logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
Det Sker
Pressemeddelelser


Tidligere Pressemeddelelser:Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 

      pressemeddelelser - Oktober 2017      

Bookmark and Share

Det sker
rundt i Museum Sønderjylland
Arkæologi Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet Brundlund Slot
Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Sønderborg Slot
 
 

Ny bog: Den sorte Dag ved Moulin

Oprettet d.: 30. Oktober, 2017

Af: René Rasmussen - Museumsinspektør · Sønderborg Slot

Billede: Den sorte Dag ved Moulin.

Ingen anden enkelt dag i hele Første Verdenskrig kostede så mange sønderjyder livet som ”Den sorte Dag ved Moulin” – den 6. juni 1915. Soldater fra ”danskerregimentet”, Füsilierregiment ”Königin” Nr. 86 blev angrebet og løbet over ende af franske tropper og mere end 100 sønderjyder dræbt.

Men hvad skete der egentlig den blodige sommerdag i Nordfrankrig? Og hvorfor gik det så galt for regimentet? Det undersøger arkivar Martin Bo Nørregård, Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, og museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot, i en ny bog, der udkommer den 1. november 2017 på Historisk Samfund for Sønderjyllands forlag.

Bogen er på 72 sider og koster 148,- kr. Den er overdådigt illustreret med masser af hidtil helt ukendte fotos fra Museum Sønderjyllands og private samlinger.

Læs mere om bogen på forlagets hjemmeside: www.hssdj.dk


Musikaften i Drøhses Hus

Oprettet d.: 26. Oktober, 2017

Af: Elsemarie Dam-Jensen - Overinspektør, Kulturhistorie Tønder


Det andet arrangement i rækken af efterårssæsonens musikaftener hos Museum Sønderjylland Drøhses Hus finder sted mandag d. 6. november kl. 19.30.
Musikaftenerne i Drøhses Hus har oftest været præget af barokkens musik, som passer til husets alder. Det er også tilfældet ved denne koncert, hvor der bliver spillet værker af bl.a. Johann Sebastian Bach, Carl Philip Emanuel Bach, Georg Friedrich Händel og Wolfgang Amadeus Mozart. Desuden spilles der nordiske folketoner.


Medvirkende er Kirsten Dahlgaard, Aabenraa, fløjte, og Hans Christian Hein, Løgumkloster, cembalo.


Billede: Kirsten Dahlgaard.Kirsten Dahlgaard er uddannet med fløjte på Det jyske Musikkonservatorium i Aarhus.
Hun har studeret i Stuttgart og taget kurser i England. Som musiker har Kirsten Dahlgaard været aktiv i mange kammermusiksammenhænge og spillet utallige kirkekoncerter. Ligeledes har hun som underviser på MGK været med til at sende flere elever ud i musiklivet.
Kirsten Dahlgaard virker til daglig som organist ved Ensted og Kliplev kirker og optræder freelance som fløjtenist.


Billede: Hans Christian Hein.Hans Christian Hein er uddannet på Det jyske Musikkonservatorium i Aarhus med diplomeksamen som organist og kantor. Endvidere studerede han musik på Aarhus Universitet. Han har virket som organist i folkekirken fra 1976, bl.a. ved Helligåndskirken i Flensborg og ved Treenighedskirken i Esbjerg.
Hans Chr. Hein har fra 1985 undervist på Løgumkloster Kirkemusikskole. I 2009 blev han udnævnt til rektor sammesteds.

Prisen for deltagelse er kr. 100,- for medlemmer af museets vennekredse og kr. 125,- for andre.
I pausen serveres et let traktement. Der er forhåndstilmelding på tlf. 74 72 49 90 eller mail: toender@museum-sonderjylland.dk senest fredag d. 3. november.


Finkultur og almuesang – Reformationens musik i Danmark

Oprettet d.: 26. Oktober, 2017

Af: Elsemarie Dam-Jensen - Overinspektør, Kulturhistorie Tønder

Billede: Niels Jespersens Graduale - en salmebog fra 1573.

I 2017 er det 500 år siden Reformationen begyndte i Wittenberg med Luthers 95 teser på kirkedøren.
Derfor handler Tønder Museums Vennekreds´ månedsmøder på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder i dette efterår om reformationen.
Den blev officielt indført i Kongeriget i 1536, men i Hertugdømmerne havde den allerede holdt sit indtog i 1525. Reformationen medførte store forandringer både i kirken, i samfundet og for det enkelte menneske. Efterårets månedsmøder vil belyse overgangen fra den katolske tid til den protestantiske periode både kirkeligt, samfundsmæssigt og kulturhistorisk.

Torsdag d. 2. november 2017 holder rektor på Løgumkloster Kirkemusikskole Hans Christian Hein et foredrag med titlen Finkultur og almuesang - Reformationens musik i Danmark.
Foredraget handler om den musikalske overgang fra katolicisme til protestantisme i Danmark.
Den nye menighedssang på modersmålet blev et af reformationstidens vigtigste agitationsmidler i forhold til den jævne befolkning. Kormusikken ved de større bykirker fortsatte dog og blev et eksempel på den kontinuitet, der igennem århundreder har præget gudstjenesten og dens musik.
Ribe var et af centrene i reformationstiden, og flere fremtrædende teologer herfra fik betydning for hele landet, bl.a. udgiveren af den første officielle salmebog Hans Thomissøn.

Foredraget den 2. november begynder kl. 19.30 og er som vanligt arrangeret i et samarbejde mellem Tønder Museums Vennekreds, Folkeuniversitetet og Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder.
Der er gratis adgang for medlemmer af vennekredsen. Ikke-medlemmer betaler 50 kr. i entré. Arrangementet foregår i museets foredragssal i Pumpehuset. I pausen kan der købes kaffe.


Tre store danske mænd og kvinder i verdenshistorien!

Oprettet d.: 23. Oktober, 2017

Af: Museumsinspektør Merete Boel Essenbæk - Arkæologi Haderslev

Efteråret er over os. Det er indetid, museumstid og tid til foredrag. På Arkæologi Haderslev holdes der tre foredrag om personer og begivenheder, som rækker længere ud end vores egen danmarkshistorie. De tre foredrag spænder i tid og rum fra bronzealder til 1600-tallet og fra det nordlige Rusland til Sydtyskland. Foredragene foregår den 25.oktober kl. 19.30, den 31. oktober kl. 16 samt den 14. november kl. 19.30. Arrangementet den 31. oktober er naturligvis i anledningen af 500 årsdagen for reformationen og afholdes i samarbejde med VUC- syd.

Vitus Bering - Zarens danske Columbus
En af Danmarks største opdagelsesrejsende er Vitus Bering. Bering blev født i Horsens i 1681 og kortlagde i sit 60 år lange liv store dele af Jordens nordøstlige halvkugle. Han opdagede således i 1741 Nordamerikas østside.

Bering og hans mandskab strandede i november 1741 på en øde ø i den nordlige del af Stillehavet. Her døde han 8. december 1741 og blev begravet på øen. Overlevende fra ekspeditionen vendte hjem året efter og kunne berette om turen. Bering har nærmest heltestatus i Rusland i dag.

Desværre findes der ingen samtidige portrætter af ham. Dette forhold var baggrunden for den dansk- sovjetiske ekspedition, som i 250 året for Bering død i 1991, blev sendt til Øen, som siden hans død og begravelse her har båret hans navn. De skulle prøve at finde finde graven og – hvis det lykkedes – udfra Berings jordiske rester forsøge at rekonstruere hans ansigt.

Billede: Vitus Berings jordiske rester ved udgravningen 1991.

Vitus Berings jordiske rester ved udgravningen 1991.
Foto: Orla Madsen

Foredraget holdes den 25. oktober. Foredragsholder museumsdirektør Orla Madsen var som arkæolog med i 1991 og vil fortælle både om Vitus Bering, hans ekspeditioner og udgravningerne på øen. Orla Madsen var også med ved en stor mindehøjtidelighed i anledning af 275 året for Bering død i 2016. Dette gensyn med den fjerne ø er også med i foredraget.

Junker Christian - Danmarks reformator
Martin Luther slog sine 95 teser om den forkætrede afladshandel op på kirkedøren i Wittenberg den 31. oktober 1517. De var mest ment som et oplæg til diskussion, men blev en kraftig provokation, som i løbet af ganske få år fik vidtrækkende konsekvenser for den katolske kirke og det europæiske samfund, ikke mindst i Danmark.

Det begyndte i Haderslev
I sommeren 1525 ankom Frederik 1’s ældste søn, Christian til Haderslev. I forbindelse med sit kommende giftermål havde faderen overladt ham Haderslev og Tørning len i hertugdømmet Slesvig. I august indsatte Christian sognepræsten i Vonsbæk kirke og indledte dermed reformationen i hertugdømmet og i sidste ende også i kongeriget Danmark.

Billede: Haderslevartiklerne er verdens ældste kirkeforordning. 22 paragrafer som alle præster i Haderslev og Tørning len skulle underskrive og følge fra 1528. Museet har lånt dem af Rigsarkivet.

Haderslevartiklerne er verdens ældste kirkeforordning. 22 paragrafer som alle præster i Haderslev og Tørning len skulle underskrive og følge fra 1528. Museet har lånt dem af Rigsarkivet.
Foto: Merete Essenbæk.

Sønderjylland kom således igennem de efterfølgende godt ti år til at udgøre den smeltedigel, hvor reformationens gennemførelse blev testet, og hvor de personer samledes, der skulle få stor betydning for reformationen i kongeriget Danmark 1536.

Foredraget vil skildre hertugdømmet og den katolske kirke, som de så ud kort før reformationen, den unge Christians vej til Martin Luther og hans tanker, gennemførelsen af reformationen i de forskellige områder af hertugdømmet, samt hvad der siden hændte.

En reformationsmiddag
Før foredraget den 31. oktober kan man se udstillingen ” TRO!- reformation i Sønderjylland” kl. 16-18 på Arkæologi Haderslev. Kl. 18 er der middag på VUC SYD, hvor Kulturcafeens kok Birger Iversen byder på ølbraiserede svinekæber med figner og mandler, rodfrugter og brød. Efter maden holdes foredraget om begivenhederne i Sønderjylland ved Lennart S. Madsen fra Arkæologi Haderslev. Billetter a 150 kr. købes på www.museumsbutik.dk eller på Arkæologi Haderslev.

Skrydstrupkvinden - Sønderjyllands europæiske skønhed

Billede: Skrydstrupkvinden som hun lå i sin montre i 2017, da hun var på besøg i Haderslev.

Skrydstrupkvinden som hun lå i sin montre i 2017, da hun var på besøg i Haderslev.
Foto: Museum Sønderjylland


For mere end 3200 år siden levede en ung kvinde på egnen omkring Vojens. En sommerdag døde hun, kun 18-20 år gammel. Hun blev iklædt sine flotte klæder, håret blev sat i en meget kunstfærdig frisure og forsigtigt blev hun lagt på en kohud, der var strøet med vild kørvel. Herefter blev hun gravlagt i en egetræskiste og stedt til hvile i en ca. 2 m høj gravhøj.

I 1935 blev hun udgravet. Hun var meget velbevaret, høj og slank og de flotte klæder og frisuren gav hende hurtigt tilnavnet den sønderjyske skønhed. Men særlig sønderjyske har hun nu ikke været. For nye naturvidenskabelige undersøgelser af både Egtvedpigen og Skrydstrupkvinden har vist, at bronzealderens mennesker har rejst over meget store afstande i løbet af relativt kort tid, og at det ikke alene var mænd, men også kvinder, som foretog sådanne rejser.

Undersøgelser har således blotlagt helt nye og epokegørende sider af bronzealderkvindernes livshistorie. Foredraget holdes den 14. november på Arkæologi Haderslev af Karin Frei, fra Nationalmuseet der har været med til at lave de naturvidenskabelige undersøgelser og Per Ethelberg fra Arkæologi Haderslev, som i 1990´erne udgravede Skrydstrupkvindens bolig.


To millioner sidevisninger til Den store Krig 1914-1918

Oprettet d.: 16. Oktober, 2017

Af: René Rasmussen - Museumsinspektør · Sønderborg Slot

Billede: To millioner sidevisninger til Den store Krig 1914-1918.

Museum Sønderjyllands hjemmeside www.denstorekrig1914-1918.dk følger Første Verdenskrig dag-for-dag, sådan som sønderjyder oplevede den for
100 år siden. Hver dag bringer hjemmesiden et feltpostbrev, en dagbogsindførsel, en avisartikel eller lignende netop på 100-årsdagen.

Desuden kan man finde et væld af oplysninger om Første Verdenskrig, om de 35.000 krigsdeltagere fra Sønderjylland og om deres pårørende hjemme i landsdelen.

Hjemmesiden gik on-line i sommeren 2014 og blev straks fra starten en stor succes. Og søndag den 15. oktober 2017 kunne siden fejre sin sidevisning nr. 2.000.000.


En farverig ferie

Oprettet d.: 9. Oktober, 2017

Af: Merete Boel Essenbæk Museumsinspektør, formidling, Arkæologi Haderslev


I skolernes efterårsferie sætter Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev kulør på middelalderen. Tirsdag - fredag har museet fundet farver og pensler frem. Man kan designe sit eget våbenskjold og dekorere et smykkeskrin i de skønneste farver. Foruden farver er der også mad og lege på programmet. De lidt mørke farver og sider af museet kan man dog allerede møde fredag den 13. oktober, hvor der traditionen tro er ”Nat på museet” - for alle der tø! Aktiviteterne er for hele familien, fra de ældste til de yngste.

Et våben er ikke et våben

Billede: I malerværkstedet kan man male smykkeskrin og våbenskjold som for 500 år siden. Foto: Merete Essenbæk.

I malerværkstedet kan man male smykkeskrin og våbenskjold som for 500 år siden. Foto: Merete Essenbæk.


Et våbenskjold er et tegn, og ikke kun et skjold til at kæmpe med. Våbenskjoldet var ejerens varemærke. Skjoldet skulle vise, hvem ejeren var, hvilken magt han havde og hvilken rang og slægt han eller hun kom af. Eksempler på et moderne våbenskjold er f.eks. det lokale fodboldholds mærke og det mest kendt i Danmark er vores rigsvåben med de tre løver og hjerterne.

Skjoldets form har ændret sig med tiden. Fra rundt i oldtiden over det trekantformede i 13-1400 tallet og til det aflange i 15-1600 tallet. I renæssancen, hvor krudtet for længst var opfundet, ringbrynjen gået af mode og rustningen indført, mistede skjoldet sin betydning, som et forsvarsværn. Skjoldet blev mere og mere dekorativt i sin udformning og udelukkende et kendetegn til ceremonielt brug.

Traditionelt er våbenskjoldet delt op i felter, som kan varieres i det uendelige. Felterne er farvelagt efter bestemte regler, og forskellige figurer optræder på skjoldet. Figurer og farver har særlige betydninger og henviser til slægtsforhold og rang. Over skjoldet sættes en hjelmfigur, to skjoldholdere og under selve skjoldet evt. et motto.

Døde dyr bliver til kulørte farver
Renæssancen har sprudlet af farver både på tøjet, møbler og i bogen. Farverne blev fremstillet af naturlige pigmenter. Okker fra jorden gav røde og gule farver, indigo fra en importeret plante gav den dyre blå farve, sod fra smedens skorsten bliver til sort og kridt gav hvid maling. For at få farverne til at binde var de blevet blandet med lim fremstillet af hud fra døde dyr.

Og når farven bliver sort…

Billede: Ved nat på museet kan man bl.a. møde de gesjæftige købmænd der sælger mere end bom og nykværnet kaffe. Foto: Merete Essenbæk.

Ved nat på museet kan man bl.a. møde de gesjæftige købmænd der sælger mere end bom og nykværnet kaffe. Foto: Merete Essenbæk.


Middelalderen kaldes både sort og mørk. Mørket kommer for alvor på banen når lyset i museumsudstillingerne slukkes. Det sker den 13. oktober kl 18.30 - 21.30, når der er ”Nat på museet”. Det er 9. gang, at museet indbyder sine gæster til en natlige oplevelser og der skal naturligvis ikke røbes for meget. Men museet kan garantere, at det bliver noget med ækle tusind år gamle moselig, iskolde bødler, omkringfarende hvide mumier og hovedløse jernalderkrigere der vil gøre sin entré i museumsgallerierne. En af nattens mere hyggelige indslag er, at der er liv i den gamle købmandsbutik, hvor de tre gesjæftige købmænd nok skal sørge for sjov og ballade og samtidig sælge mere end bolsjer og uskyldig kaffe.

Bare for sjov og dog…
Det bliver kort sagt noget med gys, gru, rislen ned af ryggen, ækelt spindelvæv og det der er værre. Nogle vil måske mene, at det er noget pjat og spild af midler og tid at lave den slags gøgl på et seriøst statsanerkendt museum. Men deri tager man fejl. Der er en mening med galskaben. Ved at invitere indenfor til sjov og ballade håber Arkæologi Haderslev på at få fat i nogle af de brugere som ikke normalt kommer på museet og måske dermed give dem blod på tanden og lyst til at besøge museet under lidt mere normale omstændigheder. Den effekt har de forrige forestillinger af ”Nat på Museet” i hvert tilfælde vist sig at have.

Turen rundt i museets udstillinger varer ca. 1 time. Sidste indgang er kl. 21.00. Undervejs skal de gæster der har vovet sig ind i huset hjælpe museet med at samle brikkerne til et mystisk brev som museumskustoden har fået fingrene i. Løses opgave vanker der en lille lækker belønning. Aftenen sluttes af i museets cafe, hvor de hyggelige hekse inviterer på mosebryg, døde heksefingre og edderkoppekys.


Tønder gennem tiden – i fotografier

Oprettet d.: 3. Oktober, 2017

Af: Lars Riis Stenfeldt – Museumsinspektør, Kulturhistorie Tønder

Efterårets andet foredrag i rækken af tre, løber af stabelen tirsdag d. 24. oktober, kl. 14-16, hvor Birgitte Thomsen fra Lokalhistorisk arkiv Tønder har strikket et spændende foredrag sammen.

Billede: Tønder Torv 1890-1930, Lokalhistorisk Arkiv Tønder.

Tønder Torv 1890-1930, Lokalhistorisk Arkiv Tønder

Fotografier kan fortælle fantastiske historier – om gader og huse, forretninger, mennesker, begivenheder og hverdag. På Lokalhistorisk Arkiv i Tønder findes der en enorm billedsamling med fotografier helt tilbage fra 1860’erne, som fortæller interessante og spændende historier om det Tønder, der var engang. Fotografierne vækker mange minder, både for tøndringer og for dem, der kan lide at tage et kig tilbage i vores fælles historie. Birgitte Thomsen fra Lokalhistorisk Arkiv har kigget billedsamlingerne i Lokalhistorisk Arkiv igennem og valgt en række billeder ud, som viser Tønder fra mange forskellige sider op gennem tiden. Kan du for eksempel huske, at dengang før alle selv havde bad derhjemme, da kunne man få bad i Badeanstalten på Jomfrustien? – eller vidste du, at der blev høstet hø om sommeren og skåret is om vinteren på Blegen? – eller at der har været en sportsplads ude ved Nygade? – eller at køerne helt op i 1950’erne gik gennem byen ind til Skibbroen for at blive malket?

Billede: Møllekulen ved badeanstalten 1890, I.A.Bödewadt, Tønder Lokalhistorisk Arkiv.

Møllekulen ved badeanstalten 1890, I.A.Bödewadt, Tønder Lokalhistorisk Arkiv

Efter en times foredrag serveres der kaffe og kage, og eftermiddagen slutter som sædvanlig med oplæsning af ældre og nyere litteratur. Alle er velkomne, der er ingen forhåndstilmelding. Prisen for deltagelse incl. kaffe og kage er kr. 70,- for medlemmer af Tønder Museums Vennekreds, ikke-medlemmer betaler kr. 85,-. Strikkecafeen foregår i museets foredragssal Pumpehuset.

Efterårets sidste strikkecafe bliver tirsdag d. 21. november, hvor museumsinspektør Lars Riis Stenfeldt fortæller om Rede Penge – Synet på penge i skiftende historiske perioder.pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·