Åbningssiden sten
Information Det sker Museerne Udstillinger Undervisning Kontakt Museumsbutik Oversigt
Information Information Nyhedsbreve
pause
Vedtægter
Organisation
Nyhedsbreve
Åbningstider
Fakturering
Årsberetninger
Ledige stillinger
Museets historie
 
 
 
mellemrum

NYHEDSBREV NR. 6 - 2008

8. oktober 2008

Anetavler får kirke til at stråle

Den bedste fødselsdagsgave til Museum Sønderjylland – Sønderborg Slots overinspektør, Peter Dragsbo, der fyldte 60 år 7. oktober, er, at den ene af de kopierede augustenborgske anetavler fra den dag igen blev udstillet i Dronning Dorotheas Kapel på slottet.

De originale anetavler, udført for kong Christian 3. og Dronning Dorothea i 1560´erne, blev fjernet af de augustenborgske hertuger ved landflygtigheden 1852, men blev købt til Frederiksborgmuseet i 1930. Dér skal originalerne blive hængende – men takket være fonden Oak Foundation, Danmark, bliver anetavlerne nu kopieret af den dansk-tjekkiske konservator Tomas Lahoda.

Når tavle nr. 2 bliver sat op på den gamle plads, vil slotskirken igen stråle i sin oprindelige pragt som før 1852, fastslår Peter Dragsbo.

Polsk historisk udstilling på slottet

Torsdag den 9. oktober åbnes en ny særudstilling på Sønderborg Slot. Udstillingen er fremstillet af det historiske museum i Warszawa i samarbejde med flere polske museer og bringes til Danmark i samarbejde med Den Polske Forening i Sønderjylland.

Udstillingen fortæller med billeder, genstande og dragtkopier om begivenhederne 1658, da Sønderjylland – og her især Als – blev generobret fra den svenske besættelsesmagt af en forenet hær af polsk-brandenburgske hjælpetropper under ledelse af den polske hærfører Stefan Czarniecki og den danske admiral Bredal, der faldt ved Sønderborg.

"Befrierne" for efter datidens beretninger lige så hårdt frem som svenskerne – hære skulle dengang leve af det område, hvor de opererede.

Der er jo en grund til, at det hedder hærværk!

Møllebygninger får kalk

I disse uger sker der noget på Dybbøl Mølle. Restaureringen af selve møllen går som tidligere nævnt først i gang til foråret, hvor arbejdet under ledelse af arkitekterne Søren Vadstrup, Center for Bygningsbevaring, Rådvad, og John Kronborg Christensen, Nordborg, gennemføres "i ét hug" inden sommerferien.

- Men bestyrelse har til gengæld sat gang i en større omgang kalkning af både stuehus og magasinbygning nu, siger overinspektør Peter Dragsbo.

Møllens stuehus er udlejet, men bestyrelsen håber i løbet af 1-2 år at kunne opnå støtte til en ombygning af møllerboligen til kontorer, skolestue og gæsteforskerværelser for Museum Sønderjylland - Dybbøl Banke, tilføjer han.

Foto-minder på Cathrinesminde
På Cathrinesminde Teglværk er der åbnet en efterårsudstilling med titlen En forsvunden Verden.
Der er tale om en fotoudstilling med motiver fra Aarhus Flydedok i forbindelse med, at arbejdspladsen gik konkurs og lukkede for snart ti år siden.

Der er tale om en vemodigt poetisk billedsamling, konstaterer museumsinspektør Torben Vestergaard, som har suppleret Kirsten Folke Harrits Aarhus-billeder med en mere lokal billedserie optaget af Eskild Bech fra Kulturhistorie Aabenraa.

Eskild Bechs billeder er fra det ligeledes lukkede Aabenraa Værft.
Kirsten Folke Harrits er i øvrigt vokset op i Sønderborg og er glad for at komme en tur "hjem".


Udstillingen vises frem til og med 26.oktober.

For de håndarbejdsglade

På Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder er der stikkecafé-eftermiddag tirsdag 21. oktober klokken 14-16 med foredraget:"Hvad syæsker gemmer".

Foredraget vil handle om de mange forskellige ting, relateret til syning og reparationer, som man finder i kvinders syæsker. Man kan faktisk omskrive mundheldet ”Vis mig dit klædeskab, og jeg skal sige dig, hvem du er” til ”Vis mig din syæske, og jeg skal sige dig, hvem du er”, idet syæsker fortæller meget om den kvinde/mand, som æsken tilhører, siger museumsinspektør Inger Lauridsen, som står for arrangementet.

Alle deltagere opfordres til at medbringe egne syæsker, som der så skal kikkes i.

Efter foredraget er der kaffe og kage, og eftermiddagen slutter med oplæsning af egnet litteratur.

Alle er hjerteligt velkomne, tilmelding er ikke nødvendig.

Stile på museum

Sønderborg Slot er blevet beriget med 223 stile, der er skrevet af børn fra de fem skoler i Sønderborg Kommune, der skal være rollemodeller ved at nedsætte deres CO2-forbrug.

I stilene, der er skrevet som led i en konkurrence, fortæller børnene, hvordan fremtiden ser ud, hvis Sønderborg skal være CO2 neutral inden 2029.

Slottet sagde ja til at lade præmieoverrækkelsen, der fandt sted 25. september, foregå på slottet mod at få alle stilene, der i fremtiden indgår i slottets historiske arkiv, hvor det vil være muligt for offentligheden at få adgang til dem i fremtiden.

130 tog  til Ærø

Museum Sønderjylland holdt mandag den 29. september sin årlige personaleudflugt, og det var med en rekorddeltagelse. Over 130 havde meldt sig til.

Med det store deltagertal fyldte Museum Sønderjylland stort set hele færgen til Ærø, og på Ærø gik det i tre busser først til Marstal med besøg på søfartsmuseet og frokost og derefter til Ærøskøbing, hvor der igen var museumsbesøg og mulighed for at se lidt på den historiske by.

Kulturel Velfærd ­ noget der var?

Tirsdag den 28. oktober er der fra klokken 10 til 16 kulturpolitisk konference på Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder.

Program:

10.00      Velkomst.

10.15      Indledning: Britta Schall Holberg, tidl. minister.     10.45      1. indlæg: Søren Fauth, dr.phil., Århus Universitet.     11.15      2. indlæg: Ulrik Høy, journalist. Weekendavisen.

11.45      Korte spørgsmål, korte svar.

12.15      Frokost på Tønderhus.

13.15      3. indlæg: Maria Helleberg, forfatter.

13.45      4. indlæg: Martin Guldberg, operachef.

14.30      Kaffe/debat/konklusion.

16.00      Afslutning.

Alle er velkommen til seminaret. Pris: 300 kr. inklusive frokost.

Tilmelding og betaling ved henvendelse til Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder, tlf. 7472 8989 senest 10.oktober.

Sønderjyske byer i  fokus

Ligeledes 28. oktober holder Museum Sønderjylland – ISL i Aabenraa et stort seminar som belyser byudviklingen i hertugdømmet Slesvig/Sønderjylland-Sydslesvig, fra cirka 1700 til i dag.Seminaret holdes i samarbejde med Dansk Komité for Byhistorie og Landsarkivet for Sønderjylland.

Arkivar, dr.phil. Lars N. Henningsen, Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig, fortæller om byerne i Slesvig 1700-1830, mens seniorforsker dr.phil. Hans Schultz Hansen fra landsarkivet fortæller om byerne 1830-1914.

Forsker, ph.d. Leif Hansen Nielsen fra landsarkivet ser på grænseændringen i 1864 og de sønderjyske byerhverv, mens forsker ph.d. Morten Andersen fra landsarkivet fortæller om grænseændringen i 1920 og den økonomiske og befolkningsmæssige konsekvenser.

Administrator, mag.art. Henrik Fode, Aarhus Byhistoriske Fond, er med for at fortælle om sønderjyske virksomheder i dansk eksil efter 1864, mens overinspektør Peter Dragsbo, Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot slutter foredragsrækken med et indlæg om byggestil og byplanlægning nord og syd for grænsen.

21. oktober er sidste frist for tilmelding til seminaret. Flere oplysninger på www.museum-sonderjylland.dk.

Livlig aktivitet i efterårsferien

Museum Sønderjyllands enkelte afdelinger har traditionen tro sjove og lærerige tilbud i skolernes efterårsferie.

Eksempelvis er Arkæologi Haderslev: På krigsstien, Kulturhistorie Aabenraa holder Pirat-uge, og Oldemorstoft indbyder til gys og spænding, mens Historiecenter Dybbøl Banke opfodrer de ferierende til at tage mobilen med for at gøre oplevelserne i skanserne ekstra spændende.

Museerne har ved siden af de specielle efterårsaktiviteter en lang række arrangementer og løbende udstillinger, som man kan læse mere om på www.museum-sonderjylland.dk.

 

 mellemrum
 

Se tidligere Nyhedsbreve her:

 

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008


NYHEDSBREV NR. 6 - 2008

8. oktober 2008


Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev Nr. 4 - 2008

1. juli 2008


 
 
 
 
 
 
 
 
ms kontakt
Til top Til top Til top Til top Til toppen af siden Daglig drift Grafisk design Sekretariatet Til top Sekretariatet Daglig drift Grafisk design Til top Kontakt Til top