logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Kulturhistorie Tønder
Besøg museet
Om museet
Kontakt
Det sker
Faste udstillinger
Særudstillinger
Kommende udstillinger
Undervisning
Museumsbutik
Venneforening
Links
 

 

      Venneforening      


   
TØnder museums vennekreds

Tønder Museums Vennekreds er oprettet med det formål


  • at udbrede kendskabet til arbejdet på Museum

     Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder,

  • at bistå museet med løsning af opgaver eller varetagelse

     af funktioner, hvortil museumsledelsen ønsker bistand,

  • samt at være forum for museumsledelsen til diskussion af

     aktuelle problemer og initiativer i en ikke-faglig

     personkreds.

Medlemskab koster 130 kr. om året for enkelt medlemskab og 180 kr. om året for en husstand (to personer).


Medlemskab kan tegnes ved henvendelse til museet:

Tlf.: 74 72 89 89

E-mail: toender@museum-sonderjylland.dk

Eller til foreningens kasserer Bente Schneider:

Tlf. 74 73 87 12

E-mail: beca@mail.tele.dk


Et medlemskab giver gratis adgang til Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder, Kunstmuseet Tønder og Drøhses Hus for de på medlemskortet anførte personer.

Gyldigt medlemskort skal forevises ved besøg på museet.


Desuden modtager man som medlem af Tønder Museums Vennekreds indbydelser til museets særudstillinger og månedsmøder. 


pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·