logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Det sker i Museum Sønderjylland
Det Sker
Pressemeddelelser


Tidligere Pressemeddelelser:Oktober kvartal 2008

Tidligere udsendte museet med jævne mellemrum nyhedsbreve.

De sidste udgaver af nyhedsbrevene kan se her:

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008

Nyhedsbrev nr. 6 - 2008

8. oktober 2008

Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 

 

 

      pressemeddelelser - September 2017      

Bookmark and Share

Det sker
rundt i Museum Sønderjylland
Arkæologi Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Mølle
Historiecenter Dybbøl Banke
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet Brundlund Slot
Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Sønderborg Slot
 
 

Aftenrundvisning:
Mangfoldighed – Verden i Tønder

Oprettet d.: 22. September, 2017

Af: Elsemarie Dam-Jensen, Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder

Billede: Sivsko fra Bretagne - foto fra udstillingen.

Billede: Sivsko fra Bretagne - foto fra udstillingen.

Onsdag d. 4. oktober kl. 19.30 er der mulighed for at komme på aftenrundvisning i særudstillingen Mangfoldighed – Verden i Tønder på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder.

Udstillingen er lavet i et samarbejde mellem fotografen Mogens Gabs og museet, og den viser portrætter af 50 forskellige nationaliteter, der alle bor i Tønder Kommune. Derudover består udstillingen af ting, som de mange deltagere har haft med sig fra deres hjemland, og som sammen med portrætterne givet et godt indtryk af den mangfoldighed, - det vingesus, som findes blandt Tønder Kommunes borgere. Overinspektør Elsemarie Dam-Jensen viser rundt og fortæller om, hvordan udstillingen er blevet til.

Tilmelding er nødvendig på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder, tlf. 74 72 89 89 eller toender@museum-sonderjylland.dk.
Maksimum antal deltagere er 50. Betaling kr. 40,- for medlemmer af Tønder Museums Vennekreds og kr. 60,- for andre betales, når man kommer til arrangementet.


Musikaften i Drøhses Hus

Oprettet d.: 22. September, 2017

Af: Elsemarie Dam-Jensen, Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder

Billede: Aksel Krogslund Olesen, 2015.

Billede: Aksel Krogslund Olesen, 2015


Nu indledes efterårssæsonens musikaftener hos Museum Sønderjylland Drøhses Hus.
Den første aften, som er mandag d. 2. oktober kl. 19.30, bliver præget af nordiske folketoner. Musikaftenerne i Drøhses Hus har oftest været præget af barokkens musik, som passer til husets alder. Denne gang er programmet af en anden karakter, hvor det er den nordiske folkemusik fra middelalderen til i dag, som er i centrum.


Medvirkende er musiker og komponist Aksel Krogslund Olesen, Løgumkloster,
Den ældste del af programmet består af nordiske folketoner fra en tid, hvor man ikke kender hverken digter eller komponist. Der er tale om en visetradition, der både rummer folkeviser som ”Drømte mig en drøm i nat” og ”Der står en lind i min faders gård”, men også skæmteviser som ”Der stode tre skalke og tænkte på et råd”.


Også den svenske og norske musik- og sangtradition er en del af programmet med viser af bl.a. Bellmann og Evert Taube.
Fra 1900-tallet bliver der sunget sange med melodier af Carl Nielsen, Oluf Ring og Peter Møller.
Desuden vil Aksel Krogslund Olesen synge nogle af sine egne kompositioner.

Prisen for deltagelse er kr. 100,- for medlemmer af museets vennekredse og kr. 125,- for andre.
I pausen serveres et let traktement.
Der er forhåndstilmelding på tlf. 74 72 49 90 eller mail: toender@museum-sonderjylland.dk senest fredag d. 29. september.


Kniplecafé på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder
- en hyggelig eftermiddag med kniplinger

Oprettet d.: 21. September, 2017

Af: Lars Riis Stenfeldt, Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder

Billede: Kniplecafé på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder.

Som noget nyt inviterer Kulturhistorie Tønder til Kniplecafé tre gange i løbet af efteråret 2017.

Efterårets Kniplecaféer afholdes på Kulturhistorie Tønder
Wegners Plads 1 i Tønder
torsdag d. 28. september, torsdag d. 2. november & torsdag d. 30. november, alle dage kl. 14-16.

Inspirationen til Kniplecaféerne kommer både fra museets meget velbesøgte Strikkecaféer og også af de hyggelige eftermiddage, som flere havde i sommeren 2016, da museet holdt tre arrangementer med Sommerknipling i Drøhses Hus.
Kniplecaféerne er tænkt som et hyggeligt tilbud til alle, der knipler. Det er både for de øvede og let øvede, og for de, der gerne vil starte igen. Museet har engageret Lene Holm Hansen og Jette Lausen fra Foreningen Kniplings-festival i Tønder til at assistere, hvis man har brug for lidt hjælp til at komme i gang med at kniple igen.
Kniplecaféerne er dog ikke undervisning.
Ved caféerne serveres kaffe og kage. Alle deltagere skal selv have kniplebræt, pinde og materialer med.

Deltagelse i Kniplecaféerne koster 50 kr. for medlemmer af Tønder Museums Vennekreds og 75 kr. for ikke-medlemmer. Prisen dækker indgang på museet, kaffe, kage og assistance.


Hvad er det?

Oprettet d.: 15. September, 2017

Af: Elsemarie Dam-Jensen, Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder

Billede: Husholdningsting i træ.

Lørdag d. 7. oktober kl. 13 – 16 inviterer Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder til et Hvad er det?- arrangement.
Arrangementet går ud på, at alle interesserede kan komme med det, de har i kommodeskuffen, i pulterkammeret eller på loftet, og så vil museumsinspektører fra Museum Sønderjylland prøve at se på tingene og give et bud på, hvad de er, hvor gamle de er, og hvad de har været brugt til.

Man kan både medbringe arkæologiske fund, fx flinteredskaber, metal- og andre genstande fundet i jorden, forsteninger, samt ting fra nyere tid, fx genstande fra hverdagslivet i hjemmet og fra arbejdslivet.

Arrangementet foregår i samarbejde med Museum Sønderjyllands afdelinger Sønderborg Slot, Arkæologi Haderslev og Kulturhistorie Tønder.
Der er gratis adgang for alle
Arrangementet foregår i museets foredragssal i Pumpehuset.


Reformationen

Oprettet d.: 14. September, 2017

Af: Elsemarie Dam-Jensen, Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder

Billede: Løgumkloster.


I 2017 er det 500 år siden Reformationen begyndte i Wittenberg med Luthers 95 teser på kirkedøren.
Derfor handler Tønder Museums Vennekreds´ månedsmøder på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder i dette efterår om reformationen.
Den blev officielt indført i Kongeriget i 1536, men i Hertugdømmerne havde den allerede holdt sit indtog i 1525. Reformationen medførte store forandringer både i kirken, i samfundet og for det enkelte menneske. Efterårets månedsmøder vil belyse overgangen fra den katolske tid til den protestantiske periode både kirkeligt, samfundsmæssigt og kulturhistorisk – især i Sønderjylland.
Torsdag d. 28. september 2017 holder overinspektør Lennart S. Madsen, Museum Sønderjylland—Arkæologi Haderslev, et foredrag med titlen Den middelalderlige katolske kirke i Sønderjylland.

I senmiddelalderen bestod samfundet af fire stænder: adelen, gejstligheden, borgerne og bønderne. På mange måder var det gejstligheden, der fyldte mest. Religionen gennemsyrede samfundet på en måde vi har svært ved at forstå i dag. Samtidigt spillede den romersk-katolske kirke en enorm økonomisk og politisk rolle bl.a. i kraft af sine store besiddelser og sin kontrol med en del af retssystemet. Foredraget vil beskrive den romersk-katolske kirkes historie i hertugdømmet Slesvig, fra den spæde begyndelse i slutningen af vikingetiden, over etableringen af kirker og klostre i by og på land, til senmiddelalderens valfartskapeller og alterstiftelser mange steder. Afslutningsvis berøres baggrunden for, at det netop var i hertugdømmet Slesvig, at reformationen blev gennemført som det første sted i Skandinavien.
Torsdag d. 2. november fortæller rektor Hans Christian Hein, Løgumkloster Kirkemusikskole, om Finkultur og almuesang - Reformationens musik i Danmark.
Torsdag d. 30. november holder lektor Carsten Bach-Nielsen, Institut for Kultur og Samfund - Kirkehistorie og Praktisk Teologi, Aarhus Universitet, et foredrag om Reformationen – set fra Vestslesvig.

Foredraget den 28. september begynder kl. 19.30 og er som vanligt arrangeret i et samarbejde mellem Tønder Museums Vennekreds, Folkeuniversitetet og Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder.
Der er gratis adgang for medlemmer af vennekredsen. Ikke-medlemmer betaler 50 kr. i entré. Arrangementet foregår i museets foredragssal i Pumpehuset. I pausen kan der købes kaffe.


Efterkrigstiden i Sønderjylland: "Paraderne kom ned - Sønderjylland og Europa 1955-1965"

Oprettet d.: 14. September, 2017

Af: René Rasmussen, Museumsinspektør - Sønderborg Slot

Billede: Efterkrigstiden i Sønderjylland.

I løbet af efteråret 2017 viser DR anden halvdel af TV-serien "Historien om Danmark" med skuespiller Lars Mikkelsen som vært. I serien sættes der fokus på forskellige hændelser i Danmarkshistorien fra stenalder til nutid.
Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Sønderjylland bakker op, men sætter naturligvis fokus på den sønderjyske historie.
Alle foredrag finder sted på Sønderborg Slot. De starter kl. 19.30 og der er GRATIS entré.
Mandag 25. september er det museumsinspektør Axel Johnsen, der fortæller om afspændingen i grænselandet: Da paraderne kom ned.

Grænselandet gennemgik kolossale forandringer i de få år fra 1955 til 1965. En af de mest markante var, at den sindelagskamp, som havde stået på siden midten af 1800-tallet, mere og mere blev bilagt.

I takt med at Danmark åbnede sig mod det nye dynamiske Vesttyskland, blev grænselandet i stigende grad set som en bro til Europa. For sønderjyderne rummede denne omdefinering nogle nye spændende muligheder – men også nogle skræmmende perspektiver, som det tog tid at vænne sig til.


Mellemkrigstiden: Sønderjylland som "Danmarks urolige hjørne"
Oprettet d.: 11. September, 2017

Af: René Rasmussen, Museumsinspektør - Sønderborg Slot

Billede: Mellemkrigstiden: Sønderjylland som "Danmarks urolige hjørne".

I løbet af efteråret 2017 viser DR anden halvdel af TV-serien "Historien om Danmark" med skuespiller Lars Mikkelsen som vært. I serien sættes der fokus på forskellige hændelser i Danmarkshistorien fra stenalder til nutid.
Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Sønderjylland bakker op, men sætter naturligvis fokus på den sønderjyske historie.
Alle foredrag finder sted på Sønderborg Slot. De starter kl. 19.30 og der er GRATIS entré.
Mandag 18. september er det museumsinspektør René Rasmussen, Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot, der fortæller om Sønderjylland som Danmarks urolige hjørne i mellemkrigstiden.

Første Verdenskrig tog hårdt på Sønderjylland, men historien fik en lykkelig slutning med Genforeningen i 1920. Det tog dog tid for landsdelen at blive integreret i Danmark, og hele tiden
spøgte frygten for en revision af grænsen.


Mangfoldighed – Verden i Tønder
- En udstilling fra idé til virkelighed
Oprettet d.: 8. September, 2017

Af: Elsemarie Dam-Jensen, Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder

Billede: Strikkecafé.

Efterårets strikkecafeer i Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder begynder tirsdag d. 19. september kl. 14.
Her vil overinspektør Elsemarie Dam-Jensen, Kulturhistorie Tønder, fortælle om arbejdet med særudstillingen 2017 Mangfoldighed – Verden i Tønder, der afspejler den lokale historie lige nu og her. Emnet er den nationale mangfoldighed blandt borgerne i Tønder Kommune 2017. Udstillingen rummer dels portrætter fotograferet af fotografen Mogens Gabs, dels genstande fra hele verden.
Udstillingen viser 50 af de mange nationaliteter, der bor og arbejder i Tønder Kommune i dag. De er bosat her af mange forskellige årsager, men de er fælles om at se Tønder Kommune som et rart sted i verden, hvor man kan leve et godt liv.
I foredraget vil Elsemarie Dam-Jensen også fortælle om de overvejelser og det arbejde, der går forud for åbningen af en særudstilling.

Efter en times foredrag serveres der kaffe og kage, og eftermiddagen slutter som sædvanlig med oplæsning af ældre og nyere litteratur. Alle er velkomne, der er ingen forhåndstilmelding. Prisen for deltagelse incl. kaffe og kage er kr. 70,- for medlemmer af Tønder Museums Vennekreds, ikke-medlemmer betaler kr. 85,-. Strikkecafeen foregår i museets foredragssal Pumpehuset.

Efterårets øvrige strikkecafeer bliver tirsdag d. 24. oktober, hvor leder af Lokalhistorisk Arkiv, Tønder, Birgitte Thomsen fortæller om Tønder gennem tiden – i fotografier og tirsdag d. 21. november, hvor museumsinspektør Lars Riis Stenfeldt fortæller om Rede Penge – Synet på penge i skiftende historiske perioder.

Med venlig hilsen
Elsemarie Dam-Jensen
Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder


Så er det atter blevet tid til ’Stolens Dag’ på Museerne i Tønder og Wegnertårnet
Oprettet d.: 8. September, 2017

Af: Museerne i Tønder

Billede: Stolens dag.

Den sidste lørdag i september afholder Museerne i Tønder hvert år 'Stolens Dag', der i år falder på lørdag den 30. september 2017 kl. 10 – 17.

Som vanligt er entréen gratis, hvis man medbringer en stol til vurdering, som finder sted i Pumpehuset fra kl. 11 – 13 hos ekspertpanelet bestående af Thomas Lembourn fra lauritz.com, Peter Tholstrup fra Bruun Rasmussen og Marianne Wegner fra Wegners Tegnestue I/S.

Tag din bedste, smukkeste eller mest mærkværdige stol med og bliv klogere på dens tilblivelse, materiale og værdi, når eksperterne fortæller. Der er indlevering fra kl. 10 - 12.30.
Efter vurderingen kan man se Museets udstillinger og evt. få stillet sin sult i Museumscaféen, der tilbyder Buffet + kaffe m. kage til 150 kr.

Fra kl. 14.30 – 16 holder eksperterne hver deres 30 minutters foredrag i Pumpehuset, i år under temaet ’Japan’: Thomas Lembourn ”Møbelformgiverne Thorvald Bindesbøll og Johan Rohdes interesse for det japanske”, Peter Tholstrup: ”Finns Juhls Japansofa” og Marianne Wegner: ”Wegners interesse for japansk brugskunst og japanernes interesse for Wegner”.

På dagen vil man desuden kunne se møbeldesigner Helle Damkjærs helt usædvanlige organiske træstol, der er fremstillet i Japan, samt objekter i glas fremstillet af Marianne Wegner.


Byvandring i Højer nord for Nørrevej
Oprettet d.: 7. September, 2017

Af: Anne Marie Overgaard, Museum Sønderjylland – Højer Mølle

Museum Sønderjylland - Højer Mølle indbyder til marskvandring torsdag d. 14. september kl. 18.30-20.

Byvandringen starter ved P-pladsen ved Højer Mølle og foregår i den nordlige del af Højer by. Der vil være særligt fokus på Højer bys udvikling i det 20. århundrede - særligt årene efter 2. verdenskrig - og hvordan ’den nye del af byen’ adskiller sig fra 17- og 1800-tallets marskby.
Undervejs kastes som altid både kærlige og kritiske blikke på bygningerne, vi passerer forbi.
Byvandringen er den sidste af fire tematiske byvandringer i Højer i 2017.

Byvandringen er på ca. 3 km og starter og slutter ved P-pladsen ved Højer Mølle.
Det er gratis at deltage, men tilmelding er nødvendig. Det sker ved henvendelse til Museum Sønderjylland – Højer Mølle på telefon 74782911 og foregår efter ”først til mølle-princippet”. Max. 50 antal deltagere.

Med venlig hilsen
Museum Sønderjylland – Højer Mølle


Industrialiseringen: Den glemte verdenskunst - om Skærbæk væveskole

Oprettet d.: 4. September, 2017

Af: Sønderborg Slot

Billede: Den glemte verdenskunst - om Skærbæk væveskole.

I løbet af efteråret 2017 viser DR anden halvdel af TV-serien "Historien om Danmark" med skuespiller Lars Mikkelsen som vært. I serien sættes der fokus på forskellige hændelser i Danmarkshistorien fra stenalder til nutid.
Museum Sønderjylland og Historisk Samfund for Sønderjylland bakker op, men sætter naturligvis fokus på den sønderjyske historie.


Alle foredrag finder sted på Sønderborg Slot. De starter kl. 19.30 og der er GRATIS entré.
Mandag den 11. september er det museumsinspektør Anne Marie Overgaard, Museum Sønderjylland – Højer Mølle, der fortæller om de fantastiske vævede tæpper i jugendstil, der blev fremstillet på Skærbæk Væveskole.

Skolen blev grundlagt d. 18. februar 1896 og skrev sig ind i en lang europæisk tradition for billedvævninger. Og skolen fik en opmærksomhed, der gik langt ud over lokalområdet i Skærbæk og omegn.
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·