logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Historiecenter Dybbøl Banke
Deutsch     English

Besøg historiecenteret
Kontakt
Det sker
Oplev 1864
Krigen 1864
Undervisning
Museumsbutikken
Nyhedsbreve
Til virksomheder
Om historiecenteret
Links
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      historiecentrets butik      


   

Butik

Varerne kan købes ved henvendelse til

Historiecenter Dybbøl Banke

enten telefonisk på nr.: 74 48 90 00 eller

pr. e-mail: historiecenter@museum-sonderjylland.dk.

Til bøgernes pris lægger vi et ekspeditionsgebyr på 25 kr. + forsendelse.


Dommedag Als

 Tom  Buk-Swienty

 Dommedag Als - 29. juni

 1864. Kampen for Danmarks

 eksistens

 Gyldendals Forlag 2010

 474 sider

 Rigt illustreret

 Pris: 199 kr. / 299 kr.

 

Klokken to om natten den 29. juni 1864 glider en sværm af preussiske landgangsbåde ud på det spejlblanke sund med kurs mod Als, hvor den danske hær befinder sig. Da de er halvvejs, opdager danskerne dem. Det afgørende slag kan begynde.

Krigen 1864 sluttede nemlig ikke med blodbadet ved Dybbøl den 18. april. Så langt fra. For danskerne gik det efter Dybbøl fra slemt til langt værre. Efter heftige kampe på Als den 29. juni måtte den danske hær flygte og forskanse sig på Fyn. I København udbrød panik. Ville Danmark gå under?

Det var tæt på. Dommedag Als fortæller ikke kun krigens afgørende slag, men også den utrolige historie om, hvordan kong Christian IX og flere af hans ministre efter tabet af Als i største hemmelighed forsøgte at få Danmark indlemmet i Tyskland. En national nærdødsoplevelse.

Dommedag Als er, som Slagtebænk Dybbøl, en stor dokumentarisk fortælling om krig og fred, der på dansk side begynder med fatal selvovervurdering og ender i et morads af tab og smerte.


En Løjtnant fra 1864

 En løjtnant fra 1864.

 Løjtnant P.E.M. Ramsings

 breve fra den sidste

 slesvigske krig

 Redigeret af Henrik R. Wulff og

 Thomas Wulff

 Historiecenter Dybbøl Banke

 1997

 131 sider

 Pris: 160 kr.

 

Løjtnant (senere oberst) Peder Erhard Marius Ramsing skrev disse breve som 26-årig under sin deltagelse i krigen 1864. Brevene er stilet til hans forældre Werner og Anna Margrethe Ramsing på Fyn, til hjemmet i Vester Skerninge.

Samlingen af breve, der er nedarvet i familien, er aldrig tidligere publiceret.

Man forundres i nutiden over, at brevskriveren havde det overskud, der skulle til for at beskrive sine oplevelser så velformuleret og præcist. Der er ikke blot tale om en beretning fra krigens gru. De realistiske passager veksler med passager, hvor han reflekterer over det skete og indfletter naturoplevelser.

Ved deres næsten journalistiske nærmest moderne form adskiller Ramsings breve sig fra tidligere udgivne brevsamlinger.


Slagtebænk Dybbøl

  Tom Buk-Swienty

  Slagtebænk Dybbøl

  Gyldendals Forlag 2008

  397 sider

  Rigt illustreret

  Pris: 250 kr.

 

  Jetzt auch in deutsch:

  "Schlachtbank Düppel"

  Pris: 199 kr.

 

I ugevis regner granater ned over Dybbøl, hvor den danske hær ligger forskanset og i skyttegrave. Stillingen skal holdes, koste hvad det vil, lyder ordren fra København. Få hundrede meter fra danskerne står en overlegen tysk hær parat til angreb.

En smuk forårsmorgen tier kanonerne pludselig. De, som overlever dagen, husker det som øjeblikket før ragnarok. Så lyder der kommandoråb. Titusinder af soldater myldrer frem. Et inferno af kugler og granater sønderriver stilheden. Slaget ved Dybbøl den 18. april 1864 er i gang.

Slagtebænk Dybbøl er en medrivende, dokumentarisk beretning om Danmarks krig mod to tyske stormagter, Preussen og Østrig, i 1864 - om vejen til Dybbøl og om det politisk spil i København og Berlin under krigen. Men først og fremmest er det en fortælling om de soldater, officerer, feltlæger og korrespondenter, der oplevede krigen og det blodige slag den 18. april 1864.

Slagtebænk Dybbøl var soldaternes eget navn for fronten.


Dybbølslaget 1864

  Jørgen Hartung Nielsen

  Dybbølslaget 1864

  Forlaget Åløkke 1998

  104 sider

  Rigt illustreret

  Pris: 238 kr.

 

Bogen følger begivenhederne på tæt hold fra krigens årsager og optakt over de voldsomme krigshandlinger til den for danskerne så sørgelige slutning.

Beretningen er blevet til i nært samarbejde med Historiecenteret og er skrevet til brug i folkeskolen.

Jørgen Hartung Nielsen er selv folkeskolelærer med bl.a. fagene historie og dansk.


Den dansk-tyske krig 1864

  Johs. Nielsen

  Den dansk.tyske

  krig 1864

  Tøjhusmuseet

  Rigt illustreret

  36 sider

  Pris: 50 kr.

 

Anbefalelsesværdig, kortere og letlæst gennemgang af krigen 1864, kampen om Dybbøl, våbenstilstandsforhandlingerne og Danmarks nederlag.

Fortrinlig som opslagsværk og det indeholder et fint register og er særdeles veldokumenteret.

Findes også i tysk og engelsk udgave!


Kampen ved skanse V den 18. april 1864

  H.H. Holden Jensen

  Kampen ved Skanse V

  den 18. april 1864

  Poul Kristensens Forlag 2001

  128 sider

  Rigt illustreret

  Pris: 148 kr.

Bogen handler ikke uventet om krigen 1864. Men den er nytænkt ved at skildre - og kritisk behandle - mødet mellem danske og tyske tropper under stormen på dybbølskansen nr. 5 den 18. april 1864. Hvad huskede skansens danske forsvarere bagefter? Hvad huskede skansens tyske (preussiske) angribere siden? Og blev begivenhederne senere manipuleret af propagandistiske grunde?

Bogen giver svar på mange af de ting, vi ofte spørger om. Hvorledes var behandlingen af de sårede organiseret? Hvor kom styrkerne fra, hvor var de indkvarteret? Hvordan var hovedvejen - chausseen - konstrueret, den vej, der var rygrad i forsvar og angreb på Dybbøl?

Dette og meget mere er anskueliggjort og illustreret, som samtidig gør bogen til en god opslagsbog. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·