logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
 
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:


November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      pressemeddelelser      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARTS måned 2015

 


26. marts 2015

Troens landskab

- religion i Vestslesvig før og nu

- sidste frist!

Af overinspektør Elsemarie Dam-Jensen

Kulturhistorie Tønder

Særudstillingen på Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder om religion og tro i Vestslesvig har sidste åbningsdag 2. påskedag den 6. april 2015.

Troens landskab

Udstillingen er en bred kulturhistorisk fortælling om, hvordan religionen optræder synligt i form af gravhøje, kirker, missionshuse og mange af de genstande, som gennem tiderne er blevet brugt både i hjemmene og i offentlige religiøse sammenhænge til at styrke troen og vise fromhed. Men den går også gå bagom genstandene og forsøger at give et billede af, hvad tro har betydet for befolkningen i forskellige perioder i Vestslesvig.

Anledningen til udstillingen var 250-året i 2014 for salmedigteren og biskoppen H. A. Brorsons død, derfor fylder Brorson, pietismen i Vestslesvig og de mange institutioner den medførte, meget i udstillingen.

Udstillingen er et led i EU-projektet "Musik og religion mellem Ribe og Rendsborg", der blev påbegyndt for et par år siden. Projektet gennemføres i et samarbejde mellem Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf på tysk side og Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder og Løgumkloster Kirkemusikskole på dansk side.

Udstillingen er blevet meget godt modtaget, både i den landsdækkende og den lokale presse, mange har besøgt udstillingen, og rigtig mange grupper har været på rundvisning i udstillingen.

Overinspektør Elsemarie Dam-Jensen er meget glad for den positive modtagelse. Mange gæster har også givet udtryk for, at der er et stort behov for, at kulturhistoriske museer overvinder den blufærdighed, der ofte er forbundet med tro og religion. Der er i dagens samfund et behov for, at vi dropper berøringsangsten. Dette behov afspejles netop i den brede interesse, der har været for udstillingen.

 

Inerreg

 


25. marts 2015

Fra Fjendskab til Forsoning

– en vandreudstilling kommer hjem til Sønderborg

Af overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen

Sønderborg Slot

I 2013 fik Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot en spændende opgave af Folketinget. Den gik ud på at lave en udstilling, der tog udgangspunkt i krigen 1864, men trækker grænselandshistorien op derfra til i dag.

1864 og 2014 - 1

Udstillingen har allerede været vist i syv byer, herunder Bruxelles, Berlin, København og Kiel.

Fra 27. marts 2015 og til udgangen af maj kan den ses på Sønderborg Slot.

På store bannere viser udstillingen i tekst og billeder krigen selv, dens baggrund, dens følger for Danmark, Tyskland og Sønderjylland og videre vejen til forsoning og skabelsen af den såkaldte "slesvigske model".

Teksten er på dansk, tysk og engelsk, og billederne ser også sagen fra både dansk, tysk og neutral side. Der er kendte billeder imellem og andre, som få vil kende på forhånd. På tre tablets kan man bladre i et større billedmateriale om krigen og det tyske og danske mindretal.

1864 og 2014 - 2

Udstillingen er et lynkursus i 200 års grænselandshistorie. Den begynder med de nationale strømninger, der førte til de Slesvigske Krige. Krigene trak lange spor. De var afgørende skridt på vejen mod nationalstaterne Danmark og Tyskland – den ene skabt ved opdeling, den anden ved samling.

De dansksindede sønderjyder oplevede dog efter 1864 at være havnet på den forkerte side af grænsen.

Vejen mod løsning og forsoning begyndte med folkeafstemningen 1920 og er videre brolagt med mindretalsordninger, internationalt samarbejde og i dag åbne grænser.

1864 og 2014 - 3

 


16. marts 2015

Ny museumsinspektør på Sønderborg Slot

Af overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen

Sønderborg Slot

Museum Sønderjylland fik hele 63 ansøgninger til stillingen som museumsinspektør på Sønderborg Slot.

Valget er faldet på den 45-årige Axel Johnsen fra Gråsten.

Han er uddannet cand. mag. i historie og tysk og har tidligere arbejdet på bl.a. Sønderborg Slot, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, Landsarkivet i Aabenraa og Koldinghus.

På Sønderborg Slot var han 1997-2001 vikar for Inge Adriansen.

Nu bliver han hendes efterfølger.

Axel Johnsen er gift og har tre børn.

Axel Johnsens har især skrevet om grænselandets historie efter 1920. Hans hovedværk er bogen "Dannevirkemænd og Ejderfolk", som gav ham ph.d.-graden. Den handler om kræfter i Danmark, der arbejdede for at få Sydslesvig til Danmark efter 1920.

 


6. marts 2015

Det sidste skud - se den ægte vare!

Af museumsinspektør Merete Essenbæk

Arkæologi Haderslev

I år er det 75 år siden, at Danmark blev besat af Nazityskland. Haderslev var et af de steder, hvor der blev kæmpet. Her mistede fire unge soldater, tre civile borgere og et par tyskere livet om morgenen den 9. april 1940. Arkæologi Haderslev viser fra 12. marts i samarbejde med Historisk Arkiv for Haderslev Kommune særudstillingen "Det sidste skud". Udstillingen er bygget over de skæbnesvangre timer i Haderslev, der begyndte kl. 4.45 ved Møllestrømmen og sluttede, da det sidste skud blev affyret ved Haderslev Kaserne tre timer senere.

En af de faldne danske soldater

Mening O. A Hansen ligger død på jorden bag tipvognen på Sønderbro, skudt i hovedet gennem hjelmen.

Den 9. april 1940 kl. 4.10 gik store tyske styrker over den dansk-tyske grænse. Flere steder tog danske enheder kampen op mod de talmæssigt overlegne tyske tropper.  Kl. 5.50 blev regeringen og kongen enige om at standse modstanden mod besættelsesmagten. Denne ordre tog dog et stykke tid om at nå ud til hele landet, så nogle steder fortsatte kampene. Den sidste skudveksling foregik ved porten til Haderslev Kaserne. Den sluttede ca. kl. 7.45. I alt 13 danske soldater og tre grænsegendarmer mistede livet i forsøgene på at standse tyskerne. Heraf faldt de fire under kampene i Haderslev.

Det sidste skud

Kampene mod tyskerne i selve Haderslev by foregik på fire lokaliteter. Ved Sønderbro i den sydlige del af byen, hvor der blev stillet en kanon op. Ved Møllestrømmen, hvor der blev spærret med tipvogne. På Tovet og i Nørregade midt i byen og endelig på Haderslev Kaserne nord i byen. En strækning på knap 900 m.

Tipvogne ved Møllestrømmen

Tipvogne spærrer vejen for tyskerne. Imellem vognene ligger de danske soldater med maskingevær og kanoner. Tyskerne brød spærringen med kampvogne og tre danske soldater faldt her.

De sidste kampe og skudvekslinger skete omkring kl. 7.45 på Nørregade og ved Kasernen og det faktisk efter, at den øverstkommanderende Oberst Hartz havde overgivet sig!

På Kasernen havde man hørt skuddene fra Sønderbro, men man vidste ikke, at obersten havde overgivet sig. Da to tyske kampvogne og en motorcyklist viste sig i Nørregade, begyndte de danske soldater derfor at skyde mod dem, og en ildkamp mellem de to enheder opstod. Den varede 8-10 minutter, og kostede den fjerde danske, en tysk soldat samt to civile livet.

Tyske kampvogne

Kampenes afslutning. De tyske kampvogne ruller mod kasernen, men bliver igen beskudt på trods af, at obersten i den anden ende af byen havde overgivet sig!

Endelig kom der dog besked om, at skydningen skulle indstilles. En politimand fra politistationen på Gammelting gik ud på Gammelting med et hvidt flag. Begge parter holdt inde. Det sidste skud havde lydt.

Dagen derpå

Efter den endelige overgivelse indtog tyskerne straks Kasernen og afvæbnede danskerne. Efter kamphandlingernes afslutning blev de sårede soldater, der var bragt i sikkerhed i Nordisk Tricotagefabrik, i dag Fri Bikeshop, ved Hertug Hans Gade kørt i ambulancer til Amtssygehuset. Den ene af dem døde kort efter ankomsten.

I dagene efter 9. april blev der ryddet op på Kasernen. Der blev afholdt en ceremoni på Amtssyghuset for de faldne, hvorefter de blev sendt til deres hjemegne, og de danske soldater forlod, efter aftale med tyskerne, Haderslev Kaserne. Nogle hjemsendtes efter planen, andre fortsatte deres planlagte militære karriere. En karriere, som det sikkert var vanskelig at se nogen mening i, nu da Danmark var besat af Tyskland. I august 1943 indførte den tyske besættelsesmagt militær undtagelsestilstand, overtog fuldstændig kontrollen over Danmark og afvæbnede den danske hær definitivt.

Til minde og skam

Den 19. september, fem måneder efter Besættelsen, uddeler Oberst Hartz hædersgaver til de sårede fra 9. april 1940. De faldne blev til dels æret umiddelbart efter kampene og deres efterladte fik i al stilhed tilsendt en hædersmedalje med Christian X's kontrafej i december 1940 af krigsministeriet.

Den 27. november 1940 blev der ligeledes afsløret et mindesmærke ved Hertug Hans Hospital for de fire faldne soldater. Initiativet til mindemærket blev taget af en af de faldne soldaters nære soldaterkammerater.

Kransenedlæggelse

Kransenedlæggelse ved mindemærket for de faldne soldater 9. april 1940 ved Hertug Hans Kirke den 27. november 1940.

Senere kom det dog frem, at pengene til den smukke obelisk, som var blevet indsamlet blandt soldaterkammerater, den lokale sparekasse og andre pengeinstitutter, aldrig var blevet betalt stenhuggeren. Soldaterkammeraten havde stukket pegene i egen lomme. Senere under besættelsen kom det også frem, at samme unge mand havde meldt sig som frivillig til tysk krigstjeneste. Han blev senere meldt forsvundet og erklæret død i 1946.

Den ægte vare

I udstillingen "Det sidste skud" fortælles i ord, billeder og genstande historien om den dag for snart 75 år siden. Man vil kunne se våben, uniformer, dokumenter, projektiler, sønderskudte hjelme og en kanon fra dagen. Der vil være et stort antal billeder fra 9. april 1940 i Haderslev, hvoraf flere aldrig tidligere har været vist.

Udstillingen viser de ægte historiske begivenheder, der danner baggrunden for den aktuelle film "9. april" og er et godt supplement til den, der vil vide mere om, hvordan det i virkeligheden var og skete!

Undervisning i krig!

I samarbejde med Haderslev Kaserne udbyder museet også et undervisningstilbud i forbindelse med udstillingen.

Det er for 4. - 9. klassetrin.

Eleverne bliver dels vist rundt i udstillingen, får fortalt nogle af de grufulde, men spændende fortællinger og dels får de lejlighed til at møde en "ægte" soldat, der, som soldaterne den 9. april 1940, har oplevet fjenden på tæt hold, oplevet at blive skudt på og ikke mindst set døden i øjnene.

 


 

 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·