logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Arkæologi Haderslev
Til bygherren
Viden om
ARKÆOLOGI & HISTORIE
Samlinger
Besøg museet
Kontakt
Det sker
Faste udstillinger
Særudstillinger
Undervisning
Museumsbutikken
Links
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      viden om arkæologi & historie      

Bookmark and Share


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

· Arkæologiske udgravninger
· Fund fra samlingerne
· Registrering af fortidsminder
· Fredede fortidsminder
· Artikler om arkæologi & historie
· Kulturhistoriske rapporter
Registrering af fortidsminder

 


 

Gravhøje


Siden 1880’erne har man i Danmark registreret alle de fortidsminder, der blev fundet, på kort. Sønderjylland kom med i denne registrering i årene efter 1920. I dag er kortene digitaliseret, og kan findes på internettet under adressen:

http://www.dkconline.dk

Man kan også finde denne hjemmeside ved at skrive ”Fund og fortidsminder” i søgefeltet på Google.

Når du er inde på siden, vælg søgning, og derefter geografisk. Klik derefter på det sted på kortet, du er interesseret i. Hver gang du klikker, zoomer kortet ind. Der er desuden mulighed for at benytte ortofotos.

Ønsker man at se marinarkæologiske registreringer (vrag, stenalderbopladser under havets overflade etc.) skal man i stedet for en geografisk søgning vælge en marin søgning.

Ved brug af + og – kan man zoome ind og ud på kortene eller ortofotografierne. Når man er kommet hen til det sted på kortet, hvor man ønsker at se, hvad der findes af fortidsminder, klikkes på ”vis lokaliteter” nederst til venstre. Ved at klikke på det enkelte fortidsminde kommer der en side frem, der fortæller, hvad der er registreret om dette fortidsminde. Dette er dog kun et kortfattet uddrag af den enkelte registrering. Vil man vide mere, kan man henvende sig til Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev. Her ligger alle arkivalier, breve, udgravningsberetninger, fotos, genstande og lignende.

Man er meget velkommen til at besøge museet og se materialet.

På museet ligger alle arkivalier og genstande vedrørende fortidsminder i de fire sønderjyske kommuner. Desuden findes dette materiale fra de tidligere kommuner Rødding og Christiansfeld (dog kun visse sogne) frem til 31/12-2006. Nyere arkivalier og genstande fra disse områder findes henholdsvis på Museet på Sønderskov og Museet på Koldinghus.

Naturligvis befinder en del arkivalier og genstande sig også på Nationalmuseet, ligesom der endnu findes en del på Archäologisches Landesmuseum på Gottorp Slot i Slesvig.

Det er meget vigtigt at understrege, at ovennævnte registrering af fortidsminder kun viser, hvor der allerede er gjort fund. Disse fund kan være:

- overpløjede og ikke længere synlige, men ikke udgravede. De ligger altså højst sandsynligt beskyttede under muldjorden, og vil skulle udgraves, hvis de trues af anlægsarbejde, dybdepløjning etc.
- for længst udgravede og fjernede.
- fredede og dermed beskyttede.

Rigtigt mange fortidsminder er endnu ikke opdagede, og kan i sagens natur derfor heller ikke være registrerede. Det viser sig meget ofte, at der gemmer sig skjulte fortidsminder under muldlaget på steder, hvor der i øjeblikket ikke er markeringer på kortet.

Kulturarvsarealer
I nogle områder i Sønderjylland (og i hele Danmark) ligger fortidsminderne så tæt, eller har en så stor regional, national eller international betydning, at områderne er udpeget som kulturarvsareal. Skal man udføre større anlægsarbejder eller lignende inden for disse områder, må man påregne endog betydelige udgifter til arkæologiske udgravninger.

Følgende link fortæller mere om disse arealer.

http://www.kulturarv.dk/kulturarv/fortidsminder/
skjulte_fortidsminder/kulturarvsarealer.jsp


En markering på kort af de udpegede kulturarvsarealer kan ses på dkconline – følgende link:

http://www.dkconline.dk/html/menu1/Kulturarvsearch.htm

 
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·