logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Arkæologi Haderslev
Til bygherren
Viden om
ARKÆOLOGI & HISTORIE
Samlinger
Besøg museet
Kontakt
Det sker
Faste udstillinger
Særudstillinger
Undervisning
Museumsbutikken
Links
 

 

      til bygherren      

Bookmark and Share


tidstavler

Arkæologiske tidstavler

Museumsloven.

Museumsloven som pdf.
 

· Er du stødt på et fortidsminde?
· Skal du bygge, eller planlægger du et anlægsarbejde?
· Er du landmand eller skovbruger?
· Er du råstofudvinder?
· Danefæ
· Museumsloven

· Fredede fortidsminder samt sten- og jorddigerArkæologisk ansvarsområde


Kulturstyrelsen under Kulturministeriet har det overordnede ansvar for alle fortidsminder i Danmark. Arbejdet med forvaltningen af de forskellige kapitler i museumsloven, der vedrører fortidsminderne, er dog uddelegeret til en række museer. Disse museer administrerer i samarbejde med Kulturstyrelsen fortidsminderne i Danmark indenfor forskellige geografiske områder, der følger kommunegrænserne.

Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev varetager følgende områder:


Ansvar for jordfaste fortidsminder

Jordfaste fortidsminder

Museumslovens kapitel 8.

Museum Sønderjyllands arkæologiske ansvarsområde dækker følgende kommuner:

Haderslev, Sønderborg, Tønder, Aabenraa og Kolding*

*) Varetages på vegne af Museet på Koldinghus.

De arkæologiske museers ansvarsområder i Danmark, samt adresser og telefonnumre på de arkæologiske museer, kan ses på følgende link:
 
http://slks.dk/fortidsminder-diger/arkaeologi-paa-land/museernes-arkaeologiske-arbejde/ansvarsomraader-og-kontakt/


Fredede fortidsminder samt sten- og jorddiger

Museumslovens kapitel 8a.

Afdelingen varetager på Kulturstyrelsens vegne tilsynet med de fredede fortidsminder og de beskyttede sten- og jorddiger i følgende kommuner:

Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa og Kolding.

Tilsynsmuseernes ansvarsområder i Danmark kan ses på følgende link:

http://www.kulturstyrelsen.dk/fileadmin/user_upload/kulturarv/
publikationer/emneopdelt/arkaeologi/tilsyn/tilsyn_med_
fortidsminder.pdf


Marinarkæologi

Museumslovens kapitel 8 og 8a, §§ 28, 29 g og 29 h.

Afdelingen har det marinarkæologiske ansvar for:

Farvandene ud for Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner, samt søer og vandløb i de samme kommuner.


Afdelingen har dog pt. uddelegeret den praktiske udførelse af opgaverne til henholdsvis Øhavsmuseet (østkysten) og Holstebro Museum – Strandingsmuseet Sct. George (vestkysten).

De marinarkæologiske museers ansvarsområder i Danmark, samt deres adresser og telefonnumre, kan ses på følgende link:

http://slks.dk/fortidsminder-diger/arkaeologi-under-vand/undersoegelser-under-vand/ansvarsomraader-og-kontakt/pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·