logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
 
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:


Januar 2017


December 2016

November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      pressemeddelelser      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

September måned 2016

 


30. september 2016

Carl-Henning Pedersen-væg

Af overinspektør Lennart S. Madsen

Arkæologi Haderslev

Carl Henning Pedersen - Keramisk Mur

I forbindelse med kunstbogen "CARL-HENNING PEDERSEN - DE MONUMENTALE VÆRKER" af Sidsel Ramson er der produceret 13 videoer om Carl-Henning Pedersens omfangsrige værker i det offentlige rum i Danmark.

I bogen er det store værk, der hænger i forhallen på Arkæologi Haderslev, også repræsenteret. Værket, som består af 264 keramiske fliser, var en gave i forbindelse med indvielsen af den "nye" museumsbygning. Det møder vore gæster med et væld af sprudlende farver i røde, gule, grønne og især de blå nuancer, som blev hans "varemærke".

Dette link:

https://youtu.be/GsSxCDHXRE8

viser den film, der er lavet om kunstnerens værk på Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev.

Filmen er optaget af fotografen Poul Gerner.

Alle de optagne videoer om de omfangsrige værker ligger på YouTube kanalen Chpeamuseum, og de kan ses sammenklippet her:

https://youtu.be/uip1zmSDN3s

Carl Henning Pedersen

Carl-Henning Pedersens keramiske mur på Arkæologi Haderslev.

 


26. september 2016

Henrik Harnow bliver ny direktør

for Museum Sønderjylland

Af bestyrelsesformand Jens Møller

Museum Sønderjylland

Museum Sønderjylland har fundet den direktør, der skal videreføre det store, fusionerede museum, som blev skabt i 2006 og dækker kommunerne Aabenraa, Haderslev, Sønderborg og Tønder. Museum Sønderjylland driver bl.a. en række vigtige museer og lokaliteter, som udgør en betydningsfuld del af den danske kulturarv og spiller en meget vigtig rolle i et område fyldt med grænselandets rige historie og kultur.

Henrik Harnow

Valget er faldet på den 55-årige historiker og ph.d. Henrik Harnow, der kommer fra en stilling som direktør for det populære Danmarks Jernbanemuseum i Odense, der over de seneste år har gennemgået en omorganisering og fornyelse. Harnow har tidligere været kulturarvschef ved et andet af landets store museer, Odense Bys Museer, og han har en særdeles bred baggrund med forankring i museumsverdenen.

Bestyrelsen for Museum Sønderjylland har valgt Henrik Harnow til opgaven på grundlag af en mangeårig erfaring fra arbejdet med danske museer, både i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen, i råd og nævn, fra foredrag og arrangementer – og udmøntet i et stort antal artikler og bøger, der strækker sig fra forskning til folkelig formidling og emner så brede som byudvikling, industrialisering, havne, historisk arkæologi, bygningskultur og kulturlandskab. Han har i de senere år især arbejdet med ledelse og omorganisering af museer og tilpasning af museumsdrift til nutidens vilkår.

Museum Sønderjylland har nu eksisteret som det statsanerkendte museum for det sønderjyske område i 10 år og har etableret sig som en stærk kulturhistorisk aktør i nært samarbejde med kolleger og institutioner i regionen - også syd for grænsen.

Museer skal forandre sig i takt med deres samtid for at vedblive at være relevante. Bestyrelsen for Museum Sønderjylland lægger vægt på, at museet i de kommende år tilpasses de krav, som kulturinstitutioner virker under, og at museet styrkes til at varetage sine opgaver. Det er også målet, at Museum Sønderjylland styrker sin position over for brugere og befolkning som hele Sønderjyllands museum samt at museets lokaliteter og besøgssteder opleves som attraktive af både de lokale og af de mange turister i området.

Den nye direktør vil, sammen med museets bestyrelse og museets mange kompetente medarbejdere, tage fat på opgaven med at udbygge Museum Sønderjyllands rolle som et relevant og fagligt stærkt museum og som det første arbejde med en ny strategi og handlingsplan for de kommende år. Museum Sønderjylland har en vigtig mission og dermed også en pligt til at fungere som en tidssvarende kulturinstitution, der passer til nutidens museumslandskab og publikums forventninger.

Henrik Harnow tiltræder som direktør for Museums Sønderjylland den 1. december 2016.

Yderligere oplysninger ved henvendelse til:

Museum Sønderjyllands bestyrelsesformand Jens Møller på

Tlf.: 30 23 35 90 eller

E-mail: jm@rsyd.dk

eller til:

Museumsdirektør Henrik Harnow på

Tlf.: 24 68 96 89.

 


21. september 2016

Nyerhvervelse:

Malerier af Jens og Elisabeth Raben

Af museumsinspektør René Rasmussen,

Sønderborg Slot

Jens og Elisabeth Raben

Jens Raben (1880-1960) var Historisk Samfund for Als og Sundeveds første forretningsfører og leder af museet i Sønderborg 1908-1955. Mere end nogen anden satte han sit præg på museet og fremmede interessen for egnens historie.

Han blev ansat, da landsdelen endnu var tysk, men fortsatte sin gerning også efter Genforeningen i 1920.

Samme år blev han og hans hustru Elisabeth, født Sisseck (1885-1967), portrætteret af maleren Sophus Hansen (1871-1959).

Museet har takket være en donation fra Historisk Samfund for Als og Sundeved erhvervet de to malerier på en auktion for nylig.

Museet ejer i forvejen et maleri af Jens Raben, malet af Harriet Mundt ved hans 75-års fødselsdag i 1955, da han fratrådte museet.

Men dette nye maleri viser en yngre Jens Raben midt i sin livsgerning.

 


14. september 2016

En god steg!

Af museumsinspektør Merete Boel Essenbæk,

Arkæologi Haderslev

Sensommer er tid for fællesskaber, god mad og interessante fortællinger. Det er netop hvad Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev og VUC-Syd indbyder til. Tirsdag den 27. september 2016 er der mulighed for at komme tæt på fortiden. Man kan høre om fortidens fællesskaber og madlavning, og smage på den mad som man spiste for mere end 3000 år siden. Ved arrangementet fortæller arkæologerne om deres forskning, mens kokken fra  VUC Syds kulturcafé laver maden.

Grubestegning

Kødet pakkes i blade og placeres og steges i jordovnen ...

og wupti 1,5 time senere en steg.

Foto: Merete Essenbæk.

Arrangementet  er det første større tværfaglige samarbejde mellem VUC Syd og Arkæologi Haderslev. Fra VUC Syd er det Kulturcafeens kok Birger Iversen der stiller op og kreerer dagens menu, mens museet stiller med museumsinspektørerne Lilian Matthes og Pernille Kruse, der vil fortælle om bronzealderens gruber og fællesskaber.

Vil man være med til denne spektakulære begivenhed kan der købes billetter til 100 kr. pr. stk. ved at kontakte muset på tlf. 74 52 75 66 eller købe billet på Visit Sønderjyllands bookingportal.

Grubestegning

Fra udgravningen af en grube.

Foto: Merete Essenbæk.

Fællesspisning i bronzealderen

I bronzealderen for mellem 2300 og 3400 år siden lå der 8 bopladser og et såkaldt kogestensgrubefelt, dvs. stensatte huller i jorden i området omkring Aabenraa. Nye undersøgelser har vist, at kogestensgrubefeltet har fungeret som en samlingsplads. Her har man mødtes gennem århundreder, spist og drukket sammen og diskuteret alt mellem himmel og jord.

I bronzealderen finder man ingen afgrænsede landsbyer. Bopladserne består af solitære gårde uden hegn og småbygninger. Men det synes usandsynligt, at menneskene har boet og arbejdet her uden at have været knyttet sammen i et fællesskab. Beviset er kogestensgrubefelterne der ligger centralt i området med 0,5-5 km afstand til gårdene.

Ved arkæologiske udgravninger kan vi finde spor efter huse, grave, håndværk osv. - det er straks sværere at finde noget så abstrakt som et fællesskab. Men kombinationen af gårde, grave, jordovne osv. tillader muligvis et glimt af et sådant fællesskab.

Grubestegning

Gruben er klar!

Foto: Merete Essenbæk.

Menuen for 3000 år siden

Maden i bronzealderen kender man fra naturvidenskabelige undersøgelser ved arkæologiske udgravninger. Pollenprøver og makrofossilprøver kan fortælle om dyrkede og vilde planter. Fund af knogler fra kvæg, geder eller får samt svin kan berette om hvad der blev puttet i lergryderne. Af vilde planter kan nævnes vilde løg, hindbær, tyttebær, æbler og hasselnødder. Fra de dyrkede marker og overdrev er der indsamlet f.eks. pileurt, hvidmelet gåsefod, røllike og vild kørvel. De sidste to planter kender man også fra både Egtvedpigens og Skrydstrupkvindens grav.

Grubestegning

Grubestegt steg.

Foto: Merete Essenbæk.

På marken blev der fortrinsvis dyrket byg og hvedesorterne emmer og spelt. Så mange gange har der sikkert stået byggrød på menuen.

Menuen den 27. september er endnu en hemmelighed. Men det kan afsløres at der i hvert tilfælde er en steg på menukortet - naturligvis steg i grube - , brød og en god gang salat eller pesto af vilde urter.

Grubestegning

Et veldækket bord.

Foto: Merete Essenbæk.

 


 

 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·