logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
 
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:


Januar 2017


December 2016

November 2016

Oktober 2016

September 2016

August 2016

Juli 2016

Juni 2016

Maj 2016

April 2016

Marts 2016

Februar 2016

Januar 2016


December 2015

November 2015

Oktober 2015

September 2015

August 2015

Juli 2015

Juni 2015

Maj 2015

April 2015

Marts 2015

Februar 2015

Januar 2015


December 2014

November 2014

Oktober 2014

September 2014

August 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Marts 2014

Februar 2014

Januar 2014


December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

August 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Marts 2013

Februar 2013

Januar 2013


December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

August 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012

April 2012

Marts 2012

Februar 2012

Januar 2012


December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

August 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Marts 2011

Februar 2011

Januar 2011


December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

August 2010

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Marts 2010

Februar 2010

Januar 2010


December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

August 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Marts 2009

Februar 2009

Januar 2009


Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      pressemeddelelser      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

December måned 2016


14. december 2016

Med appen gennem byen

Af museumsinspektør Merete Boel Essenbæk,

Arkæologi Haderslev

Med appen ”Oldtidsglimt” downloadet til din smartphone kan du finde frem til historien om fortiden i Sønderjylland og gå på vandringer i byrummet. I løbet af efteråret har Museum Sønderjylland udarbejdet en ny byvandring til oldtidsglimt.dk og den tilhørende app. På vandringen kan brugerne gå på opdagelse i Haderslevs arkitekturhistorie og opleve huse fra byens glansperiode 1829-57.

Bispegade 1 - Med Appen Gennem Byen

Mange af Haderslevs huse har dybe rødder i Europas arkitekturhistorie, blandt andre Bispegade 1. foto: Jakob N. Lorentzen.

Havnen skabte vækst

I starten af 1800-tallet befandt Haderslev sig i en tilstand af stagnation. Skylden for stilstanden blev i høj grad lagt på de dårlige havneforhold, som gjorde handel med omverdenen svær. Dybden i den indre fjord var så lav, at større skibe måtte ankres længere ude og overføre deres last til mindre både, som kunne sejle den det sidste stykke ind til byen.

I 1829 begyndte man, langt om længe, at forbedre forholdene. Langs hvor der i dag er lystbådehavn, byggedes en ny kaj, samtidigt med en opmudring og fordybning af havnebassinet og sejlrenden. Havnen gjorde det muligt at tiltrække handel og nye virksomheder. I 1840'erne tog udviklingen fart og Haderslev gik ind i en vækstperiode uden fortilfælde.

Den økonomiske fremgang satte naturligvis også gang i byggeriet, hvorfor perioden er relevant for arkitekturinteresserede. En stor del af de huse, som den dag i dag præger Haderslevs bykerne, blev nemlig bygget i løbet af dette opsving.

Overordnet set blev der anvendt tre forskellige stilarter i periodens byggeri: Klassicisme, senempire og historicisme. Klassicismen var allerede opstået i 1770'erne og var efterhånden på vej ud, til fordel for historicismen. I mellem disse to lå senempiren, som var en evolution af klassicismen, og fungerede som en slags overgangsstil.

Oldtidsglimt på de sociale medier

Hjemmesiden ”Oldtidsglimt.dk” blev oprettet i 2012 i anledning af Arkæologi Haderslevs 125 års jubilæum. Oldtidsglimt skulle i første omgang være et sted for alle de gode fortællinger, der ligger bag de mange tusinde udgravninger og undersøgelser, museet har foretaget gennem årene i Sønderjylland. Men tidligere på året blev siden også hjemsted for en række selvguidede byvandringer i Haderslev.

På siden findes nu fire ture, som danner et overblik over de arkitektoniske stilarter der findes i hhv. den vestlige og østlige bymidte, en tur, som belyser et af Haderslevs villakvarter fra starten af 1900-tallet, og endelig den nye tur, som omhandler byens glansperiode fra 1829-57. Det er museets ambition, at der løbende skal ligges nye vandringer op under forskellige temaer. I 2017 kommer der en tur på Haderslev Fjord, som med fordel kan benyttes af gæster, der er med turistbåden ”Helene” eller sejler på fjorden, samt en byvandring i Haderslev, der går til byens middelalderlige bygninger og steder.

Oldtidsglimt har desuden fået sin egen Facebookside, hvor brugerne kan modtage besked om nye opdateringer og tiltag. Følg os på facebook.com/oldtidsglimt.

Latinskolen - Med Appen Gennem Byen

Mød Latinskolen i Gåskærgade, der er bygget i middelalderlig stil, på turen ”Opsvinget” i appen Oldtidsglimt.dk. foto: Jakob N. Lorentzen.


14. december 2016

bogudgivelse

Hertuggodser – ny bog om Als og Sundeveds fortid som storgodserFor tre hundrede år siden bestod Als og Sundeved af tre-fire storgodser, hver med et slot som centrum. Under slottene hørte en række store herregårde, som egnens bønder så igen hørte under. Det system blev med usædvanlig konsekvens rullet ud over hele egnen af Hertug Hans den Yngre sidst i 1500-tallet. Det bestod så et par hundrede år, til det lige så konsekvent blev afskaffet i 1700- og 1800-tallet.

Det har Carsten Porskrog Rasmussen, daglig leder af Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, nu skrevet en bog om. Han har kaldt bogen Hertuggodser. ”Jeg ved godt, at det ikke er et ord, man kan finde i ordbogen”, siger Carsten Porskrog Rasmussen, ”men jeg synes, at det er rammende. Det samler historien om de store godser, og de hertuger, der skabte og ejede dem.”


Bogen fortæller om hertuger og herregårde, men handler lige så meget om forpagtere og bønder, for godserne var ikke bare store landbrug, men omfattede næsten hele egnen. Man kan i bogen læse om, hvordan Hans den Yngre nedlagde et stort antal bondegårde, tog deres jord og satte de andre bønder til at gøre hoveri. Bøndernes efterkommere hævnede sig ved at fortælle sagn om hertugen, som alle gør ham til en hård og uretfærdig herre. Hertugen vandt kampen om jorden, men har tabt kampen om historien.

Man kan også læse om piger, der kom på vand og brød på Sønderborg Slot, fordi de fik børn uden at være gift, for straf og ret var også en del af systemet. Almindelige bønder fik bøder for at fælde træer uden tilladelse, blive borte fra hoveri eller slås med naboen.

Og bogen fortæller for første gang om en lang, sej strid mellem hertugerne af Augustenborg og bønderne. Den handler om, hvor meget bønderne skulle betale for, at hoveriet blev omlagt og begrænset. Striden ulmede videre helt til 1848, hvor den smeltede sammen med borgerkrigen mellem dansk og tysk.
Hertugen stod på slesvig-holstensk side, næsten alle hans bønder på dansk side.

Der er grundige beskrivelser af de store herregårde, der engang prægede egnen. De udmærkede sig som regel mere ved store marker og vældige lader og stalde end fine herskabshuse, for herregårdene var steder, hvor hertugerne tjente penge – slottene steder, hvor de brugte dem. Slottene er der stadig. Herregårdene er der ikke så meget tilbage af, men fortællingen om disse mægtige godser er en helt central del af egnens historie.


Hertuggodser er udgivet af Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot og Historisk Samfund for Als og Sundeved. Den er på 315 sider og rummer mange billeder – både historiske billeder og nye fotos af de spor, der er tilbage på egnen. Den koster 298 kroner. Bogen fås i boghandlen og museumsbutikken.

 


 

 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·