logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
ISL-Lokalhistorie
Det sker
Om ISL
Kontakt
Samlingerne
Sønderjyske fotografer
Salg
Aabenraa by
Lokalhistorisk konsulent
Arkiver, forsknings-
institutioner m.v. i
Sønderjylland
Links
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

      samlingerne      


Billeder
Film
Lyd
Skolebøger
Andre samlinger
 

Haderslevvej 6

Haderslevvej 6, Aabenraa.

Fotograferet 1898.

Foto: J.H. Dorr, Aabenraa.

 
J.H. Dorr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instituttets arkiv består af fire samlinger.

  1. En billedsamling med ca. 1.5 mil. billeder.
  2. En båndsamling bestående af godt 1.200 spole- og kassettebånd.
  3. En filmsamling med ca. 150 film.
  4. En samling af andet traditionsstof dvs. noder, sangbøger, salmebøger, skolebøger og andet materiale.

IndsamlingsomrÅde:

Siden oprettelsen af samlingerne i begyndelsen af 1960'erne har Museum Sønderjylland, ISL-Lokalhistorie indsamlet billeder, lyd, film og "andet traditionsstof" (noder, sangbøger, salmebøger, skolebøger og andet) fra hele Sønderjylland.

Med oprettelsen af de mange lokalhistoriske arkiver i 1970'erne og 1980'erne har Instituttets indsamlingsområde primært været Aabenraa kommune. 

Omtrent samtidig begyndte kommunaldirektør J. Christensen og stadsarkitekt Karl A. Flade en indsamling af billeder fra Aabenraa.

Samlingen der tilhørte Aabenraa Kommune blev i 1963 overdraget til Aabenraa Byhistoriske Forening.

Samlingerne historie:

Samlingerne står på to ben.

Fra 1960 startede Historisk Samfund for Sønderjylland ved landsarkivar Peter Kr. Iversen en indsamling af interview med fremtrædende sønderjyske personligheder, der blev optaget på spolebånd. Et arbejde, der blev forestået af førstelærer Jens Kristensen og arkivar Hans H. Worsøe.

I 1974 smeltede de to samlinger sammen i en institution med navnet "Historiske Samlinger" i lokaler på Landarkivet i Aabenraa.

Fra 1985 skiftede "Historiske Samlinger" navn til "Institut for Sønderjysk Lokalhistorie" (ISL) og fik samtidig en fast ansat leder.

I 2006 blev Institut for Sønderjysk Lokalhistorie - i forbindelse med komunalreformen, og amternes nedlæggelse - en del af Museum Sønderjylland under navnet:

Museum Sønderjylland, ISL-Lokalhistorie.
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·