logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
Det Sker
Pressemeddelelser


Tidligere Pressemeddelelser:Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 

      pressemeddelelser - August 2017      

Bookmark and Share
Det sker
rundt i Museum Sønderjylland
Arkæologi Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet Brundlund Slot
Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Sønderborg Slot
 
 

28 August, 2017

"Prins Frederik af Nør og kuppet mod Rendsborg fæstning 24. marts 1848"


I løbet af efteråret 2017 viser DR anden halvdel af TV-serien "Historien om Danmark" med skuespiller Lars Mikkelsen som vært. I serien sættes der fokus på forskellige hændelser i Danmarkshistorien fra stenalder til nutid.
Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Sønderjylland bakker op, men sætter naturligvis fokus på den sønderjyske historie.
Alle foredrag finder sted på Sønderborg Slot. De starter kl. 19.30 og der er GRATIS entré.
Mandag den 4. september er temaet nationalisme, guldalder og grundlov. Foredraget handler om prins Frederik af Nørs kup mod Rendsborg fæstning den 24. marts 18i48.

Foredragsholder er forskningsleder ved Statens Arkiver, Hans Schultz Hansen.

Prins Frederik af Slesvig-Holsten-Sønderborg-Augustenborgs kup mod fæstningen i Rendsborg om formiddagen den 24. april 1848 var den slesvig-holstenske opstands egentlige revolutionære handling. Uden at et skud blev løsnet satte kuppet slesvig-holstenerne i besiddelse af store mængder våben, udrustning – og penge.

I foredraget fortælles om, hvordan kuppet blev forberedt og gennemført med meget ringe modstand.


28 August, 2017

Cykeltur med arkæologen til Haderslev Næs

Af Merete Boel Essenbæk
Museumsinspektør – formidling
Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev

Billede: Mads Leen Jensen fortæller og guider på turen ud på Haderslev Næs.

Mads Leen Jensen fortæller og guider på turen ud på Haderslev Næs. Billedet er fra museets cykeltur i 2015 der gik til kulturminder midt på Haderslev Næs. Foto: Merete Essenbæk.

Søndag den 3. september kan man godt trække cyklen af skuret, pumpe luft i dækkene og sætte madpakken fast på bagagebærer. Der inviterer Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev sammen med Haderslev Cyklistforbund nemlig på en kulturel cykeltur til kulturminderne øst for Haderslev med start fra Starup Kirke kl. 11. Turen ledes af arkæolog Mads Leen Jensen der undervejs vil fortælle om fortids- og nutids kulturmiljøer.

Kulturcykelturen begynder ved Starup Kirke omkring runestenen, der blev fundet i 1914 og dateret til at være en af de ældste runesten i Danmark. Nye undersøgelser omkring kirken har fastslået, at der er tale om en meget bemærkelsesværdig bygning, der har spillet en helt særlig rolle, da den blev opført. Starup Kirke blev i 1100-tallet planlagt som en stor treskibet kirke, såkaldt basilika. Men planerne ændredes brat. Kirkens størrelse blev reduceret og en mere magtfuld bygherre byggede basilikaen ”Vor Frue” i bunden af Haderslev Fjord.

Efter fortællingen om Sønderjyllands ældste landsbykirke kører kortegen ad den nye cykelsti forbi Lønt og ned til resterne af Sverdrup Kro. Her fortæller Mads om kroen og om sejladsen på Haderslev Fjord, som siden oldtiden er foregået både på langs og på tværs.

Sønderjyllands største gravhøj
Lige som så mange andre steder i landet synes også området mellem Starup og Årøsund temmelig tomt for fortidens monumentale gravhøje. Men deri tager man ganske fejl! I området der dækker hele Øsby samt en del af Halk og Sønder Starup sogne har man kendskab til mindst 180 gravhøje fra sten- og bronzealder. Få af dem er bevaret og kan stadigvæk ses i landskabet.

En af dem der kan ses, skal naturligvis besøges og det er endda Sønderjyllands største gravhøje, Tamdruphøj. Gravhøjen, der stammer fra bronzealderen, er 42 m i diameter og 9 m høj. Herfra har men en vid udsigt over egnen og en gang kunne man herfra toppen se 60 andre gravhøje. I dag er de forsvundet eller overpløjet og kun et trænet øje kan ane enkelte af dem i landskabet. På toppen af Tamdruphøj vil der blive fortalt både om egnen i oldtiden men også om gravhøjens anvendelse som tysk signal- og observationspost under begge verdenskrige.

Videre går turen til et af den nyeste tids kulturmiljøer, nemlig sommerhusbebyggelsen Tamdrup Strand. De små sommerhuse er opført af arbejdere fra Haderslev i løbet af 30’erne og 40’erne, da der var blevet mulighed for at få to ugers ferie om året. Der har indtil i dag ikke været vand, kloak og strøm til husene, der i vid udstrækning står bevaret, som da der blev bygget.

Billede: De små sommerhuse ved Tamdrup strand- set fra oven.

De små sommerhuse ved Tamdrup strand- set fra oven. Foto: Anders Kristian Sanderbo.

Efter stranden går turen til Øsby, hvor vi besøger den store kirke fra 1500-tallet. Herfra går turen ad den nye cykelsti tilbage til Starup Kirke og Haderslev.

Tag madpakken med
Det er gratis at deltage i cykelturen. Turen begynder kl. 11 og slutter kl. ca. 15. Undervejs holdes der en frokostpause, så husk madpakke og drikke. Undervejs skal der bestiges både gravhøje og beses kirker så det må anbefales, at man tager solidt fodtøj på samt lader påklædningen bestemmes af vejret! Cykelturen er en del af Trekantsområdets festuge og arrangeret af Arkæologi Haderslev og Haderslev Cyklistforbund.


25 August, 2017

Overgang til et nyt kirkerum

Af Merete Boel Essenbæk
Museumsinspektør – formidling
Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev

Billede: Efter reformationen blev den lukkede skriftestol indført.

Efter reformationen blev den lukkede skriftestol indført. Den blev dog afskaffet igen i 1800-tallet. Kalkmaleriet er fra middelalderen, hvor skiftet foregik i selve kirkerummet.

Det er ”Lutherår” i år og 500 år siden reformationen holdt sit indtog i Nordeuropa. Reformationen var også overgangen til et nyt kirkerum, som dog var placeret i den gamle middelalderkirke. En af dem som ved rigtig meget om ændringerne i kirkens rum er dr. Theol. Martin Wangsgaard Jürgensen fra Danmark Kirker på Nationalmuseet. Arkæologi Haderslev har inviteret ham til at holde foredrag om kirkerummets ændringer onsdag den 30. august kl. 19, i forbindelse med Trekantsområdets Festuge og Arkæologi Haderslevs særudstilling om reformationen ”TRO - reformation i Sønderjylland”.


Reformationen betød farvel til romerkirkens omfangsrige rituelle og visuelle kultur. Med reformationen skete der mange omvæltninger i den herskende liturgi, som ikke umiddelbart er letforståelige eller synlige. Vil man ”se” skiftet fra katolsk til protestantisk tid illustreret, er selve kirkerummet et godt bud.


Kirkerne byder sig til som et fascinerende felt for den der gerne vil forstå, hvordan reformationen i 1525 og endegyldigt i 1536, i hvert fald officielt, kappede båndet til romerkirkens liturgi, ceremonier og kultur. Man kan endda mene, at kirkerummet er det centrale sted at søge hen, hvis man vil se skiftet anskueliggjort som andet end lærd teologisk diskussion.


Ud med det gamle og ind med det nye

Den katolske kirke svømmer næsten over af ritualer og symboler. Mange af dem gjorde Luther og reformationen op med og smed på porten, men også nye blev indført.
Eksempelvis har den katolske kirke et hav af helgener, som helt konkret vises i kirken som billeder eller træskulpturer. De blev pænt pakket væk og mange er efterhånden endt på museerne! Den eneste der stod tilbage var Jesu mor Maria - hendes smider man jo ikke bare ud! Af andre ting kan nævnes vievands- og røgelseskarret, monstransskabet til det indviede brød og vin. Og så blev prædikestolen og kirkebænkene indført. Nu skulle biblens ord i høj grad fylde og lyde og menigheden skulle lytte- hvilket kunne tage sin tid! Døbefonden den forblev, men man flyttede den længere ind i kirken, så man ikke sad med ryggen til dåben på de nye kirkebænke.

Billede: Prædikestolen blev indført ved reformationen.

Prædikestolen blev indført ved reformationen. I katolsk tid prædikede præsten også på folkesproge, men prædiken forgik under triumfbuen ved det såkaldte lægmandsalter. Foto. Merete Essenbæk.


Ikke helt let!
Men desværre er det langt fra enkelt, at udpege de direkte resultater af den første tid efter reformationen, fordi senere tiders ændringer har overlejret den tidligste udvikling; inventar er blevet udskiftet, måske indtil flere gange, ting er forsvundet og vigtigst af alt, kan det være svært at afgøre, hvad og hvor meget, der stod tilbage som en arv fra tiden før bruddet med Rom.


Foredraget om kirkerummets ændringer for 500 år siden afholdes på Arkæologi Haderslev Dalgade 7, onsdag den 30. august kl. 19. Det koster 60 kr i entré inkl. kaffe og kage. Foredraget er en del af Trekantområdets Festugeprogram og arrangeret i samarbejde med Folkeuniversitetet i Haderslev Kommune.


21 August, 2017

Enevælden Og Oplysningstiden – Kniplersker Og Kniplingskræmmere

Billede: Enevælden Og Oplysningstiden – Kniplersker Og Kniplingskræmmere.


I løbet af efteråret 2017 viser DR anden halvdel af TV-serien "Historien om Danmark" med skuespiller Lars Mikkelsen som vært. I serien sættes der fokus på forskellige hændelser i Danmarkshistorien fra stenalder til nutid.


Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Sønderjylland bakker op, men sætter naturligvis fokus på den sønderjyske historie.


Alle foredrag finder sted på Sønderborg Slot. De starter kl. 19.30 og der vil være GRATIS entré.


Mandag den 28. august handler det om enevælden og oplysningstiden - ”Kniplersker og kniplingskræmmere” ved tidligere museumsinspektør overinspektør Inger Lauridsen.


Gennem hele 1700-tallet var kniplingsproduktion og kniplingshandel langt den største indtægtskilde for det vestlige Sønderjylland især efter, at Holland i begyndelsen havde lagt en stor importtold på indførte stude.


Men hvordan var denne produktion og handel organiseret, og hvordan var relationerne mellem dens aktører, kniplerskerne og kniplingshandlere og kniplingskræmmere? Det handler Inger Lauridsens spændende foredrag om.


14 August, 2017

Magt og Pragt – Da renæssancen kom til Sønderjylland

Billede: Østerholm Slot - 1592.

I løbet af efteråret 2017 viser DR anden halvdel af TV-serien "Historien om Danmark" med skuespiller Lars Mikkelsen som vært. I serien sættes der fokus på forskellige hændelser i Danmarkshistorien fra stenalder til nutid.


Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Sønderjylland bakker op, men sætter naturligvis fokus på den sønderjyske historie.


Alle foredrag finder sted på Sønderborg Slot. De starter kl. 19.30 og der vil være GRATIS entré.


Vi begynder mandag den 21. august 2017 "Magt og pragt- da renæssancen kom til Sønderjylland" ved museumsinspektør Mikkel Leth Jespersen, Museum Sønderjylland.

I europæisk sammenhæng betegner "Renæssancen" normalt en opblomstring inden for kunst og kultur, der begyndte i 1300-tallets Italien, hvorfra den spredte sig til resten af Europa. Den nåede først rigtigt vore breddegrader omkring år 1500 og har givet navn til den historiske periode, der strakte sig frem til omkring midten af 1600-tallet.

I denne periode nåede den fyrstelige magt- og pragtudfoldelse hidtil usete højder, ligesom mere jævne mennesker fik et mere varieret forbrug, hvilket blandt andet kom til udtryk i deres kost og klædedragt.


9 August, 2017

Så er kagmanden sendt til Sjælland

Af Elsemarie Dam-Jensen
Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder

Billede: Kagemanden pakkes og gøres rejseklar.

Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder har sendt den oprindelige kagmand (fra 1699) på rekreation.
Den gamle kagmand har nu i mere end 20 år stået i indgangen i porthuset ved museet, og den har på det seneste mistet en del af den oprindelige farve og bærer tydeligt præg af at have stået ude i vind og vejr gennem de mange år.
Derfor var en konservering af figuren stærkt påkrævet, og den bliver nu konserveret på Bevaringscenter Sjælland, som har den fornødne ekspertise til at udføre arbejdet med rensning og overfladebehandling, så kagmanden igen kan få sit originale udseende.
Konserveringscenteret vurderer, at kagmanden fremover skal stå inden for, hvis den skal bevares for eftertiden.
Kagmanden blev sidst istandsat i forbindelse med Tønders byjubilæum i 1993.

Det samlede beløb for den kommende konserveringsproces vil være ca. kr. 140.000,-. Museet er meget taknemmelig for, at dette beløb er blevet bevilget af Toosbuys Fond.
Når konserveringsprocessen er færdig, vil konservator Anne-Marie Christensen, Bevaringscenter Sjælland, ved et åbent arrangement på museet fortælle om, hvordan processen er foregået.


3 August, 2017

Marskvandring ved Højer om Tøndermarskens afvanding og bosætning i marsken

Af Anne Marie Overgaard
Museumsinspektør

Billede: Snorum Pumpestation.


Museum Sønderjylland - Højer Mølle indbyder til marskvandring onsdag d. 16. august kl. 19-21.

Vandringen starter ved P-pladsen ved Højer Sluse og har fokus på diger, sluser, stormfloder, pumpestationer og bosætning i marsken. Museumsinspektør Anne Marie Overgaard vil fortælle om landskabets udvikling herunder etableringen af Højer Dige og sluse i 1861 og afvandingen af Tøndermarsken i årene efter Genforeningen. Centralt i fortællingen står også, hvordan har det været at leve i Tøndermarskens amfibiske landskab.
Undervejs kastes også både kærlige og kritiske blikke på bygningerne, vi passerer forbi.

Vandringen er på ca. 3 km og vi går primært på asfalt – enkelte steder på græs.
Vandringen starter og slutter ved P-pladsen ved Højer Sluse.

Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Det sker ved henvendelse til Museum Sønderjylland – Højer Mølle på telefon 74782911 og foregår efter ”først til mølle-princippet”. Max. 50 antal deltagere.

Med venlig hilsen
Museum Sønderjylland – Højer Mølle
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·