logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Arkæologi Haderslev
Til bygherren
Viden om
ARKÆOLOGI & HISTORIE
Samlinger
Besøg museet
Kontakt
Det sker
Faste udstillinger
Særudstillinger
Undervisning
Museumsbutikken
Links
 


Bracteat

Brakteat-fund

fra Bestseller-udgravningen.
2009


Tidligere udgravninger:

Udgravningen på Bestsellergrunden, Bramdrup
Mustang-jageren fra Bov.
Middelalderens Stenderup fra før pesten i 1300-tallet.
To stenalderlokaliteter mellem Kliplev og Søgård
Sjældent middelalderfund fra Lønt bæk
Stormandsgård fra Solvang, tidlig middelalder
 
 
 

      viden om arkæologi & historie      

Bookmark and ShareNybro Aabenraa

Flere gange Nybro

August 2015

Spildevandsrende fra omkring 1600 udgravet i Aabenraa.


Danevirkeudgravning

NYE OVERRASKENDE FUND VED DANEVIRKE
September 2014
Årets udgravning tegner til at blive lige så udbyttering, som den var i 2013!


Stjertpotte
20. juni. Husofret - en stjertpotte - er nu samlet.

Vaskilde - en gård med aner tilbage til 1200-tallet.
Dybbøl ved Sønderborg.
2014


Møntskat

Sjælden møntskat fundet ved Hejls

Augsut 2013


Teglovn

Teglovne fundet syd for Vamdrup

Juli 2011


 

Kærgård kort

Anglerlandsby
ved Kærgård nord for Højer.

Maj 2011


Ladegård
Ladegård

Gammel byggetradition i en ny tid.
Efterår 2008


 

· Arkæologiske udgravninger
· Fund fra samlingerne
· Registrering af fortidsminder
· Fredede fortidsminder
· Artikler om arkæologi & historie
· Kulturhistoriske rapporter
arkæologiske udgravninger


Arkæologisk udgravning

Arkæologiske undersøgelser og udgravninger

Uge 6 - 7


Huløkse

stenalderfund på Als

April 2016

Fund af sjælden spidsnakket huløkse og flot flækkeblok.


Bondestenalderen - Keramik

Bondestenalderens flotte keramik

September 2015

Fund mellem Starup og Øsby.


Gram udgravningen afsluttet.

Udgravningen på Slotsvej i Gram er afsluttet
April 2014


Danevirke virtuel tur i udgravningen.

Danevirke
Virtuel tur og resultater.
Februar 2014


Nørreå udgravning

Nørreå

- en flinthuggeplads fra slutningen af sidste istid.
Januar 2014


Bastrupdam

Gruber fra bondestenalderen fundet på "jernbanen".

Juni 2013


 

Udgravning i Tønder

Marts 2016


Errested sølvskat

Nyt stort sølvfund!

August 2015

Errested-skatten - en skat fra første halvdel af 1000-tallet.


Dæmningen ved Gram Slot

Udgravningen af dæmningen mellem Gram Slot og Gramgård
Januar 2014

Gravpotte
Gravpotte med rester af trækul til brænding af røgelse.

anders' dagbog

Om udgravningerne i Roskilde Domkirke.

Rehdesborg ved Rødekro

En jernalderlandsby ved Rødekro med spor efter jernudvinding
Maj 2012


Domkirken

 

Kirkegårdsudgravning
ved domkirken

Maj 2011


Starup rasleblik

 

Seletøjssmykket
fra Starup

Maj 2011


Holdam

Holdam

et gårdsanlæg

fra 1200-tallet
September 2010


 

 pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·