logo


 
 afdelinger  ·  Det sker · Udstillinger  ·  Undervisning  ·  Kontakt  ·  Museumsbutik  ·  OM MUSEET · Oversigt
Kunstmuseet i Tønder
Besøg museet
Museets bygninger
Kontakt
Hans J. Wegner 100 år
Udstillinger
Det sker
Venneforening
Børn og unge
Butik
Links
 

 

      pressemeddelelser      


Pressemeddelelser

Det sker
rundt i Museum Sønderjylland

Arkæologi Haderslev

Bymuseet i Haderslev
Cathrinesminde Teglværk
Drøhses Hus
Dybbøl Banke
Dybbøl Mølle
Ehlers Lertøjssamling
Højer Mølle
ISL-Lokalhistorie
Jacob Michelsens Gård
Kulturhistorie Tønder
Kulturhistorie Aabenraa
Kunstmuseet Brundlund Slot
Kunstmuseet i Tønder
Naturhistorie og Palæontologi
Oldemorstoft
Skærbæk
Slesvigske Vognsamling
Sønderborg Slot
 
 

29. marts, 2017

Stor udstilling med Henry Moore i Tønder

Billede: Udstilling med Henry Moore

Copyright: Henry Moore Foundation Archive

For første gang i over 30 år vises den verdensberømte billedhugger, Henry Moore (1898-1986) på en særudstilling i Danmark. Kunstmuseet i Tønder viser fra 29. april - 3. december 2017, ca. 90 skulpturer, tegninger, grafik og tekstiler, der tegner et billede af en kunstner med et ekstraordinært talent og en utrolig kunstnerisk spændvidde.

Som museum for nordisk kunst har Kunstmuseet i Tønder fået en enestående mulighed for at vise et bredt udvalg af Henry Moores værker på en særudstilling, der har fået navnet "Henry Moore - grænser til Norden". I et samspil med centrale dele af museets samling af nordisk kunst fra 1940 til i dag, kan man opleve, hvordan den nordiske kunst og Henry Moore har mere til fælles end man umiddelbart skulle tro.

Henry Moore er en af de få kunstnere, der er at finde i ethvert oversigtsværk over kunstens historie, fordi hans tanker og hans formopfattelse i udstrakt grad var med til at forme det 20. århundredes opfattelse af, hvad en skulptur er, og hvordan den ser ud. Han var født og opvokset i Yorkshire, den nordligste del af England, hvis historie, landskab og vejrlig trækker tråde til Norden. Her blev hans fascination for naturen og landskabet grundlagt.

Den kom til at spille en meget stor rolle, idet forholdet mellem skulptur og landskab blev den røde tråd igennem hele Henry Moores lange karriere. Det var ikke kun vigtigt, hvordan skulpturerne stod placeret i landskabet, hans evige kredsen om menneskekroppen blev til sidst også en hybrid mellem landskabelige og menneskelige former.

Dette ses helt tydelig i kunstmuseet Louisianas værker af Henry Moore. Den ene af disse, Liggende figur fra 1969-70, er udlånt til Tønder og vil ekstraordinært kunne ses indendørs i udstillingsperioden.

Billede: Udstilling med Henry Moore

Copyright: Henry Moore Foundation Archive

Henry Moore var ikke kun en central figur i det 20. århundredes kunsthistorie, han var og er til stadighed en særdeles vigtig kunstner for kulturlivet i England. Således blev han i en betydelig periode op gennem 1950'erne og 1960'erne som følge af en lang række internationale særudstillinger og offentlige udsmykningsopgaver synonym med britisk kunst. At Henry Moore stadig viser sig relevant for nutidens engelske kunstnere og designere, er modehuset Burberry bevis på. Deres forår 2017-kollektion er blevet til med inspiration udelukkende fra Henry Moores arketypiske formverden, hvilket udstillingen i Tønder også vil vise flere eksempler på.

Nogle år inden Henry Moore døde, oprettede han en fond, som han overdrog det meste af sit samlede værk til. The Henry Moore Foundation, som fonden kom til at hedde, skulle hjælpe unge billedhuggere økonomisk samt sørge for den fremtidige formidling af hans værk.

Udstillingen i Tønder er blevet til i samarbejde med The Henry Moore Foundation og fortsætter på Nolde Museet i Seebüll, hvor der udstilles 4 Henry Moore skulpturer i Noldes have. Museet ligger små 10 km fra Tønder på den tyske side af grænsen.

"Henry Moore - grænser til Norden" åbnes af H. K. H. Prins Joachim den 29. april 2017 kl. 15 på Kunstmuseet i Tønder

For mere information og billedmateriale: Anne Blond på mail: anbl@museum-sonderjylland.dk.


22. februar 2017

 

"Nolde i Norden" - ny hjemmeside

Billede: "Nolde i Norden" - ny hjemmeside

En af Tysklands største ekspressionister, Emil Nolde, ville være fyldt 150 år i 2017.

I den anledning præsenterer 7 kunstmuseer i Nordtyskland samt Kunstmuseet i Tønder - Museum Sønderjylland på den danske side af grænsen, Noldes værker på udstillinger med vidt forskellige temaer. På denne måde bliver Emil Nolde fejret gennem en visning af mangfoldigheden og bredden i hans værk.

Udstillingerne markedsføres samlet under titlen "Nolde i Norden" eller "Nolde im Norden", og som en del af markedsføringen er der trykt en brochure, som kan hentes på Kunstmuseet i Tønder, ligeså vel som en ny hjemmeside netop blevet offentliggjort:

www.nolde-im-norden.de

Emil Nolde indgår som en væsentlig referencekunstner på den stort anlagte udstilling "Henry Moore - grænser til Norden", der åbner den 29. april på Kunstmuseet i Tønder (meget mere om denne udstilling følger snarest!).

Udstillingen er den første særudstilling i Danmark med den verdensberømte engelske billedhugger Henry Moore i mere end 30 år og beskæftiger sig med temaer i kunstnerens oeuvre, som er nært knyttet til centrale dele af den nordiske kunst i det 20. århundrede, herunder bla. malerier og tegninger af Emil Nolde.

I tilknytning til "Henry Moore - grænser til Norden" på Kunstmuseet i Tønder, vil Noldemuseet i See-büll udstille fire skulpturer af Henry Moore i Noldes have.

For mere information kontakt venligst:
Kunstmuseet i Tønder, Wegners Plads 1, 6270 Tønder.
Tlf.: 74 72 89 89 - e-mail.: anbl@museum-sonderjylland.dk


7. februar 2017

KUNSTEVENT PÅ KUNSTMUSEET I TØNDER

Billede: Interreg, Deutschland - Danmark - Kunstevent på Kunstmuseet i Tønder

NORDMUS støttes økonomisk med midler fra EU via Interreg-programmet "Tyskland-Danmark". Museet Lolland-Falster er leadpartner på projektet, som endvidere har følgende partnere: Kulturstiftung Hansestadt Lübeck, Fuglsang Kunstmuseum, Oldenburger Wallmuseum, Museum Vestsjælland, Museumsverbund Nordfriesland, Museum Sønderjylland, Fachhochschule Lübeck og Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling i Jelling.

Tirsdag den 21. februar 2017 inviterer det grænseoverskridende museumsnetværk NORDMUS til en Kunstevent med titlen "MØDER: Dansk og Tysk kunst i en grænseregion" på Kunstmuseet i Tønder. Kunsteventen knytter an til den dansk-tyske kunstudstilling ”MØDER – dansk og tysk malerkunst 1860-1960”, som fandt sted i 2016 på kunstmuseet Museum Behnhaus Drägerhaus i Lübeck og Fuglsang Kunstmuseum på Lolland-Falster.

Arrangementet er en del af det grænseoverskridende projekt NORDMUS, hvor museer og forskningsinstitutioner arbejder sammen for at opnå en vedvarende forbedring af det grænseoverskridende samarbejde på kulturarvs-området. Formålet er grundlæggelsen af et formaliseret dansk-tysk museumsarbejde i 2018.

Hvis projektet lykkes, er der tale om den første grænseoverskridende regionale museumssammenslutning i Europa. Det er meningen, at medlemmerne af en sådan sammenslutning kan hjælpe hinanden ved gennemførelsen af større internationale fællesprojekter, med det internationale offentlighedsarbejde og i arbejdet med at finde samarbejdspartnere. På denne måde skal sammenslutningen bidrage til international formidling og grænseoverskridende integration i forbindelse med regionens righoldige kulturarv.

På Kunsteventen på Kunstmuseet i Tønder vil repræsentanter fra danske og tyske kunstmuseer fortælle om deres konkrete erfaringer med fælles udstillingsprojekter på tværs af grænsen. Kunsteventen afsluttes med et let traktement og koncert med Alskvartetten, der vil præsentere og spille dansk og tysk klassisk musik.

Kunsteventen er gratis og åben for alle interesserede med tilmelding senest den 14. feb. 2017 kl. 14 på telefon 7472 8989 eller mail logo@museum-sonderjylland.dk. Det fulde program kan ses på Kunstmuseet i Tønders hjemmeside:

www.museum-sonderjylland.dk under "det sker".

Kunstveranstaltung im Tønder Kunstmuseum

Billede: DE: Interreg, Deutschland - Dänemark - Kunstveranstaltung im Tønder Kunstmuseum

NORDMUS wird via des Interreg-Programmes Deutschland – Dänemark durch die EU gefördert. Das Museum Lolland-Falster ist Leadpartner des Projektes, an dem ausserdem die Kulturstiftung Hansestadt Lübeck, das Fuglsang Kunstmuseum, das Oldenburger Wallmuseum, das Museum Vestsjælland, der Museumsverbund Nordfriesland, das Museum Sønderjylland, die Fachhochschule Lübeck und das Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling in Jelling als Projektpartner beteiligt sind.

Am Dienstag, dem 21. Februar 2017 lädt das grenzüberschreitende Museumsnetzwerk NORDMUS im Tønder Kunstmuseum zu einer Kunstveranstaltung mit dem Titel: "BEGEGNUNGEN: Deutsche und Dänische Kunst in einer Grenzregion" ein. Die Veranstaltung knüpft an die deutsch-dänische Kunstausstellung "MØDER/BEGEGNUNGEN – dänische und deutsche Malerei 1860-1960" an, die im Jahr 2016 sowohl im Museum Behnhaus Drägerhaus in Lübeck als auch im Fuglsang Kunstmuseum auf Lolland-Falster gezeigt wurde.

Die Veranstaltung ist Teil des grenzüberschreitenden Projektes NORDMUS, in dem Museen und Forschungsinstitutionen zusammenarbeiten um gemeinsam eine dauerhafte Verbesserung der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit im Kulturbereich zu erreichen. Das Ziel des Projektes ist die Entstehung einer formalisierten deutsch-dänischen Zusammenarbeit im Jahr 2018.

Wenn dies gelingt, handelt es sich dabei um den ersten regionalen grenzüberschreitenden Museumsverbund in Europa. Dadurch soll den Mitgliedern die Zusammenarbeit bei grösseren internationalen Projeken sowohl bei der internationalen Berichterstattung in den Medien als auch bei der Suche nach Kooperationspartnern erleichtert werden. Auf diese Weise soll der Museumsverbund die internationale Vermittlung und die grenzüberschreitende Integration in Verbindung mit dem reichen kulturellen Erbe der Region stärken.

Bei der Kunstveranstaltung im Tønder Kunstmuseum werden Vertreter von deutschen und dänischen Kunstmuseen von ihren konkreten Erfahrungen mit gemeinsamen Aussstellungprojekten auf beiden Seiten der Grenze berichten. Die Veranstaltung endet mit einem leichten Abendessen und einem Konzert des Alskvartett, das sowohl dänische als auch deutsche klassische Musik präsentieren wird.

Die Teilnahme an der Veranstaltung ist gratis und steht allen Interessierten offen – um Anmeldung bis zum 14. Februar, 14 Uhr wird gebeten, Tlf.: 7422 8989 oder Email an: logo@museum-sonderjylland.dk

Das vollständige Programm kann auf der Homepage des Tønder Kunstmuseum www.museum-sonderjylland.dk "det sker" eingesehen werden.


20. oktober 2016

Pressen inviteres hermed til en mindre reception i Pumpehuset på Kunstmuseet i Tønder

fredag den 28. oktober 2016 - Kl.14.30

Anledningen er, at 'Tønder By- og Handelsstandsforenings Kunstudvalg' i samarbejde med Kunstmuseet i Tønder og Tønder kommune afslører en skulptur af den svenske billedhugger Claes Hake, der opstilles på arealet øst for Bachmanns Vandmølle.

Kunstudvalget har siden opstillingen af Claes Hakes store monumentale skulptur 'Kongen og Dronningen' ved Kongevej ønsket at få yderligere en skulptur af Claes Hake opsat ved Bachmanns Vandmølle. Det er nu lykkedes med økonomiske midler fra 'Arkitekt Lauritz Petersen Thaysens legat til forskønnelse af Tønder by' at erhverve den svenske billedhuggers 4 meter høje granitskulptur 'Pater Noster'.

Ved receptionen serveres en let anretning, og der vil være

taler af:

Formand for kunstudvalget Solveig Andersen

Tønders borgmester Henrik Frandsen

Overinspektør ved kunstmuseet Ove Mogensen

Billedhugger Claes Hake.

Efterfølgende vil skulpturen kunne besigtiges ved Bachmanns Vandmølle.

Med venlige hilsner

kunstmuseet og kunstudvalget

 


Marts 2016

Efterlysning

Júlíana Sveinsdóttir

Juliana Sveinsdottir

Júliana Sveinsdóttir.

Selvportræt, 1956.

Kunstmuseet i Tønder efterlyser værker af Júlíana Sveinsdóttir.

Den. 17. september 2016 åbner en retrospektiv udstilling i Tønder med den islandsk-danske maler og væver.

Den vises senere på Sophienholm i Lyngby.

Både værker i form af landskabsmalerier, portrætter, opstillinger, tegninger og tæpper har interesse.

 

 

Læs også Lars Ole Knippels

artikel i

Morgenavisen

Jyllands-Posten

HER ...

 

 

 

Júlíana Sveinsdóttir.

Rya-tæppe, 1950'erne.

 

Rya-tæppe

 

Kontakt venligst:

Museumsinspektør Anne Blond

Tlf.: 74 72 89 89 eller

E-mail: anbl@museum-sonderjylland.dk

hvis I har værker, som museerne må låne.

Låneperiode slutningen af august 2016 til begyndelsen af maj 2017.

Júlliana Sveinsdóttir.

Landskab Island, 1951.

 


December 2015

Wegner vandt som tryksag

Wegner Memory

På årets Sign & Print-messe i Odense blev der afholdt en konkurrence blandt 51 meget forskellige tryksager. Helt fra små visitkort til den helt store pakke.

Blandt favoritterne var kogebogen 61 Licks, kogebogen Koks, årsberetningen fra Danish Crown 12/13, (der for øvrigt også har vundet en pris i New York for verdens flotteste årsberetning), bogen Rape Kill Steal Burn om provokunstneren Kristian Hornsleth samt et vendespil om møbelarkitekten Hans J. Wegner.

Vindertryksagen blev sidstnævnte - Wegner Memory - der er udgivet i anledningen af arkitektens 100 års jubilæum i 2014.

Spillet er designet af Mogens Winther, trykt hos Clausen Grafisk og efterbehandlet af Dahl Gruppen / Det Grafiske Hus. Papiret er 200 grams Galerie Art Silk fra Antalis.

Spillet kan købes hos Museum Sønderjylland - Kunstmuseet i Tønder - se HER ...

 


September 2015

Top kunst fra Tønder i Riga

Kunstmuseet i Tønder besøger Riga med det bedste fra sin samling af Nordisk nutidskunst.

Udstillingskatalog

Foto: Ieva Cika.

Kunstmuseet i Tønder har gennem en årrække haft nære kontakter til de baltiske landes kunstmuseer, billedkunstnere og kunstakademier. Denne relation har nu resulteret i en storslået udstilling med en række af kunstmuseet bedste værker på Letlands nationale kunstmuseum i Riga. Udstillingen, der rummer kunstværker af nogle af nordens mest betydelige kunstnere såsom Per Kirkeby, Troels Wörsel, Per Inge Bjørlo, Olav Christopher Jenssen, Ian McKeever og Kain Tapper blev åbnet fredag den 11.september 2015 med deltagelse af bl.a. Letlands kulturminister Daces Melbärdes, den danske ambassadør i Riga Hans Brask og overinspektør Ove Mogensen fra Kunstmuseet i Tønder.

Latvisn State Chancellory

Copyright © 2015 Latvisn State Chancellory.

Det er første gang, at der vises en så omfattende udstilling af nordisk nutidskunst i Riga siden Letlands selvstændighed i 1991 efter den sovjetiske besættelse af landet. Udstillingen vækker betydelig opmærksomhed og for mange lettere er det første gang, de stifter bekendtskab med nordisk kunst af så høj kunstnerisk kvalitet. Baggrunden for den lettiske interesse i Kunstmuseet i Tønders nordiske kunstsamling, skyldes ikke mindst, at Kunstmuseet i Tønder i 2010 modtog Den Danske Museumspris for sin fornemme kunstsamling.

Det nationale kunstmuseum i Riga har til huse i en nyrenoveret ældre Børsmarkeds bygning i Rigas centrum. Bygningens arkitektur egner sig ikke umiddelbart til præsentation af moderne kunst. Der har derfor gennem uger pågået et større ombygningsarbejde i udstillingslokalerne med opsætning af høje flytbare vægge for at skjule marmorsøjler, kaminer og store vinduespartier.

Flytvare skillevægge

Foto: Ieva Cika.

Udstillingen fra Tønder er et første skridt i retning af at introducere den lettiske befolkning for nordisk nutidskunst og skabe forståelse for, at der om ca. 3 år skal opføres et helt nyt kunstmuseum for moderne lettisk og international kunst i Riga via økonomiske midler fra den lettiske stat og lettiske sponsorer.

 


Marts 2014

 

Hans J. Wegner

 

 

    Hams J. Wegner

 

 

5. april 2014 - 2. november 2014

 

Udstilling i anledning af møbelarkitektens 100-års fødselsdag.

 

Se pressemeddelelsen i forbindelse med udstillingsåbningen lørdag den 5. april 2014 under:

Hans J. Wegner 100 år > Presse

 


Januar 2013

Per Inge Bjørlo

Lørdag den 23. februar 2013 kl. 15.00 åbner Museum Sønderjylland - Kunstmuseet i Tønder en udstilling med den norske billedkunstner Per Inge Bjørlo (f. 1952).

 

                  Per Inge Bjørlo

Per Inge Bjørlo er ikke for ingenting landsmand med Edvard Munch. De to kunstnere har trods forskellige livstidsperioder og meget anderledes kunstneriske udtryksmaterialer et fællesskab i deres kunstværkers indhold og i særdeleshed i indholdets udtryks-kraft. Det handler hos Munch såvel som hos Bjørlo om det eksistentielle, især udtryksfuldhed om det menneskelige vilkår og blandt andet vilkårets involvering af angst.

Udstillingen, der fylder mere end halvdelen af kunstmuseets udstillingsareal, omfatter installationer, skulpturer, objekter, maleri og grafik.

Udstillingen vises frem til 5. maj 2013.

 


August 2012

"Hans, stolen og verden"

- en børnebog om Hans J. Wegner.

Bogforside - Hans, stolen og verden

Vandtårnet i Tønder med den permanente samling af den danske møbelarkitekt, tøndringen Hans J. Wegner, har siden åbningen i 1995 været velbesøgt af såvel det voksne publikum som af børn og unge.

Til de ældre besøgende bliver tårnet formidlet gennem modelplancher, formidlingstekster og en film, og med udgivelsen af denne bog bliver stolene og historien bag dem nu også fortalt til børn.

Børnebogen henvender sig til aldersgruppen 3-11 år og er egnet til højtlæsning. Den fortæller om Hans J. Wegners motivation for at blive snedker, hans inspirationskilder, hans internationale gennembrud, flere af hans stoledesigns, snedkernes arbejdsproces samt om den miljøbevidsthed, som i dag er en integreret del af flere af Hans J. Wegners møbelproducenter.

Det er meningen, at besøgende med børn kan købe eller låne et eksemplar af bogen i skranken, tage den med op i tårnet, lade barnet vælge en stol ud, der er sjov at se på eller sidde i og få historien læst højt. Men det er absolut ikke nødvendigt for en forståelse af historien, at man sidder i tårnet eller har været i tårnet. Man kan med fordel ligeså vel sidde hjemme i sofaen.

Det er hensigten, at både vandtårnet i Tønder såvel som Hans J. Wegners stoledesign på denne måde bliver mere vedkommende for museets yngste publikum, og at bogen på længere sigt kan lægge kimen til en grundlæggende interesse for håndværk, design og kunst.

Hans J. Wegner3   ans J. Wegner

Museumsinspektør Anne Blond har forfattet bogens tekst, mens kunstner og illustrator, Birgitte Haahr Lund, har tegnet billederne til bogen. Selvom illustrationerne er lavet på computer, er inspirationen hentet i det gammeldags træsnit, det rå indhak i træet. Det færdige udtryk bliver således en blanding af noget klassisk og samtidig meget moderne, der både trækker linjer tilbage til snedkeren Hans J. Wegner og appellerer til nutidens børn.

Bogen er udgivet af Kunstmuseet i Tønder med støtte fra:

Træfonden, Tønder Bank, Venner af Kunstmuseet i Tønder, Scandinavian Living, Dansk Vinlager, Tønder Kommune, Tønderhus Fonden, P. J. Schmidt fonden, Museum Sønderjylland - Kulturhistorie Tønder, Tønder Museums Vennekreds, Hans. J. Wegners Tegnestue I/S samt PP Møbler.

Den er oversat til både engelsk, tysk og japansk og koster 98 kr. i vejledende udsalgspris.

Læs, se og hør om bogen på P4 Syd - HER ...

>>BOGUDGIVELSER>>

 


Januar 2010

Wilhelm Freddie

Engelsk oversættelse af bogen om den nordiske surrealismes "grand old man"

Wilhelm Freddie

"The Graphic Work"

Se hele pressemeddelelsens som PDF-fil HER


Februar 2009

NY BOG om den nordiske surrealismes "grand old man" WILHELM FREDDIE udkommer 7. februar 2009

Museum Sønderjylland - Kunstmuseet i Tønder udgiver

Ove Mogensen & Birger Raben-Skov:

WILHELM FREDDIE Det Grafiske Værk.

                             Freddie plakat

Wilhelm Freddie udførte gennem hele sit liv som billedkunstner en lang række grafiske arbejder. Kunstmuseet i Tønder udgiver nu den komplette værkfortegnelse med helsidegengivelser af samtlige arbejder fra det første tryk i 1929 frem til det sidste i 1992.

Alle værker følges af relevante oplysninger såsom titel, årstal, teknik, oplag, tryksted m.m. Derudover rummer bogen bl.a. en tekst af Per Hovdenakk, tidl. leder af Henie-Onstad Kunstsenter i Oslo og et interview fra 1982 med Wilhelm Freddie og hans litograf gennem mange år; J. Chr. Sørensen. Endvidere er for første gang samlet en række tekster af Wilhelm Freddie selv. Bogen ledsages af s/h fotos fra kunstnerens liv.

Mens Freddie endnu levede skænkede han to radérplader med to variationer over motivet "Fisseslikkeren" fra 1977 til Kunstmuseet i Tønder. Raderingerne kunne genoptrykkes i forbindelse med en udgivelse af hans grafiske værkfortegnelse efter hans død. Der er således fremstillet 2 gange 100 luksusudgaver af værkfortegnelsen med indlagt nummereret radering. Bogen udgives i en dansk og engelsk udgave, hvoraf de 100 er indlagt i den danske udgave og de øvrige 100 er indlagt i den engelske version. Engelskudgaven udkommer i løbet af foråret 2009.

Ordinære og luksusudgaver forhandles hos:

Museum Sønderjylland - Kunstmuseet i Tønder

og prisen er henholdsvis

348,-kr. og 848,-kr.

kunsttoender@museum-sonderjylland.dk

Med venlig hilsen

Museum Sønderjylland

Kunstmuseet i Tønder

>>BOGUDGIVELSER>>


Oktober 2008

Syntetisk billede af Ørskov

"Tre sektioner"

Lørdag den 8. november 2008 - kl. 15.00

Kunstmuseet i Tønder åbner lørdag den 8. november 2008 kl. 15.00 udstillingen 

"TRE SEKTIONER"

med værker af

WILLY ØRSKOV (1920-1990)

I ét af udstillingens tre rum vises Willy Ørskov originale pneumatiske skulpturer, som han arbjede på i perioden 1964 til 1987.

Skulpturerne består af forskelligt beklædte eller bemalede gummirør, som er pumpet med luft.

Skulpturerne leger med rummet enten ved i en vinkel at forbinde væg og gulv eller i formationer, der går i dialog med rummets proportioner.

I et andet rum vises skulpturelle elementer i bronze, gips, stålrør og masonit som tilsammen udgør en installation, der ikke er vist siden 1984.

Willy Ørskov  Willy Ørskov

I det sidste rum vises Ørskovs såkaldte syntetiske billeder.

Ørskov arbejdede fra begyndelsen af 1960'erne ikke figurativt i sine værker og udelukkede motivet, men var til gengæld optaget af billedets karakter, at billedet som fænomen.

Det viser en serie af ”Syntetiske billeder”.

Udstillingen vises i Atelier I-III frem til den 22. februar 2009.

Willy Ørskovs enke, kunsthistorikeren Grethe Grathwol, åbner udstillingen.

Med venlig hilsen

Museum Sønderjylland - Kunstmuseet i Tønder


Juni 2008

Tóroddur Poulsen


"STENSÆTNINGER"

Lørdag den 21. juni 2008 - kl.15.00

Udstillingen omfatter grafiske arbejder udført af den færørske kunstner

TÓRODDUR POULSEN

Ud over de mange litografier vises en række installationer, tegninger og malerier.

Udstillingen åbnes af kunstneren Henrik Have.

Poesien er allerstedsnærværende i Tóroddur Poulsens (f.1957) værk. Det gælder såvel for hans billedkunstneriske virksomhed som for de lyriske aktiviteter, der indtil videre har resulteret i ikke mindre end tyve digtsamlinger, hvoraf flere er oversat til dansk. Musik og lyd har han også beskæftiget sig med. Senest har han udgivet cd´en : Rock Against Færökitsch. Den visuelle del af hans værker er flerfacetteret og omfatter bl.a. installation, tegning, maleri, samt grafik.

De senere år har han især dyrket litografiet på Færøernes Grafiske Værksted i Tórshavn. Arbejdet med de tunge sten har vist sig som et velegnet medie for hans lette, på én gang humoristiske, rå og anarkistiske tilgang til billedkunsten, hvor billedelementer og håndskrevne ord og sætninger flyder sammen i et poetisk univers. Set i forhold til det færørske kunstliv i øvrigt må Tóroddur Poulsen betragtes som en outsider, der går sine helt egne eje.

I forbindelse med udstillingen er udgivet en publikation, der gengiver en lang række af hans grafiske arbejder, enkelte nye digte, samt en introducerende tekst af den færørske kunstkritiker Kinna Poulsen.

Tóroddur Poulsen        Tóroddur Poulsen

 

Tóroddur Poulsen

 

Udstillingen varer til 2. november 2008 - åben daglig kl.10-17.

Kunstneren vil være til stede ved åbningen, hvor han bl.a. vil læse op fra sin nyeste digtsamling.

Med venlig hilsen

Museum Sønderjylland - Kunstmuseet i Tønder

 


Februar 2008

Akseli Gallen-Kallela

"Akseli Gallen-Kallela.

Grafik og illustrationer"

Som et led i Kunstmuseet i Tønders fokus på 'betydelig facetter af nordiske kunst' åbner den finske ambassadør Eero Salovaara lørdag den. 1. marts kl. 14.00 udstillingen med den finske nationalkunstner Akseli Gallen-Kallelas grafik og illustrationer i kunstmuseet hal 1.

Akseli Gallen-Kallela er født i 1865 og i de år, hvor han etablerede sig som kunstner, var det nuværende Finland russisk storfyrstedømme. Gennem sin kunst forsøger Akseli Gallen-Kallela at rodfæste bevidstheden om en finsk kultur og identitet i det finske folk for derigennem ultimativt at skabe en finsk stat. Som kunstner står han ikke alene om dette projekt. Der bliver i løbet af 1890’erne skabt en gruppe der kalder sig Det unge Finland, hvor blandt andre også komponisten Jean Sibelius er iblandt. Denne gruppe forsøger gennem kunst og erhvervsliv at mobilisere deciderede modtræk til den stigende russificering af Finland. Både Jean Sibelius og Akseli Gallen-Kallela er dybt optaget af det finske nationalepos Kalevala, hvorfra de henter inspiration til mange af deres kunstværker. Kalevala spiller en stor rolle igennem hele Akseli Gallen-Kallelas liv. Hans illustrationer har forplantet sig så dybt i finsk kunsthistorie, at det har været særdeles svært for unge kunstnere at forny Kalevalas billedside. Mange af disse illustrationer kan ses på udstillingen i Tønder, hvor ikke mindst nogle sider fra hans store livsdrøm Suur-Kalevala er et studie værd.

Akseli Gallen-Kallela er selvfølgelig ikke kun en politisk kunstner. Han havde studeret i Paris i 1880'erne, kendte alle de vigtige kunstneriske strømninger og havde ikke mindst et stort internationalt netværk. I 1895 udstillede han blandt andre med Munch i Berlin og plakaten herfra vises også på udstillingen.

Til det yderste udlevede Akseli Gallen-Kallela sin drøm om at indfange den finske folkesjæl og leve i pagt med den. Han byggede i midten af 1890’er bl.a. sin bolig Kalela, som både fungerede som atelier og hjem langt ude i den finske ødemark og levede her med kone og børn, hvilket mange af de grafiske værker også bærer vidnesbyrd om. I Kalela modtog han også studerende og fik på denne måde formidlet sit enorme talent videre til den næste generation af finske kunstnere.

I 1917 går hans store drøm om en finsk stat i opfyldelse og på dette tidspunkt har Akseli Gallen-Kallela også rundet sit kunstneriske højdepunkt og koncentrerer sig nu om Kalevala-selskabet som han har været med til at grundlægge, rejser og familien.

Akseli Gallen-Kallela

I forbindelse med udstillingen udgives den første bog i Museum Sønderjyllands nye skriftrække med artikler af: Henrik Wivel, kulturredaktør på Weekendavisen, Hilkka Søndergaard, den danske oversætter af Kalevala, Heikki Malme, overinspektør ved Ateneums samling af grafik i Helsinki, Inge Adriansen, inspektør på Museum Sønderjylland - Sønderborg Slot samt en biografi ved Anne Blond, inspektør på Museum Sønderjylland - Kunstmuseet i Tønder.

Udstillingen kan ses indtil den. 12. maj 2008

 


November 2007

"Ingvar Cronhammar 60 år –

Blodrummet åbnes i Tønder"

10 danske kunstmuseer er gået sammen om en landsdækkende markering af kunstneren Ingvar Cronhammar i anledning af hans 60 års fødselsdag i december. Museerne præsenterer tilsammen nogle af de væsentligste nedslag i hans monumentale livsværk, der blandt andet tæller "The gate" fra 1988 og ikke mindst "Elia" fra 2001.

Som et led i denne fødselsdagsfejring deltager Kunstmuseet i Tønder med at åbne op for hans installation "Blodrummet", som museet fik af Ny Carlsbergfondet i 2002 og som står i vandtårnet gamle fliserum. "Blodrummet" er en enorm slagtergrøn-farvet bus i massiv stål med lyseffekter. Den kan på en højst bizar måde både minde om friheden i en drøm, hvor et magisk transportmiddel kan føre os ud blandt de lysende stjerner samt det sidste stop - dødsrejsen, hvor bussens farve associerer til en fejlslagen operation og stålets kulde til hospitalernes kølebokse for lig.

Udstillingerne rundt på de danske kunstmuseer ledsages af et katalog med hovedartikel af Carsten Thau, digt af Peter Laugesen og derudover artikler fra inspektører på de deltagende museer. Kunstmuseet i Tønder bidrager med en tekst af overinspektør Ove Mogensen.

"Blodrummet" er åben i perioden 8. december 2007 til 24. februar 2008 og husk man skal ind fra vandtårnets bagende!!


September 2007

"Island Life" –

en totalinstallation på Kunstmuseet i Tønder

Fire unge danske samtidskunstnere har fået frie hænder til at omskabe kunstmuseets hal 1 til Island Life – en verden af gøgleri, fantasier, uhygge, absurditeter, masker og sære væsener. I et mangfoldigt samspil udtrykker den livet, som det opleves på en tivoliseret markedsplads, med reminiscenser af den eventyrlige middelalder, den pompøse barok, den meditative klassicisme, den opbrydende modernisme og den magiske utopisme.

Island Life lokker beskueren ind i en verden, der muligvis ikke er af denne verden, muligvis er. Der er i hvert tilfælde rum og plads til at bevæge sig ind i en illusion, hvor underholdning, show og leg bryder med realiteternes lov og orden.

Med denne udstilling lader kunsten sig ikke så let definere. Den har antaget former, som mange museumsgæster først skal vænne sig til at gå i dialog med. Island Life er et langt stykke henne ad vejen uhøjtidelig, men på den anden side umulig at indtage en blasert attitude overfor, da den forundrer og fortæller med høj stemme, inddrager og gør den besøgende til en aktiv part. 

Nanna Starck, Annesofie Sandal, Christina Hamre og Charlotte B. Johansen er navnene på de fire kunstnere, der har samarbejdet om Island Life. De kender hinanden fra deres tid på det Kongelige Kunstakademi i København og har arbejdet på denne installation som var det ét værk. Der hersker dog så meget diversitet i de forskellige kunstneriske udtryk, at det bestemt er muligt at føre keramikken, tegningerne, de forskellige objects trouvés, skulpturer og artefakter tilbage til sin ophavskvinde, og de vil derfor kunne optræde i løsrevne situationer efter Island Life i Tønder.

Udstillingen åbner lørdag den. 15. september med tilstedeværelse af alle 4 kunstnere og varer indtil søndag den. 18. november 2007.

Der vil i forbindelse med udstillingen blive trykt en plakat og udgivet et katalog med tekster af professor Martin Zerlang og stud. mag. Camilla Jalving. Da det er væsentligt, at kataloget indeholder billeder af den færdige installation, udkommer det først sidst i september.

I oktober stiller kunstnerne op til et arrangement i kunstmuseets venneforenings regi og her vil der blive god lejlighed til at diskutere samtidskunsten og Island Life som udstilling.

Med venlig hilsen,

Museum Sønderjylland - Kunstmuseet i Tønder


Maj 2006

"TUOMO MANNINEN"

Fotografier  

Den finske fotograf, Tuomo Manninen, udstiller i perioden 27. maj til 26. august 2006 en lang række fotografier på Kunstmuseet i Tønder.

Alle tager udgangspunkt i den klassiske kunsthistoriske genre – gruppeportrættet og viser så vidt forskellige menneskelige fællesskaber og steder som: Vinterbadere i Helsinki, skolebørn i Lissabon, mekanikere i St. Petersburg, TV-folk i Nepal samt nonner i Tønder.

I samtlige fotografier formår Tuomo Manninen, gennem en eller flere personers blikretning, at skabe en umiddelbar og uproblematisk kontakt med beskueren, hvis blik således kanaliseres ind i billedet og gennem centrale kompositionelle linjer ud i det rum, de står i. Rummet spiller en væsentlig rolle for læsningen af fotografierne, idet det både sætter en stemning, men samtidig er identitetsskabende for den gruppe af mennesker, Tuomo Manninen har valgt at portrættere. Selvom der nogle gange er tale om op til 60 personer på billederne, fremstår opstillingerne altid ubesværede og med en vis underfundig undertone. 

Udstillingen samt det tilhørende katalog er støttet af det tyske forsikringsselskab Provinzial, FRAME i Finland samt Finlands Instituttet i København.

Ved åbningen taler: Wolfgang Zeigerer, leder af Kunsthalle Kiel, Esa Alanne, leder af Finlands Instituttet i København samt Ove Mogensen, overinspektør ved Museum Sønderjylland – Kunstmuseet i Tønder. 

Med venlig hilsen

Anne Blond 

Museum Sønderjylland – Kunstmuseet i Tønder

Kongevej 51, 6270 Tønder

Tlf: 74 72 89 89

Åbningstider: 10 – 17, mandag lukket – undtagen juni, juli, august


Marts 2004

Kain Tapper

"Kain Tapper på Sønderjyllands Kunstmuseum" 

Den 13. marts åbner udstillingen "Totem/Fragment" på Sønderjyllands Kunstmuseum. Udstillingen består af skulpturer og tegninger af den finske billedhugger Kain Tapper (f. 1930) og er lavet som et grænseoverskridende projekt i samarbejde med Museumsberg Flensburg. Udstillingen er omfattende og museerne har derfor valgt at dele den op, således den udstilling der bliver vist i Flensburg er en anden end den, der bliver vist i Tønder.

Da Sønderjyllands Kunstmuseum åbnede i 1999 var Kain Tapper blandt den gruppe af kunstnere, museet havde valgt som repræsentanter til at belyse det nordiske i kunsten og om nogen, er han den rette til dette formål. Kain Tappers kunstneriske udtryk er dybt funderet i den finske folkesjæl. Han er født og opvokset på et husmandssted i det centrale Finland og har siden en ung alder haft en tæt kontakt med de finske skove. Træ er derfor Kain Tappers foretrukne skulpturmateriale. I modsætning til sten og bronze, er det mere levende og sårbar overfor ydre påvirkninger og det egner sig derfor godt til at skabe en tæt kontakt mellem menneske og natur - et forhold, der er et af de betydeligste karakteristika ved den nordiske kunst. Hans formopfattelse er, som en stor del af den nordiske æstetik, meget enkel og hans skulpturer fremkalder da også kun få antydninger af noget identificerbart. Skulpturen Måne, som her er gengivet, illustrerer dette på bedste vis og er samtidig et godt eksempel på det arketypiske univers skulpturerne typisk associerer til, hvor centrale temaer er: mand, kvinde, måne, sol, liv og død.

I hans lette tegninger vil man opleve en stærk følsomhed, der i gengivelser af naturen bliver lyrisk abstrakt, men som i portrætterne er kendetegnende ved et sørgmuntert, underfundigt eller melankolsk udtryk.

Udstillingen bliver åbnet med repræsentanter fra den finske ambassade i København og kunstneren vil også selv være til stede. En rigt illustreret bog om Kain Tappers liv og værk følger udstillingen op og giver et retrospektivt indblik i billedhuggerens værker.  

Anne Blond, Sønderjyllads Kunstmuseum
pil op Museum Sønderjylland · Kontakt os ·