logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
DybbølMølle
Besøg museet
Kontakt
Det sker
Faste udstilinger
Dybbøl Mølles historie
Undervisning
Museumsbutik
Om Dybbøl Mølle
Links
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Om DybbØl mØlle      


   

Den selvejende institution DybbØl MØlle (dsi dybbØl mØlle)

FormÅl

Institutionens formål er at at bevare Dybbøl Mølle med tilhørende møllegård og jordtilliggende, som et historisk mindesmærke og sikre en brug og vedligeholdelse, som er et fredet nationalt mindesmærke værdigt.

BESTYRELSEN

DSI Dybbøl Mølles medlemmer pr. 15. juni 2015:

Formand Jens Møller

(udpeget af Museum Sønderjylland)

E-mail: Jens.Moeller@regionsyddanmark.dk

Næstformand Jens Peter Rasmussen

(udpeget af Danske Soldaterforeningers Landsraad)

E-mail: mjprasmussen6@gmail.com

Erling Lundsgaard

(udpeget af Sønderborg Kommune)

Bendt Olesen

(udpeget af Sønderborg Kommune)

Arne Jørgensen

(udpeget af De Danske Forsvarsbroderselskaber)

Knud Hansen

(udpeget af Danske Soldaterforeningers Landsraad)

Hans Lindum Møller

(udpeget af DSI Dybbøl Mølle)

A. P. Hansen

(udpeget af DSI Dybbøl Mølle)

Observatør:

Skovrider Inge Gillesberg

(Naturstyrelsen Sønderjylland)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·