logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Arkæologi Haderslev
Til bygherren
Viden om
ARKÆOLOGI & HISTORIE
Samlinger
Besøg museet
Kontakt
Det sker
Faste udstillinger
Særudstillinger
Undervisning
Museumsbutikken
Links
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      viden om arkæologi & historie      

Bookmark and Share
  Andre fund fra
  samlingerne:


 
Fredet hulvej ved Høgebjerg på Als
Perlekæde fra Enderupskov
Slangeurnen - en romersk hilsen
Grisen fra Galsted
Bespisningsanstalten i Haderslev
Døre i Slotsgade i Haderslev
Tenvægt af klæbersten
Sønderjyllands ældste skoleatlas
Benskinner fra 1. Verdenskrig
Sejlspærringer i Haderslev Fjord
Flækkeblok fra Hamburg-kulturen
Pladefibula fra Viuf
Flintsværd
Mere om flintsværd
Dolkstav - måske Danmarks største?
For anskuelsens skyld
Hvæssesten
Jernalderfibler
"Gør minusdage til plusdage"
Ølflaske fra Fuglsang
Brønd fra middelalderen
Kors og torshammer
Slotsvandmøllen i Kolding
Projektiler fra istiden
Kejser Wilhelm
Preussisk garderuniform
Lerskål i affaldsgrube
"Ora et labora" - bed og arbejd
Fortidsminder på Als
Digerne ved Ny Skovbøl
Vildtbanepæle
Bådnagler fra Ejsbøl Mose
Fra bronzespand til ragekniv
Romersk mønt
Myremalm
Nedskudt Mustang-jagerfly
Højt fra træets grønne top
Julekrybbe
Juletræ til soldaten ved fronten
Pikkelhue
August Wilckens vægmalerier
 
 
 
 
 

· Arkæologiske udgravninger
· Fund fra samlingerne
· Registrering af fortidsminder
· Fredede fortidsminder
· Artikler om arkæologi & historie
· Kulturhistoriske rapporter
fund fra samlingerne

Særegne fund gjort i museets samlinger eller fra udgravninger og fredede fortidsminder med en særlig historie.


 

Sparegris

”Julen varer længe,

koster mange penge”

Af Lisbeth Christensen

Sparebøssen er per definition en beholder, der er hul og beregnet til opbevaring af mønter. De ældste kendte sparebøsser af ler stammer fra hhv. Tyrkiet fra 330-280 f.Kr. samt Grækenland fra ca. 220 f.Kr. Sparebøsser kendes også både fra Tyskland og England, hvor den ældste tyske sparegris stammer fra 1500-tallet. Grise har her fra gammel tid været betragtet som lykkebringende og symboler på frugtbarhed, nyttighed og nøjsomhed.

Sparegris
Sparebøssen stammer fra Bornholm og er fremstillet mellem 1880-1910. Det karakteristiske ved de Bornholmske sparebøsser er, at de er uglaserede. De er i stedet malet med oliemaling for at opnå flere farvenuancer. Sparebøsserne blev solgt over hele landet.

Fotos: Annali Bork, Museum Sønderjylland - Ehlers Lertøjssamling og Haderslev Bymuseum.

I England har sparegrisen fået sit navn efter det engelske ord Piggy Bank, der oprindeligt stammer fra ordene ”pygg” og ”bank”, hvor pygg er navnet på en rødlig lerart, der brugtes til krukker til opbevaring af penge. En engelsk pottemager misforstod åbenbart i begyndelsen af 1800-tallet en bestillings ordre og lavede i stedet for en gris ”pig”. Grisen blev så populær, at også andre pottemagere fik travlt med at fremstille pengegrise.

Første gang en sparebøsse optræder i den danske litteratur er i 1590, hvor der i en helsingørborgers dødsbo nævnes en ”sparbøsse”. Sparegrisen dukkede først op i Norden i begyndelsen af 1800-tallet, og den blev hurtigt den mest anvendte sparebøsse.  Bornholm blev på det tidspunkt et center for fremstillingen af lertøj i almindelighed og specielt for sparebøsser.
Første gang udtrykket ”pengegris” anvendes i Danmark er i H.C. Andersens eventyr Pengegrisen fra 1855.

”øverst på skabet stod sparebøssen, den var af lertøj, i skikkelse af en gris; den havde naturlig sprække i ryggen, og sprækken var med en kniv gjort større, at der også kunne gå sølvdalere ind, og der var gået to, foruden mange andre skillinger”.

Selvom vi i dag har pengeinstitutter, har de private sparebøsser overlevet til i dag.  Sparebøsser findes i vore dage i et væld af udformninger og materialer.  De er også blevet til samlerobjekter og der findes endda et sparebøssemuseum i Sparekassen Kronjyllands filial i Randers.

Private sparebøsser har især haft til formål at lære børn økonomisk sans og at spare op. Sparebøssen er i familie med kirkebøssen og indsamlingsbøssen til humanitære og godgørende formål. Aldrig er de mere aktuelle end til jul.

                                                   Fra alle os til alle jer
                                                        Glædelig jul

 

 


 

 


 
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·