logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
Det Sker
Pressemeddelelser


 

      Fortidsmindedag      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot


 

Fortidsmindedag søndag den 30. april 2017

Download programmet som PDF.

Langdysserne i Vedsted.

Billede: Langdysserne i Vedsted.

Fremvisning og fortælling v. museumsinspektør Mette Nissen. Kl. 13 til ca. 14. Mødested: Parkeringspladsen lige sydvest for dysserne langs med Langdyssevej.


Storstensgravene ved Vedsted øst for Over Jerstal er anlagt over en 3-400-årig periode, som startede cirka 3.500 f.Kr.

Oprindeligt var der mindst 14 gravhøje på stedet, hvoraf de seks er bevaret i dag. Gravene giver os et enestående indblik i, hvordan bondestenalderens mennesker håndterede døden.

Gravanlæggene vidner om stor ingeniørkunst og mange timers hårdt byggearbejde.

Både inde i kamrene og udenfor højene blev der udført indviklede ritualer, som blandt andet involverede hensættelser af hele, smukt dekorerede lerkar og tusindvis af skår fra smadrede potter.

Baggrunden for disse handlinger kan vi kun gisne om. Måske har de bidraget til at opretholde eller udviske skellet mellem de dødes og de levendes verden.

Nordborg Slot - et voldsted fra middelalderen.

Billede: Nordborg Slot.

Fortælling og rundvisning i parken v. museumsinspektør Anders Hartvig. Kl. 12 til ca. 13. Mødested: ved parkeringspladsen foran Nordborg Slot.

Nordborg Slot blev opført på en ø i Nordborg Sø på et tidspunkt i sidste halvdel af 1100-tallet.

Saxo fortæller, at borgen skulle være opført i 1150'erne af Svend Grathe, men det er usikkert. En anden mulig bygherre er Valdemar den Store.

Borgen blev oprindeligt kaldt "Castrum Alsiae" (Alsborg) og kan både være opført som et værn mod vendiske angreb (som ophørte ca. 1170) og som et strategisk anlæg i forbindelse med overvågning af de danske kyster.

Borgen var i århundreder skiftevis under hertugdømmet Slesvig og den danske krone, indtil det ved arvedelingen i 1564 tilfaldt Christian 3.'s yngste søn Hertug Hans den Yngre, og ved delingen mellem Hans den Yngres fem sønner blev Nordborg et selvstændigt hertugdømme, som kom til at bestå i 108 år.

Vi ved ikke meget om den ældste borg på stedet, men arkæologiske undersøgelser i 2016 har bragt ny viden for dagen.

Zeppelinbasen fra 1. verdenskrig v. Tønder.

Billede: Zeppelinbasen fra 1. verdenskrig v. Tønder.

Skov- og Naturstyrelsen, Zeppelingruppen og Museum Sønderjylland ønsker at fejre fredningen af basen gennem forskellige arrangementer Kl. 13 til ca. 16. Mødested: Rastepladsen foran flyhangaren i Soldaterskoven v. Tønder.

Kort efter 1. Verdenskrigs udbrud i august 1914 iværksatte den tyske marine bygningen af tre nye luftskibsbaser. En af dem var basen nord for Tønder, hvis første luftskibshal stod færdig i februar 1915. I løbet af krigen udvidedes basen med endnu to haller, hvoraf den ene var en dobbelthal.

Syd for hallerne byggedes en flyhangar og barakker til de omkring 600 mand på basen, og lidt sydligere anlagdes et brintværk. Luftskibenes hovedopgave var at holde øje med den britiske flådes aktiviteter i Nordsøen, men de gennemførte også bombeangreb på mål over England.

Briterne forsøgte flere gange at angribe basen i Tønder, men først den 19. juli 1918 lykkedes det for britiske bombefly at bombe basen og at ødelægge de to zeppelinere stationeret på basen.

I dag står en af de sidste bevarede tyske flyhangarer fra 1. Verdenskrig stadig på basen, og rundt i skoven er fundamenterne af de enorme luftskibshaller bevaret.


Zeppelinbasens ruiner er nu fredet som fortidsminde! Selvom flyhangaren endnu ikke er sikret, så er ruinerne bevaret for eftertiden og det skal fejres på fortidsmindedagen! Alle der har lyst til at fejre det sammen med Zeppelinbasens Støtteforening, Skov- og Naturstyrelsen og Museum Sønderjylland er velkomne. Vi mødes ved parkeringspladsen foran flyhangaren i

Soldaterskoven, Tønder.

Program:
Kl. 13.00 - Velkomst ved Malene Hüls Dyrmose, formand for Zeppelinbasens Støtteforening, borgmester Henrik Frandsen og formand for Kultur- og Fritidsudvalget Jørgen Popp Petersen.
Kl. 13.15-ca. 15.00 - Guidet vandretur på dansk til resterne af Zeppelinbasen ved museumsleder Manfred Petersen, Zeppelin Museet.
Kl. 13.15 – ca. 15.00 - Geführte Wanderung auf Deutsch zu den Ruinen des Luftschiffhafens von Schulleiterin Bonni Rathje-Ottenberg, Ludwig-Andresen-Schule.
Kl. 13.30- ca. 14.15 - Guidet vandretur på dansk for dårligt gående, familier med klap- og barnevogne etc. ved museumsinspektør Tenna R. Kristensen, Museum Sønderjylland.
Kl. 14.30-ca. 16.00 - Guidet vandretur på dansk til resterne af Zeppelinbasen ved museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland.

Der vil være mulighed for at kigge ind i den ellers aflåste flyhangar, samt besøge det nærliggende Zeppelinmuseum og se den spændende udstilling. Man kan møde bestyrelsen for den nystiftede støtteforening og høre nærmere om foreningens arbejde. Der vil være gætte-konkurrence for børn og voksne.
Museet og foreningen er vært ved en lille forfriskning: kaffe/te og fedtemadder som for 100 år siden!


Arrangementet på Zeppelinbasen er gratis.

Hertug Hans dige mellem Rudbøl og Højer.

Billede: Hertug Hans dige mellem Rudbøl og Højer.

Fremvisning og fortælling v. overinspektør Lennart Madsen. Kl. 11 til ca. 12. Mødested: I krydset mellem Kannikhusvej og Højer Dige.

Hertug Hans dige blev opført i 1556 til beskyttelse af marsken langs Vadehavet. Bygherren var hertug Hans den ældre (1521 - 1580).

Diget omfattede den nordlige del af datidens Vidåbugt og beskyttede Højer, Møgeltønder, Ubjerg og Tønder Koge. Mod syd blev der bygget dige om Karrharde Kog, og diget blev fæstnet ved Grellsbüll. Inden diget blev bygget, var gårdene kun beskyttet ved, at man byggede dem på kunstige forhøjninger, de såkaldte værfter.

Diget beskyttede først og fremmest mennesker, dyr, landbrugsjord og gårde.

Olgerdiget v. Tinglev en forsvarsvold fra jernalderen.

Billede: Olgerdiget v. Tinglev.

Fremvisning og fortælling v. museumsinspektør Lisbeth Christensen. Kl. 13 til ca. 14. Mødested: i den vestligste ende af den blinde vej Olmersvej.

Olgerdiget er et mere end tolv km langt forsvarsværk, som blev anlagt mellem Tinglev og Aabenraa.

Det starter nær Gårdeby ved Gejlå, som er en del af Vidå-systemet. Herfra fortsætter det øst om Tinglev, videre mod Uge og op til Urnehoved øst for Bolderslev. Antagelig har det fortsat helt ud til Aabenrå Fjord.

Olgerdigets funktion har været at danne spærring, hvor der ikke findes naturlige grænser i form af vandløb, søer eller moser. Det består af palisadehegn, grav og vold. Anlægget er opført i 1. årh. e.Kr.


Olgerdiget har en lang udgravningshistorie. De første udgravninger fandt sted i 1928 og senest er Olgerdiget undersøgt i 2003.pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·