logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Om museet
Protektor
Vedtægter
Organisation
Museets mission, vision værdigrundlag og mål
Arbejdsplaner
Fakturering
Årsberetninger
Ledige stillinger
Museets historie
Museets logoer
 
 
 
 

 

      fakturering      

Bookmark and Share


 
 

Elektronisk faktura til

Museum SØnderjylland

Leverandører som leverer varer og ydelser til Museum Sønderjylland skal sende en elektronisk faktura til Museum Sønderjylland. Det er vigtigt at det på fakturaen klart fremgår, hvilken afdeling der har rekvireret varen.

Hvis virksomhederne ikke har udstyr til at sende fakturaer elektronisk, kan de sendes til et "læs-ind-bureau", der er en service, der overfører papirregninger til Museum Sønderjyllands elektroniske økonomisystem.

Der er yderligere informationer om "læs-ind-bureauer" i Modernisteringsstyrelsens brochure "Godt i gang med e-fakturering" - HER ...

Som nyt tiltag er der nu mulighed for at lave en e-faktura via Virksomhed.dk. Denne service koster ikke den enkelte leverandør noget.

Yderligere information kan fås her: virk.dk

Museum Sønderjyllands CVR-nr.: 30008731


Fortegnelse over EAN-Numre i

Museum Sønderjylland

 

Afdeling Adresse   EAN-nr.
Sekretariatet Aastrupvej 48a 6100 Haderslev 5798005224600
Konserveringen Fabriksvej 7-9 6510 Gram 5798005224617

Arkæologi

Haderslev

Dalgade 7 6100 Haderslev 5798005224624

Ehlers

Lertøjssamling

Slotsgade 20 6100 Haderslev 5798005224631

Bymuseet i

Haderslev

Slotsgade 22 6100 Haderslev 5798005224631

Slesvigske

Vognsamling

Simmerstedvej 1 6100 Haderslev 5798005224648

Hjemsted

Oldtidspark

Hjemstedvej 60 6780 Skærbæk 5798005224655

Kulturhistorie

Aabenraa

H.P. Hanssens

Gade 33

6200 Aabenraa 5798005224662

Jacob Michelsens

Gård

Toften 37 6200 Aabenraa 5798005224662
Oldemorstoft Bovvej 2 6330 Padborg 5798005224662

Kunstmuseet

Brundlund Slot

Brundlund Slot 6200 Aabenraa 5798005224679
ISL-Lokalhistorie Haderslevvej 45 6200 Aabenraa 5798005224686
Sønderborg Slot Sønderbro 1 6400 Sønderborg 5798005224693

Cathrinesminde

Teglværk

Illerstrandvej 7 6310 Broager 5798005224709
Dybbøl Banke Bybbøl Banke 16 6400 Sønderborg 5798005224716
Dybbøl Mølle Dybbøl Banke 7 6400 Sønderborg 5798005224716

Kunstmuseet i

Tønder

Kongevej 51 6270 Tønder 5798005224747

Kulturhistorie

Tønder

Kongevej 51 6270 Tønder 5798005224747
Drøhses Hus Storegade 14 6270 Tønder 5798005224747
Højer Mølle Møllegade 13 6280 Højer 5798005224747
Skærbæk Storegade 47 6780 Skærbæk 5798005224747

Naturhistorie og

Palæontologi

Gram Lergrav

Lergravsvej 2

6510 Gram 5798005224754


pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·