logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
Det Sker
Pressemeddelelser


 

      Det Sker - Danmarkshistorien set fra Sønderjylland      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Sønderborg Slot


 

Billede: Danmarkshistorien set fra Sønderjylland

I løbet af foråret og efteråret 2017 viser DR Tv-serien "Historien om Danmark" med skuespiller Lars Mikkelsen som vært. I serien sættes der fokus på forskellige hændelser i Danmarkshistorien fra stenalder til nutid. Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Sønderjylland bakker op, men sætter naturligvis fokus på den sønderjyske historie.

Når et afsnit af TV-serien er løbet over skærmen, vil der en af de følgende dage være foredrag om den sønderjyske vinkel på danmarkshistorie. Hele familien kan desuden deltage i danmarkshistorie-arrangementer i museumsklubben HiKuNa. 

- Og alle vil blive klogere på vores mere end 15.000 år gamle historie.

I efteråret vil foredragene finde sted på Sønderborg Slot.
Alle foredrag starter kl. 19.30 og der vil være GRATIS entré.

OBS:
Der er et deltagergebyr til indledning- og afslutningsforedraget.


Billede: Mellemkrigstiden - Danmarks Urolige Hjørne

Mellemkrigstiden:
”Danmarks urolige hjørne” ved museumsinspektør
René Rasmussen

Mandag 18. september
Sønderborg Slot

Første Verdenskrig tog hårdt på Sønderjylland, men historien fik en lykkelig slutning med Genforeningen i 1920. Det tog dog tid for landsdelen af blive integreret i Danmark, og hele tiden
spøgte frygten for en revision af grænsen.


Efterkrigstiden og samtid: ”Paraderne kom ned - Sønderjylland og Europa 1955-1965” ved museumsinspektør Axel Johnsen.

Mandag 25. september på Sønderborg Slot

Grænselandet gennemgik kolossale forandringer i de få år fra 1955 til 1965. En af de mest markante var, at den sindelagskamp, som havde stået på siden midten af 1800-tallet, mere og mere blev bilagt.

I takt med at Danmark åbnede sig mod det nye dynamiske Vesttyskland, blev grænselandet i stigende grad set som en bro til Europa. For sønderjyderne rummede denne omdefinering nogle nye spændende muligheder – men også nogle skræmmende perspektiver, som det tog tid at vænne sig til.


Afslutningsforedrag: ”Hertugdømme og grænseland- Sønderjylland fra 1721 og til i dag”
Lørdag 7. oktober kl. 13-16 på Sønderborg Slot i Sønderborg
Tre foredrag i rap om Slesvig som foregangsregion, slesvigerne der blev tyskere eller danskere og om den nationale konflikts løsning.

Slesvig som mønsterregion 1720-1814

Dr. Phil. Lars H. Henningsen

I 1721 blev kongen eneherre i Sønderjylland, og resten af århundredet var der fred og fremgang. Landsdelens landbrug og byerhverv blev beundret, og der mærkedes ikke meget til modsætninger mellem dansk og tysk.

Da slesvigerne blev danskere eller tyskere 1815-1918
Arkivar og forskningsleder Hans Schultz Hansen
Sønderjyllands historie i 1800-tallet er fortællingen om, hvorledes slesvigerne − med entusiasme eller resignation − sluttede op om det danske eller det tyske nationalstatsprojekt. Men også om, hvordan de fik demokratiske rettigheder og om en gennemgribende økonomisk og social modernisering.

Fra ”mod hinanden” til ”med hinanden” − Sønderjylland 1918 til 2017
Generalkonsul Henrik Becker-Christensen
Sønderjyllands nyeste historie fra Genforeningen til i dag har været præget af både kriser og vækst. Udviklingen følges på begge sider af grænsen fra krisetid og ”bevægelser” i 1920’erne over nazisme, krig og besættelse i 1940’erne. Derpå følges retsopgøret og Sydslesvig-røret i 1950’erne frem til vore dages fredelige samliv.

Tilmelding nødvendig til hssdj@hssdj.dk eller tlf. 74 62 46 83 inden 3.10.17.
OBS: Entré 150,- kr. inkl. eftermiddagskaffe.


Arrangementer og foredrag er et samarbejde mellem
Historisk samfund for Sønderjylland, og Museum Sønderjylland og knytter an til DR’s "Historien om Danmark"-serie.

Logo: Museum Sønderjylland

Logo: Historisk Samfund for Sønderjylland


pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·