logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
 
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:


November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      pressemeddelelser      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

September måned 2015

 


21. september 2015

Sidste chance:

Oplev udstillingerne på Augustenborg Slot

Af overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen

Sønderborg Slot

Augustenborg Slot

Augustenborg Slot.

Foto: Kim Furdal.

Som bekendt er Sygehus Sønderjylland ved at rømme Augustenborg Slot, og nu gør Museum Sønderjylland det samme. Museet har en udstilling i hertugens arbejdsværelse og korridoren udenfor.

"Det hele ser for usikkert ud nu, så vi er nødt til at hente vore ting hjem", men vi er dog åbne over for at vende tilbage, hvis det bliver aktuelt, når slottets fremtid er kendt".

Men inden vil museet sammen med de lokale guider give folk en sidste chance for at opleve udstillingerne på slottet.

Det sker lørdag den 26. september kl. 14.00 - 16.00.

Der vil være adgang til rummene med udstillingen, hvor lokale guider fortæller. Her kan man opleve en række billeder, møbler og andre ting med tilknytning til hertugerne og deres hof.

Der er samtidig adgang til slottets mest pragtfulde sale: havesalen og spisesalen.

Der er gratis adgang, så hvis man enten ikke har set udstillingen og rummene, eller bare vil opleve dem en gang til, er det med at gribe chancen. 

Det skal samtidig oplyses, at minimuseet i portfløjen foreløbig bliver, hvor det er.

 


9. september 2015

NOLDE, CLAUSEN OG ECKERSBERG

ALT DU SKAL VIDE OM SØNDERJYSK KUNST 

Udstillingen er forlænget til 27. december 2015!

Af museumsinspektør Morten la Cour

Kunstmuseet Brundlund Slot

Foto Karin Riggelsen

H.M. Dronningen studerer Franciska Clausens Grammofonpladen, 1923. Fra Regentparrets besøg i udstillingen 4. september 2015.

Foto: Karin Riggelsen.

Udstillingen sætter fokus på dansk kunsts udvikling 1750-2015 udelukkende set igennem sønderjyske kunstneres øjne.

I modsætning til eksempelvis skagensmalerne og de fynske malere er sønderjysk kunst og kunstnere et begreb, som er ukendt for de fleste - så derfor forsøger Kunstmuseet Brundlund Slot at vise, hvor repræsentativ den sønderjyske kunst egentlig er. Udover at rumme internationalt kendte navne som C.W. Eckersberg (1783-1853), Emil Nolde (1867-1956) og Franciska Clausen (1899-1986), finder man også lokalt forankrede kunstnere som Jeppe Madsen-Ohlsen (1891-1948) og Harald W. Lauesen (1913-1989). Udstillingen byder også på et enkelt vævet eksemplar af de såkaldte Skærbæktæpper, der herhjemme ikke vækker den store genklang, men som i udlandet anses for at være helt i front indenfor jugendstilen.

Udstillingen illustrerer, at sønderjysk kunst også kan være repræsentativ for strømninger i dansk kunsthistorie generelt og udover de store træk, sætter udstillingen også fokus på enkelte udvalgte kunstnere. Det være sig superstjerner som Emil Nolde eller kunstnere, som aldrig rigtigt har fået den helt store opmærksomhed såsom Ludvig Find (1869-1945), hvis "Portræt af en ung kunstner" fra 1893 trods alt regnes for et hovedværk i dansk symbolisme.

Derudover forsøger museet med udstillingen også at præsentere, hvad den kommende udvidelse i 2017 vil medføre, når museet på sigt får mulighed for permanent at kunne vise den rige (men endnu ukendte) samling i sin helhed. Kunstmuseet Brundlund Slot er ikke kun et lille museum, der laver små skiftende udstillinger af kendte som ukendte kunstnere, men rummer i virkeligheden en samling af en enestående national kvalitet, som kan overraske de fleste. Samlingen rummer eksempelvis den største præsentation af C.W. Eckersberg uden for København for slet ikke at tale om avantgardekunstneren Franciska Clausens omfattende bo på 2500 værker.

Med udstillingen vil vi for det første gerne vise sønderjyderne, at samlingen og museet ikke kun 'tilhører' Aabenraa, men hele Sønderjylland. Dernæst vil vi gerne vise omverdenen, hvad begrebet "sønderjysk kunst" dækker over, og at den sønderjyske ’kunsthistorie’ er lige så spændende og mangefacetteret som den sønderjyske historie.

Udstillingen tager udgangspunkt i Museum Sønderjyllands egen samling af kunst indhentet og lånt fra andre afdelinger spredt udover Sønderjylland, og derudover inkluderer udstillingen også en række indlån af væsentlige værker fra andre museer samt private udlånere.

Foto Lene Esthave

H.M. Dronningen studerer sønderjysk guldalderkunst.

I baggrunden blomstermalerier af O.D. Ottesen.

Fra Regentparrets besøg i udstillingen 4. september 2015.

Foto: Lene Esthave.

 

Udstillingen er støttet af:

Fabrikant Mads Clausens Fond

Sydbanks Fonde

Aabenraa Kommune - Makreller der spræller

Kulturfokus - Sønderjylland-Schleswig

Udstillingen kan ses på Kunstmuseet Brundlund Slot frem til søndag den 27. december 2015.

1. oktober - 31. marts: Tirsdag til søndag kl. 12.00 - 16.00.

1. april - 30. september: Tirsdag til søndag kl. 11.00 - 17.00.

 


4. september 2015

Sølvskatten på museet

Af museumsinspektør Merete Boel Essenbæk

Arkæologi Haderslev

Denne og de næste to weekender er der skruet op for de kulturhistoriske oplevelser på Arkæologi Haderslev. Søndag den 6. september er der cykeltur til Haderslev Næs med arkæologerne. Fra lørdag den 12. september og en uge frem kan man se den nyligt fundne og særdeles spektakulære sølvskat udstillet. Samme lørdag holder museet "Hvad er det", hvor alle har mulighed for at få en faglig vurdering af egne metal- og flintgenstande. Endelig er der omvisning i museets særudstilling "Broderede Mesterværker" søndag den 13. og 20. september ved udstillingens kuratorer.

Errestedskatten under udgravning. Michael Kildal Frederiksen, som var den, der lokaliserede skatten på marken ved Errested.

Foto: Merete Essenbæk.

For 1000 år eller deromkring gik en mand ud på sin mark tæt på landsbyen Errested umiddelbart nord for Haderslev. Under armen havde han en stor krukke fyldt med sølvmønter, stykker af sølv og en enkelt guldperle. Det hele skulle graves ned. Langs med lavningen på marken gravede han et hul, satte krukken forsigtigt i, dækkede til og gik. Og der lå den så indtil for to uger siden, hvor den entusiastiske amatørarkæolog Michael Kildal Frederiksen, i samarbejde med Arkæologi Haderslev, gravede den ud.

Sønderjyllands største vikingeskat

Mønterne, som blev fundet med metaldetektor, må være gravet ned kort efter år 1000. Selve undersøgelsen forgik ved, at mulden blev afrømmet med gravemaskine i tynde lag. Den fremgravede flade blev herefter afsøgt med metaldetektor. Mønterne blev målt ind med gps. Denne procedure fortsatte, indtil der var en koncentration af mønter, der kunne vise, hvor skatten var placeret.

Møntfund Errested

Der er indtil videre fundet danske, engelske og tyske sølvmønter. Nogle er hele, andre halve og nogle sågar kvarte, og alle mønterne er forbavsende godt velbevarede på trods af, at de har ligget i jorden i mere end 1000 år. Ca. 175 af mønterne lå spredt ud over marken, mens den største koncentration blev fundet ca. 40 cm under muldlaget i resterne af en lerkrukke. Krukken blev taget op ved udgravning i sidste uge og står nu for at skulle udgraves på Nationalmuseets konserveringsafdeling.

Museumsinspektør Anders Hartvig, der stod for udgravningen, vurderer, at krukken indeholder minimum 200 mønter. Er det sandt, er det Sønderjyllands absolut største samlede fund af vikingemønter indtil dato!

Møntskat ved Errested

"Og den kom på museum"

De mange sølvmønter, guldperlen, de sammenkrøllede sølvringe, brudsølvet samt krukken, der dog nu er emballeret i gips, skal naturligvis udstilles, inden det hele sendes til Nationalmuseet for at blive udgravet, konserveret og ikke mindst blive vurderet som Danefæ.

Skatten kan ses hver dag, undtagen mandag, kl. 13.00 - 16.00, i perioden den 12. - 20. september 2015. Den første lørdag vil arkæolog Anders Hartvig samt nogle af de amatørarkæologer, der var med til at finde den fantastiske skat, være til stede på museet.

Flint og metal fra kommodeskuffen

Lørdag den 12. september kl. 13.00 - 16.00 afholder museet  "Hvad er det"  sammen med Sønderjyske Amatørarkæologer på museet. Arrangementet går i al sin enkelthed ud på, at alle den dag, og ganske gratis, kan komme til museet og få mere at vide om egne fundne flint- eller metalgenstande. Der vil være information om hvad Danefæ er, og hvad man skal gøre hvis man er så heldig at finde noget, som kunne være Danefæ.

Man kan prøve en metaldetektor og der vil være lejlighed til at se eksempler på, hvilke metaller, man kan finde, når man går over marken med en metaldetektor.

Sidst og ikke mindst vil museets eksperter i metaller og flint kunne fortælle mere om publikums medbragte genstande. Man vil kunne få mere at vide om flintgenstande, bl.a. hvordan man ser forskel på flint bearbejdet af mennesker og naturligt tildannet flint.

Tingene er dine, men….

Ligger man inde med et flinteredskab, en økse, et lerkarskår eller anden oldsag, tilbyder museet altså at fortælle historien. Hvad er det, hvad har det været brugt til og hvor gammelt er det?  Medbring foruden genstanden så mange oplysninger om den som muligt, f.eks. hvor den er fundet. Museet tager naturligvis ikke genstanden fra ejeren, den tilhører ham eller hende. Men er der tale om genstande i ædelmetal (bronze-guld-sølv), mønter eller helt specielle ting, er der ofte tale om Danefæ, og da gælder der andre regler, og måske vanker der oven i købet en findeløn! 

Broderede mesterværker

Omvisning i udstillingen " Broderede Mesterværker" ved kurator Hans Bang, der har tilrettelagt udstillingen sammen med mag.art. Kirsten Rykind-Eriksen den 13. og 20. september 2015, begge søndage kl. 14.00.

Foto: Merete Essenbæk.

 


 

 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·