logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Om museet
Protektor
Vedtægter
Organisation
Museets mission, vision værdigrundlag og mål
Arbejdsplaner
Fakturering
Årsberetninger
Ledige stillinger
Museets historie
Museets logoer
 
 
 
 

Årsberetning - 2006

Årsberetning - 2007

Årsberetning - 2008

Årsberetning - 2009

ÅRSBERETNING - 2010

 

Årsberetning - 2011

Årsberetning - 2012

Årsberetning - 2013

Årsberetning - 2014

Årsberetning - 2015

 


 

Havet i leret

Lille gennemillustreret bog om fossilerne i Gram Lergrav.

Årbog for Museum Sønderjylland 2013.

 

"Havet i leret"


 

Med graveske gennem Sønderjylland

Arkæologi Haderslevs 125-års jubilæusbog.

"Med graveske gennem Sønderjylland"


 

De Slesvigske Krige i kulturlandskabet

Årbog for Historisk Samfund for Als og Sundeved udgivet i samarbejde med Sønderborg Slot af Inge Adriansen.

"De Slesvigske Krige i kulturlandskabet i Sønderjylland"


 

Troels Wörsel

Publikation udgivet af Kunstmuseet i Tønder i anledning af udstilling med malerier af den danske maler Troels Wörsel.

"Maleri - udvalg II"


 

Årsskrift 2013

Årsskrift 2013 udgivet af

Cathrinesminde Teglværk og Cathrinesmindes Venner i samarbejde med Sønderborg Kommune.

 

"Industrilandskabet omkring Cathrinesminde Teglværk"


 

Spindelvæv og drømme

Publikation redigeret af seniorforsker Inger Lauridsen og udgivet af Kulturhistorie Tønder.

"Spindelvæv og drømme - Tønderkniplinger på gamle huelin"


 

Tønderkniplinger

Publikation skrevet af  museumsinspektør Iben Eslykke Kristensen.

"Tønderknipling - om kniplingshistorie i Vestsønderjylland fra 1600-tallet til i dag"


 
 
 
 

      årsberetninger      

Bookmark and Share


 
 
 

Naturhistorie og palæontologi

Arkæologi

Sønderjyllands Historie

Sønderjyllands

Kunsthåndværk og Kunstindustri

Sønderjyllands Erhvervshistorie

 

Sønderjysk Kunst

Nordisk Kunst og design

 


 

Flora Reggae

Kulturskib 2013 arrangeret i samarbejde med bl.a. Kulturhistorie Aabenraa, Schiffahrtsmuseeum Flensburg og Det Maritime Kalvø med det maritime teaterstykke ombord.

"Flora Reggae"


 

Dinosaurer

Særudstilling på Naturhistorie og Palæontologi.

Dinosaurer - en forsvunden tid?


 

Æ kyst

Særudstilling på Kulturhistorie Aabenraa.

"Æ kyst"

Sønderjylland og Kina


 

Fastelavn

Plakat til fastelavnsarrangement på Jacob Michelsens Gård.


 

Forårsudstilling 2013

Broagerlands Kunstforenings forårudstilling på Cathrinesminde Teglværk.

"Tegl" / "Ziegel"


 

Kulturmåned 2013

Arrangement på Cathrinesminde Teglværk med foredrag.

"Kulturmåned 2013"


 

Oldtidens vogne i Norden

Årets særudstilling på Slesvigske Vognsamling.

"Oldtidens vogne i Norden"


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museum Sønderjylland

Årsberetning 2013

 

Indledning

Museum Sønderjylland har også i 2013 haft et fagligt travlt og overvejende positivt driftsår med en - om end relativ stram økonom - så dog et stabilt driftsgrundlag, der kombineret med donationer fra fonde m.v. har givet museet rum til den nødvendige faglige udvikling, selv om den økonomiske krise som i de nærmest foregående år fortsat kan mærkes.

Museets besøgstal er næsten fasthold - dog med et mindre fald totalt set i forhold til 2012. Både de kommunale og statslige driftstilskud har været fastholdt i 2013, og det er glædeligt, at der i 2013 er indgået en 3-årig aftale med de fire sønderjyske kommuner om et uændret tilskud i perioden 2014 -2017 med deraf følgende budget sikkerhed.

Nogle økonomiske hovedtal

Regnskabsresultatet for 2013 viser overordnet en samlet udgift på 85,3 mio. kr. og indtægter på 81,0 mio. kr. og et negativt driftsresultat på 4,3 mio. kr., der overføres til 2014.

Museets driftsgrundlag er fortrinsvis baseret på et statstilskud på 32,5 mio. kr., et kommunalt tilskud fra de 4 sønderjyske kommuner på knap 19 mio. kr. og betaling for arkæologiske  udgravninger på 14,8 mio. kr. Hertil kommer tilskud fra fonde m.v. på knap 5 mio. kr. og entreindtægter og salg i museets butikker for ca. 5 mio. kr.

Med et samlet besøgstal i 2013 på 230.014 er der en lille tilbagegang på 16.532 gæster i forhold til 2012 hvor der var 257.050 besøgende.

Der i alt normeret 143 fuldtidsstillinger og beskæftiget ca. 175 personer ved museets afdelinger.

Aktiviteterne i museets fagområder og afdelinger beskrives under de enkelte fagområder nedenfor.

 

 Indtægter

 2013 (inkl.

 Historiecenter

 og Dybbøl

 Mølle)

 2012 (inkl.

 Historiecenter

 og Dybbøl

 Mølle)

 2011 (inkl.

 Historiecenter

 og Dybbøl

 Mølle)

§15 og 16 tilskud fra staten (m.v.)

32.477.036  

   33.554.818

   32.929.575

Indtægter fra de fire sønderjyske kommuner inkl. anlægstilskud

18.905.393  

   18.712.402

   16.480.442

Tilskud fra EU og Region Syddanmark   1.374.348    499.000      912.270     

 I alt

52.756.777  

    52.766.220

   50.322.287

Indtægter fra arkæologi, fonde, projekter, salg og entré.

28.230.620   

   30.394.538

   40.719.200

Omsætning Dybbøl Komplekset

7.169.060  

     6.657.256

     7.908.541

 I alt

88.156.457  

   89.818.014

   98.950.028

 

Besøgsstatistik

Antallet af besøgende i Museum Sønderjyllands enkelte afdelinger i 2013 fremgår af nedenstående oversigt.

 

 Afdelinger

 Gæster

  2013

 Gæster

  2012

 Gæster

  2011

 Gæster

  2010

 Gæster

  2009

Sønderborg Slot

51.325

  52.903

  52.317

  55.159

  56.974

Cathrinesminde Teglværk

21.577

  24.101

  20.283

  20.196

  26.285

Augustenborg Slot

733

    1.118

       528

       570

       710

Historiecenter Dybbøl Banke

50.717

  53.348

  50.663

  44.331

  46.385

Dybbøl Mølle

18.997

  20.261

  18.858

  17.980

  12.835

Kulturhistorie / Kunst Tønder

27.372

  31.853

  27.227

  30.186

  30.121

Højer Mølle

7.504

    8.341

    7.399

    7.887

    8.559

Drøhses Hus

4.448

    3.363

    3.243

    4.179

    2.043

Arkæologi Haderslev

8.430

    8.317

    8.356

  10.055

    8.645

Slesvigske Vognsamling

2.046

    3.410

    2.636

    3.739

    2.978

Ehlers Lertøjsamling / Bymuseet i Haderslev

5.628

    6.205

    5.855

    5.906

    6.311

Kulturhistorie Aabenraa

4.690

    5.304

    5.244

    5.592

    5.326

Jacob Michelsens Gård

1.873

    2.093

    2.227

    1.516

    2.441

Kunstmuseet Brundlund Slot

10.504

  13.538

  15.120

  17.022

  15.026

Naturhistorie og Palæontologi

8.368

    7.725

    6.347

    8.235

    7.243

Udstillingen i Hjemsted Oldtidspark

10.067

  10.227

  10.948

  10.400

  12.881

Oldemorstoft

5.434

    4.137

    4.018

    4.156

    3.857

Udstillingen i Skærbæk

805

       806

       895

       947

    1.212

 I alt

240.518

257.050

242.164

248.056

249.832

Antal gæster ved foredrag og rundvisninger (uden for museets fysiske rammer)

18.189

  26.420

  16.711

  15.215

  12.354

 

Bestyrelsesarbejdet i 2013

Museets bestyrelse har udover driftsmæssige emner behandlet en række emner af museumsfaglig, udviklingsmæssig og strategisk karakter - herunder et "eftersyn" af Museum Sønderjyllands driftsgrundlag og ledelsesmæssige udfordringer i forbindelse med Kulturministeriets anbefalinger om "god ledelse i selvejende kulturinstitutioner".

Et meget vigtigt og gennemgående emne har været udarbejdelsen af en flerårig strategi- og udviklingsplan - et arbejde der blev igangsat efter bestyrelsens ønske i 2012. Arbejdet blev afsluttet med bestyrelsens godkendelse af "Strategi- og Udviklingsplan 2014 -18" på det sidste bestyrelsesmøde i december 2013 i denne periode, da der tiltræder en ny bestyrelse i 2014 i forbindelse med kommunalvalget.

Større projekter m.v. i 2013

Af større projekter er der i 2013 arbejdet videre med mulighederne for at placere og opføre en nybygning ved Brundlund Slot. Bygningen skal rumme sønderjysk kunst herunder en stor samling af kunstneren Franciska Clausen, som er deponeret på Brundlund Slot. En stor del af dette arbejde foregår i en til formålet nedsat politisk/administrativ arbejdsgruppe med deltagelse fra Museum Sønderjylland og Aabenraa Kommune.

Desuden er der arbejdet videre med planerne for et nyt fællesmagasin, udbygning af kunstmuseet i Tønder og et projekt om etablering af udstillings- og formidlingsfaciliteter på Zeppelinbasen i Tønder og den tyske sikringsstilling fra Første Verdenskrig, hvor 100-året for krigens udbrud markeres i 2014.

I forbindelse med jubilæer i de kommende år har der i 2013 desuden været fokuseret på forberedelse af 150-året for krigen 1864 og 100-året for salget af de Dansk Vestindiske Øer i 2017 samt en række andre markeringer af begivenheder i 2014 og frem.

Fagområdernes målsætninger og særlige arbejdsindsats i 2013 og 2014

Nedenstående er en kortk beskrivelse af de enkelte fagområders målsætninger og særlige arbejdsindsats i 2013 og 2014.

 

Naturhistorie og Palæontologi

ved METTE ELSTRUP STEEMAN

Faglige resultater i 2013

Vi har på naturhistorisk afdeling fokus på at styrke forskningsindsatsen omkring vores kerneområde, det sent Miocæne hav, herunder især de fossile hvaler. Med støtte fra KUS og Statens Naturhistoriske Museum startede i året en Ph.D. studerende, der arbejder med at beskrive en ny art af uddøde næbhvaler, samt hvilken betydning fundet har for vores viden om den evolutionære udvikling af fødefangst og dybthavsdykning.

Vi fik den enestående mulighed for, at låne Statens Naturhistoriske Museums udstilling af dinosaurer og mesozooiske havdyr. Vi omformede udstillingen til at formidle et tema omkring evolutionære drivkrafter, der understøtter forståelsen af de fossiler vi har udstillet i den faste udstilling.

I samarbejde med Orion Planetarium, Aarhus Universitet har vi videreudviklet vores fælles evolutionssti, og har nu et tilbud primært til skoleklasser med en app og skilte langs ruten, der formidler om udviklingen fra Big Bang til nutiden. Målet er, at samarbejde med tegl-kunstner Robert Harrison om at få udviklet ruten med kunstværker der symboliserer de mest markante begivenheder i udviklingshistorien.

Fossil Hunters

I forhold til vores aktiviteter i Lergraven har vi arbejdet med et projekt kaldet Fossil Hunters, der stiler imod at forbedre oplevelsen ved fossiljagten for de besøgende ved at personaliserer oplevelsen.

 

Væsentlige indsatsområder i 2014

Vi havde fornøjelsen af, at starte året med udgivelsen af Museets årbog, Havet i Leret af Flemming Roth.

Vores fokus på at styrke forskningen fortsætter, og i efteråret forventes vi at påbegynde beskrivelsen af en af bardehvalerne fra Gram Leret.

Vi har fået støtte fra KFU til at ansætte en ekspert fra Ukraine på projektet. Derved har afdelingen opbygget en mindre forskningsenhed omkring de fossile hvaler.

 

Sønderjyllands Arkæologi

ved LENNART S. MADSEN

Faglige resultater i 2013

Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev prøvede at genvinde pusten ovenpå jubilæumsåret (125-år) i 2012. Hovedpunkter, udover gennemførelsen af et større antal prøve- og udgravninger, i året 2013 var:

1) Den nye hjemmeside/app www.Oldtidsglimt.dk blev fortsat, således at der løbende igennem  året blev lagt nye historier ind, og der blev indledt en proces med at få alle historier indtalt af en skuespiller på teatret Møllen. Det endelig resultat er præsenteret i 2014, hvor der er en lydfil til historierne. Hør f.eks http://oldtidsglimt.dk/projects/de-magiske-horn-fra-gallehus/.

Oldtidsglimt

2) Afdelingens jubilæumsbog: Med graveske gennem Sønderjylland, blev præsenteret i januar 2013. Bogen indeholder en lang række artikler skrevet af 18 af museets arkæologer. Artiklerne omhandler væsentlige udgravninger foretaget på henholdsvis motorvejen Kliplev-Sønderborg (2007-2010) og naturgastraceet Egtved til Ellund (2011-2012).

3) Afholdelse af det årlige, internationale flinthuggertræf i pinsen, med deltagelse af ca. 40 specialister i flinthugning fra hele Europa.

4) I løbet af efteråret 2013 gennemførte Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev og Museet på Koldinghus en møderække, der førte til underskrivelsen af en aftale om, at MSJ i en foreløbig fem-årig periode varetager hele det arkæologiske ansvar for Kolding Kommune. Der blev udarbejdet en fælles indsamlings- og forskningsstrategi og hele aftalen blev godkendt af Kulturstyrelsen omkring årsskiftet. Kort efter nytår blev der lavet aftaler med Kolding Kommune, således at alle byggeansøgninger mv. nu sendes til Haderslev. Administrationen af det arkæologiske ansvarsområde forløber nu helt på samme vilkår som de fire sønderjyske kommuner.

5) I en erkendelse af nedgangen i det arkæologiske arbejde og den løbende afvikling af beretningsefterslæbet blev fire arkæologer opsagt først på efteråret (alle med 5-6 måneders opsigelse). To arkæologer havde da allerede i løbet af året fundet andet job. Det har siden opsigelserne ind i mellem været et logistisk problem, at man ikke kan ansætte andre arkæologer, når man har opsagte arkæologer gående, og man kan ikke sætte de opsagte arkæologer til at lave nye udgravninger uden at udsætte deres opsigelsesdato. Dette bevirker desuden, at man er nødt til at tage ikke opsagte arkæologer bort fra deres beretningsskrivning og sende dem på udgravning. Dette havde i efteråret en vis indflydelse på afviklingen af bertningsefterslæbet!

Udgravninger

Afdelingen foretog i 2013 i alt 46 større prøvegravninger og 12 mindre (egenfinansierede).

Afdelingen foretog i 2013 i alt 31 arkæologiske udgravninger.

Særligt skal her nævnes den A.P. Møller-finansierede udgravning af porten gennem Danevirke, som afdelingen gennemførte sammen med kollegerne på Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein. Udgravningen blev gennemført af et blandet hold, hvor der fra MSJ deltog en arkæolog, en grafiker og en arbejdsmand, og fra ALSH en arkæolog og tre arbejdsmænd. Den overordnede kontrol med udgravningen havde Lennart S. Madsen og Per Ethelberg fra MSJ og Martin Segschneider fra ALSH. Det var Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev, der administrerede bevillingen. Desuden deltog naturvidenskabelige fagpersoner fra begge lande i udgravningen, der har givet ganske imponerende resultater. Udgravningen fortsætter da også i 2014 for en ny bevilling fra A.P. Møller.

Udgravning Danevirke

Udgravningsfoto. Vejen gennem Danevirkes port.

Publikationer

Lutz, L.H. & Sørensen, A.B. (red.): Med graveske gennem Sønderjylland. (22 artikler om udgravninger i Sønderjylland 2007-2012, skrevet af 18 af afdelingens arkæologer).

Kruse, P. 2013: Egelund III - ein bronzezeitlicher Versammlungsplatz? Siedlungen der älteren Bronzezeit. Beiträge zur Siedlungsarchäologie und Paläoökologie des zweiten vorchristlichen Jahrtausends in Südskandinavien, Norddeutschland und den Niederlanden (Hrsg.: K.-H. Willroth). Studien zur nordeuropäischen Bronzezeit, Bd. 1, S. 67-80.

Ethelberg, P. og Kruse, P. 2013. Das Osterrönfeld-Haus: Status nach 10-jähriger Untersuchung. Arkæologi i Slesvig/Archäologie in Schleswig (Red.: Matthes, L., Nissen, M., Pedersen, S. L., Schimmer, M, Wehner, D), Bd. 14, s. 103-130.

Ethelberg, P. 2013: Glossary of Prehistoric and Historic Timber Buildings. Glossar zum Prähistoricen und historischen Holzbau. Französisch, Englisch, Niederländisch, Deutsch, Dänisch, Norwegisch, Schwedisch, Polnisch, Tschechisch. Studien zur Landschafts- und Siedlungsgeschichte im Südlichen Nordseegebiet. 3 2012. Ed Lutz Volmer & W. Haio Zimmermann. Unter Mitarbeit von, Emma Bentz, Zuzana Bláhová, Piet van Cruyningen, Per Ethelberg, Benno Furrer, Gisle Jakhelln, Anne Nissen Jaubert, Florence Journot, Lubomir Kosnar, Grith Lerche, Wolfgang F.A. Lobisser, Andrzej Michalowski, Ulrike Oltsmanns, Lars Roede, Heinrich Stiewe, Judith Toebast, H. Tjalling Waterbalk, Stuart Wrathmell. 482 sider.

Hirsch, K. 2013: Eggebæk. Ein Siedlung des frühen Mittelneolithikums mit funden von Helgoländer Flint. Arkæologi i Slesvig/Archäologie in Schleswig (Red.: Matthes, L., Nissen, M., Pedersen, S. L., Schimmer, M., Wehner, D.), Bd. 14, s. 19-28.

Eisenschmidt, S. 2013: Syvsig - ein Siedlung der jüngeren römischen Kaiserzeit und  Wikingerzeit bei Vojens. Arkæologi i Slesvig/Archäologie in Schleswig (Red.: Matthes, L., Nissen, M., Pedersen, S. L., Schimmer, M, Wehner, D), Bd. 14, s. 149-164.

Hartvig, A. & Pedersen, S.L.: Hvinderupgård og Stagebjerggård. Bebyggelser fra vikingetid og middelalder omkring Kolding. Arkæologi i Slesvig/Archäologie in Schleswig (Red.: Matthes, L., Nissen, M., Pedersen, S. L., Schimmer, M, Wehner, D), Bd. 14, s. 189-210.

Sørensen, A.B.: Resultater fra bearbejdningen af Østergård. Arkæologi i Slesvig/Archäologie in Schleswig (Red.: Matthes, L., Nissen, M., Pedersen, S. L., Schimmer, M, Wehner, D), Bd. 14, s. 217-226.

Østergård, S.: Brovold på Als - En nytolkning af den befæstede plads Brovolds formål med udgangspunkt i en analyse af dyreknoglematerialet. Arkæologi i Slesvig/Archäologie in Schleswig (Red.: Matthes, L., Nissen, M., Pedersen, S. L., Schimmer, M, Wehner, D), Bd. 14, s. 237-246.

Kristensen, T.R.: Museum Sønderjyllands tilsyn med fredede fortidsminder og beskyttede diger: Arkæologi i Slesvig/Archäologie in Schleswig (Red.: Matthes, L., Nissen, M., Pedersen, S. L., Schimmer, M, Wehner, D), Bd. 14, s. 247-258.

Andet publikationsarbejde

Redaktion af Arkæologi i Slesvig/Archäologie in Schleswig (Red.: Matthes, L., Nissen, M., Pedersen, S. L., Schimmer, M, Wehner, D), Bd. 14. Wachholz Verlag, Neumünster.

Redaktionsarbejde og opsætning af Anne Nørgård Jørgensen og Hans Chr. Andersen m. fl.: Ejsbøl Mose. Die Kriegsbeuteopfer im Moor von Ejsbøl aus dem späten 1. Jh.v.Chr. bis zum frühen 5. Jh.n.Chr. Bogen udkommer i Carlsberg-fondets jernalderserie i 2014.

Billedindsamling og grafisk opsætning af bogen: Carsten Porskrog Rasmussen: Det sønderjyske landbrugs historie, bd. 3 (1544-1830). Udkom 2013.

Udarbejdelse af rettelser mm. til genoptryk af bogen: Per Ethelberg, Nis Hardt m.fl.: Det sønderjyske landbrugs historie, bd. 2 (jernalder, vikingetid og middelalder). Oprindeligt udkommet 2003, nu udsolgt. Genoptryk udkom 2013.

I slutningen af året gennemførte Lilian Matthes fra afdelingen en oversættelse af alle planchetekster fra tysk til dansk til den store udstilling af Nydambåden mm. på Gottorp Slot.

Registrering

Afdelingen har på nuværende tidspunkt udarbejdet genstandsbeskrivelse for ca. 95% af museets genstande og har offentliggjort omkring 75% af museets sagsnumre på Museernes Samlinger.

Afdelingen gennemførte en omfattende ordning af den sønderborgske oldsagssamling, der i 2012 blev overført fra Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot til Arkæologi Haderslev. Arbejdet strakte sig over det meste af året. I 2014 bliver samlingen indført i Museernes Samlinger, og der findes derefter kun enkelte, ganske små arkæologiske genstandsamlinger tilbage på de øvrige afdelinger af Museum Sønderjylland, der ikke er overdraget til Haderslev og registreret. Desuden påbegyndte vi en gennemgang af den arkæologiske genstandssamling på Koldinghus med henblik på at sikre, at den blev indført i Museernes Samlinger.

Beretninger

Afdelingen har ikke helt kunnet følge den afviklingsplan for afdelingens beretningsefterslæb, der blev aftalt med Kulturstyrelsen i 2012 og godkendt ved e-mail fra Dorte Veien Christiansen 20. juni 2012. Et stort antal arkæologer har i 2013 været i gang med at skrive beretninger, men en længere, koncentreret indsats for at gennemføre de arkæologiske undersøgelser forud for etablering af DSB-dobbeltspor mellem Lunderskov og Vojens har bevirket en vis udsættelse af afviklingen. Desuden løb afdelingen ind i det strukturelle problem, der opstår, når man har opsagte arkæologer, og som beskrevet ovenfor.

 

Væsentlige indsatsområder i 2014

Der arbejdes med at færdiggøre arbejdet med den retrospektive indførelse af museets arkæologiske genstande i Regin / Museernes Samlinger. Der er nu taget fat på at gennemgå, registrere og kassere i de sidste private flintsamlinger, der endnu kun havde fået journalnummer.

Afdelingen vil naturligvis fortsætte den aftalte afvikling af beretningsefterslæbet.

Afdelingen vil i 2014 fuldføre den i 2012 påbegyndte overgang til elektronisk opbevaring af dokumenter.

Afdelingen vil i et tæt samarbejde med Museet på Koldinghus arbejde med de resterende kvalitetskrav til den fremtidige arkæologiske virksomhed i de fire sønderjyske kommuner og Kolding kommune, som Kulturstyrelsen har formuleret. Målet er, at principper for de sidste tre områder, bevaring, registrering og formidling, foreligger inden udgangen af 2014.

Afdelingen vil naturligvis fortsat på fornemste vis udføre alle prøvegravninger samt udgravninger af væsentlige fortidsminder i afdelingens ansvarsområde.

Gennemførelse og færdiggørelse af afdelingens udgravning af Danevirkes port, udført i samarbejde med Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein.

Gennemføre alle de aftalte tilsyn af fredede fortidsminder.

Udarbejdelse af en ny fireårsplan for perioden 2015-2018.

Udarbejdelse af projektbeskrivelse til forskningsprojekt om vadehavets bebyggelse og den geologisk udvikling 1600 f.Kr. til 1600 e.Kr. sammen med Sydvestjyske Museer, Varde Museum og Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein.

Udarbejdelse af projektbeskrivelse til forskningsprojekt om anglerne og forbindelserne mod vest i jernalderen med Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie på Gottorp og Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein.

Udarbejdelse af projektbeskrivelse til forskningsprojekt om Danevirke-udgravningerne sammen med Archäologisches Landesamt Schleswig-Holstein.

Udgivelser

Vi har ikke opgivet håbet og troen, så vi arbejder videre med indsamlingen af midler til:

Udarbejdelse af manuskripter, analysearbejde mm. til bog med "Fremlæggelse af fosfatanalyser af 107 huse, gårdsanlæg og andre anlæg fra ældre stenalder til renæssance i Sønderjylland".  Bogen planlægges nu udgivet 2015/16.

Udgivelse af Per Ole Schovsbo: Hestevogne på landet, 1500-1900.

Udgivelse af Per Ole Schovsbo: Middelalderens vogne.

Udgivelse af Silke Eisenschmidt: Storstensgravene ved Rinkenæs.

Udgivelse af Tenna Kristensen, Anders Hartvig, Anton Englert og Thomas Berthelsen: Det ældste Haderslev.

Udgivelse af Frerk Oldenburger: Gravpladsen ved Højgård.

Udgivelse af Bodil Møller Knudsen og Lennart S. Madsen (red.): Nyere tid lertøj i Danmark og hertugdømmet Slesvig. 

 

Sønderjyllands Historie

ved CARSTEN PORSKROG RASMUSSEN

Faglige resultater i 2013

I 2013 kunne Sønderborg Slot åbne et rum om "Sønderjylland under tysk styre". Rummet er designet af Poul Ingemann, og René Rasmussen har været den faglige hovedansvarlige for udstillingen, der er støttet af  A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.

Sønderjylland under tysk styre

Fra den nye permanente udstilling:

Sønderjylland under tysk styre.

Hermed har slottet nu tre nye permanente udstillingsrum, som sammen med de ældre rum om de Slesvigske Krige udgør en helhed om Sønderjyllands nationale historie fra 1848 til 1920.

1. december 2013 afsluttedes det store grænseoverskridende projekt "Mindretalsliv/Minderheitenleben". Det skete med en mindre særudstilling på slottet om de to mindretal i perioden lige efter 1945.

Ellers var året både på slottet og Historiecenter Dybbøl Banke præget af en række initiativer, der lagde op til 150-året for krigen i 1864 i 2014. Flere initiativer gav synlige resultater allerede i 2013.

I november åbnede udstillingen ”Mennesker i krig” om krigen 1864 set gennem 30 enkeltpersoner på Schleswig-Holsteinische Landesbibliothek i Kiel. Udstillingen er blevet til i et tæt samarbejde mellem Sønderborg Slot og Landesbibliothek, og åbnede på slottet i april 2014.

Desuden udgav Slottet sammen med Statens Forsvarshistoriske Museum en ny grundbog om 1864 på tre sprog, og slottets egen årbog sammen med venneforeningen Historisk Samfund for Als og Sundeved er en oversigt over monumenter og mindesten i Sønderjylland fra og om 1864 af Inge Adriansen.

Overinspektør Peter Dragsbo gik på pension fra sin stilling som overinspektør i 2013. Som efterfølger tiltrådte i september Carsten Porskrog Rasmussen. Peter Dragsbo blev derefter ansat for en periode til forskningsprojektet "Arkitektur til grænsen" om arkitekturen i en række daværende tyske grænseland i årene omkring 1900.

For ISL har en stor bevilling fra A.P. Møller-fonden betydet, at vi i 2013 kunne publicere en lang række historiske billeder på databasen "Sønderjyske billeder" fra Sønderjyllands nationale historie.

 

Væsentlige indsatsområder i 2014

Første halvår 2014 har været meget stærkt præget af markeringerne af 1864. Museet har deltaget i en lang række officielle og folkelige arrangementer, herunder den officielle markering 18. april.

I april åbnede udstillingen "Mennesker i Krig" på slottet, og lidt senere kom et stort tosproget katalog hertil. Til udstillingen er knyttet flere digitale formidlingsprojekter, bl.a. en app om museets store model af Dybbøl 1864 og taleskærme med aktører fra tiden.

Mennesker i krig

Udstillingsplakat til udstillingen:

"Mennesker i krig".

Videre har museet udarbejdet vandreudstillingen "Fra Fjendskab til Forsoning" om 1864 og perspektiverne frem til i dag for Folketinget. Den åbnede i februar i landdagen i Kiel og har siden været vist på den danske ambassade i Berlin, Dansk Centralbibliotek i Flensborg og Haus Nordschleswig i Aabenraa.

En udvidelse af den eksisterende app om rute 1864 med en detaljeret formidling af bombardementet 1864 er næsten færdig.

Historiecenter Dybbøl Banke har bl.a. indviet en "digital kikkert", der formidler landskabet 1864, arrangementet "Kampen om Als" blev stærkt udvidet i 2014, og derudover har der været meget hektisk aktivitet med centrets løbende formidling.

Sønderborg Slot har videre arbejdet med formidling af Første Verdenskrig, som også har jubilæum i 2014. Der er udarbejdet en app om krigsårenes spor i det sønderjyske landskab, og museet har sammen med flere samarbejdspartnere lanceret en hjemmeside med tilknyttet facebook-side, der med 100-års forskydning bringer løbende "nyheder" fra krigen 1914-18.  

 

Sønderjyllands Erhvervshistorie

ved STEFANIE ROBL MATZEN

Faglige resultater i 2013

Kulturhistorie Aabenraa

På Kulturhistorie Aabenraa fortsattes istandsættelsen af museet og bl.a. blev portalen foran museet sat i stand.

Udstillinger

I juni åbnedes udstillingen "Mellem land og vand - de sønderjyske havne".  I denne indgår bl.a. en interviewbaseret portrætserie om havnene i Aabenraa og Sønderborg.

I starten år året - fra den 12. januar til den 10. marts - havde museet lånt udstillingen "Rømøs historie, søfart og hvalfangst" fra Rømø Lokalmuseum, Søfart & Historie, der havde udarbejdet den med ekspertise fra Bert Kelm og bistand fra Rømø Lokalhistorisk Forening.

Fra den 2. maj til den 15. september vistes en udstilling med anskuelsestavler fra skoler, bl.a. med bidrag fra Deutsches Schulmuseum.

Årets udstillingsvirksomhed afsluttedes med udstillingen "Æ kyst" - Sønderjylland og Kina.

Anden formidling

Som del af projektet "Maritime oplevelser" afholdtes der den 18. august en "værftsdag" på Kalvø, hvor museet sammen med andre aktører anskueliggjorde livet på Jørgen Bruhns værft omkring 1850.

Værftsdag på Kalvø

Det var også startskuddet til det maritime teaterstykke "FloraReggae" som opførtes i flere havne.

Derudover var museet til stede i havnene Sønderborg og Aabenraa i anledning af Kongelig Classic og arrangerede en del børneaktiviteter og foredrag.

Forskningsvirksomhed og projektsamarbejde

Mikkel Leth Jespersen var i hele 2013 optaget at forskningsprojektet "Et globaliseret lokalsamfund. Ude og hjemme med Aabenraa-søfarten under 1800-tallets kolonialisme".

Stefanie Robl Matzen bidrog med en artikel om Flensborgs handel med de Dansk-Vestindiske Øer til antologien Sønderjyllands Erhvervshistorie 1800-2000.

I forbindelse med projektet "Kongelig Classic fra 1855" var museet den 23. november vært for en workshop, som samlede maritime aktører og institutioner fra regionen, for at intensivere deres samarbejde.

Samlinger og bevaring

Museets samling af landbrugsredskaber og landkøretøjer blev gennemgået, modellen af en kinesisk djunke blev restaureret og med stor hjælp fra frivillige fotografer blev alle skibsportrætter digitaliseret.

Jacob Michelsens Gård

Formidling

På Jacob Michelsens Gård startede året med et fastelavnsarrangement.

I løbet af sommeren arrangeredes der to bageweekender, hvor gårdens gæster kunne både se en udstilling om forklæder, smage de friskbagte lækkerier samt opleve kurveflet, slyngning af honning, forskellige dyr og et høstmarked.

Året afsluttedes med den traditionelle julebageweekend og arrangementet "Oldemors Juletræ".

Bogen "De glemte kager" blev udgivet på tysk.

Andet

Takket en donation fra Karen Michelsen og Anne-Helene Michelsens Fond kunne rosenbedet foran stuehuset sættes i stand. Samtidigt blev bagehuset nykalket.

Bagehus

Bagehuset på Jacob Michelsens Gård.

Cathrinesminde Teglværksmuseum

Udstillinger

Udstillingssæsonen blev indledet af Broagerlands Kunstforening fra 27. marts til 27. april.

Sommerens særudstilling stod i teglkunstens navn. World association of Brick Artists består af Robert Harrison/USA, Gwen Heeney/GB, Fritz Fehring/D, Jacques Kaufmann/Schweiz og Ulla Viotti/Sverige.

I oktober blev lukningen af elproduktionen på Enstedværket markeret med en genopstilling af særudstillingen "Det Elektriske Sønderjylland"

Elværksudsmykning

Kunstneren Troels Trier (1879-1962) udsmykkede maskinsalen på højspændingsværket med billeder af den vilde og den tæmmede elektricitet. Her er det elektriciteten i byen.

Sundeved Husflid holdt sit årlige udstillingsarrangement den 22. september, og julemarkedet fyldte alle rammer i de to sidste weekender i november.

Anden formidling

Det store arrangement i 2013 var Kulturmåned med fire foredrag/forestillinger i maj: Niels Helveg Petersen, Flemming Jensen, Malene Schwartz og Jim Macintosh Jazzband.

Derudover etableredes en omviserguide til mobiltelefon.

Den 4. juni blev der afholdt Syng sommeren ind i samarbejde med mandskoret Sønderborg.

Dertil kommer adskillige foredrag.

Forskningsvirksomhed og projektsamarbejde

Årsskriftet 2013 blev udgivet i samarbejde med Cathrinesmindes Venner og Sønderborg Kommune og forfattet af Ann Merete Albæk, Torben A. Vestergaard og Liselotte Eick-Rühmann: Industrilandskabet omkring Cathrinesminde Teglværk. Årsskrift XXVI.

Museet har også bidraget til antologien Sønderjyllands Erhvervhistorie 1800-2000, redigeret af Hans Schultz Hansen, Elisabeth Vestergaard og Torben A. Vestergaard, Syddansk Universitetsforlag 2013. Museet bidrog til et teglsymposium med kunstakademistuderende og lærere fra Kiel, København og Bergen, som bl.a. blev afviklet på Cathrinesminde.

Oldemorstoft

Med virkning fra den 1. maj 2013 blev Mads Mikkel Tørsleff ansat som ny leder.

Udstillingsvirksomhed

Årets særudstilling om slesvigske folkedragter blev til i samarbejde med folkedansere fra Grænsekvadrillen. Derudover begyndte arbejdet med en fornyelse af landbrugsudstillingen.

Anden formidling

Traditionen tro afholdtes der Det Sønderjyske Kaffebord, forskellige børneaktiviteter samt en række rundvisninger.

I december udgav Oldemorstoft bogen "Oldemorstoft og dens Omverden på Reformationstiden", forfattet af Mikkel Leth Jespersen og Bjørn Poulsen.

Oldemorstoft - Bogforside

Samlinger og bevaring

Mads Mikkel Tørsleff har brugt en stor del af sin tid på gennemgangen af Museum Sønderjyllands landbrugssamling.

Slesvigske Vognsamling

Vognsamlingen havde i 2013 et lederskift, idet Knud Isaaksen gik på efterløn. Hans efterfølger blev Daniela Günther Andersen.

Udstillingsvirksomhed

Årets særudstilling "Oldtidens vogne i Norden" tog afsæt i Per Ole Schovsbo's afhandling "Oldtidens vogne i Norden". De udstillede rekonstruktioner af vogne var venligst udlånt fra forskellige andre museer.

I anledning af udstillingen blev hæftet "25 år efter Oldtidens Vogne i Norden, forsøg, vogne og veje" udgivet.

Formidling og andre aktiviteter

Gennem sit korps af frivillige har Slesvigske Vognsamling et højt aktivitetsniveau. I 2013 blev der bl.a. afleveret et ælteværk til Den Fynske Landsby og arbejdet på en rekonstruktion af et hejseværk til Historiecenter Dybbøl Banke.

Julemarkedet trak igen på mange gæster og bød på to hyggelig dage i kunsthåndværkets tegn.

Samlingen

Slesvigske Vognsamling deltog i en gennemgang af museets samling fra områderne "landbrug" og "landtransport".

 

Væsentlige indsatsområder i 2014

Kulturhistorie Aabenraa

Mikkel Leth Jespersens forskningsprojekt om globaliseringens og kolonialismens indflydelse på Sønderjyllands søfart afsluttes med en bog, som udkommer i løbet af efteråret.

Stefanie Robl Matzen arbejder med kaptajn Michelsens dagbøger fra Stillehavet, som forventes udgivet i løbet af efteråret samt med et genoptryk af "Aabenraa Søfartshistorie".

Fortsat stort arbejde med gennemgangen af afdelingens landbrugssamlingen, og forskellige projekter angående Sønderjylland søfart. Bl.a. bogprojekt "Sønderjyllands Søfartshistorie" - i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland.

Jacob Michelsens Gård

Stephanie Erlenbachs speciale om Jacob Michelsens Gård under Første Verdenskrig blev udgivet i artikelform i Sønderjysk Månedsskrift.

Særudstilling med fodskamler og sofapuder.

Egnsspil om gårdens historie opført i sommer 2014.

Oldemorstoft

Der er åbnet to særudstillinger i 2014, som begge løber hele sæsonen. Den ene: "Folkeskolen 200 år - i Slesvigsk perspektiv", den anden om påklædningsdukker som børnelegetøj og samlerobjekt i både Danmark og Tyskland. Udstillingen er blevet til i et samarbejde på tværs af landegrænsen.

Desuden er processen omkring udskillelse af landbrugsgenstande fortsat i 2014, ligesom der arbejdes på et nyt formidlingstiltag for børn i december måned.

Slesvigske Vognsamling

Den nye afdelingsleder er ved at skabe sig et overblik over samlingen (bl.a. i forbindelse med samlingsgennemgangen) og ved at forbedre de permanente udstillinger. Bl.a. skal den store nyindkomne samling af bidsler gennemses.

Cathrinemsinde Teglværk

Cathrinesminde Teglværk udgiver i 2014 årsskrift XXVII: Hans Wolf: Teglværksejer Hollensen, Verner Bjerge og Jacob Hanquist Petersen: Danmarks Teglværker - Horsens Kommune. 256 sider, Ill, og i oktober: Jørgen Berthelsen: Danmarks Teglværker - Hørsholm-Fredensbog Kommner.

I sommeren genopsattes udstillingen Grønland Keramik.

I efteråret vises en særudstilling om arkitekten Hans Munk Hansen: Arkitekt i fire verdensdele.

Museet bidrager med en gæsteudstilling og - aktivitet til fejringen af fajanceproduktionens 250-års jubilæum i Kellinghusen i Holsten.

 

Sønderjyllands Kunsthåndværk og Kunstindustri

ved ELSEMARIE DAM-JENSEN

Faglige resultater i 2013

Kulturhistorie Tønder

Udstillingsvirksomhed

Frem til 28. april 2013 vistes særudstillingen Liv og sjæl i gamle huse - Bygningskultur i Vestslesvig.

Fra den 25. maj - 20. oktober vistes særudstillingen Metal – knipling/strik - Hanne Behrens. Guldsmed Hanne Behrens, Nibe, viste nogle af sine nyere arbejder, især smykker kniplet i metaltråd og kurve strikket i sølvtråd.

Hanne Behrens

Broche fremstillet af guldsmed Hanne Behrens. Fra udstillingen "Metal - knipling/strik - Hanne Behrens".

Fra 6. juni 2013 vistes særudstillingen Tradition og Fornyelse – om kniplersken Inge Wind Skovgaard. Udstillingen blev åbnet i forbindelse med Tønder Kniplingsfestival 2013.

Foruden foredragsrækker arrangerede Kulturhistorie Tønder også i 2013 en lang række andre formidlingsarrangementer, fordelt hen over året: Månedlige kulturhistoriske strikkecaféer, mølledag, stoledag, kulturhistoriske vandringer og formidlingsarrangementerne Fidihvaffornoget - et læringsprojekt for førskolebørn og de yngste klasser skabt i et samarbejde mellem biblioteker og museer i alle fire Vadehavskommuner og Fliser - blev sejlet hertil over Vadehavet - formidlingsprojekt om museets samling af hollandske fliser i samarbejde med Vadehavets Formidlerforum.

Forskningsresultater

Seniorforsker Inger Lauridsen fortsatte i 2013 sit forskningsprojekt med titlen Den tønderske kniplingsindustris historie 1600 - 1864, dens internationale baggrund, økonomiske betydning, nationalt og regionalt samt den sociale historie vedrørende kniplerskernes liv og arbejdsvilkår og disses forholds indvirkning på Hertugdømmet Slesvig og især på Tønderegnen. Projektet finansieres af Carlsbergfondet.

Museet udgav i 2013 i forbindelse med Kniplingsfestivalen to bøger: Museumsinspektør Iben Eslykke Kristensen skrev Tønderknipling om kniplingshistorie i Vestsønderjylland fra 1600-tallet til i dag. Bogen udkom i både en dansk, tysk og engelsk version.

Seniorforsker Inger Lauridsen redigerede bogen Spindelvæv og drømme - Tønderkniplinger på gamle huelin.

Museet gennemførte i forbindelse med Interreg IV A-projektet "Musik og religion fra Ribe til Rendsborg" (i samarbejde med Gottorp Slot og Løgumkloster Kirkemusikskole) et feltforskningsprojekt vedr. "Pietismens arvtagere i Vestslesvig", udført af teologistuderende ved Aarhus Universitet.

Drøhses Hus

Udstillingsvirksomhed

23. marts 2013 åbnede museet med en ny særudstilling og to særudstillinger fra 2012:

Den nye særudstilling var: Løver, kroner og monogrammer - Grev Axel af Rosenborgs kniplingssamling - en enestående samling af europæiske kniplinger tilhørende Grev Axel af Rosenborg.

Kniplinger

Fra udstillingen i Drøhses Hus: "Løver, kroner og monogrammer - Grev Axel af Rosenborgs kniplingssamling".

De to udstillinger Fra storhed til forfald - Om kniplingsindustrien i Sønderjylland fra 1600-tallet til 1800-tallet og Bord dæk dig! fortsatte i 2013.

Højer Mølle

Udstillingen Det daglige brød - brød og bagning gennem 2000 år blev udbygget og fornyet.

Der er foretaget gennemgang, konservering og registrering af afdelingens samling til Regin. En stor del af arbejdet i 2013 var et led Museum Sønderjyllands gennemgang af samlingerne indenfor F01 og E02.

Inspektøren har været meget involveret i formidlingsprojekter i Vadehavets Formidlerforum sammen med de øvrige museer langs Vadehavet.

Skærbæk

Museet fortsætter den påbegyndte gennemgang og registrering af museets samling. Museet har i 2013 aktivt indsamlet genstande vedrørende Rømø-dæmningen.

Åbning af udstilling: Lakolk - før og efter dæmningen - om etableringen af Nordsøbadet Lakolk i 1898, som lagde grunden til Rømøs turisme.

Ehlers Lertøjssamling

Der arbejdes fortsat med digitalisering af afdelingens genstandsregistrant.

På Ehlers Lertøjssamling havde man i 2013 flere formidlingstiltag i samarbejde med lokale musikere og teaterfolk.

 

Væsentlige indsatsområder i 2014

Har været præget af arbejdet med forberedelserne til arrangementer i forbindelse med 250-året for H.A. Brorsons død, først og fremmest gennem planlægning og åbning af udstillingen Troens Landskab - religion i Vestslesvig før og nu samt planlægning af foredrag og koncerter i samme anledning.

Desuden er der skrevet artikler, bl.a. i forbindelse med Hans J. Wegners 100-års-jubilæum og udført formidlings- og redaktionsarbejde mm. sammen med Nationalpark Vadehavet.

 

Sønderjysk Kunst

ved KATRINE KAMPE

 

Kunstsamlingen i Museum Sønderjylland

Samarbejde med andre institutioner

Erhvervelser

Gaver

Registrering

Udstillinger

Publikationer

Anden formidling

Billedskolen på slottet

Arrangementer i parken og på slottet

 

Nordisk Kunst og Design

ved OVE MOGENSEN

 

Kunstsamlingen

Kunstmuseets samling blev i 2013 forøget med væsentlige værker til understøttelse og supplering af kunstmuseets fokusområde: Nordeuropæisk kunst og design.

Kehnet Nielsens maleri ’Mythologies I/The Room’, 2012 supplerer museets store samling af kunstnerens værker med nye facetter. Den avantgardistiske billedhugger Ib Braase forøgede samlingen med 2 hovedværker. Kunstmuseet kunne herudover indlemme 2 malerier af 2 af Tysklands absolut førende samtidskunstnere: Markus Lüpertz med maleriet ’Nach Goya - Vor blauen Himmel’ fra 2002 og Georg Baselitz’s maleri ’Carlo Maggio’ også fra 2002. Alle værker blev skænket efter ansøgning af Ny Carlsbergfondet.

Georg Baselitz

Georg Baselitz: Carlo Maggio. 2002. 180 x 140 cm.

Gave fra Ny Carlsbergfondet.

Kunstmuseet nordiske designsamling blev for egne midler forøget med 4 af den danske møbelarkitekt Hans J Wegners ’Politiken-stole’ samt en tilhørende opbevaringsvogn også designet af Wegner.

Museets skulpturpark, der udvikles i samarbejde med Tønder kommune, blev for egne midler udvidet med skulpturen ’Knude’ fra 1992 udført af billedhuggeren Ole Christensen.

Udstillinger

Kunstmuseet arrangerede i 2013 syv udstillinger, der alle som udgangspunkt blev tilrettelagt med henblik på at belyse karakteristiske sider af nordisk kunst i overensstemmelse med kunstmuseets ansvarsområde.

Kontrapunkt

Nordisk konkret maleri fra perioden 1948 til i dag repræsenteret ved danske Richard Mortensen og svenske Carl Magnus i et samspil / modspil. Udstillingen blev ledsaget af publikationen ’Kontrapunkt’ udgivet af Kunstmuseet i Tønder.

Richard Mortensen

Richard Mortensen.

Zweite Natur - Bilder 2008-2012

Den tyske ekspressionistiske maler Bernd Zimmer udstillede stærkt koloristiske naturskildringer i slægtskab med den dansk/tyske maler Emil Nolde.

Per Inge Bjølo

Norges mest ansete billedhugger udstillede en lang række installationer og malerier, der i lighed med Edvard Munch, rummede voldsomme billedkunstneriske udtryk, hvis grundlæggende indhold byggede på eksistentiel angst og fortrængninger. Udstillingen blev ledsaget af publikationen ’Per Inge Bjørlo’ udgivet af Kunstmuseet i Tønder.

Maleri – udvalg II

Udstillingen viste malerier fra perioden 1975 frem til 2013 udført af den danske maler Troels Wörsel. Hans position som en af nordens mest eksperimenterende billedkunstnere kom klart til udtryk i hans intellektuelle og til tider humoristiske maleri. Udstillingen blev ledsaget af publikationen ’Udvalg II – Auswahl II’ udgivet af Kunstmuseet i Tønder.

Uden for myldretid

I samarbejde med 3 ’udkantsmuseer’; Fuglsang Kunstmuseum, Bornholms Kunstmuseum og Vendsyssel Kunstmuseum, samt Realdania blev 4 danske fotografer bedt om at fotografere udkantsdanmarks potentiale for udvikling og vækst. Fotograferne Chistina Capetillo, Torben Eskerod, Carsten Ingemann og Henrik Saxgrens  fotografier tournerede rundt til de 4 kunstmuseer. Udstillingen blev ledsaget af den prisbelønnede bog ’Uden for myldretid’ udgivet af Realdania.

Kiming – Omgivet af natur/Umgeben von Natur

Kunstmuseet i Tønder og Museumsberg i Flensburg samarbejdede om denne præsentation af den danske maler Inge Lise Westmans nordiske melankolske landskabsmaleri. Udstillingen blev ledsaget af publikationen ’Kiming’ udgivet af Kunstmuseet i Tønder og Museumsberg i Flensburg.

Det grafiske Værk

Kunstmuseet i Tønders samling rummer en stor del af grafikeren Jørgen Rømers værk. Clausens Kunsthandel i København udgav i 2013 3. bind af bogværket om Rømers kunst. I den anledning viste kunstmuseet et omfattende udvalg af Rømers grafiske værk. Kunstmuseet i Tønder bidrog til udgivelsen af 3. bind; ’Jørgen Rømer Grafik’.

Væsentlige indsatsområder i 2014

 

Den 2. april 2014 ville møbe-larkitekten Hans J. Wegner være fyldt 100 år.

Sammen med Designmuseum Danmark vil Kunstmuseet i Tønder markere den verdensberømte møbel-designer med en forsknings-publikation og en markant udstilling, der vil fokusere på Wegners tilknytning til sin fødeby Tønder og hans betydning for Scandinavian Design.

    Weger - 100 år

I et tæt samarbejde med Tønder kommune, Tønder Turistråd og Tønder Handelsstand vil kunstmuseet skabe den fornødne opmærksomhed omkring Wegner med henblik på, at Wegner, Tønder og museets permanente Wegner stolesamling i det ombyggede Vandtårn ved museet fremstår som et positivt brand for Tønder.

I et tæt samarbejde med Henry Moore Foundation i England arbejder kunstmuseet på at udvikle en udstilling og publikation til visning og udgivelse i 2017. Temaet herfor er ’Henry Moore og Norden’, hvor Henry Moores indflydelse på og lighed med karakteristiske sider af nordisk kunst skal klarlægges.

Kunstmuseet arbejder på en oeuvre fortegnelse over museet omfattende danske surrealist samling. Publikation og udstilling planlægges afholdt i 2015.

Kunstmuseet vil fortsatte sine bestræbelser på at skaffe lydhørhed og økonomiske midler til opførelse af en tilbygning til vandtårnet, hvor museet via en permanent samling, forskning, publikationer og skiftende udstillinger kan formidle møbelarkitekten Hans J. Wegners internationale betydning for møbeldesign og med udgangspunkt i Wegner belyse begrebet ’Scandinavian Design’.

Henrik Schou

 


 

 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·