Åbningssiden sten
Information Det sker Museerne Udstillinger Undervisning Kontakt Museumsbutik Oversigt
Information Information Nyhedsbreve
pause
Vedtægter
Organisation
Nyhedsbreve
Åbningstider
Fakturering
Årsberetninger
Ledige stillinger
Museets historie
 
 
 
mellemrum

NYHEDSBREV NR. 5 - 2008

28. august 2008

Kulturhistorie Tønder

Vandring i Hjerpsted

I samarbejde med Tønder Kommunes tekniske forvaltning arrangerer Museum Sønderjylland endnu en kulturhistorisk aftenvandring i sommeren 2008. Vandringen vil denne gang gå til landsbyen Hjerpsted, hvis struktur, dens mange gamle huse,  dens bebyggelsesmønster og beliggenhed tæt ved Vadehavet  gør, at landsbyen, både i det tidligere amts kulturhistoriske udpegninger i 2001 og i forbindelse med udarbejdelsen af Vadehavets Kulturarvsatlas i 2206, er blevet udpeget som en særlig bevaringsværdig kukturhistorisk helhed.

Aftenvandringen starter ved fosamlingshuset i Hjerpsted "Vennelyst" på Hjerpsted Byvej og vil føre deltagerne rundt i landsbyen, både mod nord og mod syd. Selve vandringen er beregnet til ca. to timer og slutter ved Vennelyst, hvor Tønder Kommune inviterer på kaffe og kage.  Museumsinspektør Inger Lauridsen vil lede aftenvandringen.

Det er gratis at deltage i den kulturhistoriske aftenvandring, men tilmelding er nødvendig. Tilmeldingen foregår efter "først til mølle princippet" Tilmelding foregår ved henvendelse til Museum Tønderjylland i Tønder, Kongevej 51, 6270 Tønder telefon: 74.72.89.89. Maksimum deltagerantal er 50 personer.

Vandring i Løgumkloster
Tønder Kommune og Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder gentager nu den kulturhistoriske byvandring "Se på Løgumkloster", som i juni lynhurtigt blev overtegnet. Derfor inviteres alle interesserede på byvandring i Løgumkloster tirsdag d. 2. september 2008 kl. 19.00.

Mødestedet er Markedspladsen i Løgumkloster. Herfra går deltagerne rundt i den centrale del af Løgumkloster, hvor aftenens fortæller, overinspektør Elsemarie Dam-Jensen, Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder, vil fortælle om byens huse, struktur og kulturhistorie gennem de seneste par hundrede år. Turen tager udgangspunkt i de bygader, der ligger nærmest Markedspladsen, hvor byens liv har været koncentreret med håndværk, handel, mølledrift osv., men der vil også være en afstikker til den sydlige del af byen, hvor den nye tid afspejles i jernbanens bygninger.

Byvandringen varer et par timer og slutter på det gamle rådhus, nu Teknisk Forvaltning for Tønder Kommune. Her inviterer kommunen på kaffe og kage. Arrangementet forventes at være færdigt omkring kl. 21.30.

Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig. Max. deltagerantal er 50 personer.

Tilmelding sker ved henvendelse til Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder, tlf. 74 72 89 89 mellem kl. 10 og 17. Ved tilmelding er ”Først til mølle”-princippet gældende. 

Kunstmuseet Brundlund Slot

Udstilling:

Efteråret byder på to udstillinger af Sønderjyske kunstnere fra museets samling.

Erhvervelse:

Stor samling af tegninger gennem årene, udkast til udsmykninger, tegninger fra Aabenraa og grafik samt modeltegninger fra Kunstakademiet af den sønderjyske kunstner Niels Prip Hansen (1951-1998). Samlingen er på ca. 200 ark og er en gave fra familien. 

Billedskolen:

Undervisningen på Billedskolen starter i september og fortsætter til juni 2009. Der er oprettet 4 hold med børn fra Ny Aabenraa Kommune og der er en lang venteliste af børn, som vi ikke har plads til. Billedkunstnerne Bente Sonne og Mette Stærk forestår undervisningen af børnene, som kommer på museet om eftermiddagene. 

Litteraturfestival:

Kunstmuseet Brundlund Slot indgår i et samarbejde med Aabenraa Bibliotekerne, Deutsche Zentralbücherei Apenrade, Aabenraa Statsskole og Aabenraa Kommune om en litteraturfestival i dagene 18.-20. september 2008.

Velkommen til en labyrintisk lystvandring i litteraturens verden.

Litteratur på slottet byder på festivalstemning mellem slottet og de store maritimt inspirerede telte i slotshaven. Her kan du let tilbringe tre dage på vandring mellem arrangementer, der overrasker, provokerer og pirrer din nysgerrighed. Ind imellem kan du falde i snak i caféen, hvor Krusmølle serverer øl, vand, mad og kaffe eller slappe af på plænen med en bog eller et spil boccia eller vikingespil.

I teltene og på slottet læser forfattere op af deres egne bøger, skuespillere fortolker værker, mens musikere digter med på deres instrumenter. Vi spiller op til alle sanser: Der er noveller med kaffebord, ølsmagning med verdenslitteratur og mulighed for at fodre en forfatter med ord og få en tekst ud i stedet. Spil poesibanko, gå på litterær skattejagt, oplev fortælleshows på tværs af genrer, og find ud af, hvad poetry slam egentligt er for noget.

Rundt om på festivalpladsen slår værkstederne dørene op. Kom indenfor og arbejd med ord og billeder. Eller hop op i truckens førerhus og lyt med på chaufførernes yndlingsbog. Velkommen til littera-tour-de-force!  

Sekretariatet

Kortlægning af museets tekniske anlæg m.m.

Sekretariatets bygningskontor låner her i efteråret 2008 håndværker Birke Nielsen fra Arkæologi Haderslev  til at styrke den fælles indsats på områderne energistyring og tekniske installationer. Sammen med afdelingernes ansvarlige håndværkere vil Birke gennemgå de tekniske anlæg og energiaflæsninger de enkelte afdelinger og underafdelinger for på den måde at skabe et overblik over dels hvilke anlæg vi har (også  tyveri- og brandalarmer, klimaanlæg o.s.v.), dels om der er mulighed for at foretage energibesparende foranstaltninger. Det er håbet, at overblikket med tiden kan resultere i rationelle arbejdsgange og – om muligt – energi- og driftsbesparelser, der kan komme museets øvrige drift til gode. Birke vil også komme til at deltage i den nye lovpligtige energimærkningsordning sammen med en ekstern energikonsulent. Indtil videre arbejder Birke i Sekretariatet hver tredje uge. Håndværkergruppen vil blive indkaldt til orienterende møde om arbejdsgang m.m.

Ledergruppen tager til Japan

Ultimo oktober tager museets ledergruppe på studietur for at se på museer, museumsorganisation, kulturarvsbeskyttelse/formidling  osv. i Japan. At det er Japan, der er målet for rejsen, skyldes kollega museers anbefaling af dette lands museumsvæsen. Ved Museum Sønderjyllands dannelse blev der gennemført indgående drøftelser med bl.a. staten om finansieringen af museet. Populært sagt overtog staten amtets økonomiske forpligtigelser sammen med de fire nye kommuner. Det betød, at alle de midler amtet tidligere havde finansieret museerne med, blev vendt og drejet i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen, og nogle midler overførtes til statstilskud,  andre skulle betales lokalt af kommunerne. Da museet som §16 museum også skal orientere sig internationalt, var det for Styrelsen vigtigt, at der blev afsat midler til studierejser. Det betød konkret, at de midler, som amtet tidligere havde afsat til museumslederrejsen overførtes til et tilskud fra staten.
mellemrum
 
Se tidligere Nyhedsbreve her:
 

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008


NYHEDSBREV NR. 6 - 2008

8. oktober 2008


Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev Nr. 4 - 2008

1. juli 2008

 
 
 
 
 
 
 
 
ms kontakt
Til top Til top Til top Til top Til toppen af siden Daglig drift Grafisk design Sekretariatet Til top Sekretariatet Daglig drift Grafisk design Til top Kontakt Til top