Åbningssiden sten
Information Det sker Museerne Udstillinger Undervisning Kontakt Museumsbutik Oversigt
Information Information Nyhedsbreve
pause
Vedtægter
Organisation
Nyhedsbreve
Åbningstider
Fakturering
Årsberetninger
Ledige stillinger
Museets historie
 
 
 
mellemrum

NYHEDSBREV NR. 7 - 2008

20. november 2008

 

Arkæologi Haderslev

Guldskåle på rejse

Nogle af de fornemste genstande, der findes i Arkæologi Haderslevs permanente udstilling, er naturligvis de berømte guldskåle fra Gl. Ladegård mellem Hammelev og Vojens. Skålene, der stammer fra yngre bronzealder, var blevet ofret i nærheden af en lille kilde på randen af en sø. De blev fundet ved sandgravning i 1886, et fund der blev den direkte årsag til oprettelsen af Haderslev Museum i 1887. De er så at sige vores "fødselsgave" og har da også museumsnummer 1!

Guldskåle
Guldskåle fra bronzealder, fundet ved Ladegård.
Det var disse to skåle der førte til, at man grundlagde Haderslev Museum i 1886.

Naturligvis forlader de normalt ikke museet, men vi er da glade for, at de har så stor en betydning for bronzealderforskningen, at museer flere steder i Nordeuropa i gennem tiden gerne har villet låne dem til særudstillinger.

For nogle år siden var de i Nürnberg og netop nu befinder de sig på det arkæologiske museum i Stavanger, hvor de er en del af den store udstilling: Solens Reise. Rogaland i europeisk bronsealder år 2000- 500f. Kr.

Guldskålene vender dog tilbage til deres vante plads igen til foråret.

Penge til digitalisering

Det har igennem de seneste år været et stort ønske fra de arkæologiske museer i Danmark at kunne få mulighed for at fremlægge museernes arkæologiske genstande via Kulturarvsstyrelsens database "Museernes Samlinger" (http://www.kulturarv.dk/mussam/index.jsp).

I løbet af 2008 er der blevet taget forskellige initiativer til at få sat gang i den indtastning af genstandsbeskrivelser, der nødvendigvis må foregå, inden de mange millioner af arkæologiske genstande på de danske museer foreligger i en form, hvor de kan læses digitalt. Kulturarvsstyrelsen har bl.a. oprettet en pulje, hvor museer har kunnet søge midler til en scanning og digitalisering af de kartotekskort, der findes på de fleste museer.

På Arkæologi Haderslev findes alle arkæologiske genstande indkommet til museet i perioden 1887 til 1997 registreret på kartotekskort (ca. 25.000 stk.), og afdelingen har netop modtaget 197.000 kr. fra Kulturarvsstyrelsen til en digitalisering heraf.

Digitaliseringen vendtes at være afsluttet i løbet af 2009, hvorefter museet mangler at digitalisere genstandene indkommet mellem ca. 1996 og i dag.

Afdelingen havde også søgt om midler til at få oversat de første ca. 4000 kort fra tysk til dansk, idet vi mente, at vi som det eneste danske arkæologiske museum med rødder i Tyskland her havde nogle specielle behov, som styrelsen burde tilgodese, hvis ikke man vil se tekster i en dansk database skrevet på tysk! De midler fik vi dog ikke, og vi må nu søge at få disse kort oversat på anden vis.

Afdelingerne juler

Også på afdelingerne i Haderslev står julen for døren, og de tre museer i Haderslev by har i år for første gang valgt at jule alle tre, hver sin søndag i advent. På den arkæologiske afdeling er nisserne er flyttet ind, og man kan se loftet, hvor de bor.  Man kan desuden følge i deres fodspor, se hvad de har fundet på af narrestreger og få mere at vide om julen før og nu. I udstillingerne kan man tælle julegaver og få en lille præmie og desuden er der mulighed for at se en udstilling om julens gaver - især til børnene - fra 1500-tallet til 1980.

Haderslev Arkiv- og Museumsforening arrangerer desuden deres traditionelle og meget velbesøgte julestue på afdelingen den 30. november med luciaoptog, gamle håndværk, juletombola, og meget andet.

På Slesvigske Vognsamling er der julemarked den 7. december og på Ehlers Lertøjssamling er der mulighed for at gå på juleskattejagt og finde nissens juleslik den 14. december.

Historisk teater

I januar vil der for 3.-4. klasser være mulighed for at se historisk teater på afdelingen, idet vi har fået kontakt med Holbæk teater, der opfører stykket "HJELM" i afdelingens store særudstillingslokale.

Stykket tager udgangspunkt i både nutiden og en arkæologisk udgravning og beskrives således:

Carl er 10 år. Hans far er soldat i Afghanistan. Carl savner ham næsten ikke. Siger han...

Carls mor er arkæolog og leder udgravningen af den militærbase, som Marsk Stig byggede på øen Hjelm for over 700 år siden. Det var ham, der myrdede Kong Erik Klipping i 1286.

Måske. Siger Carls mor. Hun har meget travlt. Hun og Carl taler ikke sammen. Slet ikke om..

Carl er ligeglad. Siger han. Det passer ikke. Han er rasende.

Men pludselig er der en anden dreng: den myrdede konges søn, Erik. Og på tværs af tid og rum forsøger Carl og Erik at forholde sig til krig og retfærdighed, mod og svigt. Carl er 10 år. Hans far er soldat i Afghanistan. Carl savner ham næsten ikke. Siger han…  

Der udsendes speciel indbydelse til skolerne.

Se mere om forestillingen på www.teater-hjelm.dk.

På Facebook

Arkæologi Haderslev er nu også kommet på www.facebook.dk.

Der er oprettet en åben gruppe hvor alle, der har en facebook-profil, kan tilmelde sig.

Tast "Museum Sønderjylland" under "grupper". Her kan man finde oplysninger om månedens arkæologiske genstand, aktuelle udgravninger og fund, og her er det meningen at udgravningslederne jævnligt vil blogge.

Spændende fund

Afdelingen foretager stadig et stort antal udgravninger rundt omkring i Sønderjylland.

I uge 47 var der således 6 udgravningshold beskæftiget med prøvegravninger og egentlige udgravninger.

En af disse finder sted ved landevejen mellem Felsted og Gråsten, lige nord for Ladegård. Her undersøges et hidtil ukendt gårdsanlæg fra 16-1700-tallet, med velbevarede bygninger og en meget velbevaret, træbygget brønd. Gården er muligvis en af de gårde, der udgjorde landsbyen Vårbjerg, den landsby der blev delvist nedlagt af Ahlefeldterne på Søgård for at etablere Ladegård ca. 1549. Det vides at flere af gårdene dog fik lov til at fortsætte, og det er muligvis en af disse, der nu er dukket op i udgravningsfeltet på motorvejstraceet.

Er det tilfældet er det nu lykkedes at lokalisere Vårbjerg.

                                                   Overinspektør Lennart S. Madsen

ISL - Lokalhistorie

Byhistorisk Seminar på ISL

54 deltog i et seminar om de slesvigske byer under overskriften "Byer og grænser – det slesvigske eksempel" på ISL den 28. oktober. Deltagerne, der kom fra hele landet, hørte en række foredrag om hertugdømmets byhistorie fra 1700-tallet og frem til i dag. Foredragsholderne skulle bl.a. sammenligne byudvikling i hertugdømmet med Kongeriget og sætte fokus på Sønderjyllands position i den danske stat gennem de sidste 300 år.

Fra Museum Sønderjylland deltog overinspektør Peter Dragsbo med et foredrag om byggestil og byplanlægning nord og syd for grænsen omkring 1900.

Bag arrangement stod foruden ISL også Dansk Center for Byhistorie, Dansk Komité for Byhistorie og Landsarkivet for Sønderjylland.

150.000 til bevaring af Aabenraa bys fotografiske kulturarv

Fotografiske negativer har det som kød og fødevare. De er let fordærvelige. Fotograferne Peter og Holger Clausens store samling af negativer er ramt af det såkaldte eddikesyresyndrom. Negativerne er begyndt at lugte kraftigt af eddikesyre og vil, hvis de ikke bliver omemballeret og frosset ned, blive nedbrudt i løbet af ganske få år. Eddikesyresyndromet smitter som influenza. Nedfrysningen skal sætte de kemiske processer i billederne i stå og dermed bevare billederne. Der er derfor behov for en hurtig indsat, hvis hovedparten af byens fotografiske kulturarv ikke skal forgå.

Oversvømmelse Aabenraa 1931

Oversvømmelse i Aabenraa 1931

Foto: Peter Clausen

Faren Peter (1885-1953) og sønnen Holger (1918-1991) var fotografer i Aabenraa fra 1904 til midten af 1970’erne. Mest kendt er nok Peter Clausens billede af forsamlingen foran Folkehjem den 17. november 1918, da H.P. Hanssen proklamerede Sønderjyllands snarlige genforening med Danmark.

Til ompakningen og nedfrysningen har Aabenraa Kommune bevilget 150.000 kr. i 2009.

Penge til digitalisering af sønderjyske stemmer

Tiden er ved at løbe ud for de klassiske spolebånd og dens afløser kassettebåndet, der havde sin storhedstid i 1970’erne og 1980’erne. Det er kun et spørgsmål om få år, før problemer med båndsalat og forkert Mickey Mouse stemmer er gode historier, der ender på museet sammen med rørforstærkeren og pladespilleren.

Fremover skal bevaring ske digital og det er en bevaringsmæssig, teknologisk og økonomisk udfordring for Museum Sønderjylland - ISL.

Til dette arbejde har ISL netop modtaget 15.000 kr. af Dansk Kultursamfund af 1910.

Pengene skal anvendes til digitalisering af afdelingens omfattende samling af interviews.

Museum Sønderjylland – ISL på DR 1

Overinspektør Kim Furdal har deltaget i radioprogrammet Stedsans på DR 1 den 19. november. Emnet var forsamlingshusenes historie i Danmark siden starten i begyndelsen af 1870 og frem til i dag.

Interesserede kan podcaste programmet på www.dr.dk

                                                               Overinspektør Kim Furdal

Naturhistorie og palæontologi, Gram Lergrav

Nyt vartegn

Afdelingen for Naturhistorie og Palæontologi har fået et nyt vartegn foran museet. Et udgået asketræ er af de tyske kunstnere Edwin Karl og Heike Nuebel fra Hessen, blevet omdannet til rygraden af en hval.

Byen Gram har derfor fået endnu et hvalmonument.

Foran Slottet er en kaskelothval udstillet, ved Gramgårds store lade kan man se tre udskårne hvalhaler og ved museets parkeringsplads er der yderligere en. Gram er blevet hvalernes by på trods af, at byen i dag ligger langt fra havet.

Men for 8 millioner år siden var det en anden sag.

Adventsmarked

Den 22. og 23. november afholdes der adventsmarked på museet i Gram.

Markedet er begge dage åbent fra kl. 10.00 til 16.00.

Markedet afholdes i samarbejde med museumsforeningen.

                                                        Overinspektør Flemming Roth

Sønderborg Slot

En strøm af publikationer

I disse dage kommer bøgerne som haglbyger – så der ingen fare for, at der ikke er læsning til juledagene!

6. november udkom Frode Sørensen: Revolutionen og magten. Arbejderne i Sønderborg 1872-1922, udgivet dels som årbog for Museum Sønderjylland – Sønderborg Slot og Historisk Samfund for Als og Sundeved (med årsberetninger for afdelingen og samfundet) og som selvstændig bog med tysk resumé, støttet af en række fonde.

Revolutionen og magten handler om hele vejen fra arbejderbevægelsens spæde start i 1870´erne og vilkårene under Bismarcks anti-socialistlove til opblomstringen med industrialiseringen og den større politiske frihed efter 1890, til årene op til 1914, hvor arbejderbevægelsen organiserede sig i talrige fagforeninger og et fælles Gewerkschaftskartell og videre til revolutionen i november 1918, hvor der i Sønderborg som i andre tyske byer blev oprettet et arbejder- og soldaterråd – i starten anført af den bekendte Bruno Topff (der aldeles ikke udråbte Als som republik), men efter få dage blev overtaget af en række af byens andre arbejderførere og under mere kontrol fra Socialdemokratiet på rigsplan. Bogen slutter så med at fortælle om arbejderbevægelsens vanskelige sejlads mellem dansk og tysk i genforeningsårene, som endte med, at flertallet satte det sociale over det nationale og tilsluttede sig det danske Socialdemokrati, ledsaget af stærk beskydning fra bl.a. den lokale danske avis nationalkonservative redaktør.

Bogen blev udgivet ved en festlighed på kasernen i Sønderborg, der således, som Inge Adriansen, der takkede kasernen for at lægge hus til mindet om en begivenhed, der startede med, at matroserne rev dekorationerne af officererne. Samme aften var der foredrag med Frode Sørensen i Riddersalen, hvor over 220 tilhørere lyttede til hans levende og spændende fremlægning af historien.

Parcelhuskvarterne får deres historie

I dagene 24.-25. november udkommer Peter Dragsbo: Hvem opfandt parcelhuskvarteret? Forstaden har en historie, som udgives af Museum Sønderjylland (Skrifter nr. 2) og Dansk Center for Byhistorie (Skrifter nr. 6) i fællesskab.

Bogen er den første landsdækkende fremlæggelse af byplan og bebyggelse i de klassiske danske forstadskvarterer i de danske byer fra perioden 1900-1960. Bogen gennemgår i kapitler bl.a. starten på den moderne byplanlægning, udviklingen fra "arbejderboliger" til sociale boligselskaber, "havebyer" og villakvarterer samt udviklingen fra kolonihaver til parcelhuskvarterer. Bogen, der er resultatet af mange års arbejde, men især en forskningsorlov i foråret 2007 (betalt af Farumgaardfonden), hvor forfatteren berejste en lang række byer fra Nykøbing F. og Helsingør til Viborg og Hjørring. Bogen er derfor med et væld af illustrationer og ment som en "lystrejse" gennem danske byer, der prøver at gengive de hidtil "historieløse" forstadskvarterer en historie og dermed også gøre de 50 % af befolkningen, der bor i forstæderne, mere glade og bevidste om det mest udbredte kulturmiljø i Danmark.

Bogen bliver præsenteret ved to udgivelser: 24. november i København, i haveboligforeningen ”Grøndalsvænges” forsamlingshus fra 1912, og 25. november på Sønderborg Slot.

Billedredaktør

Desuden har Inge Adriansen haft et stort arbejde som en af billedredaktørerne både for Museum Sønderjyllands fælles årbog, "Under fælles hat", som udkom 11. november, og første bind af Sønderjyllands historie, som blev udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland ved en festlighed i Riddersalen på Sønderborg Slot 20. november. Seks af forfatterne til den nye sønderjyllandshistorie har samtidig holdt en række foredrag i Riddersalen på Sønderborg Slot med i gennemsnit 200 tilhørere pr. gang.

Hertugudstilling, magasin og registrering

I de første uger af november er velkomne breve strømmet ind ad brevsprækken med bevillinger til den planlægte opbygning af en permanent udgave af Hertugerne af Slesvig og Holsten i lokaler på 1. sal i forlængelse af den store jubilæums-særudstilling i sommeren 2008. Hermed kan arbejdet begynde i foråret 2009, når en pukkel af overarbejde fra 2008 er afspadseret. Samtidig er banner-udgaven af udstillingen nu lånt ud til landsarkivet i Slesvig, hvor en mindre udstilling om de slesvig-holstenske hertuger åbnes 4. december.

Travlhed bag kulisserne

I de sidste måneder har afdelingens medarbejdere desuden haft travlt med at overflytte genstande fra det nuværende magasin ude i byen i Sønderborg, som er opsagt pr. 31.12. Samlingerne overflyttes dels til de nyindrettede loftsmagasiner på Sønderborg Slot, dels til et magasinrum ved konserveringsværkstedet i Gram, hvor afdelingen har indrettet med reoler. Alle træ- og tekstilgenstande bliver frosset inden omplacering, og der sker løbende en kontrol af registreringer og numre.

Endelig registreres der på livet løs på Sønderborg Slot. Ud over vore faste registratorer, Hans Helmer Kristensen og Hanne Smedemark, arbejder Hanne Christensen og Birgitta Hansen med registrering af genstande, Kirsten Clausen registrerer for både afdelingen og hele museet, ligesom Maibritt Westergaard registrerer for Museum Sønderjylland (p.t. registreringskort fra Kulturhistorie Tønder), og Julie Wiseman registrer billedarkivet. Det er dejligt, at "det bag kulisserne" får en skalle!

                                                          Overinspektør Peter Dragsbo

Storværk om Sønderjyllands historie

Torsdag den 20. november præsenterede en stolt forening, Historisk Samfund for Sønderjylland, første bind af et nyt storværk om Sønderjylland og landsdelens historie.

Dermed får foreningen opfyldt et mangeårigt ønske om en opdateret beskrivelse af landsdelens forhold gennem tiderne, både historisk og kulturelt.

Værket hedder "Sønderjyllands Historie", og bind 1 på cirka 500 sider dækker perioden op til 1814. Bind 2, der skal udkomme i efteråret 2009, vil fortælle om Sønderjyllands nyere historie, mens værket fuldendes i 2010, med opslagsbogen "Sønderjylland A-Å", der i leksikonform samler tilgængelig viden om landsdelens historie og kultur.

I bind 1 beskrives, hvordan Sønderjylland blev grænseland. Fra 1200-tallet fik det en særstilling inden for det danske rige som et hertugdømme for sig, ofte med flere hertuger. Det gav stof til mange konflikter, både på lokalt og storpolitisk plan. Samtidig var Sønderjylland et mødested mellem dansk, tysk og frisisk kultur og en bro mellem Europa og Danmark.

Bind 2 handler om, hvordan den nationale konflikt opstod i 1800-tallet og kulminerede under de to slesvigske krige 1848-50 og 1864. Det fortæller om sønderjydernes tid under Preussen og delingen af Sønderjylland i 1920, om mindretallene nord og syd for grænsen og fortsat grænsekamp, som fra 1950’erne er afløst af fredelig sameksistens.

Eksperter som forfattere

Den nye Sønderjyllandshistorie er skrevet af historikere med speciale inden for de enkelte områder.

Museum Sønderjylland er også involveret i værket, idet museumsdirektør Orla Madsen har skrevet om oldtiden, og opslagsbogen "Sønderjylland A-Å", der som nævnt kommer i 2010, vil blive redigeret af museumsinspektørerne Inge Adriansen, Sønderborg, Elsemarie Dam-Jensen, Tønder, og Lennart Madsen, Haderslev.

De øvrige forfattere af bind 1 er professor Bjørn Poulsen, Aarhus Universitet (vikingetid og middelalder), lektor Carsten Porskrog Rasmussen, Aarhus Universitet (perioden 1544-1721) og afdelingsleder Lars N. Henningsen, Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (perioden 1721-1814).

"Sønderjyllands Historie" bind 2 skrives af forskningsleder Hans Schultz Hansen, Landsarkivet for Sønderjylland (perioden 1814-1918) og generalkonsul Henrik Becker-Christensen, Flensborg (tiden fra 1918).
mellemrum
 

Se tidligere Nyhedsbreve her:

 

Nyhedsbrev nr. 7 - 2008

20. november 2008


NYHEDSBREV NR. 6 - 2008

8. oktober 2008


Nyhedsbrev nr. 5 - 2008

28. august 2008

Nyhedsbrev Nr. 4 - 2008

1. juli 2008


 
 
 
 
 
 
 
 
ms kontakt
Til top Til top Til top Til top Til toppen af siden Daglig drift Grafisk design Sekretariatet Til top Sekretariatet Daglig drift Grafisk design Til top Kontakt Til top