logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
ISL-Lokalhistorie
Det sker
Om ISL
Kontakt
Samlingerne
Sønderjyske fotografer
Salg
Aabenraa by
Lokalhistorisk konsulent
Arkiver, forsknings-
institutioner m.v. i
Sønderjylland
Links
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      lokalhistorisk konsulent      


Gode råd
Forhandlere af arkivmateriale
Indsamlings-, bevarings og kassationsplan for fotografisk materiale
Indsamlings-, bevarings og kassationsplan for skolebøger
LASS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lederen af Museum Sønderjylland, ISL-Lokalhistorie er lokalhistorisk konsulent for de lokalhistoriske foreninger og arkiver i Sønderjylland.

Afdelingen fungerer endvidere som sekretariat for Sammenslutningen af Arkiver og Samlinger i Sønderjylland (LASS).

Den lokalhistoriske konsulent yder rådgivning i arkivfaglige spørgsmål som f.eks. pakning, registrering, opbevaring og kassation af arkivalier.

Endvidere vil der kunne ydes rådgivning vedrørende udgivelse af lokalhistoriske bøger og artikler som f.eks. indsamling af materiale, skrivning, redigering og trykning.


Motorcykel

Aabenraas første motorcykel.

Foto: Peter Clausen, Aabenraa.pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·