Åbningssiden sten
Information Det sker Museerne Udstillinger Undervisning Kontakt Museumsbutik Oversigt
Information Information Nyhedsbreve
pause
Vedtægter
Organisation
Nyhedsbreve
Åbningstider
Fakturering
Årsberetninger
Ledige stillinger
Museets historie
 
 
 
mellemrum

NYHEDSBREV NR. 4 - 2008

1. juli 2008

Kulturhistorie Sønderborg

Super-jubilæum på Sønderborg Slot

Den 13. og 15. juni stod Sønderborg Slot på gloende pæle. Fredag den 13. samledes næsten 200 venner og samarbejdspartnere til reception for museets 100-årsjubilæum. Overinspektør Peter Dragsbo fortalte kort om museet/ afdelingens fortid og fremtíd, mens middelalderkrigere fra gruppen "The Armoury" kæmpede i deres 1200-tals dragter i hele Slotsgården, og derefter var der hilsener fra både ind- og udland, bl.a. museets lokalråd, SDU og Deutsche Museen.

Derefter var der kl. 13.00 åbning af udstillingen Hertugerne af Slesvig og Holsten, først i Riddersalen, hvor der var taler af Museum Sønderjyllands formand, Jens Møller, og direktør Orla Madsen, fulgt af en rammende fortælling om hertuger fra 1200-tallet til vore dage af museumsinspektør Inge Adriansen samt åbningstalen ved kulturminister Brian Mikkelsen. Derefter viste overinspektør Peter Dragsbo kulturministeren rundt i udstillingen, indtil han kl. 14.00 skulle op i foredragssalen for at underskrive kulturaftalen med de fire sønderjyske kommuner. Til udstillingsåbningen var der en lang række gæster, blandt dem så man medlemmer af den glücksborgske hertugfamilie, ejerne af herregårdene Glorup, Arreskov og Damp, fhv. rigsantikvar Olaf Olsen og Rikke Agnete Olsen, professor Else Roesdahl, museumsdirektør Niels-Knud Liebgott, formanden for Bund deutscher Nordschleswiger, Hinrich Jürgensen, professor Thomas Riis, Kiel, o.m.a. Til udstillingen er udgivet et dansk-tysk katalog samt en folder, der anskueliggør hertugernes familieforhold gennem en næsten let forståelig slægtstavle (en tilsyneladende umulig opgave, der er lykkedes!).

Søndagen efter var der åbent hus kl. 10-17. Mens "The Armoury" kæmpede i slotsgården, strømmede publikum til, i alt over 1100 besøgende. Rundvisningerne i hertugudstillingen og udstillingen med Heinrich Blunck var rene tilløbsstykker, museumspædagog Arne Reggelsen ledede de mange børn ud på skattejagt og oplevelser, og der var også fuldt hus i Slotskirken til Illidan-kvartetten, der spillede Mozart, Beethoven og Schnittke i Slotskirken. Dagen sluttede i sandhed blæsende med Big Band-blæserjazz under ledelse af den nu 72-årige veteran, Ib Glindemann. Der burde have været flere – men det var et entusiastisk publikum, der fik fuld valuta for pengene! 

Milde gaver fra museets støtteforening

I anledning af museet/afdelingens 100-års jubilæum er venneforeningen Historisk Samfund for Als og Sundeved komet i gavehumør. Først sørgede foreningen for, at afdelingen kunne købe fire malerier og en stamtavle fra familien Gorrissen/ Lorenzen fra Sønderborg og Flensborg. Hovedstykket var maleriet af stadsmusikant, købmand og borgmester Friedrich Gorrissen, der i første halvdel af 1700-tallet satte penge i både teglværkerne ved Flensborg Fjord og skipperne i Sønderborg og dermed organiserede, at både Københavns genopbygning efter branden 1728 og det nye Christiansborg Slot kunne bygges med flensborg-sten. Dermed lagde Gorrissen starten på en eksportsuccés, der har varet til vore dage – så ikke uden grund kan han kaldes "teglværksegnens fader".

Børn legede hertug på "Historiens Dag"

På "Historiens Dag" den 1. juni havde museumspædagog Arne Reggelsen et særligt tilbud til børn i anledning af dagens tema: Børn i Historien. Tilbuddet var: Kom og leg et af Hertug Hans den Yngres 23 børn! Børnene kunne klæde sig i kopier af samtidens børnedragter og lege både hertugbørn og børn af slottets tjenere og hoffolk. Næsten 30 børn kom og legede barn i år 1600 sammen med deres forældre, og det er tanken, at denne aktivitet bliver et fast tilbud til børn. I.P. Nielsen-fonden har da også netop givet 10.000 kr. til syning af en række børnedragter til Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot.

Cathrinesminde Teglværk

Sommerens særudstilling: Sønderborg Gasværk 150 år Cathrinesminde Teglværk viser 5.6.-18.9. en særudstilling om det næsten glemte gasværk i Sønderborg. Gasværkerne var i 1850'erne en ny forsyningsindustri, som gennem Det danske Gaskompagni i Flensborg havde en særlig tilknytning til Sønderjylland.  Sønderborg Gasværk kunne have fejret sin 150 års fødselsdag ved juletid, hvis det stadig havde bestået, men kul- og gasalderen er forbi. Gasværket blev sat i drift lørdag før jul i 1857. Da fik byen moderne gadebelysning med gaslys seks steder i byen. Der kom dog flere til, og i 1910 bestod byens lys af 315 gaslamper.

Gasværket blev opført for købmand Chr. Karberg og jernstøber Peter Petersens regning, og de fik kontrakt på at måtte drive værket de første 25 år. Anlægsingeniørerne var Th. A. English og C.J. Hanssen, der havde været drivende kræfter i Det Danske Gaskompagni, men som var begyndt for sig selv.

Gasværket lå på Strandvejen 1 mellem Slottet og Slotsmøllen. Kommunen overtog det i 1881 og byggede nyt på grunden. I 1909 blev der opført et større på Skovvej bag Ladegården. Det sidste gasværk er der stadig mange, der husker. Det blev lukket i 1969, og i dag ligger Sønderjyllands Symfoniorkesters hus på grunden.

Det nye gasværk blev forsynet med kul ad jernbanen. Den smalsporede jernbane gik fra havnen, rundt om de første huse på Strandvejen og bagom byen op til banegården, den senere rutebilstation. Fra Strandvejen blev banen udvidet med et ekstraspor langs Strandpromenaden og ud til gasværket. Det blev det sidste stykke Kleinbahn på Als. Selve Amtsbanen blev nedlagt i 1933, men gasværksbanen fortsatte til 1951, hvor det sidste tog udspyede sine røg- og dampskyer, mens det krydsede Sønderbro, hvor statuen af Ringridderpigen står i dag.

De fleste af os har allerede glemt eller aldrig oplevet den tid, hvor industri lugtede af svovl, røg og sod. Det gjorde gasværkerne. Lige som olieindustrien har givet os plastic, kunststoffer og syntetiske fibre, så leverede gasværkerne mange biprodukter til dagliglivet i hjemmet og på arbejdet: Gas til komfur og gadelys, koks til centralfyret, tjære til træbygninger, fiskenet og asfaltveje, salmiakspiritus til afrensning, naftalin mod møl i klædeskabet og mange andre ting.

Udstillingens store genstande er en gasmotor fra ca. 1925, som drev højtrykspumpen på gasledningen til Augustenborg, og et indviklet måleapparat fra ca. 1909 til måling af gassens brændværdi.

Man kan se billeder og planer over Sønderborgs gamle gasværker og gasværkstoget i arbejde. Endelig vises der i udstillingen en film om arbejdet på et gasværk med dets inferno af ild og røg.

Egnsspillet om Nydambåden: Skibet skal sejle

I dagene 14.-17. juni opførtes egnsspillet Skibet skal sejle på Cathrinesminde Teglværk. Det var en genopsætning af spillet fra 2006 om Nydambådens skæbne i spændingsfeltet mellem dansk og tysk. Den blev fundet kort før krigen i 1864, og trods forsøg på at bjerge den og oldsagssamlingen i Flensborg ud af Sønderjylland, så fastsloges det i fredsslutningen, at Nydambåden og samlingen skulle overlades til Preussen.

Der medvirkede ca. 30 amatørskuespillere, hvoraf mange var gengangere fra første opførelse. Egnsspillet var på en gang alvorligt, vittigt og gribende i sin fremstilling af tildragelser om et kulturarvestykke, som havde symbolsk betydning for to lande. Den lykkelige slutning, hvor danske og tyske arkæologer forbrødres, og arkæologen fra Gottorp har en gave med, rummede en overraskelse. En stor sættevogn kørte pludselig ind på spillepladsen med en container, hvori skulle befinde sig Nydambåden til låns til Nationalmuseet i København. Nydamseselskabet havde venligt udlånt rekonstruktionen af Nydambådens stævn og midterstykke til sceneopbygningen. Mange andre frivillige kræfter har været sat ind på spillets gennemførelse, herunder egnsspilsudvalget under Cathrinesmindes Venner. Efter fusionen i Museum Sønderjylland er foreningen Cathrinesmindes Venner blevet paraplyorganisation for flere af de aktiviteter på Cathrinesminde, som ligger i kanten af det snævert museale, bl.a. egnsspil og kulturmånedsarrangementer.

Vejret og tilskuerantallet levede ikke op til niveauet fra førsteopførelsen, men det har ikke afskrækket egnsspilsudvalget fra at overveje et nyt spil til 2010. 

Særudstilling: Fra Samvirke til samhørighed 1948-2008Egnsspillet blev anledning til at vise en særudstilling om DATS – Dansk Amatørteatersamvirke, der i år fylder 60 år. Udstillingen er produceret af DATS under medvirken af medlemmer af Det lille Teater i Gråsten, bl.a. Cathrinesmindes Venners formand Tage Nielsen. Den har været vist i Kerteminde, og det var nærliggende at sætte udstillingen op på Cathrinesminde Teglværk i perioden omkring egnsspillet. Cathrinesminde Teglvæk skylder amatørteaterfolket sin eksistens, da det var teglværksspillene i begyndelsen af 1980'erne, der førte til restaureringen af teglværket og oprettelsen af teglværksmuseet. DATS's landssekretariat ligger i Gråsten, og en af Dansk Amatørteatersamvirkes grundlæggere, Arne Aabenhus fra Gråsten, var også nøglepersonen i teglværksspillene. Arne Aabenhus var desværre ikke rask nok til at deltage, men hans hustru Anna Aabenhus åbnede udstillingen og medvirkede desuden som skuespiller i Skibet skal sejle. Udstillingen står fra 12. juni til 29. juni.  

Kulturhistorie Tønder

På tur i det grænseløse landskab

Den 13. april modtog en dansk-tysk arbejdsgruppe Region Sønderjylland/Schleswigs kulturpris 2008. Prisen er på 80.000 danske kroner. Vinderprojektet havde titlen "Det grænseløse landskab". Projektets formål var at formidle den fælles kulturhistorie og de synlige spor af historien i kogene i Vestslesvig på begge sider af grænsen, at bidrage til en øget kulturhistorisk forståelse og at skabe og udbygge et samarbejde og et netværk på tværs af grænsen.

I praksis består projektet af to ting: Ture i det vestslesvigske grænseland og udgivelse af en tosproget publikation om digernes og kogenes historie i marsklandet.

Gruppen bag projektet er nu kommet godt i gang, og den første tur af i alt fire ture gennem kogene nord og syd for grænsen finder sted torsdag d. 3. juli om aftenen.

Turen starter kl. 18 ved museet i Tønder (Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder, Kongevej 51, Tønder). Herfra kører man i bus ad en rute, der først går sydpå til pumpestationen ved Lægan, derfra over grænsen til Gotteskoog og videre vest på til Südwesthörn. Her fortsætter turen mod nord over Horsbüll og gennem Fr. Wilh.-Lübke Kog til Siltoft, Nørremølle og videre ad digevejen mellem Ny Frederikskog og Højer Kog til sluserne ved Vidåens udløb i Vadehavet. Tilbageturen til Tønder går gennem Bønderby og Ved Åen. Turen slutter på museet i Tønder, hvor der serveres kaffe og kage, og filmfotografen Carl Christiansen, Tønder, viser sin film "I Noldes landskab". Arrangementet vil være slut ca. kl. 22.

Turen, der foregår på både dansk og tysk, ledes af tidligere Realschulekonrektor Hans Carstensen, Neukirchen, og kogsinspektør Thomas Georg Nielsen, Rudbøl.

Undervejs vil der blive fortalt om Tøndermarskens afvanding, om kogene, digernes kronologi, om tidevand og stormfloder samt om udstykning og bebyggelse langs geestranden. Der vil også blive lejlighed til at komme ud af bussen undervejs og høre og se mere om det specielle kulturlandskab i kogene.

Aftenen bliver meget billig, idet selve busturen betales af kulturprispengene. Guiderne medvirker gratis, så det eneste deltagerne skal betale selv, er kaffen, der koster kr. 30 eller 4 €. Pengene betales i forbindelse med kaffen. Tilmelding er nødvendig. Nord for grænsen foregår tilmeldingen på Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder, tlf. 00 45 74 72 89 89. Syd for grænsen tilmelder man sig hos Hans Carstensen, Reiffeisenweg 3, D 25927 Neukirchen, tlf. 00 49 46 64 896.

Tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet. Deltagerantallet pr. tur er max. 50 personer og min. 10 personer.   

Arkæologi, Haderslev

I juli måned bliver afdelingen præget af de traditionelle sommeraftener på museet, der finder sted hver onsdag aften. På en scene mellem de gamle huse i frilandsafdelingen optræder disse onsdage et antal kunstnere med sang, musik, gøgl og tryllekunst, ligesom der bliver danset og vist gymnastik på græsplænen ved scenen. Publikum vil desuden kunne få en køretur i en af de gamle hestevogne fra Slesvigske Køreselskab, besøge smedene i Taarning Smedie og se adskillige håndværkere vise deres kunnen indenfor så forskellige arbejdsområder som træ, porcelæn og tekstil. Den 30. juli er aftenen forbeholdt optræden inspireret af renæssancen. Der vil være musik, gøgl og dans fra grupper, der også optræder til Haderslevs renæssance-festival. Der er gratis adgang, også til afdelingens udstillinger.

I juni åbnede afdelingen i samarbejde med Haderslev Kunstforening en udstilling med værker af den færøiske kunstner Maiken á Grømma, f. 1956. Udstillingen viser landskabsmalerier i kunstnerens stærke og klare farver, samt et udvalg af hendes keramiske arbejder. Udstillingen vises frem til 14. september.

I juli og august, i alt 7 torsdage, er der mulighed for at deltage i madlavning over åben ild i bulhuset i frilandsafdelingen. Alle kan deltage, og man får lejlighed til at fremstille – og smage på - forskellige retter som de blev lavet og fortæret i renæssancen. 15.-16. juli kan børn i alderen 10-15 få lejlighed til at prøve at være arkæolog. Den første dag består af teoretisk og praktisk undervisning på museet. Her lærer man at se forskel på de forskellige perioder i forhistorien, at se om flint, der er fundet på marken, er tildannet af mennesker eller ej samt oplever alt det, der ligger bag en udgravning. Næste dag vil der være mulighed for at grave selv, lære at tegne og måle med gps og lignende.

Den arkæologiske virksomhed ligger heller ikke stille i sommerperioden. Museet er nu startet på at udføre de egentlige arkæologiske udgravninger i forbindelse med etablering af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg. Undersøgelserne er påbegyndt i nærheden af Dybbøl, og ved  Ragebøl er arkæologerne fra Museum Sønderjylland - Arkæologi Haderslev i øjeblikket ved at udgrave et bemærkelsesværdigt gårdsanlæg fra begyndelsen af middelalderen, formodentlig 1100-tallet. Gården har en størrelse, der peger i retning af, at det kan dreje sig om en stormandsgård. Gårdsanlægget består af flere sammenhængende bygninger centreret omkring en gårdsplads. Hovedhuset eller beboelseshuset er på ca. 20 x 9 m med udskud. Det har en vognport i husets østligste ende og sandsynligvis en bageovn i den vestlige ende. Husets langvægge er buede, en tradition, der går tilbage til vikingetidens huse. Sandsynligvis har væggene været bulbyggede og taget været tækket med strå eller græstørv. Ud for østgavlen af huset er der en mindre bygning og et hegn, der forbinder beboelseshuset med yderligere et hus. Endelig har gårdsanlægget også haft en lille staklade f.eks. brugt til opbevaring af hø.

Nordvest for Dybbøl Kirke udgraver arkæologerne en jernalderbebyggelse fra århundrederne omkring Kristi fødsel. Der er indtil videre fundet 16 lang- og småhuse samt ni staklader. Bygningerne, der primært er fordelt på fire områder, ligger på små højninger i det kuperede landskab. Langhusene, der blandt andet har været anvendt til beboelse, har været 4-5 meter brede og haft længder, der varierede fra syv til 17 meter. Bopladser fra jernalderen er generelt set rige på keramik, og denne lokalitet er ingen undtagelse. Fra stolpehuller og bopladsens affaldsgruber findes potteskår fra både dagligdagens husgeråd samt finere udførte lerkar.

I den modsatte ende af den kommende motorvej, ved Kliplev, har arkæologerne netop afsluttet en undersøgelse af en af de i Sønderjylland endnu meget sjældne jægerstenalderbopladser fra den ældste del af maglemosekulturen, 8-9000 f.Kr. Bopladsen har udgjort en mindre jagtstation, hvor en samling jægere har gjort holdt i en kortere periode i deres søgen efter vildt i det skovdækkede landskab.

I maj måned afsluttede afdelingen en af de efterhånden sjældne udgravninger af en gravhøj med et meget stort indhold af velbevarede grave.  I gravhøjen, der skulle fjernes i forbindelse med byggeri af en stald ved Kestrup syd for Sommersted, fandtes ikke mindre end 7 begravelser. Ældst var en grav fra den del af stenalderen, der kaldes enkeltgravskultur, perioden mellem 2.800 og 2.400 f.kr. I slutningen af denne periode nedsattes yderligere to grave i højen. I disse grave, der må være samtidige, fandtes nogle helt specielle lerkar, der hidtil har været opfattet som østdanske. Lige på overgangen mellem sten- og bronzealder, ca. 2000 f.Kr. anlagdes endnu en grav i højen. Graven måler 2,5 x 5,5 m og er Sønderjyllands hidtil største grav. I ældre bronzealder, ca. 1500 f.Kr. begravedes en mand i en lille grav ved den sydlige højfod og igen i begyndelsen af jernalderen brugtes højen som gravsted, idet der blev nedsat et par urner med brændte ben i højen.

Museumsinspektør Per Ethelberg, der er daglig leder af afdelingens udgravningsvirksomhed, er netop af "Die Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts" blevet udpeget til korresponderende medlem af Deutsche Archäologische Institut i Frankfurt am Main. Kommisionen har tildelt Per Ethelberg denne post for hans omfattende bidrag til forskningen i forhistorisk arkæologi samt for hans store engagement i det internationale samarbejde indenfor arkæologien. Den romersk-germanske kommission blev grundlagt i 1902 og har til opgave at drive forskning indenfor forhistorien i Mellemeuropa. I den forbindelse arbejder kommissionen tæt sammen med universiteter og museer over hele Europa.

30. juni meddelte Kulturarvsstyrelsen afdelingen, at styrelsen havde bevilliget kr. 450.000 til gennemførelse af afdelingens udstillingsprojekt med den foreløbige titel: "Døden … en rejse gennem tiden." Formålet med udstillingen er at sætte fokus på døden igennem hele historien, på en sådan måde, at publikum kommer til at beskæftige sig så aktivt som muligt med døden og de skiftende ritualer, der knytter sig til dette livsvilkår. Publikum vil blive præsenteret for ca. 10 "dødsscenarier" fra stenalder over middelalder til i dag. Ved et omfattende brug af moderne elektroniske hjælpemidler samt en blanding af kopier og de oprindelige genstande vil publikum få lejlighed til på mange planer at forholde sig til opfattelsen af døden igennem tiden. Selve udstillingen, der bl.a. vil skulle foregå gennem et samarbejde med nogle museer i Tyskland og England, vil blive planlagt og opbygget i løbet af 2009, således at den kan åbne ved årsskiftet 2009/2010. 

ISL

Den 28. oktober afholder Museum Sønderjylland, ISL-Lokalhistorie, et større seminar om de slesvigske byer ca. 1700-1950 på Landsarkivet for Sønderjylland i samarbejde med Dansk Komité for Byhistorie og Landsarkivet for Sønderjylland. Til arrangementet har ISL modtaget 3.000 kr. i støtte fra Traugott Møller Fonden. Der vil senere på året blive udsendt invitationer til seminaret.

ISL arbejder i øjeblikket med digitalisering af afdelingens sidste spole- og kassebånd, der endnu ikke er blevet flyttet over på det nye lagringsmedie. Det meget omfattende arbejde, der har stået på siden slutningen af 1990'erne nærmer sig nu sin afslutning. Til digitaliseringen har afdelingen netop modtaget 10.000 kr. fra H.P. Hanssens Mindefond. Sideløbende arbejdes der med konvertering af lyd på afdelingens nuværende bestand af CD'er fra audioformat til wave-format (44,1 mhz. og 24 bit). Samtidig med dette er afdelingen i gang med at udfærdige en ny registratur over lydsamlingen med mere fyldesgørende oplysninger om bl.a. indholdet og oplysninger relateret til det nye medie. Når arbejdet er færdigt opfylder afdelingen de internationale standarter for bevaring af digital lyd sat af "International Association of Sound & Audiovisual Archives" (IASA), der er den internationale organisation for området. Efterfølgende vil filerne blive lagt over på det nye fælles IT-system, når der er installeret software, som løbende foretager kvalitetskontrol af filerne på bit-niveau, hvorefter båndsamlingen vil blive kasseret.

Selve digitaliseringen forestås af Infoko i Tønder.

ISL har indledt et samarbejde med Turistkontoret i Aabenraa og Aabenraa Kommune om udgivelse af en række turistfoldere med kulturhistoriske vandreture i Aabenraa. Foreløbig er der udkommet to foldere i serien. Den første har titlen "800 år gennem Aabenraas historie – en byvandring" og fører turisten fra bymidtens ældste huse ud til et moderne parcelhuskvarter. Den anden har bærer titlen "Det offentlige Aabenraa – en byvandring" og fører turisten rundt til markante offentlige bygninger i Aabenraa. Folderne henvender sig primært til turister, men vil også med fordel kunne anvendes af andre med interesse i byens historie.

De to foldere vil nu blive indtalt af Infoko i Tønder og lagt ud på Museets hjemmeside sammen med PDF-filer med folderne. Endvidere vil den indtalte udgave blive udsendt i uge 31 til de knap 150 personer i Aabenraa kommune, der hver uge modtager en lydavis.

Det er foreløbig planen at udgive to folder om året. 

Naturhistorie, Gram

Den færdige projektrapport vedrørende www.natur.dk er ved at være færdig til udsendelse til de involverede museer og institutioner.

Museet har modtaget 50.000 kr. fra I.P. Nielsen Fond til indkøb af materiale til projektet. Beløbet vil blive overbragt af Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte.  

Sekretariatet

Museets arkitekt Flemming Sørensen arbejder sammen med afdelingerne med færdiggørelsen af en lang række større og mindre anlægsarbejder i museets bygningsmasse samt igangsætningen af nye.

Museet afsætter hvert år øremærkede midler til vedligeholdelse af bygningerne. Prioriteringen af dette arbejde foregår i tæt samarbejde med afdelingsledere og håndværkere i afdelingerne. Udover disse driftsopgaver er Flemming Sørensen med ved planlægningen af nye større bygnings og anlægstiltag. Her kan nævnes følgende, som enten er under overvejelse, er godt i støbeskeen eller er ved at være realiserede:

- Byggearbejderne af de nye skanser på Historiecenter Dybbøl Banke er ved at være færdigafsluttet.

- Det nye klimaanlæg på Arkæologi Haderslev er også ved at være kørende.

- Flemming Sørensen deltager som vejleder for den selvejende fond Dybbøl Mølle i facaderenoveringen af møllen, som netop nu er under forberedelse. 

- Den omfattende tagrenovering af en af tørreladerne – den såkaldte Jomfru Petersen – på Cathrinesminde Teglværk er næsten afsluttet.

- En syns- og skønssag Kunstmuseet i Tønder er under afvikling, og afhjælpning af de fugtproblemer i tagkonstruktionen, som sagen handler om, er under overvejelse.

- Ved Tønderafdelingerne er endvidere nedsat en arbejdsgruppe, som skal komme med et forslag til den foreløbig sidste udbygning af komplekset. Museets byggeplaner fra 1992 omfattende en mindre bygning tæt ved vandtårnet. Denne blev aldrig realiseret og nu arbejdes der på, at opført denne bygning.

- Museet har fællesmagasin i en bygning tilhørende Kolding Kommune. Magasinet er fuldt og der er også alvorlige magasinproblemer i flere andre af museets afdelinger. Derfor arbejdes der på at opføre/indrette nyt Fællesmagasin evt. med tilhørende konserveringsværksted. Der er behov for mindst 3500 kvadratmeter magasin plads og en arbejdsgruppe undersøger muligheder og behov.

- Arkæologi Haderslev skulle have haft udvidet bygningsmassen med nye velfærdsfacilteter til medarbejderne, arkivplads og flere arbejdspladser i  2007. Desværre fulgte de midler amtet i budgettet havde afsat til denne udbygning ikke med i statstilskuddet ved dannelsen af Museum Sønderjylland, så nu beskrives projektet igen og mulighederne undersøges.

- Sammen med Aabenraa Kommune har afdelingslederne på Kulturhistorie Aabenraa og Kunstmuseet Brundlund Slot arbejdet med en stor plan for et kulturområde ved Brundlund Slot, som omfatter nye transportmuseum, en udvidelse af udstillingsfaciliteterne på Brundlund Slot, et nyt bibliotek m.v. Arbejdet er resulteret i en  Masterplan og nu overvejes de videre tiltag i tæt samarbejde med kommunen.

I Drøhses Hus overvejes mulighederne for at indrette et åbent tekstilmagasin og i Naturhistorie Gram arbejdes der med en udvidelse af de eksisterende nye bygninger. Museet mangler udstillingsfaciliteter og mulighederne undersøges.     

God sommer

Orla  mellemrum
 
Se tidligere Nyhedsbreve her:
 

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008


NYHEDSBREV NR. 6 - 2008

8. oktober 2008


Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev Nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 
 
 
 
 
 
 
 
ms kontakt
Til top Til top Til top Til top Til toppen af siden Daglig drift Grafisk design Sekretariatet Til top Sekretariatet Daglig drift Grafisk design Til top Kontakt Til top