logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
 
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:


November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      pressemeddelelser      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Januar måned 2015

 


27. januar 2015

Sprogskolesamarbejde

Af formidlingsinspektør Bente Sonne

Kunstmuseet Brundlund Slot

AOF Sprogcenter

AOF SYD Sprogcenteret har været på besøg på Kunstmuseet Brundlund Slot og set udstillingen "GIGANT - Svend Wiig Hansen".

"Sprogskolen" og museet holder fast i samarbejdet om gode oplevelser på museet til skolens elever.

"Sprogskolen" fik en dialogbaseret rundvisning i udstillingen på dansk.

Udstillingsbesøget var en del af et undervisningsforløb, der senere skulle gøres færdigt på skolen, hvor eleverne bearbejdede oplevelserne på museet.

Eleverne fejrede desuden en fødselsdag i klassen, og det var en anledning til kagespisning og samtaler i museets café om menneskelige vilkår i forskellige kulturer forskellige steder på Jorden med udgangspunkt i den danske kunstner Svend Wiig Hansens kunst.

 


19. januar 2015

Med skovl og ske gennem Sønderjylland

Af museumsinspektør Merete Boel Essenbæk

Arkæologi Haderslev

Et nyt år er taget i brug, og det er tid til at gøre status over sidste års begivenheder også i den arkæologiske verden. Det sker onsdag den 28. januar 2015 - kl. 19.30 på Arkæologi Haderslev, hvor museets arkæologer vil fortælle om nogle af årets mest spektakulære fund. Foredragene strækker sig i tid fra stenalder for 6000 år siden til stort set nutid. Der vil være både ret almindelige stolpehuller og helt unikke genstande at vise frem.

Stenalderen udgraves

Udgravning i Årtoft Plantage af flinthuggerplads, der var mere end 6000 år gammel.

Foto: Jørgen Holm.

Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev graver i de fire sønderjyske kommuner samt i Kolding Kommune. Alle de udgravninger som museet har foretaget i de forgangne år er forud for anlægsarbejder som f.eks. hus- eller vejbyggeri, og stort set alle er betalt - som loven forskriver det - af bygherre. I år har museet foretaget omkring 20 regulære udgravninger og omtrent det dobbelt antal prøvegravninger, der har varet fra få dage og op til flere måneder.

Vej, slot og hus i middelalderen

Museets største udgravninger var i 2014 så absolut udgravningen ved Gram Slot forud for naturgenopretning ved Gram Å og den meget unikke udgravningen af en gård i Dybbøl, hvor sporene af bebyggelsen kunne følges gennem mere end 800 år.

Udgravningen ved Gram Slot betød, at den fredede vejdæmning over Gram Å skulle gennembrydes. Under flere sandlag, blev der fundet meget velbevarede rækker af lodret stående ege- og bøgepæle, som på forskellig vis er indgået i bolværkskonstruktioner langs åbredden. Pælene er blevet årringedateret, og det har viste sig, at man allerede i sen middelalder dvs. 1300-1400-tallet, og altså før Gram Slot blev bygget, har konstrueret en imponerede vejdæmning over ådalen.

Gram. Ældste bolværk.
Pælene fra det ældste bolværk er taget op. Langs det yngre bolværk med de store egepæle ses tydeligt hedetørv, som blev brugt som byggemateriale til den nye, højere dæmning. Bemærk det store hul i nord, som åen har dannet, og det gamle mindre åløb i syd. Set fra nordvest.

Foto: Silke Eisenschmidt, Museum Sønderjylland.

Gennem næsten 6 måneder undersøgte arkæologerne gården Vaskilde i Dybbøl. En langvarig affære, men så absolut interessant, unik og fyldt med overraskelser. Udgravningerne viste nemlig, at der ikke kun var et par forgængere til gården, men hele syv stk., og gården har således ligget kontinuerligt på samme sted i mindst 800 år. Gårdens indre indretning kunne følges ganske nøje, og mange fund af keramik, brønde og andet husholdningsindventar gav et ret enestående indblik i, hvorledes livet og forholdene har været på gården fra 1200 tallet og til i dag!

Kilometerlange udgravninger

Arkæologi Haderslev har gennem de sidste 7 år haft temmelig lange udgravningskampagner. Her tænkes naturligvis på den 26 km lange udgravning før anlæggelsen af Sønderborg motorvejen, udgravningerne forud for udvidelsen af naturgasledningen fra Egtved til Grænsen og Banedanmarks sporudvidelse mellem Vamdrup og Vojens samt udgravninger på dele af et 11 km langt spildevandstrace mellem Blans og Ragebøl.

Ved foredraget vil der være beretninger fra tre af de lange udgravninger. I forbindelse med motorvejsgravningen fandt arkæologerne en lille flintplads ved Kliplev. Flintmaterialet er nu færdigbearbejdet, og jægernes historie kan berettes. I Flødebøtte ved Sommersted, forud for sporudvidelsen blev der fundet jernudvindingsovn, som har givet arkæologerne nye resultater. Og endelig gav de 11 km ved Blans en særlig overraskelse i form af en soldatergrav fra 1864.

Stolpehuller som puslespil

Endelig skal der i løbet af aftenen berettes fra udgravninger, hvor stolpehullerne optræder i hobetal og nærmes opfører sig som uanbringelige brikker i et svært puslespil. Men når brikkerne er faldet på plads og stolpehullerne er forbundet rigtigt har det givet brugbare og overraskende resultater.

Stolpehuller ved Hinnerup

Udgravningen ved Hinderup i foråret 2014, hvor Museum Sønderjyllands Børneklub HIKUNA var så heldig at deltage. Børnene står i stolpehullerne fra en af de store gårde, der blev fundet på stedet.

Foto: Merete Essenbæk.

Det så arkæologerne bl.a. ved Hinderup tæt på Rødekro, hvor der blev fundet flotte indhegnede romertidsgårde og ved Pythuse ved Sønderborg, hvor huse fra perioden 600-900- tallet fik fint selskab af metalfund.

Årets fund

Endelig skal nævnes museets deltagelse i den store forskningsudgravning af forsvarsværket Danevirke syd for den danske grænse. Danevirke-udgravningen gav så meget ny viden om vores historie, at den måske skal skrives om!

Udgravningerne viste bl.a., at volden er bygget 300 år før end tidligere antaget nemlig omkring 500 e. Kr., og at der gennem mere end 400 år frem til 1200-tallet kun var en eneste port gennem volden. De epokegørende oplysninger om Danevirke var medvirkende til, at udgravningen blev valgt til top10 listen over fund i 2014.

Fortællingen om Danevirke er dog ikke med den 28. januar. Den historie må man vente med at høre  til den 10. marts 2015, hvor udgravningsleder Frauke Witte vil berette.

Det er naturligvis gratis at høre om alle de arkæologiske fund, dog må man i pausen smide en flad tier, hvis man ønsker kaffe og småkager!

Også i Kolding

Da Arkæologi Haderslev også graver i Kolding Kommune for Koldinghus afholdes samme foredragsaften også på Koldinghus ugen før, nemlig den 21. januar 2015 -  kl. 19.00.

 


7. januar 2015

Sønderborg Slot har købt et maleri af

Louise Augusta af Augustenborg

Af overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen

Sønderborg Slot

Louise Augusta

Prinsesse Louise Augusta var datter af dronning Caroline Mathilde. Både i samtiden og senere har stort set alle regnet med, at den virkelige far var Struensee, men officielt blev Christian VII anerkendt som far. Da hun var et år, blev hendes mor landsforvist, og hendes far var sindssyg, så hun voksede reelt op som forældreløs, men tæt knyttet til sin storebror, den senere Frederik VI. Hun blev senere gift med hertug Frederik Christian af Augustenborg og fik derfor et liv dels i København, dels i Augustenborg. Hendes skæbne har fascineret mange, bl.a. forfatteren Maria Helleberg, der har skildret den i romanen "Kærlighedsbarnet".

"For Sønderborg Slot har hun altid været særlig interessant. Hun boede meget af sit liv på Augustenborg og er bisat i gravkapellet på Sønderborg Slot. Der er i forvejen en udstilling om hende og hendes familie på slottet, men vi ønsker altid at gøre den bedre".

"Da der på Bruun Rasmussen dukkede et billede op af hende i en karnevalsdragt malet af den kendte maler Jens Juel, var det derfor et meget stort ønske for museet at kunne købe det.

Takket være støtte fra Kulturstyrelsen og Ny Carlsbergfondet lykkedes det, og det er vi meget taknemlige for".

Købet markeres med en foredragsrække over tre tirsdage. Den 13. januar fortæller museumsinspektør Morten la Cour om Louise Augusta i kunsten, og samme aften præsenteres maleriet for offentligheden. De to næste tirsdage er der foredrag om Louise Augusta som person og om Augustenborg-dynastiet som godsejere på Als og Sundeved. Alle foredragene foregår i Riddersalen på Sønderborg Slot og starter kl. 19.30.

Vi håber, at mange vil komme for at høre om en spændende person og slægt og se maleriet, som bliver en del af slottets faste udstilling.

Læs evt. mere om foredragsrækken HER ...

 


5. januar 2015

Nytårsbrev 2015

Af direktør Orla Madsen

Vi vidste det. 2014 ville blive et år, hvor jubilæerne stod i kø netop i Sønderjylland. 150-året for Krigen 1864 var et af de jubilæer, der ville fylde meget med indtil flere store særudstillinger i både ind- og udland, nye store og små publikationer skulle skrives og udgives, højtideligheder med deltagelse fra de fornemste kredse og foredrag skulle afholdes i alle mulige sammenhænge. Samtidig skulle i hvert fald et par af museets afdelinger være klar til at tage imod et hidtil uset antal gæster.

Det hele blev ledsaget af Tv- og Radioprogrammer og en meget omtalt helt ny film i otte afsnit. Den gav debat - begrundet eller ubegrundet. Det gode er jo så, at den beskrivelse af 1864-krigen, der kommer tættest på sandheden, kan opleves i Museum Sønderjylland enten i udstillingerne eller i museets publikationer.

Medens man med god ret kan sige, at 1864-jubilæet prægede museets afdelinger i den østlige del af Sønderjylland - det er jo i hvert fald her slagmarkerne findes - markeredes 100-året for en af verdens største designere i den vestlige del af landsdelen. Den 2. april 2014 var det 100 år siden, at den berømte møbeldesigner Hans J. Wegner blev født i Tønder, og det blev markeret med både en stor særudstilling, en meget smuk publikation og navngivning af en plads foran museerne og rådhuset. Vi havde håbet på, at det også ville være lykkedes at skaffe midler til en ny fløj ved museet, som skulle omhandle Wegner og hans betydning for verdens design. Det lykkedes desværre ikke i denne omgang, men vi kæmper videre.

100-året for Første Verdenskrigs begyndelse var også i 2014. Første Verdenskrig - eller den Store Krig, som denne krig altid har heddet i Sønderjylland - var mange gange værre for sønderjyderne end f.eks. 1864. I alt blev der indkaldt ca. 30.000 mand i Nordslesvig, og ca. 5.300 blev dræbt på slagmarkerne rundt om i Europa. Så medens Danmark holdt sig neutral og næsten slap uden tab, var Sønderjylland som en del af Tyskland aktivt med i krigen, og landsdelen måtte levere soldater til krigen på lige fod med andre tyske landsdele. Her blev også oprettet krigsfangelejre og ikke mindst fæstningsværker og militæranlæg, der den dag i dag findes bevaret mange steder i Sønderjylland. Udover minde højtidligheder i mange byer og masser af foredrag er museet aktivt gået ind med to store satsninger dels internetportalen http://www.denstorekrig1914-1918.dk/ , som dagligt opdateres med nyheder fra fronten, samt portalen http//verdenskrigensspor.dk/, som også er en app, der installeret på mobiltelefon m.v. kan guide rundt til nogle af de mange seværdigheder i Sønderjylland. Vi håber det lykkes indenfor de næste par år af få istandsat (og meget gerne indrettet til informationssted) den meget spændende flyhangar i Soldaterskoven ved Tønder. Det er den eneste bevarede tyske flyhangar fra Første Verdenskrig i hele verden - så selvom den er meget nedbrudt især p.g.a. manglende vedligeholdelse, bør den restaureres og bevares for eftertiden.

Det sidste jubilæum, der skal nævnes, er 250-året for præsten og salmedigteren H. A. Brorsons død. Dette jubilæum har museet arbejdet med i et grænseoverskridende EU-støttet projekt om pietismens arv i Vestslesvig. Projektet blev påbegyndt i 2013 og har omfattet forskning, udstillinger, koncerter m.m.

Spændvidden i jubilæernes baggrund har været stor i 2014, og det har været et spændende år, hvor jubilæerne i høj grad har betydet flere gæster på museerne bl.a. flere turister. Det er glædeligt, at de fire sønderjyske kommuner og turistforeninger har fundet sammen om at "sælge" og udvikle Sønderjylland som en samlet turistdestination. Historien fylder naturligvis meget her, da den er speciel set med danske og nordiske briller - ja og så rækker Wegner måske endda endnu videre. Han er velkendt i bl.a. Asien især i Japan, men også i resten af verden. På museet havde vi nok håbet, at man havde skelet mere lidt til Nordsjælland og deres fine slogan: "Kongernes Nordsjælland". Når nu Sønderjylland var det eneste sted i Kongeriget, hvor der var hertuger, lå den da lige for med "Hertugernes Sønderjylland".

Men er museerne for turisterne? Ja selvfølgelig er de det, men vi driver ikke museer p.g.a. turister. I Museumsloven nævnes turisterne ikke en eneste gang. Vi driver museer for borgernes skyld, og som for andre kulturinstitutioner i samfundet handler det om, at vi skal producere og stille viden og gerne oplevelser til rådighed for borgerne vedr. kulturhistorien, naturhistorien og kunsten. Der er næppe tvivl om, at viden om bl.a. ens egen identitet og den verden, der omgiver en, er en af forudsætningerne for, at vi kan opretholde demokratiet som styreform. Viden skaber kritiske borgere, der ikke tror på hvad som helst, og som selv kan danne sig sine meninger om dette og hint. Her er den historiske bevidsthed vigtig, men det gælder selvfølgelig også en basal viden om naturen, der omgiver os. Det er faktisk vigtigt at kunne kende forskel på en musvit og en blåmejse - også selvom man bor i København - og netop det, at man kan kende forskel er med til at begejstre og støtte op, at så mange arter som muligt skal bevares for fremtiden, og at variation er et væsentligt element både i naturen men bestemt også i kulturen.

Der blev selvfølgelig foretaget masser af prima museumsarbejde i Museum Sønderjylland udover de ovenfor nævnte jubilæumsrelaterede arrangementer. Tag et kig på nyhedsstrømmen på museets hjemmeside - så bliver man helt stakåndet. Der arbejdes målrettet og solidt indenfor alle felter, fagområder og afdelinger. Der er faktisk god grund til at være tilfreds.

Museet har også fået ny bestyrelse, således som det jo sker hvert fjerde år, når der afholdes valg til kommunalbestyrelser og regionsråd. Museum Sønderjyllands bestyrelse består af 11 medlemmer valgt med to fra hver af de fire sønderjyske byråd, to fra regionsrådet og en medarbejderrepræsentant. Der har været en del udskiftning, men der er heldigvis også gengangere fra sidste og forrige periode. Bestyrelsen har konstitueret sig med Jens Møller som formand og Karl Erik Olesen som næstformand. Arbejdet i bestyrelsen er godt i gang. Museets strategi - og udviklingsplan fra slutningen af 2013 er i 2014 godkendt i de fire byråd, og nu skal den så implementeres, så godt som det nu kan lade sig gøre indenfor de givne rammer. Samtidig præges de kommende år af en skrantende økonomi, der især bunder i, at det store statstilskud som Museum Sønderjylland får som specialmuseum og absolut er hovedfinancieringen af museet, gennem de senere år næsten ikke er blevet  fremskrevet. Der mangler således en del midler, hvis samme museumsarbejde skal opretholdes i fremtiden. En af de helt store opgaver for museets bestyrelse og ledelse i 2015 bliver således at skabe sammenhæng mellem visioner, nødvendige aktiviteter og økonomi i de kommende år.

Dette års  nytårsbrev har ikke været så let at skrive for mig. Som alle medarbejderne ved, og rigtig mange af Museum Sønderjyllands samarbejdspartnere også er klar over, har jeg ikke været meget tilstede i 2014. En - heldigvis - lille blodprop på hjernestammen, satte mig bogstavelig talt ud af spillet i slutningen af januar, og resten af året er gået med genoptræning og en langsom venden tilbage til arbejdet. Min sygdom kom så også til at betyde, at Museum Sønderjylland som organisation kom på en prøve. Især kom museet vicedirektør og administrationschef Henrik Schou på ekstraarbejde som konstitueret direktør ved siden af sit normale arbejde. Henrik fik fornem støtte af Sekretariatets øvrige medarbejdere Lisbeth Kristensen, Elke Nielsen og Flemming Sørensen og på det overordnede mere museumsfaglige område sprang overinspektør Lennart S. Madsen til. Jeg vil her gerne takke dem alle for, at de på forbilledlig vis passede også mit arbejde, så museet er kommet virkelig fint igennem perioden. Så på dette område virker Museum Sønderjylland altså også. Sluttelig vil jeg også gerne benytte lejligheden til at takke Jer for alle de varme og gode hilsener i forbindelse med både min indlæggelse og min genoptræning. I aner ikke, hvordan disse hilsener har både rørt og styrket i nogle svære uger. TAK.

Jeg vil ønske alle, museets protektor, museets bestyrelse, museets dygtige og flittige medarbejdere, museets mange frivillige, alle museets tætte samarbejdspartnere i kommunerne, regionen, statens ministerier og styrelser, på kollegamuseerne, i det private erhvervsliv, i de mange fonde, der støtter museet, og alle dem, vi ellers har berøring med et godt nytår samt takke alle for prima samarbejde og støtte i 2014.

 

 


 

 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·