logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Arkæologi Haderslev
Til bygherren
Viden om
ARKÆOLOGI & HISTORIE
Samlinger
Besøg museet
Kontakt
Det sker
Faste udstillinger
Særudstillinger
Undervisning
Museumsbutikken
Links
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      til bygherren      

Bookmark and Share

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Er du stødt på et fortidsminde?
· Skal du bygge, eller planlægger du et anlægsarbejde?
· Er du landmand eller skovbruger?
· Er du råstofudvinder?
· Danefæ
· Museumsloven

· Fredede fortidsminder samt sten- og jorddigerFund på randen af en grusgrav
Spor efter et hus, Wostoft.

Hvis du er stødt på et fortidsminde
skal du
– i henhold til museumsloven - straks indstille det arbejde, der berører fortidsmindet, og tilkalde museet.

Hvis du bor i en af kommunerne Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder eller Aabenraa skal du kontakte Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev: Telefon 74 52 75 66

Er fundet gjort i andre kommuner end ovenstående – find det rigtige museum på følgende oversigt over arkæologiske museer i Danmark:

http://www.kulturstyrelsen.dk/kulturarv/fortidsminder/arkaeologi-paa-land/museernes-arkaeologiske-arbejde/ansvarsomraader-og-kontakt/

Museet vil hurtigst muligt besigtige fortidsmindet og i samarbejde med Kulturstyrelsen beslutte, om der skal foretages en arkæologisk undersøgelse.

Hvad er et fortidsminde?
Den officielle definition findes i museumslovens § 27 og lyder således: ”Den arkæologiske kulturarv omfatter spor af menneskelig virksomhed, der er efterladt fra tidligere tider, dvs. strukturer, konstruktioner, bygningsgrupper, bopladser, grave og gravpladser, flytbare genstande og monumenter og den sammenhæng, hvori disse spor er anbragt”.  

Spor efter middelalderlig vandmølle
Spor efter middelalderlig vandmølle ved Lille Drenderup, Ødis.

Begrebet et fortidsminde omfatter stort set alle anlæg som stolpehuller, gruber, ildsteder, grave, bygningsdele og bygningsfundamenter m.m., der findes i jorden og som er mere end 100 år gamle.

En del fortidsminder (bopladser etc.) vil ofte kunne ses som mørke pletter i undergrunden eventuelt indeholdende potteskår, sten, mængder af trækul m.m.

Gravhøje giver sig tit til kende ved sten, der enten har været en del af stenpakningen over højen eller af randstenskæden.

Gravpladser giver sig ofte til kende ved knoglerester, brændte knogler, urner i små nedgravninger, eller ved aflange, ca. 2 m x 0,60 m lange mørke nedgravninger i undergrunden.


3 løsfundne flintsegl
Tilfældigt fund af en gravplads fra ældre romersk jernalder på randen af en grusgrav ved Højgård.

Middelalderlige kulturlag i de gamle købstæder giver sig ofte til kende ved tykke jordlag, der er helt sorte af trækul, ved bevarede konstruktioner i træ, sten på række, store mursten kaldet munkesten og mange lerkarskår.


Nogle gange kan løsfundne genstande som eksempelvis fundet af en flintøkse, en samling flinteafslag, en koncentration af potteskår, en kværnsten, dele af munkesten eller gammelt egetømmer ved en å tyde på, at der ligger et fortidsminde i nærheden.

Spor efter et hus
3 løsfundne flintsegl.

Er du i tvivl, så lad hellere en arkæolog afgøre det!!!

MUSEET ER UNDER ALLE OMSTÆNDIGHEDER INTERESSERET I ALLE OPLYSNINGER OM FORTIDSMINDER. DISSE OPLYSNINGER ER ALLE EN BRIK – MÅSKE ENDDA EN MEGET VIGTIG BRIK – TIL FORTÆLLINGEN OM VORE FORFÆDRES LIV, HVAD ENTEN DET ER I ÆLDRE STENALDER, I VIKINGETIDEN ELLER I MIDTEN AF 1800-TALLET.

SÅ TØV IKKE MED AT RINGE - DET KOSTER IKKE NOGET!!

pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·