logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Bygningskulturen
Om Bygningskulturen
Kontakt
Bøger og publikationer
Sikring af
bygningskulturen
Kulturmiljørådet
Links

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      om bygningskulturen      


   

Tingvej 1, Brøns

Tingvej 1, Brøns.

Bygningskulturen er Museum Sønderjyllands afdeling, der beskæftiger sig med bevaringsværdige bygninger og strukturer i de fire sønderjyske kommuner.

Afdelingen arbejder sammen med museets lokale afdelinger især med museumslovens kapitel 8, og udtaler sig i forbindelse med nedrivningssager og lokalplaner. Ligesom den samarbejder med kommunerne i forskellige bevaringssammenhæng.

Kontoret registrerer og fotograferer ligeledes nedrivningstruede bevaringsværdige bygninger.

Museumsloven - Lov nr. 1505 af 14. december 2006 - indeholder et påbud om samarbejde mellem planmyndigheder, bygherrer og de kulturhistoriske museer. §24 bestemmer således, at kommunerne er forpligtiget til at give meddelelse om byggearbejder til de kulturhistoriske museer, senest når der gives byggetilladelse, nedrivningstilladelse og lignende.

Museets arkæologer varetager sager der berører fortidsminder, bygningskontoret varetager arbejder med bevaringsværdige bygninger især ved nedrivningssager, hvor særligt bevaringsværdige bygninger vil blive registrerede og fotograferede inden nedrivninger.

Tingvej 1, Brøns

Skitseopmåling af grundplan - 1:50.

Tingvej 1, Brøns.


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·