logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
 
Pressemeddelelser


Tidligere PRESSEmeddelelser:Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 

      pressemeddelelser      

Bookmark and Share

Det sker

rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev
Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet
Brundlund Slot

Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot

 
 

Februar måned 2017


13. februar 2017

fyrstelig kærlighed
– valentinsaften på sønderborg slot

Oplev en særlig kærlighedsrundvisning på Sønderborg Slot Valentinsaften 14. februar.

Overinspektør Carsten Porskrog Rasmussen tager interesserede med rundt i mere eller mindre dunkle sale og fortæller om fyrstelig kærlighed gennem tiderne. Oplev Christian 2. mellem dronningen og elskerinden, Dronning Dorotheas kamp for at få sønnerne standsmæssigt og kristeligt gift, Hans den Yngre, hans to koner og 23 børn og Hertuginde Louise Augustas stormfulde ægteskab. Det hele foregår i dæmpet belysning og slutter med et glas boblende vin. Turen gennemføres to gange, hhv. kl. 19.00 og 20.30, og koster 100 kroner. Der er kun plads til 35 på hver tur, så billetbestilling er nødvendig.

Christian 2. kigger længselsfuldt efter Dyveke, mens hendes mor fortæller om planerne for hollandsk bosætning på Amager. Maleri af Hans Nikolaj Hansen.

Køb billetterne mandag-fredag kl. 13-16 i museumsbutikken på Sønderborg Slot eller ring til Hanne Thrane, telefon 73 12 14 03 eller send en mail hath@museum-sonderjylland.dk.


KUNSTEVENT PÅ KUNSTMUSEET I TØNDER

Billede: Interreg, Deutschland - Danmark - Kunstevent på Kunstmuseet i Tønder

NORDMUS støttes økonomisk med midler fra EU via Interreg-programmet "Tyskland-Danmark". Museet Lolland-Falster er leadpartner på projektet, som endvidere har følgende partnere: Kulturstiftung Hansestadt Lübeck, Fuglsang Kunstmuseum, Oldenburger Wallmuseum, Museum Vestsjælland, Museumsverbund Nordfriesland, Museum Sønderjylland, Fachhochschule Lübeck og Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling.

Tirsdag den 21. februar 2017 inviterer det grænseoverskridende museumsnetværk NORDMUS til en Kunstevent med titlen "MØDER: Dansk og Tysk kunst i en grænseregion" på Kunstmuseet i Tønder. Kunsteventen knytter an til den dansk-tyske kunstudstilling ”MØDER – dansk og tysk malerkunst 1860-1960”, som fandt sted i 2016 på kunstmuseet Museum Behnhaus Drägerhaus i Lübeck og Fuglsang Kunstmuseum på Lolland-Falster.

Arrangementet er en del af det grænseoverskridende projekt NORDMUS, hvor museer og forskningsinstitutioner arbejder sammen for at opnå en vedvarende forbedring af det grænseoverskridende samarbejde på kulturarvs-området. Formålet er grundlæggelsen af et formaliseret dansk-tysk museumsarbejde i 2018.

Hvis projektet lykkes, er der tale om den første grænseoverskridende regionale museumssammenslutning i Europa. Det er meningen, at medlemmerne af en sådan sammenslutning kan hjælpe hinanden ved gennemførelsen af større internationale fællesprojekter, med det internationale offentlighedsarbejde og i arbejdet med at finde samarbejdspartnere. På denne måde skal sammenslutningen bidrage til international formidling og grænseoverskridende integration i forbindelse med regionens righoldige kulturarv.

På Kunsteventen på Kunstmuseet i Tønder vil repræsentanter fra danske og tyske kunstmuseer fortælle om deres konkrete erfaringer med fælles udstillingsprojekter på tværs af grænsen. Kunsteventen afsluttes med et let traktement og koncert med Alskvartetten, der vil præsentere og spille dansk og tysk klassisk musik.

Kunsteventen er gratis og åben for alle interesserede med tilmelding senest den 14. feb. 2017 kl. 14 på telefon 7472 8989 eller mail logo@museum-sonderjylland.dk. Det fulde program kan ses på Kunstmuseet i Tønders hjemmeside:

www.museum-sonderjylland.dk under "det sker".

Kunstveranstaltung im Tønder Kunstmuseum

Billede: DE: Interreg, Deutschland - Dänemark - Kunstveranstaltung im Tønder Kunstmuseum

NORDMUS wird via des Interreg-Programmes Deutschland – Dänemark durch die EU gefördert. Das Museum Lolland-Falster ist Leadpartner des Projektes, an dem ausserdem die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck, das Fuglsang Kunstmuseum, das Oldenburger Wallmuseum, das Museum Vestsjælland, der Museumsverbund Nordfriesland, das Museum Sønderjylland, die Fachhochschule Lübeck und das Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling in Jelling als Projektpartner beteiligt sind.

Am Dienstag, dem 21. Februar 2017 lädt das grenzüberschreitende Museumsnetzwerk NORDMUS im Tønder Kunstmuseum zu einer Kunstveranstaltung mit dem Titel: "BEGEGNUNGEN: Deutsche und Dänische Kunst in einer Grenzregion" ein. Die Veranstaltung knüpft an die deutsch-dänische Kunstausstellung "MØDER/BEGEGNUNGEN – dänische und deutsche Malerei 1860-1960" an, die im Jahr 2016 sowohl im Museum Behnhaus Drägerhaus in Lübeck als auch im Fuglsang Kunstmuseum auf Lolland-Falster gezeigt wurde.

Die Veranstaltung ist Teil des grenzüberschreitenden Projektes NORDMUS, in dem Museen und Forschungsinstitutionen zusammenarbeiten um gemeinsam eine dauerhafte Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Kulturbereich zu erreichen. Das Ziel des Projektes ist die Entstehung einer formalisierten deutsch-dänischen Zusammenarbeit im Jahr 2018.

Wenn dies gelingt, handelt es sich dabei um den ersten regionalen grenzüberschreitenden Museumsverbund in Europa. Dadurch soll den Mitgliedern die Zusammenarbeit bei grösseren internationalen Projeken sowohl bei der internationalen Berichterstattung in den Medien als auch bei der Suche nach Kooperationspartnern erleichtert werden. Auf diese Weise soll der Museumsverbund die internationale Vermittlung und die grenzüberschreitende Integration in Verbindung mit dem reichen kulturellen Erbe der Region stärken.

Bei der Kunstveranstaltung im Tønder Kunstmuseum werden Vertreter von deutschen und dänischen Kunstmuseen von ihren konkreten Erfahrungen mit gemeinsamen Aussstellungprojekten auf beiden Seiten der Grenze berichten. Die Veranstaltung endet mit einem leichten Abendessen und einem Konzert des Alskvartett, das sowohl dänische als auch deutsche klassische Musik präsentieren wird.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist gratis und steht allen Interessierten offen – um Anmeldung bis zum 14. Februar, 14 Uhr wird gebeten, Tlf.: 7422 8989 oder Email an: logo@museum-sonderjylland.dk

Das vollständige Programm kann auf der Homepage des Tønder Kunstmuseum www.museum-sonderjylland.dk "det sker" eingesehen werden.


Syng dig glad i en mørk tid

Af museumsinspektør Merete Boel Essenbæk,

Arkæologi Haderslev

Billede: Årets tema for sangaftenen er reformationen. Luther tegnet af Lucas Cranach.

Årets tema for sangaftenen er reformationen. Luther tegnet af Lucas Cranach.

Kai Norman Andersen skrev og hans hustru Ellen Gottschalch sang i 1939 "Man blir' så glad, når solen skinner", men man bliver også glad af at synge. Både synge og glad kan man blive tirsdag 7. februar kl. 19.30 når Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev inviterer til museal sangaften akkompagneret af Michaela Jakobsen på klaver og Svend Aage Karup ved roret til at lede aftenen.

Ved museets sangaften er det højskolesangbogen der skal i brug. Årets tema er- om lidt på bagkant- Jeppe Aakjær 150 år og så naturligvis reformationen. Sangene er i fællesskab udvalgt af aftenens forsanger Svend Aage Karup museumsbutikkens leder Gitte Johansson, men der skulle også gerne blive tid til ønskekoncert blandt det udøvende publikum. Alle sange indledes med, at der fortælles om deres indhold og tilblivelse, forfatternes liv og levned. Halvvejs gennem aftenen er der naturligvis en velfortjent kaffepause med kage.

 

En fødselar

Sidste år kunne vi fejre 150 året for Jeppe Aakjærs fødsel. Om nogen kan Jeppe Aakjær kaldes folkelig, poetisk og nærværende. Hans tekster er hyggelige, tænk f.eks. på "Spurven sidder stumt bag kvist", men så sandelig også folkelig i den socialrealistisk og provokerende forstand. Et godt eksempel fra 1905 er "Hvem sidder der bag skærmen" om den udslidte arbejdsmand Jens Vejmand  

Aftenens pianist Michaela Jakobsen, der bl.a. er organist i Øsby kirke, vil før der holdes pause med kaffe og god gammeldags æblekage, spille en række danske sange på klaveret.

Luther øre

Efter kaffepausen skal ørene spidses og munden truttes til endnu en omgang sang. For nu er det i anledningen af reformationsåret Luther og Kingo, der er på repertoiret. Luther og Kingos tekster er i en helt anden boldgade end Aakjærs, men på set og vis også folkelig og ret vedkommende i hvert tilfælde i relation til den kristne tro og levevis.

 

Ønskekoncert

Aftenens sangslag ledes af tidligere seminarielektor Svend Aage Karup, der selv holder mest af de pompøse historiske sange.   På forhånd er der udvalgt 11 obligatoriske sange, men naturligvis skal deltageren også selv bidrage med deres ønsker.

Sangaften på Arkæologi Haderslev tirsdag 7. februar begynder kl. 19.30. Det koster 60 kr. inkl. kaffe og kage og der er med 100% garanti glæde, god energi og hygge.

 

Det er museets butik der for tredje år i træk, står for arrangementet. Leder af museets butik Gitte Johansen fortæller "Det skal være et tilbagevendende punkt hvert år i februar. Man kan synge sig glad på museet, og der er plads til 70 deltagere så man skal bare komme op a æ sofa og få en glant awten å æ museum."

En skovlfuld af Sønderjyllands fortid 

Af museumsinspektør Merete Boel Essenbæk,

Arkæologi Haderslev

Billede: En skovlfuld af Sønderjyllands fortid

Et nyt år er for længst taget i brug og det er tid til at gøre status over sidste års begivenheder også i den arkæologiske forretning.  Det sker onsdag den 8. februar 2017 kl. 19.30 på Arkæologi Haderslev, hvor museets arkæologer fremdrager en broget men flot buket af 2016-udgravninger. Foredragene strækker sig i tid fra bronzealder for 3000 år siden til renæssancen for 400 år siden.

PDF til begivenheden kan ses her ...

 

Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev graver i de fire sønderjyske kommuner samt i Kolding Kommune. Alle de udgravninger som museet har foretaget i det forgangne år er forud for anlægsarbejder som f.eks. hus- eller vejbyggeri og stort set alle er betalt - som loven forskriver det - af bygherre.

I 2016 har museet foretaget 33 udgravninger og lidt mere end det dobbelte antal prøvegravninger, ligeligt fordelt mellem de fem kommuner.

"Det har været et spændende år, hvor det er svært at nævne den bedste udgravning", udtaler Per Ethelberg, museumsinspektør med ansvar for de arkæologiske udgravninger. Han fortsætter: "Men noget af det interessante i år er, at metaldetektoren i den grad er blevet en integreret del af vores undersøgelser og hvor vi har fået etableret et rigtigt godt samarbejde med de mange amatørarkæologer, som holder til i Sønderjylland."

Metallet i jorden sprøjter op

Foredragsaftnen begynder i bronzealderen i de flotte kæmpehøje. I løbet af de sidste 5 år er interessen for at gå med metaldetektor over markerne steget markant. Det har betydet, at rigtig mange flotte fund er dukket frem af mulden, men også at museerne har fået en større arbejdsbyrde, fordi de mange indleverede fund skal registreres, vurderes, beskrives og opmagasineres. Tre overpløjede gravhøj fra henholdsvis Gudsø ved Kolding, Vonsbæk ved Haderslev Fjord og Vibekær ved Varnæs har haft besøg af metaldetektoren og efterfølgende har museet foretaget en professionel undersøgelse af højene. Resultatet gav i første omgang tresværd og da museet eftergravede dukkede endnu et sværd op. Et ikke ubetydeligt og tankevækkende fund.  

De så det ske!

Efter bronzealderen kommer jernalderen og det er netop den periode de næste foredrag handler om. Helt naturligt er de allerfleste spor efter fortidens mennesker, rester af bygninger, huse og landsbyer. To af aftenens foredrag handler netop om fortidens bebyggelse. Ved Banggård, tæt på Nørre Bjert i Kolding kommune har museet fundet både enkeltliggende og indhegnede gårde fra perioden omkring Kr. fødsel.

I Haderslev Kommune har museet, forud for parcelhusudstykning, gravet lige udenfor byskiltet ved Haderslev Golfbane. Her fandt man en ret stor bebyggelse fra Kristi fødsel og perioden omkring 3-500 år efter Kristi fødsel.

Det bemærkelsesværdige i fundene er, at gårdene på stedet er fra samme periode som ofringerne ved Ejsbøl Sø foregik. Beboerne har, vist de har strakt halsen og spidset ørene, både kunne se og høre sejrherrernes skrig ved mosens bred og måske har de endda selv deltaget i ofringerne.

 

Ind til byen

Sidste år har arkæologerne også haft lejlighed til at grave i byerne. Det er blevet både til udgravninger i Aabenraa, Haderslev og Tønder. I Tønder blev der fundet flere diger og tykke lag af affald.

Billede: Resterne af en sko

I Tønder midtby blev der fundet  fjer, tøjrester og ikke mindst en masse læder. Her ses resterne af en sko Foto: Anders Hartvig.

Digerne har givet et billede af, hvorledes man har beskyttet sig mod oversvømmelse fra Laurentius Strømmen samt omstruktureret byen omkring 1500. De store mængder affald har åbnet et vindue ind til hverdagslivet for 500 år siden i Tønder by. I Aabenraa har museet de sidste par års fulgt kloaksepareringsarbejdet i den middelalderlige bykerne. På trods af, at traceet var lille og spækket med kabler og rør, fremkom der fund, der har kastet nyt lys på byens historie.

Og GULD!

Billede: Guld fundet på Als

Guld fra Tombølgård på Als. En såkaldt berlok- en form for et hængesmykke. Foto: Mads Leen Jensen

Detektoren har museet også haft med på Als. Her var museet i samarbejde med amatørarkæologerne også været ud med maskineriet og fandt ved den lejlighed guld i en mandsgrav fra tiden lige efter Kristi fødsel.

 

Det er naturligvis gratis at høre om alle de arkæologiske fund, mens at man i pausen må smide en flad tier for kaffe og småkager!


pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·