisches Landesamt Schleswig - Holstein graver i øjeblikket på sydsiden af Danevirkevolden. Dette foregår for endnu en bevilling fra A.P. Møller og hustru Chastine Møller fond til almene formål.

Danevirkeudgravning - Luftbillede

Luftbillede af udgravningsområdet med voldgrave og vejgrøften. Bagerst ses vejgrøften, der kommer ud af porten og løber ned mod fotografen. Det meste af forløbet er endnu fyldt med sten og tegl. Selve voldanlægget, der blev undersøgt sidste år, er pakket ind i presenning.

Foto: Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev.

Udgravningsholdet startede med at bortgrave muldlag og moderne forstyrrelser i området syd for den port gennem volden, der blev undersøgt i 2013. I takt med denne afgravning er der fremkommet flere voldgrave fra vidt forskellige faser af det store voldanlæg. Desuden er det muligt at følge en vejgrøft, der løber igennem porten, hen over hele dette års udgravningsfelt. Den yngste fase af grøften er fyldt op bl.a. med ubrugte teglsten fra teglstensmuren. Dette betyder, at den må være blevet fyldt til, da den store Valdemarsmur blev opført i 1160’erne. Vejgrøften skærer sig da også igennem alle voldgrave syd for Danevirke, både de grave, der løber forbi porten og de grave, der afbrydes foran selve porten.

Et af de vigtige spørgsmål, der skal besvares af årets undersøgelser, er vejens forløb fra porten og mod syd. Hvordan kom man hen til porten, når man kom fra syd med ærinde i Danmark? Sandlagene med hjulspor, der blev iagttaget i selve porten, er længere mod sydøst desværre forstyrret af moderne nedgravninger. Derimod er der til vor store overraskelse dukket en del trækonstruktioner op, der må være rester af en sikring af en slags vejkasse. Befæstningen består af mindre skråtstillede stolper, der sidder langs vejkassens sider og er understøttet af en stenpakning. Stolperne sidder i et kulturlag, der antagelig udgør en del af vejfylden. Derudover er der fundet større bjælker, til dels med bearbejdningsspor, og en stenbrolægning. Der er blevet taget prøver til årringsdatering af tømmeret, og resultaterne af disse undersøgelser afventes med spænding. Er vejkassen etableret i vikingetid eller i middelalder?

Danevirkeudgravning - Detailbillede

Trækonstruktioner og stenfyld bliver frilagt i et af felterne. Bemærk stenene fra Valdemarsmuren øverst i vejkassens fyld, samt at pælene bagerst peger væk fra vejens midte, ind mod Danevirkevolden.

Foto: Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev.

I de kommende uger skal udgravningsholdet udgrave lagene i og under vejen, de forskellige voldgravsforløb skal undersøges, og der skal gøres et forsøg på at dele anlæggene op i forskellige faser, som matcher de forskellige volde, der tilsammen udgør Danevirkevolden. Selve udgravningen forventes afsluttet i november.

 


 

 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·