logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Om museet
Protektor
Vedtægter
Organisation
Museets mission, vision værdigrundlag og mål
Arbejdsplaner
Fakturering
Årsberetninger
Ledige stillinger
Museets historie
Museets logoer
 
 
 
 

 

      museets mission, vision, værdigrundlag og målsætning      

Bookmark and Share


 
 
MISsION

Museum Sønderjyllands mission er:
At Museum Sønderjylland skal udvikle og udbrede viden og bevidsthed om kultur, kunst og naturhistorie i Sønderjylland og verden omkring os.

pil
vision

Museum Sønderjyllands Vision er:
At skabe ét museum, der både er en uomgængelig del af det sønderjyske kulturliv og en vigtig aktør i den danske og internationale museums-, videnskabs- og kulturverden.

pil
værdigrundlag

Museum Sønderjyllands Værdigrundlag er:
At vi eksisterer for borgerne og brugernes skyld. Derfor indsamler og formidler vi viden om fortiden og samtiden i nutiden og bevarer kulturarv og viden for fremtiden.


pil
målsætning


· At vi som statsanerkendt museum altid udfører opgaven med at forske, indsamle, registrere, bevare og formidle på det højest mulige kvalitetsniveau. Vi gør det professionelt og med initiativrigdom og engagement.

· At vi i hele vores adfærd giver borgerne og brugerne den bedst mulige service og oplevelse.

· At vi holder fokus på opgaven, har respekt for den og vi er loyale over for den.

· At vi oplever Museum Sønderjylland som en god arbejdsplads præget af:
- Ansvarlighed
- Tryghed
- Troværdighed
- Rummelighed
- Højt informationsniveau i alle led
- Uddelegering af ansvar i alle led
- Målrettethed og resultatorientering
- Humor
- Risikovillighed og handlekraft
- Samarbejde og tværfaglighed i opgaveløsningen


 
Begrebsapparat:
Mission:
Hvorfor er vi her og hvilken rolle spiller vi.
Vision:
Hvilke overordnede ambitioner har vi med vores arbejde. Værdigrundlag: Hvad er det, vi gerne vil være kendt for, og hvad er de bærende værdier i vores daglige virke.
Målsætning:
Hvilke mål sætter vi os for at opfylde vores mission.

 

Museum Sønderjyllands værdigrundlag er godkendt i Bestyrelsen den 8. december 2010.

Henrik Schou, oktober 2010.pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·